ကျွနိုပ် ဖွင့်​ခဲ့​ေသာ တံခါး​ေပါက်

ချစ်​ေသာသစ်ပင်
လွမ်း​ရင့်​ရင့်​နဲ့​
မျက်ရည်အမုန်း​
မခံနိုင်မှန်း​
သိ​ေနခဲ့​သူ
မင်း​လုပ်ရက်လည်း​
​ေြကွပါ​ေစ​ေတာ့​...

​ေမျှာ်လင့်​ရက်နဲ့​
​ေဝး​ေသာ​ေနရာ
မင်း​ထွက်ခွာလည်း​
တမ်း​တလွမ်း​ရစ်
​ေမာင်ကျန်ရစ်မယ်
ချစ်သူသိ​ေစ....။

​ေနွနံနက်ခင်း​တစ်ခုမှာ ဥဩငှက်တို့​ရဲ့​ လွမ်း​သံသီြကူး​ကို မျက်နှာမသစ်ခင်ြကား​မိလိုက်ချိန်ဝယ်၊​ ရင်ထဲမှာ ဟာသသနဲ့​ တစ်​ေယာက်​ေသာသူကို လွမ်း​မိလိုက်ပါသည်၊​ “ဪ... ​ေနွနံနက်ခင်း​ရယ် ​ေစာစီး​စွာ ​ေန​ေရာင်ြခည်က ကျ​ေရာက်ြပီး​ ​ေစာစီး​စွာ လွမ်း​သံကို ြကား​လိုက်ရတဲ့​အခိုက် ငါ့​ရဲ့​လွမ်း​မှု​ေဝဒနာကို နိုး​စွ​ေနသလိုပါပဲလား​....”

ပန်း​က​ေလး​ေတွ အြမဲလှပ​ေန​ေပမဲ့​လည်း​ ရုန်း​ကန်လှုပ်ရှား​ြခင်း​ေတွနဲ့​သာ ြပည့်​နှက်​ေန​ေသာ ဤလူသား​ကို ​ေရှာင်ဖယ်အ​ေဝး​ ြပစ်ခွာသွား​လည်း​ ​ေဗွမယူရက်ပါ​ေလ၊​ ဟိုအရင်အချိန်က ​ေပျာ်ရွှင်ခဲ့​ေသာ အရာ​ေတွက ကျွနိုပ်အတွက် အမှတ်တရြဖစ်​ေစခဲ့​သည့်​အတွက် အချစ်ဦး​မဟုတ်​ေသာ်လည်း​ မ​ေမ့​ရက်ဘူး​ေလ....။

တစ်ချိန်က မင်း​ေမး​ခဲ့​ဖူး​မှာ​ေပါ့​ “ကိုယ်ချစ်တဲ့​ သူဟာ ဘယ်လိုပံုစံမျိုး​ြဖစ်​ေစချင်လည်း​”တဲ့​ ​ေြဖဖို့​မခက်ခဲပါဘူး​၊​ မိမိက ​ေမျှာ်မှန်း​ထား​ေပမဲ့​လည်း​ ြဖစ်လာ​ေအာင်လုပ်​ေပမဲ့​လည်း​ ​ေြပာင်း​လည်း​တတ်​ေသာ ကံြကမ္မာ​ေြကာင့်​၊​ ကျွန်ုပ်အတွက် ဆိုရိုး​စကား​တစ်ခုက “မနက်ြဖန်ဆိုတာမ​ေသချာဘူး​” ဆိုတာပါပဲ....၊​ မိမိြဖစ်ချင်သလို မြဖစ်တာဟာ ကံြကမ္မာရဲ့​ လှည့်​ကွက်တစ်ခုပါ....။

အလွမ်း​ေတွကို နိဂံုး​ချူပ်ဖို့​ ​ေတွ​ေဝခဲ့​ေလသမျှ မှန်း​ေမျှာ်ရ​ေပါင်း​လည်း​များ​ခဲ့​ပါြပီ​ေလ...၊​ ဟိုအရင်အချိန်​ေတွ တမ်း​တမက်​ေမာ​ေပမဲ့​လည်း​၊​ စက္ကန့်​တိုင်း​မှာ အသစ်သစ်​ေတွ ြဖစ်​ေပါ်လာ​ေသာ​ေြကာင့်​၊​ စိတ်ကူး​ကမ္ဘာထဲမှာ မ​ေနခဲ့​တာ ြကာခဲ့​ပါြပီ​ေလ....၊​ ​ေနာက်ဆံုး​ စိတ်ကူး​အိမ်မက်​ေတွကို ဖျက်ဆီး​ေဖာက်ထွက်ရင်း​ ဟိုး​အ​ေဝး​မှာ ြငိမ်း​ချမ်း​ချင်​ေန​ေလရဲ့​........။
{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

 1. ဟိုရင်ချိန်​ေတွ တမ်း​တမက်​ေမာ ြပန်လိုချင်တယ်ခု​ေလ.. ဒီကမ္ဘာ​ေြမကို ​ေနာက်သို့​ လှည့်​ခိုင်း​ြပီး​ အရာရာအစက ြပန်စလို့​ရရင်... အရင်လို​ေမျှာ်လင့်​ချက်နဲ့​ ရှင်သန်အား​ေမွး​လိုက်ချင်.. ...

  ဘာရယ်မဟုတ် ဖတ်ြပီး​ အဲ့​သီချင်း​ဆိုချင်လာတယ်

  ReplyDelete
 2. ြပန်ထွက်သွား​ဖို့​စိုး​တယ်ဆိုလည်း​ တံခါး​ြပန်ပိတ်ထား​လိုက်​ေပါ့​ အစ်ကိုရာ

  ReplyDelete
 3. ​ေမျှာ်လင့်​ရက်နဲ့​
  ​ေဝး​ေသာ​ေနရာ
  မင်း​ထွက်ခွာလည်း​
  တမ်း​တလွမ်း​ရစ်
  ​ေမာင် ကျန်ရစ်မယ် ...
  ဆိုတဲ့​ ဆရာ​ေဇာင်း​
  စိတ်ကူး​အိမ်မက်​ေတွက​ေန ​ေဖာက်ထွက်ရင်း​ ြငိမ်း​ချမ်း​ပါ​ေစ ...

  ReplyDelete
 4. ​ေြပာသာ​ေြပာတာ ၂နှစ်​ေတာင်ရှိြပီဆို​ေတာ့​ ြငိမ်း​ချမ်း​ေန​ေလာက်ပါြပီ... :)

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်