Posts

Showing posts from 2010

လွမ်း​ခက်

တီး​တိုး​စကား​ ​ေဝဝါး​စွာနဲ့​
အလှမ်း​ေဝး​က ငါဟာ သစ်ပင်အို

​ေမျှာ်​ေတာ်မူ ​ေကျာက်ြဖစ်ရုပ်ြကွင်း​လည်း​
မျက်ရည်ကျတတ်ခဲ့​ြပီ

အလွမ်း​ဆိုတာ ထမင်း​စား​ေရ​ေသာက်
ဗိုက်​ေမှာက်​ေနလို့​ရတဲ့​ အရာမဟုတ်​ေတာ့​
အလွမ်း​ကဗျာ​ေတွသာ “ပလူ”ပျံ​ေစခဲ့​တယ်

အ​ေဝး​တစ်​ေနရာဆီ ခဏ​ေလး​ဆိုြပီး​
ထွက်ခွာသွား​တဲ့​ အြကင်နာ....

ဒီရင်မှာ​ေတာ့​ အဟုတ်ထင်လို့​
ငါဟာ နှလံုး​သား​ ဝိညာဉ် ခိုကိုး​ရာမဲ့​တဲ့​သူ......

{​ေဇာင်း​}
၁၅း​၅၀၊​ စ​ေန၊​ ၃၀-၁၀-၂၀၁၀။

အလွမ်း​ြပိုင်

အညာ​ေြမက တမာအလွမ်း​ နဲ့​
ရှမ်း​ြပည်က ချယ်ရီအလွမ်း​
ဘယ်ဟာကို “မယ်”တမ်း​တပါ့​မလည်း​

အလွမ်း​ချင်း​ြပိုင် ဘယ်ဟာနိုင်နိုင်
လွမ်း​ေငွ့​ေဝ​ေဝ ​ေပ​ေတ​ေတနဲ့​

တမာဟာလည်း​ လွမ်း​သက်​ေသ
ချယ်ရီဟာလည်း​ လွမ်း​မျက်ရည်

မယ်မင်း​ တမာ
​ေနွလည်ရိပ်ထဲ လွမ်း​ချင်း​ေတွလည်း​
ဥဩ နဲ့​ အြပိုင် သီး​ကျူး​ကာ လွမ်း​ေန​ေရာ့​မယ်

အလွမ်း​ေတွ​ေဝ ချယ်ရီ​ေြမထဲ
ကျူး​ရင့်​ကာ လွမ်း​ရရင်ြဖင့်​

စိုင်း​ဆိုင်​ေမာစ့်​ သီချင်း​ထဲကလိုနှယ်
“ချယ်ရီသက်​ေသ ​ေမာင့်​မျက်ရည်............”
{​ေဇာင်း​}
၁၁း​၅၉၊​ ​ေသာြကာ၊​ ၂၉-၁၀-၂၀၁၀။

က​ေလး​တစ်​ေယာက် နဲ့​ အ​ေတွး​

ကျွန်​ေတာ်တို့​ကို ငယ်ငယ်က​ေလး​ထဲက လူြကီး​မိဘ အုပ်ထိန်း​သူ​ေတွက ​ေမး​တတ်ြကပါတယ်၊​ အခု လက်ရှိက​ေလး​ေတွလည်း​ အ​ေမး​ခံ​ေနရဆဲပါ။ အဲ့​ဒီစကား​လံုး​ေတွက​ေတာ့​ “သား​ ြကီး​လာရင် ဘာလုပ်မလဲ” ၊​ “သမီး​ ြကီး​လာရင် ဘာလုပ်မလဲ” ဆိုတာ​ေလး​ပါ။ ဟုတ်ကဲ့​။ လူြကီး​ေတွ စိတ်ချမ်း​သာ​ေစချင်လို့​လား​ တစ်ကယ်ြဖစ်ချင်လို့​လား​၊​ ရုပ်ရှင် ​ေတွထဲက ဇာတ်​ေကာင်​ေတွကို အား​ကျလို့​လား​ေတာ့​ မသိပါဘူး​၊​ အ​ေဖက ​ေမး​ရင် “စစ်ဗိုလ်ြကီး​လုပ်မယ်”၊​ အ​ေမက ​ေမး​ရင် “ဆရာဝန်ြကီး​လုပ်မယ်”၊​ အ​ေဒါ်​ေတွက ​ေမး​ရင်“ ​ေကျာင်း​ဆရာလုပ်မယ်၊​ အင်ဂျင်နီယာြကီး​လုပ်မယ်” စသည်ြဖင့်​ေြဖတတ်ြကသလို ​ေြဖခဲ့​ဖူး​တာ လည်း​ရှိြကပါလိမ့်​မယ်။ သမီး​မိန်း​က​ေလး​ဆိုရင်​ေတာ့​ သမီး​ြကီး​လာရင်“ဆရာဝန်မြကီး​လုပ်မယ်၊​ ​ေကျာင်း​ဆရာမလုပ်မယ်၊​” စသည်ြဖင့်​ က​ေလး​ငယ်ငယ်အ​ေတွး​ေတွထဲ ဒီလို အြမင့်​စား​စကား​လံုး​ေတွကို ​ေြဖခဲ့​ြကတယ်၊​ ဒီလို​ေြဖမှလည်း​ မိဘ​ေတွက “ငါ့​သမီး​ေလး​ ရည်မှန်း​ချက်ြမင့်​မား​တယ်၊​ ငါ့​သား​ေလး​ရဲ့​ ရည်မှန်း​ချက်ြမင့်​မား​တယ်”ဆိုြပီး​ ြပံုး​ေပျာ်ချီး​ကျူး​ကာ အိတ်ကတ်ထဲက ​ေငွငါး​ြပား​ မုန့်​ဖို့​ေပး​ဖို့​ ဝန်မ​ေလး​ခဲ့​ြကပါဘူး​။

