အလိမ်ခံရ​ေသာအခါ.............

                             အလိမ်ခံလိုက်ရလို့​ အ​ေပါင်း​အသင်း​ြကား​မှ ရှက်​ေနတဲ့​ မိတ်​ေဆွတစ်​ေယာက်ကို ြကည့်​ြပီး​ ကျ​ေနာ် စိတ်မ​ေကာင်း​ြဖစ်မိတာအမှန်ပါ၊​ အလိမ်ခံလိုက်ရတာကို ရှက်စရာဆို​ေပမဲ့​လည်း​ တစ်ကယ်တမ်း​ေတွး​ြကည့်​ရင် ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး​၊​ ဘာ​ေြကာင့်​လည်း​ဆိုရင် မိမိနား​က တစ်စံုတစ်ခုကို ​ေပး​လိုက်ြခင်း​ သို့​မဟုတ် လာ​ေရာက် ချည်း​ငှား​လာ​ေသာအခါ တစ်ဖက်လူကို ကိုယ်ချင်း​စာြခင်း​ ထက် ငါချင်း​စာ​ေသာ စိတ်​ေြကာင့်​ ​ေပး​လိုက်ြခင်း​ြဖစ်သလို ယူလိုက်​ေသာ တစ်ဖက်လူက​ေတာ့​ တစ်ကိုယ်​ေကာင်း​အတ္တစိတ်နဲ့​ လုပ်ြကံကာ မ​ေပါ်လာဇာတ်ကား​ရိုက်သွား​မယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ ​ေပး​လိုက်သူမှာ ြပန်မရ​ေတာ့​မဲ့​အတူတူ လှူလိုက်တယ် ကူညီတယ်လို့​ပဲ စိတ်ထဲမှာ ထား​ကာမှ ​ေစတနာသက်​ေရာက်ပါလိမ့်​မယ်၊​ သို့​ေပမဲ့​ တစ်ကိုယ်​ေကာင်း​အတ္တစိတ်နဲ့​ ယူ​ေဆာင်သွား​တဲ့​သူက​ေတာ့​ သူ့​ရဲ့​ဘဝတစ်​ေလျှာက်မှာ အရိပ်အမဲြကီး​က လိုက်​ေနြမဲ လိုက်​ေနအံုး​မှာပါပဲ၊​
{ဒီလို​ေြပာလို့​ ခင်ဗျား​က အလိမ်မှ မခံရဖူး​တာလို့​ေတာ့​ မ​ေြပာ​ေစချင်ပါ ကျ​ေနာ်လည်း​ အလိမ်ခံရဖူး​သူပါပဲ}

ကိုယ်ချင်း​စာြခင်း​ထက် ငါချင်း​စာတတ်​ေစချင် 
{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

  1. အလိမ်ခံရသူက ရှက်စရာမဟုတ်ပါ၊​ လိမ်သွား​သူ သူဘာသာ ရှက်​ေနပါလိမ့်​မယ်

    ReplyDelete
  2. တချို့​လိမ်တဲ့​သူ​ေတွကျလည်း​ ​ေတာ်​ေတာ်မျက်နှာ​ေြပာင်တာဗျ​ေနာ်...

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်