​ေကာင်​ေလး​နဲ့​ေကာင်မ​ေလး​

​ေကာင်း​ကင်က ြကယ်တစ်စင်း​ေြကွကျလာချိန် ​ေြမြပင်​ေပါ်မှာ အရိပ်ထင်ခဲ့​မယ်ဆိုရင် ​ေကာင်မ​ေလး​ေရ.. အလွမ်း​နဲ့​ေရး​တဲ့​ ဒိုင်ယာရီ​ေတွဟာ ရင်ထဲက ထွက်​ေပါ်လာတဲ့​ စကား​လံုး​အတိုင်း​ပါပဲ။ ကိုယ်တို့​နှစ်​ေယာက် ညစဉ်မက်ခဲ့​တဲ့​ အိမ်မက်​ေတွထဲ ​ေကာင်မ​ေလး​က လမင်း​ြကီး​ဆိုရင် ​ေကာင်မ​ေလး​ရဲ့​ေဘး​မှာ ကိုယ်ရံ​ေတာ်အြဖစ် ြကယ်ပွင့်​က​ေလး​ြဖစ်ပါရ​ေစ…..

​ေကာင်​ေလး​။ ။ ​ေပျာ်စရာ​ေတွ မရှိတဲ့​ငါဟာ ​ေကျာက်တံုး​လိုပဲ… ဒါ​ေပမဲ့​ လွမ်း​စရာ​ေတွကို​ေတာ့​ မလိုချင်ဘူး​...

​ေကာင်မ​ေလး​။ ။ ​ေဝး​ေနရလို့​ လွမ်း​တယ်ဆိုတာ မလိုချင်ပဲရတဲ့​ ​ေရာဂါပါ…. ဒါ​ေပမဲ့​
​ေကာင်​ေလး​ကို လွမ်း​ေနသမျှ ချစ်​ေနရလို့​ ​ေပျာ်တယ်…။ ညစဉ် ​ေကာင်​ေလး​ရဲ့​ အသံကိုြကား​တိုင်း​ မခံနိုင်​ေအာင်လွမ်း​မိတယ်…

​ေကာင်​ေလး​။ ။ လွမ်း​စရာ​ေတွရဲ့​ေနာက်မှာ ​ေကာင်မ​ေလး​ရဲ့​ အြပံုး​ေလး​ေတွက အလွမ်း​ကို သက်သာ​ေစတယ်…

​ေကာင်မ​ေလး​။ ။ ​ေကာင်မ​ေလး​ရဲ့​အသက်နဲ့​ထပ်တူ ​ေကာင်​ေလး​ကို တန်ဖိုး​ထား​တယ်ဆိုတာ…..

​ေကာင်​ေလး​။ ။ အတူဆံုချိန်တိုင်း​မှာ ရင်ခုန်သံ​ေတွက ပင်လယ်လိုပဲ လှိုင်း​ထန်တယ်…

​ေကာင်မ​ေလး​။ ။အတူဆံုရင် ဘာမှမသိ​ေတာ့​ဘူး​ အချိန်ကုန်သွား​မှာ ​ေြကာက်မိတယ်.. မ​ေတွ့​ရရင် စဉ်း​စား​ြပီး​ ရင်ခုန်တယ်…

​ေကာင်​ေလး​။ ။ မနက်ြဖန်တိုင်း​မှာ ကိုယ်တို့​နှစ်​ေယာက်အတွက် ရင်ခုန်ရအံုး​မှာမို့​… မျက်လံုး​ေလး​ကို မှိတ်လို့​ အိပ်လိုက်ပါ​ေတာ့​ ​ေကာင်မ​ေလး​….
{ZaunG}

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်