Posts

Showing posts from September, 2009

“​ေရြကည်မ​ေနှာက် ထီး​နန်း​မ​ေပျာက်”ခင်က ဗမာ့​ပံုရိပ်များ​ စုစည်း​ြခင်း​ ( ၂ )

Image
ဗမာ့​ပံုရိပ်​ေဟာင်း​ေတွကို ဟိုနား​ ဒီနား​က ရှာ​ေဖွ​ေတွ့​ရှိထား​တာ​ေလး​ကို ြပန်၍ တင်ြပလိုက်ပါ၏၊​ “​ေရြကည်မ​ေနှာက် ထီး​နန်း​မ​ေပျာက်”ခင်က ဗမာ့​ပံုရိပ်များ​ စုစည်း​ြခင်း​(၁) ကို တင်ခဲ့​ြပီး​ပါြပီ။ ပံုများ​ကို နိပ်၍ အြကီး​ြကည့်​နိုင်ပါ၏....။​ေနာက်ထပ်ြကည့်​ချင်​ေသး​တယ်ဆိုရင် ​ေအာက်မှာ ​ေပး​ထား​ပါ၏.....
Burma History ( 1 )
Burma History ( 2 )
Burma History ( 3 )
Burma History ( 4 )
Burma History ( 5 ) Burma History ( 6 ) {ကို​ေဇာင်း​}

ြမန်မာ စာလံုး​လှလှ​ေလး​များ​....

Image
Photo တို့​ Web နှင့်​ ပတ်သတ်တဲ့​ ပံုများ​ကို edit လုပ်တဲ့​အခါ ြမန်မာ စာလံုး​လှလှ​ေလး​ေတွနဲ့​ ​ေရး​ချင်သူများ​အတွက်​ေရာ မ​ေကာင်း​ကင်ြပာက​ေရာ ​ေတာင်း​ထား​တဲ့​ ြမန်မာစာလံုး​ေလး​ေတွပါ၊​ တြခား​Blog ​ေတွမှာ တင်​ေပး​ထား​တာ မ​ေတွ့​လို့​ ရှိတာထဲက ​ေကာင်း​မယ်ထင်တာ​ေလး​ကို ြပန်လည်တင်​ေပး​လိုက်ပါ၏
ပံုထဲက ြမန်မာ စာလံုး​လှလှ​ေလး​ေတွကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ ​ေအာက်မှာ Download ​ေပး​ထား​ပါတယ် လိုတာများ​ကို ​ေရွး​ချယ်၍ သယ်သွား​နိုင်​ေြကာင်း​....
Metrix ဒီမှာနိပ် ArtHouse(Open&TrueType) ဒီမှာနိပ် Win Myanmar 2 ဒီမှာနိပ်Shwe ဒီမှာနိပ်Academy ဒီမှာနိပ် Aeyar ဒီမှာနိပ်CE ဒီမှာနိပ်U4Myanmar ဒီမှာနိပ်Kingဒီမှာနိပ်Font ​ေတွကို ​ေခါင်း​စဉ်အလိုက် ကိုး​မျိုး​ တပ်ထား​ပါတယ်၊​ တစ်စီမျိုး​၌ font အ​ေရအတွက် ​ေတာ်​ေတာ်များ​များ​ပါပါတယ်။ ြမန်မာFont အ​ေရအတွက် ၂ဝဝ​ေကျာ်ပါပါသည်။

Font ထည့်​သွင်း​နည်း​{၁}
Window + R နိုပ်လိုက်ြပီး​ ​ေပါ်လာ​ေသာ Run ထဲတွင် fonts ဟု ရိုက်ထည့်​၍ Enter ​ေခါက်လိုက်ပါ Fonts folder ​ေပါ်လာပါလိမ့်​မယ်၊​ အဲ့​ဒီထဲမှာ Download ဆွဲချထား​ေသာ Font များ​ကို .rarဖိုင်မှ ြဖည်ြပီး​ Copy & Paste လိုက်…

အိမ်လွမ်း​လူ

Image
ဒီအချိန်ဆို
အ​ေဖနဲ့​အ​ေမ
​ေန​ေကာင်း​ပါရဲ့​လား​....

