​ေဆွး​ေြမ့​အသည်း​

ဒီသီချင်း​ေလး​ကို နား​ေထာင်လိုက်တာ ခံစား​မှု​ေတွလွယ်ကူတဲ့​သူ​ေတွအဖို့​ေတာ်​ေတာ်ထိတယ်ဗျာ
အဲ့​ဒီသီချင်း​ေလး​ထဲမှာ အြကိုက်ဆံုး​စာသား​ေလး​က ငါတန်ဖိုး​ထား​တဲ့​မင်း​ေလး​ကို တစ်ြခား​လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​
ရင်ခွင်ထဲမှာ ငါြမင်​ေတွ့​ေနတိုင်း​ ငါြမင်ရ​ေနတိုင်း​ ငါ့​ရဲ့​ စိတ်​ေတွ
တစ်ကယ်မ​ေကာင်း​ပါ
...... ဆိုထား​တာ​ေတာ့​ Cobra ပါ သီချင်း​နာမည်​ေလး​က ​ေဆွး​ြမည့်​အသည်း​ တဲ့​.........


သီချင်း​ေလး​ကိုလည်း​ နား​ဆင်ြကည့်​ပါအံုး​ေနာ်ကူး​ယူချင်ရင်

ငါ​ေလမင်း​နဲ့​ ချစ်ခဲ့​မိတဲ့​ေနာက်ပိုင်း​မှာ
မင်း​ကိုငါယံုြကည်ခဲ့​လို့​ အ​ေြခအ​ေန​ေပး​ရင်
တို့​ရဲ့​အချစ်​ေတွခိုင်ြမဲ​ေအာင် မိဘ​ေတွဆီမှာလာ​ေတာင်း​မယ်

ငါယံုြကည်တဲ့​မင်း​ေလး​ ငါအထင်ြကီး​တဲ့​မင်း​ေလး​
အခု​ေတာ့​ ဘယ်လိုြဖစ်သွား​သလဲ
ငါ​ေလမင်း​နဲ့​ေဝး​တဲ့​ အချိန်တို​ေလး​အတွင်း​မှာ
မင်း​ဟာ​ေနာက်တစ်​ေယာက်ထပ်ရသွား​ြပီ..

ဒီသတင်း​ဆိုး​ြကီး​လွဲပါရ​ေစ ငါ့​ဆု​ေတာင်း​ေတွမြပည့်​ခဲ့​ပါ
တစ်ကယ်ကိုဟုတ်ပါတယ် တစ်ကယ်ကိုချစ်​ေနြကတဲ့​ မင်း​တို့​အတွဲကို ငါ​ေတွ့​ခဲ့​တယ်
တို့​နှစ်​ေယာက်အချစ်က ​ေမ့​ဖို့​လွယ်သလား​ မင်း​ေလး​ေြပာစမ်း​ပါ
တို့​နှစ်​ေယာက်​ေဝး​ဖို့​အ​ေြကာင်း​ကိုလည်း​ ငါ​ေလမစဉ်း​စား​ခဲ့​ပါ
​ေမျှာ်လင့်​ထား​တဲ့​ အ​ေတွး​ေတွလည်း​ အား​လံုး​အခု​ေတာ့​ေပျာက်ကွယ်

ငါတန်ဖိုး​ထား​တဲ့​မင်း​ေလး​ကို တစ်ြခား​လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​
ရင်ခွင်ထဲမှာ ငါြမင်​ေတွ့​ေနတိုင်း​ ငါြမင်ရ​ေနတိုင်း​ ငါ့​ရဲ့​ စိတ်​ေတွ
တစ်ကယ်မ​ေကာင်း​ပါ
တစ်ကိုယ်​ေရတစ်​ေယာက်တည်း​
​ေလျှာက်လို့​သွား​ြပီ ငါ့​ရဲ့​စိ်တ်​ေတွ​ေလလွင့်​ေန မ​ေသခင်ကတည်း​က
​ေဆွး​ေနတဲ့​ငါ့​ရဲ့​အသည်း​ကို အချစ်​ေတွနဲ့​အတူ​ေြမြမူပ်လိုက်ြပီ
တို့​နှစ်​ေယာက်အချစ်က ​ေမ့​ဖို့​လွယ်သလား​ မင်း​ေလး​ေြပာစမ်း​ပါ
တို့​နှစ်​ေယာက်​ေဝး​ဖို့​အ​ေြကာင်း​ကိုလည်း​ ငါ​ေလမစဉ်း​စား​ခဲ့​ပါ
​ေမျှာ်လင့်​ထား​တဲ့​ အ​ေတွး​ေတွလည်း​ အား​လံုး​အခု​ေတာ့​ ​ေပျာက်ကွယ် ​ေရး​..​ေရး​ အား​လံုး​အခု​ေတာ့​ ​ေပျာက်ကွယ်...........
~~~End~~~


တစ်ကယ်​ေတာ့​ အချစ်မှာ သစ္စာရှိတယ်လို့​ေြပာတတ်ြက​ေပမဲ့​ ရာသီဥတု​ေတာင် ​ေဖာက်ြပန်​ေနမှ​ေတာ့​ အချစ်ဆို​ေသာ စိတ္တဇနမ်စား​လည်း​ မ​ေနနိုင်​ေတာ့​ေပ ​ေြပာင်း​လဲြခင်း​ေတွ ကို ခံုမင်တတ်​ေလြပီComments

  1. သီချင်း​စာသား​လည်း​ေကာင်း​တယ်၊​ သံစဉ်ကလည်း​ အြကိုက်ပါပဲ၊​ ​ေဒါင်း​သွား​ပါတယ်၊​ မျှ​ေဝ​ေပး​လို့​ ​ေကျး​ဇူး​ပါ ...

    http://winzaw-mdy.blogspot.com

    ReplyDelete
  2. ဘယ်စူဆိုထား​တာလဲဗျ

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်