ပိုင်ဆိုင်လို့​မရ​ေသာအရာ...

                                      လူတစ်ဦး​တစ်​ေယာက်မှာ ခန့်​မှန်း​ရအခက်ဆံုး​ က “စိတ်” ပါပဲ၊​ ​ေရှ့​တင်မှာ ြပံုး​ြပ​ေန​ေပမဲ့​ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်​ေလာက်​ေတာင် အ​ေကာက်ြကံ​ေနမလည်း​ဆိုတာကို မည်သူကမှ မသိနိုင်ြကပါ၊​ ကျွနိုပ်တို့​လို မနုဿ ​ေတွ အ​ေနနဲ့​က​ေတာ့​ စိတ် ကို အစိုး​ရဖို့​ ခက်ပါတယ်၊​ စိ်တ် ကို အစိုး​ရတာ ဆိုလို့​ ဘုရား​ရှင် ပဲရှိပါတယ်၊​ စိတ်ကိုနိုင်ရင် စိတ်ရဲ့​ သခင်ြဖစ်တတ်သလို စိတ်ကိုမနိုင်ရင်​ေတာ့​ စိတ်ရဲ့​ေကျး​ကျွန်ြဖစ်သွား​တတ်ပါတယ်၊​ စိတ်ဆိုတာ အ​ေြဖရှာရခက်တဲ့​ ဝကင်္ပါ ြကီး​ဆိုလည်း​ မှား​မယ်မထင်ပါ၊​ နက်ရှိုင်း​ြပီး​ အ​ေြပာကျယ်တဲ့​ ပင်လယ်ြကီး​ နဲ့​ နှိုင်း​ရင်း​လည်း​ မှား​မယ်မထင်အံ့​..........!
လူတစ်ဦး​တစ်​ေယာက်မှာ ခန့်​မှန်း​ရအခက်ဆံုး​ က “စိတ်”
{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

 1. ဟုတ်တယ် ညီလတ်၊​
  ကိုယ့်​စိတ်နဲ့​ နှိုင်း​မိလို့​ ခဏခဏ ဒုက္ခ​ေရာက်ရတဲ့​ ကိုြကီး​ အြဖစ်​ေတွသာ သင်ခန်း​စာယူထား​ ညီ​ေရ။

  ReplyDelete
 2. ကို​ေဇာင်း​

  ကိုယ့်​စိတ်ကို သက်​ေတာင့်​သက်သာြဖစ်​ေစတဲ့​ ပတ်ဝန်း​ကျင်မှာ ​ေနထိုင်တာ ပိုအကျိုး​ရှိမယ်လို့​ ထင်လား​ဟင်

  ReplyDelete
 3. ဟုတ်ပါတယ်... ဒီစိတ်ကို နိုင်​ေအာင်ထိန်း​ရမှာ​ေနာ်...

  ခဏခဏကိုယ့်​စိတ်နဲ့​ရန်ြဖစ်​ေနရတယ်..း​(
  သူပဲနိုင်​ေနတာများ​ေနတယ်..

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်