က​ေလး​ဆိုတာကလည်း​ သူတို့​ကို…

မင်း​အ​ေဖ ဘာအလုပ် လုပ်လည်း​........

အလုပ်အကိုင်က​ေတာ့​ သူများ​ေတွ သိပ်မလုပ်တဲ့​ အလုပ်မို့​ ဦး​ေတာက်ထိန်အဖို့​ ဝင်​ေငွပံုမှန်ရ​ေနလျှက်ပါ။ ရွံ့​ထဲ ​ေြမာင်း​ထဲ အမှိုက်ပံုထဲ အိမ်သာထဲ ​ေနရာအနှံ့​စီး​နင်း​ထား​ြပီး​ ပျက်စီး​လာပါက ြပုြပင်ချုပ်​ေပး​ရတဲ့​ ဖိနပ်ချုပ်အလုပ်လို့​ ​ေြပာရင် မှား​မည်မဟုတ်ပါ။ အလုပ်ဆိုသည်မှာလည်း​ သူများ​ေတွမလုပ်တဲ့​ အလုပ်ကိုလုပ်မှ ဝင်​ေငွပိုရမည်မဟုတ်ပါလား​၊​ ဒါ​ေတာင်မှ ြမန်မာတို့​ရဲ့​ စိတ်ရင်း​ြဖစ်ြကတဲ့​ တစ်​ေယာက်လုပ်ရင် လုပ်လိုက်ြကတဲ့​ အကျင့်​ေလး​ေတွက ရှိ​ေန​ေလ​ေတာ့​ တစ်ခါတစ်ရံ ဦး​ေတာက်ထိန်အတွက် ဖိနပ်ချုပ်တဲ့​ အလုပ်ဟာလည်း​ မလွယ်ကူလှပါဘူး​၊​ ြပိုင်ဖက်​ေတွကလည်း​ ​ေပါ်လာခဲ့​ြပန်ပါသည်။ ဒီလိုနဲ့​တွက်​ေြခမကိုက်​ေတာ့​လို့​ ဦး​ေတာက်ထိန်က ထီး​ြပင်၊​ ဖိနပ်ချုပ်၊​ မီး​ြခစ်ဂတ်ထည့်​တဲ့​ အလုပ်ကို ချဲ့​ထွင်လာခဲ့​သည်။

ဖိနပ်ချုပ်တဲ့​ အလုပ်ဆိုတာ လူတိုင်း​သိပ်မလုပ်ချင်ြကတဲ့​ အလုပ်ပါ၊​ ဖိနပ်ချုပ်​ေသာအလုပ်သည် လွယ်ကူ​ေသာအလုပ်မဟုတ်ပါ။ ဦး​ေတာက်ထိန်၏အလုပ်သည် အြခား​သူများ​ ရဲ့​ အထင်​ေသး​အြမင်​ေသး​ြခင်း​ကိုလည်း​ ခံရသည် သို့​ေသာ်လည်း​ သူ၏ မိသား​စုစား​ဝတ်​ေန​ေရး​အတွက် ထိုအလုပ်သည် အဓိကြဖစ်​ေန​ေတာ့​သည်။

--==--    …

အလင်း​မဲ့​ ညရဲ့​ ကဗျာရွတ်သံ

Image
ညကအလွန်ကို
တိတ်ဆိတ်​ေနလျှက်......

