​ေစတနာအတ္တ

                              လူ​ေတွက ​ေြပာတတ်ြကပါတယ်၊​ “အတ္တ​ေတာ်​ေတာ်ြကီး​တယ်”လို့​၊​ အတ္တြကီး​တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုး​ကို ​ေခါ်တာလည်း​၊​ လူတိုင်း​မှာလည်း​ အတ္တကိုယ်စီရှိြကပါတယ်၊​ အတ္တကို အသံုး​ြပု​ေနြကတာ နှစ်​ေနရာရှိပါတယ်၊​ “​ေစတနာအတ္တ” နဲ့​ “တစ်ကိုယ်​ေကာင်း​ဆန်အတ္တ” ပါပဲ၊​ ဒီနှစ်ခုက​ေတာ့​ ကျ​ေနာ့်​အြမင်ပါ၊​ စာဖတ်သူအ​ေနနဲ့​လည်း​ သိြမင်ြကား​သိသ​ေလာက် အဓိပ္ပါယ်အမျိုး​မျိုး​ဖွင့်​ဆိုနိုင်ပါတယ်၊​
                              “​ေစတနာအတ္တ” မှာ မိမိအတွက် မပါပဲ မိမိနှင့်​ပတ်သက်​ေသာသူကို မ​ေကာင်း​တာမှန်သမျှ မလုပ်ဖို့​ မလုပ်မိဖို့​ တား​ဆီး​ေြပာဆိုတဲ့​အခါမှာ တစ်ဖက်လူမှာ ​ေစတနာနဲ့​ေြပာ​ေြကာင်း​ကို မြမင်​ေတာ့​ပဲ အတ္တဆန်တယ်လို့​ ြမင်သွား​နိုင်ပါတယ်၊​ အတ္တဆန်တယ်ဆို​ေပမဲ့​ ဒီလိုအတ္တက ​ေကာင်း​မွန်တဲ့​ြဖူစင်တဲ့​ ​ေစတနာအတ္တ ပါ။  ​ေစတနာအတ္တ နဲ့​ ဆက်စပ်မှုအ​ေနနဲ့​ ​ေြပာရရင် လူတိုင်း​မှာ ​ေစတနာ ထား​တတ်တဲ့​ စိတ်ဓါတ်ရှိြကပါတယ်၊​ ​ေစတနာထား​တဲ့​စိတ် အနည်း​အများ​ပဲ ကွာြခား​ပါတယ်၊​ မိဘနဲ့​သား​သမီး​မှာ မိဘအ​ေနနဲ့​က သား​/သမီး​ ငယ်ရွယ်တဲ့​အချိန်မှာ မ​ေကာင်း​တာ​ေတွ မလွန်ကျူး​မိ​ေအာင်လို့​ တား​ဆီး​ပိတ်ပင်တဲ့​ေနရာမှာ သား​/သမီး​ အ​ေနနဲ့​က “အ​ေဖ/အ​ေမက အတ္တြကီး​တယ်၊​ သူတို့​ေတွငယ်ငယ်က​ေတာ့​ ဒီလို​ေတွ ​ေလျှာက်မလုပ်ခဲ့​တာြက​ေနတာပဲ”လို့​ ငယ်ရွယ်တဲ့​ သား​သမီး​ေတွမှာ အဲ့​ဒီလို အတ္တဆန်တဲ့​သ​ေဘာမျိုး​ေတွ ြမင်တတ်ြကပါတယ်၊​ မိဘက သား​သမီး​ကို အမှား​ေတွမြဖစ်​ေအာင် တား​ဆီး​တယ်ဆိုတာက စကား​ပံုတစ်ခုလိုပါ “အ​ေဖဆိုတာ တစ်ချိန်တုန်း​က သား​၊​ အ​ေမဆိုတာ တစ်ချိန်တုန်း​က သမီး​ပါပဲ” ဆိုသလိုပါ။ မိဘ​ေတွ ငယ်ရွယ်တုန်း​က ြပုခဲ့​ဖူး​တာပဲြဖစ်​ေစ၊​ ြမင်​ေတွ့​ခဲ့​ဖူး​တာပဲြဖစ်​ေစ၊​ “မိမိချစ်တဲ့​ လူတစ်ဦး​တစ်​ေယာက်ကို ဒုက္ခမ​ေရာက်​ေစဖို့​ တား​ဆီး​ပိတ်ပင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ကျိုး​မပါတဲ့​ “​ေစတနာအတ္တ”ပါ....။”
 
လူတစ်ဦး​တစ်​ေယာက် မိမိအ​ေပါ် မိမိလုပ်သမျှကို တား​ဆီး​ပိတ်ပင်တယ်ဆိုတဲ့​ေနရာမှာ ဘာအတွက်​ေြကာင့်​လည်း​ဆိုတာ စဉ်း​စား​ပါ။ ​ေစတနာြဖင့်​ တား​ဆီး​တယ်တဲ့​အရာမျိုး​ဆိုရင် သူ့​ရဲ့​ ​ေစတနာကို နား​လည်တတ်ဖို့​လိုပါတယ်...

{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

 1. ချမ်း​လင်း​ေနAugust 6, 2009 at 2:03 PM

  မှန်လိုက်​ေလ ကို​ေဇာင်း​ရယ်။

  ReplyDelete
 2. ​ေစတနာ အတ္တနဲ့​ တစ်ကိုယ်​ေကာင်း​ဆန်တဲ့​ အတ္တ​ေတွကို မှတ်သား​သွား​ပါတယ် အကို​ေရ

  ReplyDelete
 3. ကို​ေဇာင်း​ေရ သိပ်မှန်တာပဲ။ မိဘဆရာ​ေတွ ဆံုး​မတိုင်း​ သူတို့​တုန်း​ကျ​ေတာ့​ ရတယ်။ ငါတို့​ကျ ပိတ်ပင်တယ်လို့​ ​ေတွး​မိခဲ့​တယ်။ အခုချိန်မှ ​ေြပာတာ​ေတွက ​ေကာင်း​ေစချင်လို့​ ​ေြပာတာ​ေတွကို ပိုပို သိလာရ​ေတာ့​တယ်။

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်