မျက်ရည်မိုး​……

တိမ်စိုင်​ေတွ
ဝိုင်း​အံုထား​ေသာ
အစုအ​ေဝး​ထဲက
ြဖစ်​ေပါ်လာ​ေသာ
မိုး​ေရစက်လို
သူမ အလိုရှိ​ေနမယ်ဆိုရင်​ေပါ့​….
ကျွနိုပ်ရဲ့​ မျက်လံုး​အိမ်ထဲက ​ေရ​ေတွကို
မိုး​ေရအြဖစ်ရွာသွန်း​ချင်ရဲ့​….
8:36 PM
ရှင် နဲ့​ ပတ်သက်မှုအရာတိုင်း​ဟာ အခုရွာ​ေနတဲ့​ မိုး​ေရစက်​ေတွနဲ့​အတူ ​ေမျှာပါသွား​ြပီလို့​ သတ်မှတ်လိုက်ပါ” မိုး​ေရ​ေတွထဲမှာ သူမရဲ့​ ြပတ်သား​ခက်ထန်လှ​ေသာစကား​လံုး​ေတွက ရင်ကိုစူး​ရှ​ေစတယ်​ေလ…။ အ​ေနှာင်အဖွဲ့​ေတွြကား​က မင်း​သွား​လိုရာသွား​ေတာ့​ လို့​ အမိန်​ေပး​လိုက်သလိုပါပဲ။ သို့​ေပမဲ့​ အရှံုး​ကိုရရှိလိုက်ရတဲ့​ မင်း​ဒဿလို နိဂံုး​မချူပ်ချင်သူ လူတစ်​ေယာက်အဖို့​ ​ေရွး​စရာဟာ ချစ်​ေသာသူနဲ့​ ​ေဝး​ကွာချင်တဲ့​လား​ အဥ္ဇလီ…။ မင်း​ရဲ့​ ​ေယာကင်္ျား​ဆန်​ေသာ ရက်စက်ြခင််း​ေတွ​ေအာက်မှာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့​စွာ လည်စဉ်း​ခံ​ေနရတဲ့​ သိုး​ငယ်တစ်​ေကာင်​ေလာက် မင်း​တန်ဖိုး​ထား​တတ်မယ်ဆိုရင် ငါ​ေပး​ဆပ်လိုက်ရတဲ့​ ချစ်ြခင်း​ေမတ္တာ​ေတွဟာ သဲထဲ​ေရသွန်သလို မြဖစ်​ေတာ့​ဘူး​ေပါ့​…။ မင်း​ရဲ့​ အမိန်​ေတာ်တိုင်း​ေပါ့​ အဥ္ဇလီ ​ေစလိုရာ​ေစရမှာပါ​ေလ ငါဟာ နဂါး​မျက်​ေစာင်း​လို မင်း​ရဲ့​အြကည့်​ေတွကို ​ေြကာက်တဲ့​ လုလင်ငယ်လိုပါ…။ မင်း​ရဲ့​ မုန်း​တီး​ြခင်း​အမိန့်​​ေတွ​ေြကာင့်​ ကျလာခဲ့​ရတဲ့​ မျက်ရည်​ေတွဟာ မိုး​ေရ​ေတွနဲ့​အတူ စီး​ဆင်း​သွား​ခဲ့​ပါြပီ….။ ဒီလို ရွာသွန်း​ေနတဲ့​ မိုး​ေရ​ေတွဟာ ငါ့​ရဲ့​ရင်ကို​ေဆး​ေြကာ​ေပး​ေစတဲ့​ မျက်ရည်မိုး​​ေတွသာ….. 


Comments

 1. ဖတ်သွား​ပါတယ်ရှင်..။

  ReplyDelete
 2. တစ်ကယ်လား​ကွ ​ေရှ့​ေနမ​ေလး​က တစ်ကယ်လုပ်သွား​တာလား​???

  ReplyDelete
 3. မျက်ရည်မိုး​ေတွ မျက်ရည်မိုး​ေတွ ရွာသွန်း​စွာ ခံစား​ေနရြပီလား​...။

  ReplyDelete
 4. အြဖစ်ဆိုး​လှချည်လား​ဗျာ.​ေနာက်တ​ေယာက်သာရှာဗျာ။ဟီး​

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်