ပုရစ်​ေတွလည်း​ ​ေတး​သီလို့​
​ေလ​ေြပ​ေတွလည်း​ လူး​လွန့်​ေခါက်ြပန်
​ေြပး​လွှား​ေဆာ့​ကစား​ရင်း​....

ခပ်ဖွဖွ​ေလး​ အုပ်မိုး​ခံထား​ရတဲ့​
တိမ်တိုက်​ေတွရဲ့​ အထက်က လမင်း​
​ေပျာက်ကွယ်​ေနဆဲ...

ဒါ​ေပမဲ့​
ဒီည​ေလး​ဟာ လမင်း​ေပျာက်​ေန​ေပမဲ့​
​ေလ​ေြပ​ေအး​ေအး​ေလး​ေတွ​ေြကာင့်​
ရင်ကို​ေတာ့​ ​ေအး​မျှ​ေစခဲ့​တယ်...

ထို့​အတူပါပဲ
လမိုက်ညလို ငါ့​ရဲ့​ ဘဝက
မနက်ြဖန်ဆိုတဲ့​ သပွတ်အူအ​ေတွး​ထဲ
အ​ေဖာ်မဲ့​စွာ​ေပါ့​

ြပန်​ေတွး​ြကည့်​ေတာ့​
​ေကျာ်ဟိန်း​ သီချင်း​ထဲကလို
“တစ်​ေယာက်တည်း​လား​ေမး​ေတာ့​
ငါတစ်​ေယာက်တည်း​ပါပဲ”

တစ်ခါတစ်ရံမှာ
ြကယ်​ေတွမရှိပါပဲနဲ့​
လျပ်တြပက်​ေပါ်ထွက်လာတဲ့​ အလင်း​တန်း​တစ်ခု

ြကယ်​ေြကွတယ် ​ေအာက်​ေမ့​လျှက်​ေပါ့​
ဆုတစ်ခုကို ဤသို့​ေတာင်း​မိလိုက်တယ်

ရင်ကို အပ်နှင်း​ ြမား​တစ်စင်း​အလား​
စူး​ရှနစ်ဝင် ​ေဖာ်ကျူး​ရင်း​နဲ့​
လွမ်း​ရင့်​ရင့်​ ​ေလ​ေြပ​ေတွြကား​
နှလံုး​သား​ တစ်စံု စ​ေတး​ခံရြခင်း​မှ
ကင်း​လွတ်ပါရ​ေစ........

{​ေဇာင်း​} ၁၂း​၄၄ သန်း​ေခါင်အ​ေရာက်၊​ စ​ေန​ေန့​အဝင်၊​ ၁၈.၉.၂၀၁၀။

တစ်​ေယာက်ကို တစ်​ေယာက်က

တစ်​ေယာက်ကို တစ်​ေယာက်က
သတိရတဲ့​အခါ

မိုး​သား​တိမ်​ေတွ
ခပ်​ေဆွး​ေဆွး​

အ​ေဝး​ကလူကို
​ေမျှာ်ကာ​ေငး​

​ေြခရာမထင်​ေသာ
လမ်း​တစ်စံုထက်မှာ

ရပ်ကာ​ေစာင့်​လို့​
​ေမျှာ်​ေနတဲ့​သူ......

အဆံုး​မသတ်ြဖစ်ခဲ့​ေသာ
ဇာတ်လမ်း​တစ်ပုဒ်ထက်က

မင်း​ဟာ ငါ့​ရဲ့​
ရင်ခုန်ခဲ့​ဖူး​လူ

ငါဟာ မင်း​ရဲ့​
ရင်ခုန်ခဲ့​ဖူး​လူ

ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ်
လွမ်း​လို့​ေနလည်း​

​ေလနှင်ရာလွှင့်​တဲ့​
ငါ ​ေရာ်ရွက်ဝါ.......

{​ေဇာင်း​}
၁၄.၉.၂၀၁၀၊​ အဂင်္ါ​ေန့​၊​ ၁၉း​၅၅။

အြဖစ်ရယ်တဲ့​ ဆိုး​....

