မနုဿတို့​ရဲ့​ စိတ်                      မနုဿ​ေတွရဲ့​  စကား​လံုး​ကျဉ်ဆန်နဲ့​ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့​ြကတဲ့​ သမိုင်း​ဝင် စိတ်ပညာရှင်ြကီး​ေတွကို အား​ကျမိခဲ့​တဲ့​ ကျနိုပ်ငမိုက်သား​ က​ေတာ့​ မနုဿတို့​ရဲ့​ ပုပ်ခပ်မှုြကား​မှာ ​ေလ​ေတ​ေတပါပဲ...။ ​ေပျာ်စရာပါပဲ တစ်ခါတစ်​ေလ စိတ်ထဲရှိတဲ့​ အများ​သူငါ ဖတ်လို့​ သ​ေဘာမ​ေပါက်နိုင်တဲ့​ စာ​ေတွကို ဖွင့်​အန်မိတယ်..။ ဒီြကား​ထဲ နား​လည်တဲ့​ လူကို​ေတာ့​ ဝမ်း​ေြမှာက်ဝမ်း​သာ ​ေပျာ်မိပါတယ်.....။ ဘာမှမစဉ်း​စား​ပါနဲ့​လား​.. မနုဿဆို​ေသာ လူသား​ေတွဟာဒီလိုပါပဲ... တစ်ခါတစ်​ေလ စိတ်ထင်တိုင်း​မြဖစ်တဲ့​အခါ မိုး​ေပါ်ကို လက်သီး​နဲ့​ ချိန်ရွယ်တတ်ြကတယ်..။ ကျွနိုပ်ငမိုက်သား​က​ေတာ့​ မချိန်ရွယ်ရဲ​ေပါင် ကိုဖိုး​ေထာင် ပါပဲ..။ ​ေြကာက်လို့​ေတာ့​ မဟုတ်​ေပ...။ လက်သီး​နာမှာထက် ​ေနာက်ဆံုး​ေတာ့​ ရလဒ်က ဒဏ်ရာပဲ​ေလ အဲ့​ဒီအတွက်​ေြကာင့်​ ထင်တိုင်း​မြဖစ်ရတဲ့​ အခါတိုင်း​ ကျွနိုပ်အတွက်​ေတာ့​ ​ေြဖ​ေဆး​ဟာ မျက်နှာကို ဇီး​ရွက်​ေလာက်ပမာ အ​ေနြဖင့်​ ​ေလာကြကီး​ကို ြကည့်​လိုက်ြပီး​ ငါ့​အတွက်မနက်ြဖန်က ဘယ်မှာလည်း​လို့​ အရူး​ပမာ ​ေရရွတ်မိခဲ့​တာ ဝန်ခံပါသည်..။ တစ်ခါတစ်​ေလ မနုဿ​ေတွရဲ့​ ပင်ကိုယ်စိတ်ကို နား​မလည်နိုင်ြဖစ်ခဲ့​ရတယ်လို့​ ​ေရှး​စိတ်ပညာရှင်များ​က ဆိုခဲ့​ြကတာအမှန်ပါပဲ... ကျွနိုပ်က​ေတာ့​ မနုဿတိုရဲ့​ စိတ်မတည်မှု​ေတွြကား​မှာ စိတ်ရှုပ်စွာြဖင့်​ ြဖစ်သမျှအရာကို စိတ်ထဲ၌သာ သို​ေလာင်မိတတ်ခဲ့​ေလြပီ....။ သို့​ေသာ် ဆိတ်ဆိတ်​ေနဝန်ခံြခင်း​လို့​ေတာ့​ မဆိုလိုနိုင်...။ ပို၍ခက်သည်က မနုဿတို့​ရဲ့​ စိတ်သည် တည်ြငိမ်မှုကင်း​မဲ့​သ​ေလာက် နား​လည်ရလည်း​ အလွန်အင်မတန်ခက်ထန်ပါသည်...။ မည်သို့​ဆို​ေစအံုး​ေတာ့​ မနုဿတို့​ရဲ့​ စိတ်​ေနသ​ေဘာထား​ဟာ ဝကင်္ပါ တစ်ခုလိုသာ..................
{ကို​ေဇာင်း​}


Comments

  1. ဟုတ်ပါရဲ့​ ။

    မ​ေတွ့​တာ​ေတာင်ြကာြပီ။

    ReplyDelete
  2. မနက်ြဖန်တိုင်း​ အဆင်​ေြပပါ​ေစ ​ေဇာင်း​ေရ၊​ အမလဲ အြမဲ သတိရ​ေနပါတယ်

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်