စပ်မိစပ်ရာ ( ၁ )

“စိတ်ညစ်လိုက်တာ”
ငယ်ငယ်တုန်း​က လူအများ​ေြပာြက​ေသာ စကား​ေလး​တစ်ခွန်း​ ရှိခဲ့​ပါသည်။ “စိတ်ညစ်လိုက်တာ”တဲ့​ အဲ့​ဒီစကား​လံုး​ကို ငယ်စဉ်တုန်း​က ဘာအဓိပ္ပါယ်မှန်း​ မသိခဲ့​..။ အခု​ေတာ့​ ​ေလာကြကီး​ရဲ့​ ဘဝအဘိဓါန်ထဲမှာ ရှာြကည့်​လိုက်​ေတာ့​ စိတ်ညစ်လိုက်တာ ဆိုတဲ့​စကား​လံုး​က အတွင်း​နက်နက် စိတ်ကို ထံုမှိုင်း​ကွဲအက်​ေစသည်ဟု ကျွန်ုပ်ယူဆမိပါသည်.....။


Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်