Posts

Showing posts from November, 2008

​ေဝဒနာြပူတင်း​ေပါက်

Image
​ေမျှာ်ကာ​ေမျှာ် ​ေပါ်မလာသူရယ်စိမ်း​ကား​

မချစ်လို့​မုန်း​လို့​ ပုန်း​ေနသလား​......

အလွမ်း​ဓါတ်ခံရှိတဲ့​သူမို့​လား​မသိ အ​ေဆွး​သီချင်း​ေတွဆို ​ေတာ်​ေတာ်ြကိုက်တယ်ဗျာ...... အခုလည်း​ ကျ​ေနာ်ြကိုက်တဲ့​ သီချင်း​ထဲက ​ေဝဒနာြပူတင်း​ေပါက် ဆိုတဲ့​ သီချင်း​ေလး​ကို ​ေဝမျှလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ.... နား​ဆင်ခံစား​ြကည့်​ပါ လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း​ ကူး​ယူလိုရပါတယ်..။

ဆို.... Black Hole (အစိုင်း​)ကူး​ယူရန်ဟိုအရင်တုန်း​က​ေတာ့​ ဒီအချိန်ဆို

ဂစ်တာသံ​ေလး​များ​ေပး​လိုက်တိုင်း​

အြကင်နာဆံုး​သူရယ် ြပူတင်း​ေပါက်..မှာ

ကိုယ်ထင်ြပတဲ့​ ချစ်သူ​ေလး​

ဂစ်တာ​ေလး​နဲ့​ေဆွး​ြပီး​အခု​ေတာ့​

ကိုယ်​ေယာင်​ေဖျာက်ခဲ့​ ချစ်အရိပ်​ေလး​

​ေမျှာ်ကာြကည့်​ကာရင်ထဲ ​ေဆွး​စရာ

​ေဝဒနာြပူတင်း​ေပါက်​ေလး​ပဲ ​ေပါ့​​ေမျှာ်ကာ​ေမျှာ် ​ေပါ်မလာသူရယ်စိမ်း​ကား​

မချစ်လို့​မုန်း​လို့​ ပုန်း​ေနသလား​ဟာ….

ဂစ်တာသီး​သံများ​ြကား​ရင်

ကိုယ်ထင်ြပကာနား​ဆင်အံုး​

အြပာ​ေရာင် မီး​က​ေလး​ကို ထွန်း​လို့​

တံခါး​ေလး​ဖွင့်​လို့​ြကည့်​လိုက်အံုး​

အ​ေမျှာ်လင့်​ဆံုး​သူ​ေလး​ ​ေဝး​ရင်

ဒီ​ေဝဒနာြပူတင်​ေပါက်​ေလး​ပဲ​ေပါ့​ဂစ်တာ​ေတး​သွား​များ​ဟာ အချစ်အတွက်

သီဆိုက ဆက်သခဲ့​သူမို့​….