​ေနညိုညို ထန်း​ေတာထဲမှာ
လံု​ေမတစ်သိုက် ဝိုင်း​ဖွဲ့​ကျချိန်

ကိုရင်သာ​ေအး​တို့​က​ေတာ့​
​ေရခပ်ဆင်း​လို့​ေပါ့​

သတိရမိပါ​ေသး​ရဲ့​

အဲ့​ဒီအချိန်က လံု​ေမတို့​
မူး​ေြကာင်​ေြကာင်နဲ့​
ဝိုင်း​ရစ်လို့​ သာ​ေအး​တို့​မယ်

ရှက်ကိုး​ရှက်ကန်း​နဲ့​
အ​ေြပး​ြပန်ခဲ့​ရပံုရယ်

ပုဆိုး​ရယ်နဲ့​
စလွယ်သိုင်း​မို့​

လမ်း​ခုလတ်က
သူြကီး​နှစ်လံုး​ြပူး​

​ေယာင်အမ်း​အမ်း​
​ေြကာင်စမ်း​စမ်း​နဲ့​

မိုး​ေထာင်ကာ
ပစ်ထည့်​လိုက်​ေတာ့​

လက်မလွဲပါပဲ
အဲ့​ဒီ​ေန့​က............

သာ​ေအး​တို့​ ​ေရအိုး​
“ခွမ်း​”ကနဲ....

{​ေဇာင်း​}
၂း​၅၅ ၊​ ၂.၉.၂၀၁၀၊​ သန်း​ေခါင်ယံမိုး​ေသာက်ခါနီး​တွင် ြပီး​၏။

ချစ်စိတ်မွှန်မူး​

ချစ်စိတ်ရွယ်ရည်
မုန်း​မာန်ဝံ့​ချီလို့​

အခါ​ေတာ်​ေပး​
မဂင်္လာ​ေတး​ေတာင်
ငါ့​ရဲ့​နား​ထဲ ခါး​သီး​ေနတယ်

ချစ်စိတ်မွှန်မူး​
လူရူး​တစ်​ေယာက်လို
ယူပါ ကယ်ပါ တစ်ဆာဆာနဲ့​

ရင်တွင်း​တည်ရှိ
နှလံုး​သား​တစ်စံုက
​ေအာ်ဟစ်​ေန​ေသာ်လည်း​

ဥပက္ခာ​ေဒဝီလို
သခင်မစိတ်ထား​
စိမ်း​ကား​ရက်​ေပပါ့​

​ေကာင်း​ကင်နတ်သြကား​
ဆင်း​ကယ်ရင်​ေတာင်
မမီနိုင်​ေတာ့​ပါဘူး​

ရက်စက် စိမ်း​ကား​
​ေရှာင်ဖယ်ရက်သူ

မထူး​ေတာ့​တဲ့​ဇာတ်မို့​
မုန်း​ေမ့​ကာ သွား​လိုက်ပါ​ေတာ့​

ချစ်ြခင်း​ေဝဒနာ​ေတွ
ချူပ်ြငိမ်း​ပါရ​ေစ....
{​ေဇာင်း​}

နက္ခတ်

​ေရွှ​ေရာင်​ေကာင်း​ကင်၊​ ​ေငွ​ေရာင်လမင်း​၊​
ပန်း​ခက်သဇင် နဲ့​ ဆူး​ခက်နှင်း​ဆီ
ထိုစဉ်အခါက အသွင်တူသ​ေယာင်နဲ့​
နိမိတ်ပံု​ေယာင်ြဖား​မှာ အတ္တ​ေတွကိုယ်စီနဲ့​မို့​
မသိကျိုး​ကျွံ ြပဿဒါး​မိခဲ့​ရတယ်။

ရာဇာဝင်​ေတွ အလီလီနဲ့​ရယ်၊​
​ေကာင်း​ကင်ြကီး​လည်း​ ြကာရှည်စွာ ​ေတာက်ပနိုင်ဖို့​
မတတ်စွမ်း​နိုင်​ေတာ့​....

မတည်ြမဲမိုး​သား​ဆိုတာ
ထိုလို ​ေကာင်း​ကင်ရဲ့​ နက္ခတ်လား​။

တစ်ချိန်တစ်ခါက
တစ်ြကိမ်တစ်ခဏ​ေလာက်
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်​ရမယ်အထင်နဲ့​
အား​မာန်​ေတွ အြပည့်​လျှံနဲ့​.....

​ေလနှင်ရာရွှက်လွှင့်​ရင်း​ေပါ့​
မာန်စွယ်​ေတွ တဝင့်​ဝင့်​
မာနတံခွန်​ေတွ တလူလူနဲ့​ရယ်

​ေသချာတာက​ေတာ့​
အသည်း​အသန် ခဲမှန်ဖူး​ြကခဲ့​ေလတယ်...

