သြကင်္န်

​ေအး​စက်လှ​ေသာ ​ေရ​ေပါက်​ေလး​ေတွက ​ေကာင်း​ကင်​ေပါ်မှတစ်စက် တစ်စက်ြဖင့်​ အုပ်စုအလိုက် ကျလာခိုက် ​ေြမြပင်​ေပါ်မှ လူအများ​ေပျာ်ရွှင် ​ေနြကသည်။ ဒီလိုအချိန်အခါမျိုး​၌ ရွာကျ​ေသာမိုး​ကို အများ​က ​ေခါ်​ေဝါ်သမှုတ်ထား​ြကသလို “သြကင်္န်မိုး​”ဟု စိတ်ထဲတွင် ​ေရရွတ်မိလိုက်သည်။ မိုး​ေရ​ေတွနဲ့​အတူ ​ေဆာ့​ကစား​ေနြက​ေသာ သြကင်္န်အတွင်း​၌ လူများ​သည် က​ေနတဲ့​သူက က​ေနြကသလို၊​ ​ေရပတ်တဲ့​သူ​ေတွ ​ေရပတ်ခံထွက်တဲ့​လူ​ေတွ၊​ စတုဒိတာ ​ေကျွး​ေမွး​အလှူြပု​ေနသူ​ေတွ၊​ ​ေသာက်စား​မူး​ယစ် ​ေပျာ်ပါး​ေနသူ​ေတွ အများ​ြဖင့်​ သြကင်္န်ကာလ အတွင်း​ လွတ်လပ်စွာ​ေပျာ်ပါး​ေနြကသည်။ ြမို့​ အလယ်၊​အတွင်း​၊​ အြပင်များ​၌ အြပိုင်အဆိုင် မဏ္ဍပ်ကိုယ်စီြဖင့်​ ဒီဖက်မဏ္ဍပ်က နတ်ဒိုး​တီး​လံုး​အသံများ​ ဟိုဖက် မဏ္ဍပ်က တူး​ပို့​တီး​လံုး​အသံများ​ြကား​ မှာ ​ေပျာ်ရွှင်စွာ ကခုန်​ေနြကသူ အများ​အြပား​ြမင်​ေတွ့​ရ​ေပသည်။ စတုဒိတာ​ေကျွး​ရာ၌ မုန့်​လံုး​ေရ​ေပါ်ထဲတွင် ငရုတ်သီး​များ​ထည့်​ကာ တစ်ဦး​နှင့်​တစ်ဦး​ စြက​ေနာက်ြကြဖင့်​ ​ေပျာ်ရွှင်စရာ​ေကာင်း​ေသာ အလှူများ​ြဖင့်​ သြကင်္န်အတွင်း​တွင် စည်ကား​ေန​ေပမဲ့​ အိမ်နှင့်​ေဝး​ကွာ​ေနသူ​ေတွ မိမိနိုင်ငံနှင့်​ေဝး​ေနသူ​ေတွ အ​ေြကာင်း​အမျိုး​မျိုး​ေြကာင့်​ ြပင်ပ​ေရာက်​ေနသူ​ေတွအဖို့​ ဒီလိုသြကင်္န်တွင်း​မှာ လွမ်း​မျက်ရည်ကိုယ်စီကျြက​ေသာ အချိန်ြဖစ်​ေပသည်။ သြကင်္န်အတွင်း​မှာ ​ေပျာ်​ေနသူ​ေတွအဖို့​ ​ေပျာ်စရာ​ေတွကို ​ေရး​သား​ေနချိန် ​ေဝး​ကွာ​ေနသူများ​မှာ​ေတာ့​ သြကင်္န်ကို လွမ်း​ေမာမိ​ေြကာင်း​ေတွ သြကင်္န်မှာ​ေပျာ်ခဲ့​ဖူး​သည်များ​ကို ြပန်လည်​ေတွး​ေတာ သတိရမိကာ ​ေရး​ဖွဲ့​ေနြက​ေပမည်။ မည်သို့​ဆို​ေစ ြမန်မာတို့​ရဲ့​ နှစ်သစ်ကူး​အချိန်အခါလည်း​ြဖစ် ​ေနွရာသီရဲ့​ အပူကာလမှာ ​ေရများ​ြဖင့်​ တစ်ဦး​နှင့်​တစ်ဦး​ ဟိုဖက်နှင့်​ဒီဖက် ​ေရကစား​ြက​ေသာအချိန်ကို လူတိုင်း​နှစ်သက်ြက​ေပသည်။

နှစ်သစ်မှာ
​ေပျာ်ရွှင်ချမ်း​ေြမ့​ပါ​ေစ
{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

  1. http://i283.photobucket.com/albums/kk281/megumi21/water.gif

    ReplyDelete
  2. ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် ​ေပျာ်နိုင်သူ​ေတွ ​ေပျာ်ြကပါ ငိုချင်သူ​ေတွလဲ ငိုကျ​ေပါ့​ ကိုယ်လဲငို​ေနတယ် အဲ့​ အဲ့​ အီး​

    ReplyDelete
  3. အမလဲ မျက်ရည်ကျ​ေနမိတယ် ​ေဇာင်း​ေရ

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်