ြပန်လည်​ေပး​အပ်ခဲ့​ေသာအ​ေြကာင်း​အရာ

ဒ…

​ေြကွချိန်မတန်​ေသာ ြကယ်များ​

Image
ငယ်ငယ်တုန်း​က ​ေကာင်း​ကင်​ေပါ်က ြကယ်​ေတွကို ြကည့်​ြပီး​ အား​ကျ သ​ေဘာကျခဲ့​တယ်...။ လမင်း​ြကီး​ကို ​ေတာက်ပ​ေအာင် အ​ေဖာ်ရ​ေအာင် တစ်ခါတစ်​ေလ လမင်း​ြကီး​မရှိတဲ့​ အချိန်​ေတွမှာဆိုရင် ြကယ်​ေလး​ေတွက လမင်း​ြကီး​ကိုယ်စား​ ထွက်ထွက်လာြကတယ်..။ လှလိုက်တာ သူတို့​ရဲ့​ ဂုဏ်​ေရာင်​ေတွ စွမ်း​အား​ေတွ​ေပါ့​...။ ဒီလိုြကယ်​ေလး​ေတွကို အား​ကျ​ေနခိုက် ြဖုတ်ဆို ​ေြကွကျလာတဲ့​ ြကယ်က​ေလး​ကို ြမင်​ေတာ့​ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုး​ြကီး​ခံစား​လိုက်ရတယ်..။ တစ်ကယ်ဆိုရင် ြကယ်​ေလး​ေတွက ​ေလာကြကီး​ကို အကျိုး​ြပု​ေနတဲ့​ ြကယ်ပါ လမင်း​ြကီး​ကို လည်း​ ​ေတာက်ပ​ေအာင် စွမ်း​ေဆာင်​ေပး​ေနြကတာ​ေလ..။ အချိန်မတိုင်ပဲ အ​ေြကွ​ေစာခဲ့​ရတဲ့​ ြကယ်​ေလး​ေတွကို ဘယ်လိုတား​ေပး​ရပါ့​မလဲ​ေလ.... ငါ့​ကိုယ်ငါနတ်သား​ ြဖစ်​ေနရင်​ေတာင် ဒီြကယ်စင်​ေတွကို ငါကယ်နိုင်ပါ့​မလား​.... ။ ြကယ်​ေတွသာ ​ေြကွသွား​ေပမဲ့​ ြကယ်​ေလး​ေတွရဲ့​ အလင်း​ဟာ ရင်ထဲမှာထာဝရပါ.... ြကယ်​ေတွကို ​ေြကွ​ေအာင် ဆု​ေတာင်း​ေပး​ေနတဲ့​ နတ်ဆိုး​က​ေတာ့​ ​ေပျာ်​ေနမှာပါ ​ေပျာ်​ေန​ေပမဲ့​ အဲ့​ဒီ​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​က အမဲ​ေရာင်​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​ေပါ့​...............
တန်း​ဖိုး​ရှိ​ေသာ အရာကို
စွန့်​လွတ်လိုက်ရြခင်း​ဟာ
အနာဂတ…

Ten Things I Hate About Myself ( Tag )

Image
ကိုြကီး​လင်း​ဦး​ နဲ့​ အစ်မြကီး​ ယမင်း​ တို့​က Tag ထား​တာ​ေလး​ပါ မိမိရဲ့​ အမုန်း​ဆံုး​ (သို့​) ြပင်မရနိုင်​ေသာ စိ်တ်ဓါတ် (သို့​) အကျင့်​ဆိုး​ (၁၀)မျိုး​ဆိုလား​ပဲ....။ အခုလို အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့​ Tag Game ​ေလး​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ပါ...။ တစ်ကယ်ဆိုရင် လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ စိတ်က ​ေမျာက်စိတ်နဲ့​တူလှပါတယ်...။ အဘယ်​ေြကာင့်​ဆို​ေသာ် ဂနာမြငိမ်​ေသာ ​ေမျာက်စိတ်လို လူရဲ့​စိတ်ကလည်း​ ​ေြပာင်း​လည်း​ြခင်း​ေတွနဲ့​ တည်​ေဆာက်ထား​ေသာ​ေြကာင့်​တည်း​.....။ ဂနာမြငိမ်တဲ့​ စိတ်​ေတွြကား​ထဲမှာ ​ေြပာင်း​လည်း​လို့​မရနိုင်​ေသာ ကျ​ေနာ့်​ရဲ့​ စိတ် (၁၀)မျိုး​ကို ​ေဖာ်ြပရလျှင်..................

၁။ လူတိုင်း​ကို အယံုအြကည်လွယ်ြခင်း​
၂။ စိတ်တိုသည့်​အခါ မည်သူ့​ကိုမှ စကား​မ​ေြပာြခင်း​
၃။ ​ေြပာဖို့​လိုအပ်လာလျှင် မ​ေြပာပဲ စိတ်ထဲ၌သာ ြမိုသိပ်ထား​ြခင်း​
၄။ အလိုလို​ေနရင်း​ လူ​ေတွကို သနား​တတ်ြခင်း​
၅။ အနစ်နာခံ၍ကူညီတတ်ြခင်း​
၆။ ညတိုင်း​အိပ်မ​ေပျာ်​ေသာအခါ ​ေခါင်း​ကို ​ေခါင်း​အုန်း​ြဖင့်​ အ​ေပါ်က အုပ်ထား​မှအိပ်၍ရြခင်း​
၇။ စိတ်အလွန်ညစ်​ေသာအခါ အခါး​ဆံုး​ ​ေကာ်ဖီတစ်ခွက်ကို ဇိမ်နဲ့​ေသာက်ြခင်း​
၈။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အ​ေတွး​နယ်ချဲ့​လွန်ြခင်း​
၉။ ကိုယ်မှန်သည်ထင်လျှင် ဇ…

