​ေန့​ြပန်တိုး​

ကတံုး​ေပါ် ထိပ်ကွက်
အရင်း​ေပါ် အတိုး​တက်
အတိုး​ေပါ် အတိုး​ဆင့်​
လူ​ေမွး​မ​ေြပာင် လူ​ေြပာင်မ​ေမွး​
လည်ကုတ်​ေသွး​ကို စုပ်လို့​ြမို

တစ်ရက်လုပ် တစ်ရက်စား​
အ​ေြကွး​နွံ ကျွံ​ေန​ေလြက
စား​ေရး​ထက် ​ေန့​ြပန်တိုး​အတွက်
များ​စွာ ရုန်း​က​ေနြက

အြမတ်ြကီး​စား​ အ​ေြကွး​ရှင်များ​မှာ
တင်း​တစ်လှည့်​ မာတစ်လှည့်​
​ေတာင်း​တိုင်း​မရက ငါး​စိမ်း​သည်ပမာ
ရန်ရှာ​ေအာ်ဟစ် သူြကိမ်ဆဲသည်
{ကို​ေဇာင်း​}
Ps:: :: :: ရပ်ကွက်​ေတွထဲက ​ေန့​ြပန်တိုး​ေပး​သူ​ေတွရဲ့​ အြဖစ်အပျက်​ေတွ:: :: ::

Comments

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်