ဒီအချိန်ဆို
အစ်ကိုနဲ့​အစ်မ
​ေန​ေကာင်း​ပါရဲ့​လား​....

ဒီအချိန်ဆို
ညီ​ေလး​နဲ့​ညီမ​ေလး​
​ေန​ေကာင်း​ပါရဲ့​လား​...

​ေနွး​ေထွး​တဲ့​
အသိုက်အြမံု​ေလး​ကို
မလွဲတာလို့​
​ေကျာခိုင်း​ထွက်ခွာခဲ့​ရတယ်
ပူပင်စွာ သူတို့​ေတွ
​ေမျှာ်​ေန​ေလမလား​.....

တစ်နယ်တစ်​ေကျး​ကို
ထွက်ခွာလို့​
​ေရ​ေြမြခား​သွား​လည်း​
အသိုက်အြမံု​ေလး​ရဲ့​
​ေပျာ်ရွှင်​ေနွး​ေထွး​ြခင်း​ေတွနဲ့​အတူ
​ေမျှာ်လင့်​ေစာင့်​စား​ေနမယ်ဆိုတာ
သိ​ေနရက်​ေပမဲ့​လည်း​.....

လွမ်း​ေရး​ထက်
ဝမ်း​ေရး​က
ပူ​ေလာင်​ေနတတ်တာ
လွန်ဆန်လို့​မရတဲ့​
ဘဝစာမျက်နှာတစ်ခုမို့​....

အချိန်တန်လို့​
အိမ်ြပန်မလာခဲ့​ရင်​ေတာင်
ရင်မှာရည်စူး​
စိတ်ကူး​ေလး​နဲ့​
​ေရာက်​ေနတတ်သည်.....။
{ကို​ေဇာင်း​}

ယဉ်​ေကျး​ေသာလူရိုင်း​များ​အ​ေြကာင်း​

Image
လူတစ်​ေယာက်ကို အဓိက ပံ့​ပိုး​ေန​ေသာအရာမှာ ယဉ်​ေကျး​မှုနှင့်​အဆင့်​အတန်း​လို့​ ကျွန်ုပ်ြမင်မိပါ၏။ ယဉ်​ေကျး​မှုဟုဆိုရာ၌ ကိုယ်၊​နှုတ်၊​စိတ်၊​ ယဉ်​ေကျး​ေပမှ လူရာဝင် နိုင်ပါသည်။ ဓနဥစ္စာြဖင့်​ လူ​ေတာတိုး​နိုင်သည်။ သို့​ေသာ် ဤအရာက စစ်မှန်​ေသာ ခင်မင်​ေပါင်း​သင်း​မှုကို မရနိုင်ပါ၊​ ​ေနာက်ထပ် ယဉ်​ေကျး​မှုနဲ့​ ပတ်သက်၍ ဂုဏ်ပကာသန​ေတွ ပညာရှိ​ေတွ အဆင့်​အတန်း​ြမင့်​မား​သူ​ေတွဟာ ြမို့​ြကီး​ြပြကီး​မှာ​ေနသူမဟုတ်ပဲ ​ေတာချံုအံုြကား​ရွာ​ေတွမှာ ​ေနသူကို စကား​ေြပာမယဉ်​ေကျး​သူ၊​ ရိုင်း​စိ်ုင်း​သူ၊​ လူမှု​ေရး​နား​မလည်သူဟု သတ်မှတ်ြကသည်၊​ ဤသို့​ဆို​ေသာ် ​ေခတ်ပညာတတ်​ေတွ ဥစ္စာဓန​ေပါြကွယ်ဝသူ​ေတွ အဆင့်​အတန်း​ြမင့်​မား​သည်ဟု ယူဆထား​သူ​ေတွမှာ​ေတာ့​ ယဉ်​ေကျး​ြကသည်​ေလာ။ ​ေကျး​ေတာရွာသူ​ေတွလို လူလူချင်း​ တန်း​တူဆက်ဆံနိုင်မည်​ေလာ၊​ မိမိထမင်း​ဝိုင်း​သို့​ အလည်လာသူကို စစ်မှန်​ေသာ ​ေစသနာြဖင့်​ ​ေခါ်ဝင်နိုင်ပါ့​မလား​၊​ ထိုသို့​မဆိုနိုင်ပါ၊​ ချမ်း​သာြကွယ်ဝြပီး​ အဆင့်​အတန်း​ြမင့်​မား​သည်ဟု ယူဆထား​သူမှ ြကား​မိသည်မှာ လူဆိုတာ တန်ရာတန်ရာ တူရာတူရာကိုဆက်ဆံရတယ် တဲ့​ ထိုသို့​ဆိုလျှင်ြဖင့်​ ထိုသူဟာ အဆင့်​အတန်း​မည်မျှ ခွဲြခား​ထား​သည်ကို …

