Don't tell me goodnight

Don't tell me goodnight ဆိုတဲ့​ သီချင်း​ေလး​ကို ြကိုက်လို့​ တင်လိုက်ပါတယ်။ နား​မလည်​ေပမဲ့​ ခံစား​မှုတစ်ခုလို့​လည်း​ယူဆပါ၏။ နှုတ်ဆက်ြခင်း​ရဲ့​ အြခား​တစ်ဖက်မှာ မည်သို့​ဆို​ေစ စိတ်ကို​ေတာ့​ အနာတရြဖစ်​ေစတာပါပဲ...

{ZaunG}


DON'T TELL ME GOODNIGHT

written by Kent "Lobo" LaVoie

Lying there beside me
With your head resting on my arm
Your body feels so warm
And your hair smells
Like a Sunday morning

I feel you moving closer
And I know what you're gonna say
But girl there's just no way
I'll ever like what you'll be saying

Don't tell me goodnight
It makes me feel so empty inside
And if only I could
I wouldn't sleep at all
Don't tell me goodnight
Just let me drift off slowly away
And dream of you

You reach out and you touch me
Just to let me know you're there
And I can feel your hair
And somehow I don't
Feel like sleeping

Download : : Don't tell me goodnight.Mp3
From : : lyricsdownload.com

Comments

 1. ​ေကျး​ဇူး​ဗျ
  ​ေဒါင်း​သွား​တယ် သီချင်း​ေလး​ခံစား​လိုက်မယ်​ေနာ်
  း​)

  ReplyDelete
 2. သီချင်း​စာသား​ေလး​ေတွက မိုက်တယ်..
  ​ေဒါင်း​ြပီး​ နား​ေထာင်ြပီး​သွား​ပါဘီ.။
  ခံစား​လို့​ ​ေကာင်း​တဲ့​ သီချင်း​တစ်ပုဒ်ပါ။

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်