ကျိန်စာသင့်​ခဲ့​ အ​ေရခွံများ​

Image
အတိတ်ကြဖူစင်ခဲ့​ေသာ ဘဝ​ေတွ အလင်း​ေရာင်ရှိခဲ့​ေသာ ဘဝ​ေတွမှာ တို့​တစ်​ေတွ​ေပျာ်ရွှင်စွာ​ေနခဲ့​ြကတာ​ေလး​ေတွကို ယ​ေန့​ထက်တိုင်​ေမ့​လို့​မရနိုင်​ေသး​ေပ..။ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွ အိပ်မက်​ေတွနဲ့​ အ​ေရခွံြခံုထား​တဲ့​ ငါတို့​ဘဝ​ေတွမှာ ြဖစ်ကိုြဖစ်ရမယ်လို့​ ဆံုး​ြဖတ်ချက်​ေတွချထား​ခဲ့​တဲ့​ေနာက်… စွန့်​လွှတ်ြခင်း​ေတွ ကိုယ်စီရှိခဲ့​ြကရတယ်…။ ခွဲခွာြခင်း​မျိုး​စံုနဲ့​ေရာ​ေပါ့​… တစ်ချို့​ေတွဆို လံုး​ဝကို မဆံု​ေတွ့​နိုင်​ေသာ ခွဲခွာြခင်း​နဲ့​ ခွဲခွာခဲ့​တယ်…။ တို့​တစ်​ေတွရဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်မှု​ေတွ လွတ်လပ်ြခင်း​ေတွ ဟာ တစ်ချို့​တစ်ချို့​ေသာ အ​ေရခွံြခံုသူ​ေတွရဲ့​ ကျိန်စာ​ေတွ​ေြကာင့်​ သဲထဲ​ေရသွန်လိုက်သလို ​ေပျာက်ဆံုး​သွား​ခဲ့​တယ်…။ ငါတို့​ရဲ့​ မနက်ြဖန်တိုင်း​ကို သာယာလှပ​ေစဖို့​ ြဖူစင်​ေသာ အ​ေရခွံကို ဝတ်ရံုြပီး​ ​ေပါင်း​စပ်နိုင်ရင် က​ေလး​ဘဝတုန်း​က လွတ်လပ်စွာ​ေပျာ်ရွှင်ခဲ့​ေသာ ​ေပျာ်ရွှင်မှုမျိုး​ ရရှိနိုင်မှာမလွဲ….။ အြဖူ​ေရာင်က​ေန ြကိုက်တဲ့​ အ​ေရာင်​ေြပာင်း​လို့​ရတယ် ဒါ​ေပမဲ့​ အမည်း​(အနက်)​ေရာင် က​ေန အြဖူ​ေရာင် ြဖစ်ဖို့​ဆိုတာ လံုး​ဝမရနိုင် မြဖစ်နိုင်​ေသာအရာပါ….။ တစ်ကယ်ဆို လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ စိတ်ဓါတ်က ရိုး​သား​ြပီး​သ…

​ေဆွး​ေြမ့​အသည်း​

Image
ဒီသီချင်း​ေလး​ကို နား​ေထာင်လိုက်တာ ခံစား​မှု​ေတွလွယ်ကူတဲ့​သူ​ေတွအဖို့​ေတာ်​ေတာ်ထိတယ်ဗျာ
အဲ့​ဒီသီချင်း​ေလး​ထဲမှာ အြကိုက်ဆံုး​စာသား​ေလး​က ငါတန်ဖိုး​ထား​တဲ့​မင်း​ေလး​ကို တစ်ြခား​လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​
ရင်ခွင်ထဲမှာ ငါြမင်​ေတွ့​ေနတိုင်း​ ငါြမင်ရ​ေနတိုင်း​ ငါ့​ရဲ့​ စိတ်​ေတွ
တစ်ကယ်မ​ေကာင်း​ပါ...... ဆိုထား​တာ​ေတာ့​ Cobra ပါ သီချင်း​နာမည်​ေလး​က ​ေဆွး​ြမည့်​အသည်း​ တဲ့​.........