​ေနှာင်း​အချိန်​ေတွ ြကာကာ​ေညာင်း​လို့​
​ေြပာင်း​လဲသ​ေလ ဒီမိုး​ရိပ်​ေအာက်ဝယ်
သက်တန့်​ေရာင်စဉ်​ေတွရယ် မလှပနိုင်​ေတာ့​သမို့​
မလှမပ မုသား​ေကျာ့​ကွင်း​ထဲ
​ေြခစံုဆင်း​ကာ ဝင်ခဲ့​မိတယ်

{​ေဇာင်း​}  
 ၉း​၄၅၊​ စ​ေန​ေန့​ည၊​ ၂၈.၈.၂၀၁၀။

အင်ထရိုဝင်ခွင့်​ြပုပါ

Image
​ေကာင်း​ကင်​ေပါ်က ြကယ်​ေလး​ေတွ တစ်ြဖုတ်ြဖုတ်နဲ့​ ​ေြကွ၊​ ပင်လယ်​ေရလည်း​ တသွင်သွင်နဲ့​စီး​ဆင်း​ေနဆဲမှာ ကျွန်​ေတာ်တို့​ ဘ​ေလာ့​ဂ်ဂါအသိုင်း​အဝိုင်း​တို့​လည်း​ ​ေပါ်လာလိုက် ​ေပျာက်သွား​လိုက် အသစ်​ေတွတိုး​လာလိုက်၊​ အ​ေဟာင်း​ေတွလည်း​ လံုး​ဝ ​ေပျာက်သွား​လိုက်နဲ့​ ြကယ်ပွင့်​ေလး​ေတွလို ပန်း​ပွင့်​ေလး​ေတွလို ပင်လယ်​ေရ​ေတွလို မသိမသာနဲ့​ရယ် အချိန်တန်​ေတာ့​ ခွဲကွာ ​ေကျာခိုင်း​နှုတ်ဆက် ကွယ်​ေပျာက်သွား​ြကတဲ့​ေနာက် ​ေရထဲ ခဲတစ်လံုး​ ကျသွား​သလို “ပလံု”ဆိုတာ​ေလး​ေတာင် မြကား​လိုက်ရတာ ကျွန်​ေတာ်တို့​ ဘ​ေလာ့​ဂါ့​အသိုင်း​အဝိုင်း​ေတွပါ။
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ကျွန်​ေတာ်လည်း​ ​ေပါ်လာလိုက်​ေပျာက်သွား​လိုက်နဲ့​ ဘ​ေလာ့​ဂ်ဂင်း​ဖို့​က စိတ်ကမပါတာနဲ့​ မအား​တာနဲ့​ စံု​ေနလို့​ ခဏ​ေတာ့​ ​ေပျာက်သွား​ခဲ့​တယ်ဗျာ။ ကျွန်​ေတာ်စာ​ေရး​ေနသည်ြဖစ်​ေစ မ​ေရး​ပဲ​ေနသည်ြဖစ်​ေစ အြမဲတမ်း​လာ​ေရာက်ြက​ေသာ မိတ်​ေဆွများ​ကို ​ေကျး​ဇူး​တင်လျှက်ပါခင်ဗျာ။
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
အား​ရင်အား​သလို ကျွန်​ေတာ် စာများ​ကို ​ေရး​ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါ​ေပမဲ့​ မိတ်​ေဆွတို့​ရဲ့​ ဘ​ေလာ့​ဂ်ကို ြပန်လည်၍မလည်ပတ်ြဖစ်ခဲ့​ရင် နား​လည်​ေပး​ပါ။ ကျွန်​ေတာ်သံုး​ေနတဲ့​ အင်တာနက်ရဲ့​ ဆ…