ညည်း​ြဖစ်တဲ့​ သီချင်း​များ​ {Tag}

Image
ညည်း​ြဖစ်တဲ့​သီချင်း​များ​ ဆိုတဲ့​ေခါင်း​စဉ်နဲ့​ ​ေမအိ Tag ထား​တာ​ေလး​ပါ။ {မူရင်း​ Post}

ညည်း​ြဖစ်တဲ့​ သီချင်း​များ​ဆို​ေတာ့​ စိတ်ကူး​တည့်​ရာ​ေလး​ေပါ့​၊​ ​ေလသံတိုး​တိုး​နဲ့​ တစ်ခါတစ်​ေလ စိတ်ထွက်ပါက်ရှာမိတဲ့​ သီချင်း​ေလး​ေတွရဲ့​ ညည်း​သံက​ေတာ့​

ဗစ်တာခင်ညိုရဲ့​ ဘဝသီချင်း​ ြဖစ်တဲ့​
ဒီအချိန်မှာ စန္ဒာ​ေရာင်အလင်း​နဲ့​ ခဏ​ေလာက်အိပ်စက်လိုက်
ကိုယ်​ေမျှာ်​ေန​ေသာ​ေန့​ သူအ​ေရာက်လာမယ်...........

Vနိုထွန်း​ရဲ့​ ြပန်မဆံုြဖစ်ြကရင်
ငါတို့​ေဝး​သွား​ရင် 
ြပန််မဆံုြဖစ်ြကရင်   
မင်း​နှလံုး​သား​မှာ ငါအြမဲတမ်း​ရှိပါ​ေစ


Black Hole (အစိုင်း​) ရဲ့​ ​ေဝဒနာြပုတင်း​ေပါက်
ဟိုအရင်တုန်း​က​ေတာ့​ ဒီအချိန်ဆို  
ဂစ်တာသံ​ေလး​များ​ေပး​လိုက်တိုင်း​ 
အြကင်နာဆံုး​သူရယ် ြပူတင်း​ေပါက်..မှာ  

Cobra ရဲ့​ ​ေဆွး​ြမည့်​အသည်း​
ငါယံုြကည်တဲ့​မင်း​ေလး​ ငါအထင်ြကီး​တဲ့​မင်း​ေလး​ 
အခု​ေတာ့​ ဘယ်လိုြဖစ်သွား​သလဲ
ငါ​ေလမင်း​နဲ့​ေဝး​တဲ့​ အချိန်တို​ေလး​အတွင်း​မှာ 
မင်း​ဟာ​ေနာက်တစ်​ေယာက်ထပ်ရသွား​ြပီ..
ဦး​ြမင့်​ေဇာ် နဲ့​ မျက်ဝန်း​သစ်ရဲ့​ ငယ်ကျွမ်း​ေဆွ{ငယ်ကျွမ်း​ေဆွ ကို သီဆိုထား​တဲ့​ ဦး​ြမင့်​ေဇာ်ဆိုတာ ကျ​ေနာ့်​ရဲ့​ အစ်ကိုြကီး​ပါ}
ငယ်....သူငယ်ချင်း​ရယ် အခု​ေတာ့…