သီချင်း​ေလး​ကိုလည်း​ နား​ဆင်ြကည့်​ပါအံုး​ေနာ်ကူး​ယူချင်ရင်

ငါ​ေလမင်း​နဲ့​ ချစ်ခဲ့​မိတဲ့​ေနာက်ပိုင်း​မှာ
မင်း​ကိုငါယံုြကည်ခဲ့​လို့​ အ​ေြခအ​ေန​ေပး​ရင်
တို့​ရဲ့​အချစ်​ေတွခိုင်ြမဲ​ေအာင် မိဘ​ေတွဆီမှာလာ​ေတာင်း​မယ်

ငါယံုြကည်တဲ့​မင်း​ေလး​ ငါအထင်ြကီး​တဲ့​မင်း​ေလး​
အခု​ေတာ့​ ဘယ်လိုြဖစ်သွား​သလဲ
ငါ​ေလမင်း​နဲ့​ေဝး​တဲ့​ အချိန်တို​ေလး​အတွင်း​မှာ
မင်း​ဟာ​ေနာက်တစ်​ေယာက်ထပ်ရသွား​ြပီ..

ဒီသတင်း​ဆိုး​ြကီး​လွဲပါရ​ေစ ငါ့​ဆု​ေတာင်း​ေတွမြပည့်​ခဲ့​ပါ
တစ်ကယ်ကိုဟုတ်ပါတယ် တစ်ကယ်ကိုချစ်​ေနြကတဲ့​ မင်း​တို့​အတွဲကို ငါ​ေတွ့​ခဲ့​တယ်
တို့​နှစ်​ေယာက်အချစ်က ​ေမ့​ဖို့​လွယ်သလား​ မင်း​ေလး​ေြပာစမ်း​ပါ
တို့​နှစ်​ေယာက်​ေဝး​ဖို့​အ​ေြကာင်း​ကိုလည်း​ ငါ​ေလမစဉ်း​စား​ခဲ့​ပါ
​ေမျှာ်လင…

စစ်မှန်​ေသာ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​

Image
ြကမ်း​တမ်း​လှတဲ့​ ခရီး​ြကမ်း​ေတွကို ငါြဖတ်​ေလျှာက်ခဲ့​ရင်း​ ​ေမာပမ်း​မှု​ေတွ အထီး​ကျန်မှု့​ေတွ နဲ့​ ြပည့်​နှက်​ေနခိုက် ဘဝအတွက် အ​ေမာ​ေြဖစရာ ​ေအး​ချမ်း​လှတဲ့​ မင်း​ရဲ့​ ချစ်ြခင်း​နဲ့​အတူ မင်း​ရဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​အစစ်​ေတွကို လိုချင်ပါရဲ့​…။ ​ေလနှင်ရာ ြဖတ်​ေလျှာက်ရတဲ့​ဘဝမှာ စစ်မှန်နှလံုး​သား​ ရင်ခွင်ကရှား​သမို့​… အတုအ​ေယာင်အိပ်မက်တစ်စံုနဲ့​ ငါ့​ကိုအ​ေဖာ်မြပူခဲ့​ပါနဲ့​လား​… မင်း​မုန်း​သွား​မှာထက် ခံစား​ရခက်တဲ့​ ချစ်ြခင်း​ေဝဒနာဆိုး​ကို ငါ​ေြကာက်လို့​ပါ….။ ဘဝ ဘဝ​ေတွထဲမှာ အချစ််က အ​ေရး​မြကီး​ဘူး​လို့​ တစ်ချို့​ေတွယူဆြက​ေပမဲ့​ တစ်ကယ်တမ်း​က အချစ်သည် လူကို အရာရာ​ေြပာင်း​လည်း​ေစနိုင်တယ်​ေလ..။ ​ေပျာ်ရွှင်တစ်စံုကို ရရှိဖို့​ ရှည်လျှား​လှတဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွကို မင်း​ေပး​ခဲ့​တယ် ​ေနာက်တစ်ချိန်မှာ မင်း​ေပး​တဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွက အ​ေကာင်အထည်​ေဖာ်လာရင်​ေတာ့​ ​ေကာင်း​ပါရဲ့​...။ တစ်ကယ်တမ်း​မြဖစ်လာတဲ့​အခါ ပင်လယ်ြပင်ထဲမှာ ​ေကျာက်ချထား​တဲ့​သ​ေဘင်္ာတစ်စင်း​လို့​ ငါ့​ရဲ့​အနာဂါတ်ကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ​ေလ... ြဖစ်နိုင်ရင်​ေတာ့​ ငါ့​ဘဝအတွက် စစ်မှန်တဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​နဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​သာ လိုခ…

