ချိုြမိန်ြခင်း​

သံစဉ်​ေတး​သွား​ေလး​ေတွရယ်
​ေကာင်း​ကင်ယံက လတစ်စင်း​ရယ်
ခပ်စိမ့်​စိမ့်​ ​ေတာင်​ေလ​ေြပ​ေလး​ရယ်
နား​လည်​ေပး​တတ်​ေသာ သူမရယ်
နှူး​ညံ့​စွာ ခံစား​တတ်​ေသာ နှလံုး​သား​တစ်စံုရယ်
​ေဆး​ေပါင်း​ခတဲ့​ည လို
ခံစား​မှု​ေတွက
ချိုြမိန်ြခင်း​
​ေတွ

ြဖစ်
လှပ
စွာ
နစ်
လို့​ေမျှာ
{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်