ပျက်ဆီး​အိမ်


တစ်ခါတစ်ရံမှာ မတရား​ရာကျခဲ့​ေလသလား​
ချစ်ြခင်း​သစ္စာက အနား​သပ်လို့​ မရ​ေအာင်
စုတ်ချက်ြကမ်း​ြကမ်း​ ​ေလနီသရမ်း​လို
ပျက်ဆီး​အိမ်
{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

  1. ​ေကာင်း​တယ်ဗျာ....
    ​ေနာက်တစ်​ေြကာင်း​ေလာက်​ေတာင်ထပ်ြဖည့်​ေစချင်..
    ီဟီး​.. ကဗျာက​ေတာ့​လာဖတ်ြမဲပါ

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်