အပိုင်း​ပိုင်း​ထဲက အချစ်

Image
​ေြပာင်း​လည်း​ြခင်း​ေတွ ရှိခဲ့​ေပမယ့်​ ​ေမျှာ်လင့်​ဆိုတာရှိ​ေနမှ​ေတာ့​ ချစ်တဲ့​စိတ်​ေတွလည်း​မ​ေြပာင်း​လည်း​ေတာ့​ဘူး​လို့​ဆံုး​ြဖတ်ချက်​ေတွက ထွက်​ေပါ်လာခဲ့​တယ်..။ ခက်​ေတာ့​ခက်ပါရဲ့​ အချစ်ဆို ကမ်း​မြမင် လမ်း​မြမင်နိုင်တဲ့​ ပင်လယ် အလယ် ထဲ ​ေရာက်​ေနသလိုပဲ... တစ်ခါတစ်ရံ ​ေြကကွဲလိုက် တစ်ခါတစ်ရံ ​ေပျာ်ရွှင်လိုက်နဲ့​ အချစ်က​ေတာ်​ေတာ်ဆန်း​ြကယ်သား​..။ ကမ္ဘာ​ေကျာ် စံု​ေထာက်ြကီး​ေတွ ​ေြခရာခံလို့​မမိ​ေသး​တာလည်း​ရှိ​ေသး​ရဲ့​ အဲ့​ဒါက​ေတာ့​ အချစ်​ေလ....။ ဘာ​ေြကာင့်​လည်း​ဆို အချစ်သည် လူကို နုပျို​ေစသလို အိုမင်း​လွယ်​ေစတယ်... ​ေနာက်ဆံုး​အချစ်သည် လူကို​ေသ​ေစနိုင်သည်...။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ကျွန်ုပ်လည်း​ လူထဲကလူမို့​ အချစ်နဲ့​မကင်း​နိုင်​ေပ.......

