ချစ်ကိုြကီး​ အတွက် မျက်​ေတာ်​ေြပ

အသက်အရွယ်အား​ြဖင့်​ ဂနှစ်ကွာြခား​ ညီငယ်အမိုက်အမဲ​ေလး​ခဗျာ Chatting မလာ၊​ ဖုန်း​ြမည်သံ တတီတီ မြကား​၊​ ​ေစာင့်​ေမျှာ်ခဲ့​ရ ​ေန့​နဲ့​ညလည်း​ မှား​ခဲ့​ပါြပီ…။ လူသို့​ဆို​ေစ အမှား​ေတွရှိအပ် ၊​ အမှား​ရှိမှ အမှန်ြမင်ရာ၏ ဆိုသလိုသာ…။ ပစ်ပယ်ကာ မထား​ပါနဲ့​ အ​ေဝး​အရပ်မှာလည်း​ စိတ်အား​ငယ်လှ သိမ်ငယ်ရြခင်း​ေြကာင့်​ အစား​မမှန် အအိပ်မ​ေပျာ် တစ်လိမ်လိမ် ပိန်တိန်တိန် မို့​ အ​ေဖ​ေပျာက်တဲ့​ သား​တစ်​ေယာက်လို အစ်ကို​ေပျာက်တဲ့​ ညီတစ်​ေယာက်လို လှမ်း​၍ြကည့်​ပါအံုး​လား​ေလ..။ အရင်ကဆို Chatting သံ တတိန်တိန် ဖုန်း​သံ တတီတီနဲ့​ သာယာခဲ့​သည်မှာ ြကည်နှူး​စရာအလား​….။ ​ေလး​ရက်မျှ စကား​မ​ေြပာရတာကို နှစ်​ေပါင်း​၃ဝဝဝ​ေလာက် ပူ​ေဆွး​ငို​ေြကွး​ရဲ့​တဲ့​ ကိန္နရီ​ေမာင်နှံလို ကျွန်​ေတာ်မျိုး​တို့​ ကိန္နရီညီအစ်ကို​ေတွပါ…။ ​ေရွှစိတ်ရယ် မြငိုြငင်ပါနဲ့​ မျက်​ေတာ်​ေြပပါ​ေလ…

​ေရွှစိတ်ရယ် မြငိုြငင်ပါနဲ့​ စိ်တ်​ေြပကာ လှမ်း​ခဲ့​ပါ​ေတာ့​လား​
ချစ်ကိုြကီး​
{ ချစ်ညီ​ေလး​ ​ေဇာင်း​ }

Comments

  1. ဒီတိုင်း​ေတာ့​ မရဘူး​ ညီလတ်၊​ အ​ေြကွး​ေတွများ​ေနြပီ၊​ သ​ေဘာ​ေပါက်.......

    ReplyDelete
  2. ချွဲတတ်လိုက်တာ...

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်