ငယ်ငယ်တုန်း​က ​ေဈး​သည် ​ေမာင်​ေဇာင်း​

ဆင်း​ရဲလို့​လား​ ဆို​ေတာ့​ ​ေြပာသ​ေလာက်လည်း​ မဟုတ်ခဲ့​ပါဘူး​။ ဒါ​ေပမဲ့​ ပိုက်ဆံရ​ေတာ့​ ဆန်ဖိုး​ တိုလီမှုတ်ဆ ဖိုး​ေလး​ေတာ့​ ရတာ​ေပါ့​။ သူများ​က​ေလး​ေတွ ​ေနွရာသီ​ေကျာင်း​ပိတ်ရက်မှာ ဂျင်​ေပါက်၊​ သ​ေရကွင်း​ပစ်၊​ ပူ​ေဆာ့​၊​ စစ်တိုက်တိုင်း​ေဆာ့​ေနြကချိန် ကျွန်​ေတာ်က​ေတာ့​ ဖဲဝိုင်း​တို့​ ​ေလး​ေကာင်ဂျင်ဝိုင်း​တို့​ ​ေြမာက်ပန်း​လန်(​ေခါင်း​ပန်း​လန်)တဲ့​ ဝိုင်း​တို့​ ြကက်တိုက်တဲ့​ ဝိုင်း​တို့​ဘက်ကို ​ေရာက်​ေနပါတယ်။
( ​ေြမာက်ပန်း​လန်တယ်ဆိုတာ ြပား​၅ဝဆယ်​ေစ့​ တစ်ကျပ်​ေစ့​တင်နိုင်​ေသာ ဝါး​ြပား​ တုတ်​ေချာင်း​ြပား​ေပါ်မှာ အ​ေြကွ​ေစ့​ နှစ်​ေစ့​ကိုတင်ြပီး​ အ​ေပါ်ကို ​ေြမာက်လိုက်ြပီး​ ​ေြမြကီး​ေပါ်လွတ်ချလိုက်တဲ့​အခါ ​ေခါင်း​ပန်း​အ​ေနနဲ့​ ​ေဆာ့​ေသာ အ​ေလာင်း​ကစား​တစ်မျိုး​ပါ အဲ့​ဒါက လူြကီး​ေတွရဲ့​ အ​ေလာင်း​ကစား​တစ်မျိုး​ေပါ့​။ )

ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့​ အ​ေလာင်း​ကစား​ဝိုင်း​ေတွကို ​ေရာက်​ေနလို့​ ဒီ​ေကာင် အ​ေလာင်း​ကစား​သမား​ပဲလို့​ စာဖတ်သူ​ေတွအ​ေနနဲ့​ ထင်​ေနမှာ​ေတာ့​ ​ေသချာ​ေလာက်ြပီ။ တစ်ကယ်တမ်း​မှာ ကျွန်​ေတာ်က ဖရဲသီး​စိပ်​ေလး​ေတွ ​ေရခဲထုပ်​ေလး​ေတွကို ​ေရာင်း​ေနတဲ့​ ​ေကာင်​ေလး​တစ်​ေယာက်ပါ။ အိမ်လှည့်​ေဈး​သည်ဆိုတာကလ…

ကျွန်​ေတာ် ငယ်ငယ်က ပန်း​ရံ အလုပ် နှင့်​ မိတ်​ေဆွ ြဖစ်ခဲ့​သည်

-=-=-=-=-      -=-=-=-=-      -=-=-=-=-      -=-=-=-=-      -=-=-=-=-          ငယ်ငယ်တုန်း​က ဘဝဆိုတာ ဘာလည်း​လို့​ မစဉ်း​စား​မိပါဘူး​။ စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း​ နား​မလည်ခဲ့​ဘူး​။ ဒါ​ေပမဲ့​ ထမင်း​စား​ဖို့​အတွက် ကို​ေတာ့​ စဉ်း​စား​မိတယ်။ -=-=-=-=-      -=-=-=-=-      -=-=-=-=-      -=-=-=-=-      -=-=-=-=-          အဲ့​ဒီတုန်း​က ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ အသက်အရွယ်မှာ ၁ဝနှစ် ၁၁နှစ်သား​အရွယ်သာရှိပါ​ေသး​တယ်။ ပန်း​ရံ လုပ်တဲ့​ လူ​ေတွအဖို့​ ဆရာစား​က ကျပ်၁၈၀ နဲ့​ ​ေနာက်လိုက်က ကျပ်ဂဝ ဝန်း​ကျင်​ေလာက်ရတဲ့​ အချိန်​ေပါ့​။  (အခု​ေတာ့​ ဘယ်​ေလာက်ရြကတယ်ဆိုတာ​ေတာ့​ မသိ)။ ကျွန်​ေတာ်တို့​ ညီအစ်ကို နှစ်​ေယာက်က တစ်​ေယာက်ကို ၃၅ကျပ်နှုန်း​နဲ့​ရပါတယ်။ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ အ​ေဖ ပုတ်ြပတ်ရတဲ့​ ဘုန်း​ြကီး​ေကျာင်း​တစ်​ေကျာင်း​မှာ အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ အလုပ်က​ေတာ့​ ပထမဆံုး​ အုတ်ရိုက်ရတဲ့​အလုပ် ကျွန်​ေတာ်တို့​က ငယ်​ေသး​ေတာ့​ မရိုက်နိုင်​ေသး​ဘူး​။ အဲ့​ဒီ​ေတာ့​ အ​ေဖက အုတ်ရိုက်တယ်။ ကျွန်​ေတာ်နဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ညီက အ​ေဖရိုက်ြပီး​သား​ အုတ်​ေတွကို အုတ်ရိုက်ခွက်ထဲက​ေန “မ”လာြပီး​ေတာ့​ အ​ေြခာက်လှန်း​ဖို့​ ​ေနပူမှာ ြပန်စီထား​ရပါတယ်။ အဲ့​ဒီလို အ​ေြခာက…