အ​ေတာင်စံုရင်ပျံြကစတမ်း​လား​

Image
လူရယ်လို့​ြဖစ်လာကတည်း​က ဘဝများ​စွာရဲ့​ မွန်း​ြကပ်မှု​ေတွြကား​မှာ ရှင်သန်ြကီး​ပျင်း​လာရသလိုပါပဲ…။ ဆန်ြပုတ်နဲ့​ဖရံုသီး​ြပုတ်ကို မိန်ရည်ရှက်ရည် စား​ေသာက်လာရတဲ့​ အချိန်အခါတုန်း​က ညအိပ်ရင် အ​ေနွး​ေထွး​ဆံုး​ေစာင်က ဂုန်နီအိတ်​ေလး​ေပါ့​..။ မိသား​စုအတွက် နဖူး​က​ေချွး​ ​ေြခမကျလည်း​ ဂရုမစိုက်နိုင်​ေအာင် လုပ်​ေကျွး​ခဲ့​တဲ့​အ​ေဖ… အခု​ေတာ့​ ပင်ပန်း​မှု​ေတွြကား​မှာ ကင်း​ေဝး​စွာ အနား​ယူသွား​ခဲ့​ေလြပီ။ မိုး​လင်း​လာတိုင်း​ ငှက်သိုက်ထဲက ပါး​စပ်ဟြပီး​ အစာ​ေအာ်​ေတာင်း​ေနတဲ့​ ငှက်​ေပါက်​ေလး​ေတွလို တစ်ပူတစ်ဆာ​ေအာ်​ေနြကတဲ့​ သား​သမီး​ေတွကို ြကည့်​ြပီး​ မျက်ရည်ကျမိတဲ့​ အ​ေမ… အခု​ေတာ့​ စိတ်မညစ်ပါနဲ့​ေတာ့​ အ​ေမ သား​သမီး​ေတွအလှည့်​ေရာက်ပါြပီ အရိပ်ထဲမှာ ​ေကာင်း​မွန်စွာအနား​ယူပါ​ေတာ့​လား​…။ အရွယ်​ေရာက်ရင် မိခင်ရင်ခွင်ကိုပစ်၍ အ​ေတာင်စံုရင်ပျံတဲ့​ ငှက်​ေတွလို မလုပ်ဘူး​ဆိုတာ ယံုြကည်​ေပး​ပါအ​ေမ…။ မိဘ မှ တစ်ပါး​ အြခား​ နား​ခိုစရာမရှိ ဆိုသလို လူတစ်​ေယာက်မှာ တစ်ဦး​တည်း​ေသာ မိနှင့်​ဖ ဆိုတာပဲရှိတယ် အစား​ထိုး​လို့​မရနိုင်​ေသာ​ေြကာင့်​………

အစား​ထိုး​လို့​
မရနိုင်​ေသာအရာသည် မိဘ
“​ေဇာင်း​”

​ေဆာင်း​အလွမ်း​

Image
အ​ေတွး​ေတွကိုယ်စီနဲ့​
ဒီ​ေဆာင်း​မှာ​ေတာ့​
ခိုက်ခိုက်တုန်​ေန​ေပမဲ့​
မင်း​ကိုလွမ်း​ေနမယ်ဆိုတာ​ေတာ့​သိ​ေစချင်..။

နီး​လျှက်နဲ့​ေဝး​​ေနရတာအခုဆို
ကမ္ဘာတစ်ြခမ်း​မှာ​ေန့​ကမ္ဘာတစ်ြခမ်း​မှာညပါပဲ….။

ြပန်​ေြပာမရနိုင်​ေတာ့​တဲ့​
လွမ်း​ြခင်း​ေတွကို ဒီ​ေဆာင်း​ညမှာ​ေတာ့​ ​ေြဖ​ေဖျာက်ချင်တယ်….။

နီး​စပ်ခွင့်​ရှိမယ်ဆိုရင် နီး​စပ်ပါရ​ေစချစ်သူ….
တစ်ကယ်ဆို ငါ​ေနချင်တာ မင်း​အနား​မှာပါ….။


MMU & MMZ

Image
ကျ​ေနာ်လည်း​အခုတစ်​ေလာ blospot ဖက်ကို သိပ်မလှည့်​ြဖစ်ဘူး​ဗျာ... ကိုရီး​လင်း​ထက် က


ြမန်မာ မန်ယူ ဖိုရမ်ဘက် လှည့်​ေနတုန်း​ ကျ​ေနာ်လည်း​ြမန်မာ မာတီရပ်ဝန်း​ကို ပျိုး​ေထာင်​ေနလို့​ blog ကိုလည်း​မဝင်ြဖစ်သလို လိုက်ပတ်မလည်ြဖစ်ဘူး​ြဖစ်​ေနတယ်ဗျာ.... ကျ​ေနာ် Post အသစ်မတင်နိုင်တာကို နား​လည်ခွင့်​လွှတ်​ေပး​ြက​ေသာ blog ညီအကို​ေမာင်နှမများ​ကို ​ေကျး​ဇူး​အထူး​တင်ရင်း​ ကျ​ေနာ့်​ရဲ့​ ြမန်မာ မာတီရပ်ဝန်း​ကို ​ေြကာ်ြငာဝင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ......

အား​လံုး​ကို​ေလး​စား​စွာြဖင့်​
{ZaunG}