ြပန်မဆံုြဖစ်ြကရင်

ဒီသီချင်း​ေလး​ဟာ.... ခွဲခွာရြခင်း​၊​ လွမ်း​ေမာြခင်း​၊​ ချစ်​ေသာသူနဲ့​ ြပန်မဆံုြဖစ်တဲ့​အခါ ပူ​ေလာင်ရြခင်း​ကို ကိုယ်စား​ြပုထား​တဲ့​ သီချင်း​ေလး​တစ်ပုဒ်ပါ ကျ​ေနာ်ြကိုက်နှစ်သက်မိပါတယ်...။ Big Bag အဖွဲ့​ထဲက Vနိုထွန်း​ ခံစား​ ​ေရး​စပ်သီဆိုထား​တာ​ေလး​ပါ...

Download------>
ြပန်မဆံုြဖစ်ြကရင်

နှုတ်ဆက်ြခင်း​မှာ ​ေဝး​ြကြပီ

ဒီည ​ေတွဟာ ဒို့​နှစ်​ေယာက်အတွက်
အမှတ်တရြဖစ်မယ်ဆိုရင်
​ေနာင်​ေန့​ေတွမှာ ​ေနာင်နှစ်​ေတွတိုင်
မင်း​သတိရပါ ချစ်သူ..
လမ်း​ခွဲြခင်း​က ပူ​ေလာင်လွန်း​တယ်
ဒါအမုန်း​မဟုတ်ဘူး​ မင်း​အတွက် ​ေပး​ဆပ်ြခင်း​ပဲ
ငါ့​သွား​မဲ့​လမ်း​ ြကမ်း​တမ်း​ေနမယ် မင်း​နား​လည်ပါ
ချစ်တဲ့​သူ
နင်ဟာငါ့​ရဲ့​ ကမ္ဘာ
နင်ဟာငါ့​ရဲ့​ အသည်း​
နင်ဟာငါ့​ အိမ်မက်ပါ
နင်ဟာငါ့​ေမျှာ်လင့်​ချက်
ငါတို့​ေဝး​သွား​ရင်
ြပန််မဆံုြဖစ်ြကရင်
မင်း​နှလံုး​သား​မှာ ငါအြမဲတမ်း​ရှိပါ​ေစ
………………………
ဟိုတုန်း​ကလို တမ်း​တတယ်
ခဏ​ေလး​ရင်ခုန် ​ေပျာက်ရှခဲ့​အလွမ်း​ရဲ့​အိမ်မက်
​ေြကကွဲ​ေစတယ် ငို​ေြကွး​ေစတယ်
အဆံုး​အစမဲ့​စွာ  ​ေဝး​ေစတယ်
လမ်း​ခွဲြခင်း​က ပူ​ေလာင်လွန်း​တယ်
ဒါအမုန်း​မဟုတ်ဘူး​ မင်း​အတွက် ​ေပး​ဆပ်ြခင်း​ပဲ
ငါ့​သွား​မဲ့​လမ်း​ ြကမ်း​တမ်း​ေနမယ် မင်း​နား​လည်ပါ
ချစ်တဲ့​သူ
နင်ဟာငါ့​ရဲ့​ ကမ္ဘာ
နင်ဟာငါ့​ရဲ့​ အသည်း​
နင်ဟာငါ့​ အိမ်မက်ပါ
နင်ဟာငါ့​ေမျှာ်လင့်​ချက်
ငါတို့​ေဝး​သွား​ရင်
ြပန််မဆံုြဖစ်ြကရင်
မင်း​နှလံုး​သား​မှာ ငါအြမဲတမ်း​ရှိပါ​ေစ


{ကို​ေဇာင်း​}


Comments

  1. ​ေဝး​ရမှာကို ြကိုသိ​ေနခဲ့​လို့​ ခွဲခွါရချိန်မှာ နှုတ်ဆက်ရန်ကို မဝံ့​ရဲခဲ့​ြပီ......

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်