FastStone Photo Resizer သံုး​ြပီး​ ပံု​ေတွကို Size ​ေလျာ့​ချမယ်

Image
Blog မှာ ပံုနဲ့​တစ်ကွ စာ​ေတွတင်ဖို့​ရာ ပံုကိုUpoad တဲ့​အခါ ပံုရဲ့​Size က ြကီး​ေနမယ်ဆိုရင် {ြပည်ပမှာဆိုရင်​ေတာ့​ ကိစ္စ မရှိဘူး​ေပါ့​ ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ် ြပည်တွင်း​က လူ​ေတွလည်း​ြကည့်​ဖို့​ရာ အဆင်​ေြပဖို့​လိုပါ၏}  ြပည်တွင်း​မှာက ​ေကာ်နက်ရှင်က ​ေနှး​တာ​ေြကာင့်​ ပံုရဲ့​Size ြကီး​ေနတဲ့​အခါ အဆင်မ​ေြပမှု​ေလး​ေတွ ​ေတွ့​လာနိုင်ပါတယ်၊​ ​ေနာက်တစ်ခုက ပံုကို Email မှာ ပို့​တဲ့​အခါ ပံုရဲ့​Size ြကီး​ေနတဲ့​အခါ ပို့​တဲ့​လူမှာ​ေရာ ြပန်ြပီး​ Download ယူတဲ့​လူမှာ​ေရာ အခက်​ေတွ့​နိုင်ပါတယ်၊​ အဲ့​ဒီအတွက် အခု ​ေြပာမဲ့​ Software ​ေလး​ ပံုရဲ့​ စွမ်း​ေဆာင်မှုက​ေတာ့​
3.32mb ရှိတဲ့​ ပံုကို 895KB အထိ ​ေလျာ့​ချ​ေပး​ပါတယ်
အဲ့​ဒီလို​ေလျာ့​ချ​ေပး​လို့​ ပံုရဲ့​ အရည်အ​ေသွး​ေတွ အလျား​အနံ​ေတွ ​ေလျာ့​သွား​မယ်မထင်ပါနဲ့​ မူရင်း​အတိုင်း​ပါပဲ၊​ စိတ်ဝင်စား​မယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ Download နိုင်ပါ၏၊​

{1.33MB}
Software က ​ေပါ့​ပါး​ြပီး​ သံုး​ရလွယ်ကူပါတယ်၊​
ဒါ​ေပမဲ့​ Size ​ေလျာ့​ဖို့​အတွက်ပဲ ​ေြပာစရာရှိပါတယ်၊​
 Size ကို ​ေလျာ့​ဖို့​အတွက် Setting ကို သွား​ပါ။
Quality မှာ အဓိက  ချိန်​ေပး​ရမှာက အလွန်ဆံုး​ 80 အထိပဲ ​ေရွး​ေပး​ပါ ြပီး​ရင် Ok ကို နိပ်ဖို့​…

ြကယ်

Image
ြကယ်​ေတွမစံုတဲ့​ ည
ငါ့​ရဲ့​ညမှာ ရှိတဲ့​ြကယ်​ေလး​ေတွ
တစ်ြဖုတ်ြဖုတ်​ေြကွလို့​
အ​ေြကွ​ေစာလိုက်တဲ့​
ြကယ်​ေလး​ေရ...
ြကယ်တစ်လံုး​ေြကွသွား​တိုင်း​
​ေကျာက်ဆစ်ရုပ်ထက်က
မျက်ရည်စက်လို
ငါ့​ရဲ့​ နှလံုး​သား​မှာ
နာြကင်လှပါတယ်
​ေြကွချိန်ရယ်​ေတာ့​
မတန်​ေသး​ပါပဲ
ြကယ်​ေလး​ေြကွသွား​ေတာ့​
သာယာတဲ့​ ​ေကာင်း​ကင် ​ေဝဟင်မှာ
​ေတာက်ပမဲ့​အချိန်ကို
ြကယ်​ေလး​မြမင်လိ်ုက်ရတာကို
ငါ​ေလ.. ဝမ်း​နည်း​လို့​ မဆံုး​ပါဘူး​
ငါတို့​ရဲ့​ေကာင်း​ကင်မှာ
ြကယ်​ေတွစံုြပီး​
လှပ​ေတာက်​ေြပာင်​ေနတာကို
စိတ်ကူး​ထဲမှာ
ငါ​ေလ အြကိမ်ြကိမ်
ပံု​ေဖာ်မိရင်း​
ငယ်စဉ်က ​ေဆာ့​ခဲ့​ဖူး​တဲ့​
ဝိုင်း​ြကီး​ပတ်ပတ် ဒူ​ေဝ​ေဝ
ကစား​နည်း​လို
တစ်စုတစ်​ေဝး​နဲ့​
​ေပျာ်စရာ​ေကာင်း​မဲ့​ ပံုရိပ်ကို
ြမင်​ေယာင်မိ​ေလရဲ့​....
                                      {ကို​ေဇာင်း​}

