ြကယ်ရယ်သံ

ြကယ်စင်​ေတွဟိုအ​ေဝး​
​ေကာင်း​ကင်ယံ​ေြပး​လွှား​ေဆာ့​ကစား​
​ေလညင်း​ေလး​ရယ်
​ေခါ်​ေဆာင်လို့​လာ
ဒီလိုညတိုင်း​ ငါနဲ့​မင်း​
အတူ​ေနခွင့်​ရှိရင်
အတိုင်း​ထက်အလွန်
​ေနာ​ေနာ်သီချင်း​ြပန်ြကား​ေယာင်မိ
အခု​ေတာ့​လည်း​
အ​ေဖာ်မဲ့​စွာ​ေပါ့​
ညစဉ်ဖုန်း​ေြပာတိုင်း​
​ေကာင်း​ကင်ထက်က
ြကယ်​ေပါက်စ​ေလး​ေတွရယ်
ငါ့​ကို​ေလာင်လို့​ေြပာင်
{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်