လမ်း​ဆံုး​

မျက်လံုး​ထဲက မျက်ရည်​ေတွ အလိုလိုကျ​ေနတယ်​ေမ​ေမရယ်... သား​ေလ စိတ်ဓါတ်​ေပျာ့​ညံ့​လို့​ မျက်ရည်ကျတဲ့​ လူစား​မျိုး​မဟုတ်တာ ​ေမ​ေမသိမှာပါ..၊​ အရှံုး​ေတွထဲက “လမ်း​ဆံုး​ြခင်း​နဲ့​ စွန့်​လွတ်ြခင်း​အရှံုး​”​ေတွ​ေြကာင့်​ပါ၊​ ​ေမ​ေမ ​ေြပာခဲ့​ဖူး​တဲ့​ စကား​ေတွထဲက လူတစ်​ေယာက်မှာ “​ေအာင်ြမင်မှုလမ်း​စ​ေရာက်လာရင် တား​ဆီး​ပိတ်ပင်တတ်တာဟာ မတူလို့​တုတဲ့​လူ” ဆို​ေပမဲ့​လည်း​ “သစ်တစ်ပင်ကို ဝိုင်း​တွန်း​တာများ​ရင် နဲသွား​တတ်ြကတာပါပဲ” ​ေမ​ေမရယ်၊​ လူအများ​ေြပာသလို “အပင်ြမင့်​ေလ ​ေလတိုက်ခံရ​ေလ”တဲ့​ အဲ့​ဒီစကား​ေတွက မှန်​ေန​ေပမဲ့​လည်း​ ကိုယ်​ေတွ့​ြကံုမှသိဆိုသလိုပါပဲ၊​
​ေမ​ေမ ​ေြပာခဲ့​၊​ သား​ကိုဆံုး​မခဲ့​တဲ့​ စကား​ေတွက​ေလ သား​ကို ညှိ့​ငင်ထား​တဲ့​ ြမှား​အစင်း​ေပါင်း​များ​စွာလိုပဲ ရင်ထဲထိ​ေရာက်တယ်၊​ ​ေမ​ေမ ရဲ့​စကား​ေတွထဲမှာ “အ​ေဖတစ်​ေယာက်က သား​သမီး​ကို ချစ်ရင်အ​ေပါ်ယံလွှာ မချစ်ြပဘူး​ စိတ်အတွင်း​ထဲကပဲ ဖံုး​ကွယ်ြပီး​ေတာ့​ နစ်နစ်ကာကာချစ်တတ်ြကတယ်”ဆိုတာ ြငင်း​ဆန်လို့​မရတဲ့​ စကား​ပါပဲ​ေမ​ေမ၊​ အဲ့​ဒီလိုပဲ သား​လည်း​ လူတစ်​ေယာက်ကို ချစ်မိတဲ့​အခါ အ​ေဖချစ်တတ်တဲ့​ အချစ်လိုမျိုး​ အြပင်မှာ မထုတ်ြပပဲ စိတ်ထဲမှာဖံုး​ကွယ်ြပီး​ချစ်ခဲ့​မိတယ်၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ ​ေမ​ေမရယ် သူ့​ကိုချစ်တာ မထုတ်​ေဖာ်ြပလို့​ မချစ်ဘူး​လို့​ သူက ယူဆထား​တယ်။ ​ေမ​ေမရယ် လူတစ်​ေယာက်ကို​ေလ အြပင်ကပဲချစ်ချစ် စိတ်ထဲကပဲချစ်ချစ် ရရှိလာတဲ့​ နာြကည်​ေြကကွဲြခင်း​ရဲ့​ ရလဒ်က ဆိုး​ဝါး​လှတယ်.၊​ အချစ်ဆို​ေပမဲ့​ သံ​ေယာဇဉ်ချစ်ြခင်း​ပါ၊​ မလိုအပ်တာ​ေတွ ြဖစ်လာတဲ့​အခါ “တစ်ချိန်က ​ေအး​ြမပါတယ်ဆိုတဲ့​ သံ​ေယာဇဉ်​ေမတ္တာက အခု​ေတာ မီး​ေတာင်​ေပါက်ကွဲသလို ပူြပင်း​စွာ ခံရတယ်”အ​ေမ၊​
​ေမ​ေမ “သံ​ေယာဇဉ်ဆိုတာခုတ်ြဖတ်လို့​မရတဲ့​ ​ေရစီး​ေြကာင်း​”တဲ့​ ဟုတ်ရဲ့​လား​ အ​ေမရယ်၊​ ​ေမ​ေမတို့​ေခတ်တုန်း​က စိတ်ထား​ေတွနဲ့​ အခု​ေခတ်စိတ်ထား​ေတွက မတူြက​ေတာ့​ဘူး​၊​ “ဟိုး​အရင်တုန်း​က လူတစ်ဦး​တစ်​ေယာက်အ​ေပါ်ချစ်တယ်ဆိုရင်လည်း​ အဲ့​ဒီလူ​ေတွရဲ့​ ချစ်ြခင်း​ေမတ္တာဟာ ခိုင်ြမဲြကတယ် နား​လည်မှု​ေတွလည်း​ရှိြကတယ်၊​ ဘယ်သူဖျက်ဖျက် မပျက်တဲ့​ ချစ်ြခင်း​ေတွ”လို့​ ​ေမ​ေမ​ေြပာခဲ့​ေပမဲ့​ အခု​ေတာ့​ေလ.....

နိုင်သူက ​ေအာင်ပွဲဆင်နိုင်​ေပမဲ့​ ရှံုး​သူမှာ ဒူး​ေထာက်ရသလို ြကင်နာစွာ ပန်း​ပျိုး​တဲ့​လက်ကလက်နက် ကိုင်​ေတာ့​မတဲ့​လား​

{ZaunG}

Comments

  1. ကို​ေဇာင်း​ေရ ဘာ​ေတွလမ်း​ဆံုး​ေန​ေရာက်​ေနတာလဲ ??
    ချစ်မိရင်​ေတာ့​ ခံစား​ရဦး​မှာပဲဗျ။ အဆင်​ေြပပါ​ေစလို့​ပဲ ဆု​ေတာင်း​တယ်​ေနာ့​။ ပန်း​ပျိုတဲ့​လက်က ပန်း​ေလး​ေတွပွင့်​လန်း​ဖို့​ပဲ ြဖစ်ပါ​ေစ​ေနာ့​။

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်