သတ်ပံုမှား​တဲ့​ည...........

​ေရာင်စံုကာရံ​ေတွမစံုညီလှပါပဲ
သတ်ပံုမှား​တဲ့​ငါ့​ရဲ့​ည
ဘယ်သူလာကာ
မီး​ထွန်း​ခဲ့​သလဲ
အ​ေဖာ်မဲ့​စွာပါပဲ
ငါ့​ရဲ့​ေြခသံကို
ငါြပန်ြကား​မိ​ေနတယ်
အိမ်​ေြမှာင်တစ်​ေကာင်ရဲ့​
စုတ်သပ်ချက်သံက
ြကက်သီး​အလီလီ
ထ​ေစခဲ့​တဲ့​ေနာက်
ငါ့​ရဲ့​ အရိုင်း​ညဟာ ပိုလို့​
သူစိမ်း​ဆန်ခဲ့​တယ်...
{ကို​ေဇာင်း​}


Comments

 1. ဘာလို့​သူစိမ်း​ဆန်ရတာလဲ?

  ကဗျာ​ေလး​လာအား​ေပး​သွား​ပါတယ်​ေနာ်

  ReplyDelete
 2. သရဲ​ေြခာက်ခံရတာလား​... (​ေနမ​ေကာင်း​ြဖစ်​ေနလို့​ ထ​ေယာင်တာလား​) ဘာြဖစ်ြဖစ် ကဗျာက​ေတာ့​ လန်း​တယ်... ဒါကိုက ငါ့​ရဲ့​ အရိုင်း​ညပဲ​ေပါ့​... ဟုတ်တယ်ဟုတ်...

  ReplyDelete
 3. ကဗျာ​ေလး​ကို ခံစား​ဖတ်ရူသွား​ပါတယ်ဗျား​...။

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်