We Blog We Happy

Image
ဝါသနာတူ​ေတွ များ​ေသာအား​ြဖင့်​မြမင်ဖူး​ေသး​တဲ့​သူ​ေတွ နဲ့​ ​ေတွ့​ဆံုပွဲဆိုတဲ့​ Blogger day ကို ကျ​ေနာ် မှန်း​ေမျှာ်ရင်း​ ရင်ခုန်ခဲ့​တာ အဲ့​ဒီ​ေန့​ကို မ​ေရာက်ခင်ကတည်း​ကပါ၊​ ​ေတွး​ေတွး​ြပီး​ေပျာ်​ေနရတာလည်း​ အ​ေမာပါပဲ၊​ စာအုပ်​ေတွထုတ်​ေဝတဲ့​ စာ​ေရး​ဆရာ​ေတွ ရဲ့​ေတွ့​ဆံုပွဲ​ေတွ၊​ ရုပ်ရှင်သရုပ်​ေဆာင်တဲ့​ သူ​ေတွရဲ့​ေတွ့​ဆံုပွဲ​ေတွရှိသလို ကျ​ေနာ်တို့​ Online ​ေပါ်က တစ်နည်း​ေြပာရရင် စာ​ေရး​သူ​ေတွရဲ့​ေတွ့​ဆံုပွဲဆိုတာ အား​လံုး​ထက်ကို ပိုလိုထူး​ြခား​တယ်လို့​ ကျ​ေနာ်ြမင်ပါတယ်၊​ ၂၉ ရက်​ေန့​ကို ​ေရာက်ခဲ့​ပါြပီ၊​ ​ေတွ့​ဆံုဖို့​ေနရာကို ကိုညီလင်း​ဆက်တို့​ ကိုပီ​ေက တို့​ ​ေနရာသတ်မှတ်ထား​ြကတဲ့​ ရန်ကုန်ြမို့​ရဲ့​ အထင်ကရ ​ေနရာတစ်ခုြဖစ်တဲ့​ ကန်​ေတာ်ြကီး​ထဲမှာပါ။ မနက်၁၀ နာရီဝန်း​ကျင်​ေလာက်မှာ ကန်​ေတာ်ြကီး​ရဲ့​ ဂိတ်​ေပါက်က အုတ်ဘ​ေလာက်​ေပါ်မှာ ကျ​ေနာ်တို့​ရဲ့​ Bloggerြကီး​ေတွထဲက ကိုပီကယ် ​ေကာ်လံြကီး​ကို ကိုင်လို့​၊​ မပင့်​က ပဲထုတ်​ေန၏၊​ နန်း​ညီက စာရွက်​ေလး​နဲ့​ေဘာပင်နဲ့​ ကိုင်ကာဟိုဟိုဒီဒီလုပ်​ေန၏၊​ မဘာညာက​ေတာ့​ အစား​စား​ေနတယ်ထင်ပါတယ်၊​ မနှင်း​ပွင့်​ြဖူ​ေလး​၊​ကိုရုပ်က​ေလး​၊​ပန်း​ခင်း​ေလး​ တို့​ တန်း​စီြပီး​ ​ေတ…