“​ေရြကည်မ​ေနှာက် ထီး​နန်း​မ​ေပျာက်”ခင်က ဗမာ့​ပံုရိပ်များ​ စုစည်း​ြခင်း​ ( ၂ )

ဗမာ့​ပံုရိပ်​ေဟာင်း​ေတွကို ဟိုနား​ ဒီနား​က ရှာ​ေဖွ​ေတွ့​ရှိထား​တာ​ေလး​ကို ြပန်၍ တင်ြပလိုက်ပါ၏၊​ “​ေရြကည်မ​ေနှာက် ထီး​နန်း​မ​ေပျာက်”ခင်က ဗမာ့​ပံုရိပ်များ​ စုစည်း​ြခင်း​(၁) ကို တင်ခဲ့​ြပီး​ပါြပီ။ ပံုများ​ကို နိပ်၍ အြကီး​ြကည့်​နိုင်ပါ၏....။​ေနာက်ထပ်ြကည့်​ချင်​ေသး​တယ်ဆိုရင် ​ေအာက်မှာ ​ေပး​ထား​ပါ၏.....
Burma History ( 1 )
Burma History ( 2 )
Burma History ( 3 )
Burma History ( 4 )
Burma History ( 5 )
{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

 1. ​ေမး​နဲ့​ ပို့​ေပး​ဗျာ ​ေနာက်လာ​ေနာက်သား​ေတွ အတွက် သိမ်း​ထား​ချင်လို့​

  ReplyDelete
 2. ဟုတ်တယ်။ ကိုအိမ်​ေြပာသလိုပဲ ​ေမလ်း​ပို့​ေပး​ေနာ်။ ​ေမျှာ်​ေနမယ်။

  ReplyDelete
 3. တကယ့်​ ရှား​ပါး​ဓါတ်ပံု​ေတွပဲ​ေနာ် အခုလိုတင်​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​တင်ပါတယ်

  ReplyDelete
 4. သိပ်​ေကာင်း​တယ်။ အခုလို ​ေဝမျှတာ​ေကျး​ဇူး​ပါ​ေနာ့​

  ReplyDelete
 5. ဓာတ်ပံု​ေတွက အဖိုး​တန်တယ်။ ရှား​ပါး​တယ်။

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်