ပန်း​က​ေလး​များ​ ပွင့်​ေတာ့​မည်

“ပန်း​က​ေလး​များ​ ပွင့်​ေတာ့​မည်
ဖူး​တံဝင့်​လို့​ချီ”
အရွယ်​ေရာက်လာသည်နှင့်​ စာသင်​ေကျာင်း​ြကီး​ဆီကို အသက်၅နှစ် ြပည့်​တာအမျှ စာ​ေတွ့​ဟူ​ေသာ ပညာများ​ကို သင်ြကရသည်မှာလည်း​ ကျွန်ုပ်တို့​ ငယ်စဉ်ကတည်း​ကပင်ြဖစ်သည်။ ယ​ေန့​သည် ၆လပိုင်း​ ၁ရက်​ေန့​ြဖစ်​ေသာ​ေြကာင့်​ စာသင်​ေကျာင်း​များ​လည်း​ ပန်း​များ​ပမာ အြပိုင်ပွင့်​ေနပါ​ေတာ့​သည်။
“​ေနချည်မှာ ​ေရွှရည်​ေလာင်း​
ငါတို့​စာသင်​ေကျာင်း​”
“အရွယ်​ေရာက်လာ ​ေကျာင်း​အပ်ကာ
ပညာ​ေပး​ေပ မိဘ​ေတွ”
ဤသို့​စာသင်​ေကျာင်း​များ​ ဖွင့်​လာတာနှင့်​အညီ သား​သည်မိခင် ဖခင်များ​သည်လည်း​ အြပံုး​ပန်း​များ​ကို ​ေဝဆာလို့​ ပီတိများ​စွာြဖင့်​ သား​သမီး​များ​ကို စာသင်​ေကျာင်း​သို့​ အပ်နှံြကသည်မှာလည်း​ တစ်​ေပျာ်တစ်ပါး​ပင်။


​ေကျာင်း​များ​မဖွင့်​မှီ သား​သမီး​များ​အတွက် မိဘများ​သည်လည်း​ ​ေကျာင်း​အပ်နှံဖို့​အ​ေရး​ေတွး​လို့​ ပူ​ေနရ​ေသာ အပူများ​သည် ​ေကျာင်း​ဝတ်စံု အထက်ြဖူ ​ေအာက်စိမ်း​ ​ေလး​များ​ြဖင့်​ ချစ်စရာ့​အရွယ်​ေလး​ကို ြကည့်​၍ မိဘများ​၏ ဝမ်း​သာပီတိအြကည့်​များ​သည် လွန်စွာမှ ပျား​တကာလိုချို၍ အပူများ​လည်း​ြငိမ်​ေစ​ေတာ့​သည်။

ထို့​အတူပါပဲ ကျွန်ုပ်လည်း​ ငယ်စဉ်​ေကျာင်း​သား​ဘဝ​ေလး​ကို လွန်စွာမှာ သတိ…

ြကိုဆိုပါ၏ သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲစကား​လံုး​များ​

Image
ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ ဘ​ေလာ့​မှာ “သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲစကား​လံုး​များ​” အ​ေနြဖင့်​ တင်ခဲ့​ြပီး​ေသာ စကား​လံုး​များ​ကို တသီး​တြခား​အ​ေနြဖင့်​ ြပန်လည်၍ ​ေဖာ်ြပထား​ေသာ စကား​လံုး​ဘ​ေလာ့​ြဖစ်ပါသည်။ ထိုဘ​ေလာ့​တွင် မိမိသိလို​ေသာ အ​ေြကာင်း​အရာများ​ကို သက်ဆိုင်ရာအက္ခရာကိုနိပ်၍ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

ထိုဘ​ေလာ့​၏ အမည်မှာ “သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲစကား​လံုး​များ​” ြဖစ်ြပီး​ ဘ​ေလာ့​လိပ်စာမှာ http://sakarlone.zaung.net ြဖစ်ပါသည်။

သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲ စကား​လံုး​များ​ ဆိုသည်မှာ -
လန်း​လန်း​ဆန်း​ဆန်း​ခိုး​လိုး​ခုလုြဗုတ်စဗျင်း​ေတာင်း​ယိမ်း​ယိမ်း​နွဲ့​နွဲ့​အကု​ေဋ အကုဋာ စသည်ြဖင့်​ နှုတ်က ရွတ်ဆိုလိုက်​ေသာအခါ အ​ေရှ့​စကား​လံုး​နှင့်​ ​ေနာက်စကား​လံုး​ တွဲ၍ထွက်လာြခင်း​၊​ သံ​ေယာင်တူညီြခင်း​ တို့​ကို သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲစကား​လံုး​များ​ ဟု သတ်မှတ်နိုင်​ေပသည်။<center><a href="http://sakarlone.zaung.net/" target="_BLANK"><img   border="0" width="157" height="200" src="http://img202.imageshack.us/img202/60/mmsar.png" title="သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲစကား​လံုး​မျာ…

​ေနာက်ဆံုး​ဖွဲ့​သီ လွမ်း​ရိပ်အမှီ

Image
မ​ေန့​က ြဖစ်ပျက်ြခင်း​က ငါ့​အတွက် အရည်​ေပျာ်အိမ်မက်​ေတွသာြဖစ်ခဲ့​သည်။ ​ေကာင်း​ကင်သည် ြကာရှည်စွာ မ​ေတာက်ပနိုင်။ ​ေနမင်း​သည်လည်း​ ြကာရှည်စွာ အပူဒဏ်မ​ေပး​နိုင်။ နီး​စပ်ြခင်း​သည်လည်း​ ​ေဝး​ကွာြခင်း​ရဲ့​ အ​ေဖာ်မွန်သာ။ မင်း​မရှိရင် မြဖစ်တဲ့​ ငါ့​ရဲ့​ ကမ္ဘာလည်း​ တစ်စစီြပိုပျက်လို့​ ​ေလထဲကအိမ်။
တမ်း​တရမ္မက်​ေတွ
အ​ေဝ​ေဝ အြဖာြဖာနဲ့​ လမိုက်ညမှာ ငါ့​ရဲ့​ နှလံုး​သား​တစ်စံု ကျ​ေပျာက်ခဲ့​ဖူး​ရဲ့​....
ချစ်သူြဖစ်လို့​ မုန်း​သူြဖစ်ခဲ့​ရတယ် လက်ြပ နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာ ဝတ္ထုဇာတ်လမ်း​ေတွမှာသာ ရှိခဲ့​ေပမဲ့​ တစ်ကယ်တမ်း​ေတာ့​ စိတ်ထဲ မဝံ့​မရဲ​ေြကာင့်​သာ နှုတ်မဆက်လိုတယ်၊​ ​ေကာင်း​ကင်က ခပ်မိန့်​မိန့်​ပါပဲ၊​ ​ေရြပင်က တိတ်ဆိတ်စွာမို့​ ငါ့​ရဲ့​ အိမ်မက်​ေတွထဲ ​ေကျး​ဇူး​ြပု၍ ခဏ​ေလာက်​ေတာ့​ ​ေတွ့​ခွင့်​ေပး​ပါ...
ခဏ​ေလာက်​ေတာ့​ ​ေတွ့​ခွင့်​ေပး​ပါ
​ေလညာရပ်က ြကင်ရာနှမ အလကင်္ာမလှ​ေတာင် ဇာမဏီငှက်ငယ် ​ေတာင်စံုလှ​ေလာက်ပါရဲ့​..
​ေမျှာ်လင့်​ချက်​ေတွ ​ေရလို မီး​လို တစ်စိမ့်​စိမ့်​နဲ့​ ပဲ့​လို့​ေြကွ၊​ ငါ့​ရဲ့​ ​ေြမ​ေလး​ထဲ သဲတစ်လံုး​ထိုး​လို့​ ​ေနှာင်း​အတိတ်က ဇာတ်​ေြကာင်း​ကို ​ေြပာင်း​ကာ ဖွဲ့​ဆိုရင်း​ ​ေစာင့်​ေမျှာ်ခဲ့​ဖူး​၏။
အခု​ေတာ့​

ငါ့​ရဲ့​ြမို့​ေတာ်

စူး​သွား​ေတွ အထပ်ထပ်နဲ့​
ငါ့​ရဲ့​ြမို့​ေတာ်

အို...
​ေခွး​အအူတာ​ေတာင်
ဒီြမို့​ေလး​က စည်း​ကား​ေနလို့​ပါလား​

ယူပါကယ်ပါ တစ်စာစာနဲ့​
နှစ်​ေတွလည်း​ အြကိမ်ြကိမ်
သက္ကရာဇ်​ေတွလည်း​
လဲြပိုခဲ့​တာ အခါခါ

​ေကာင်း​ကင်က အပ်တစ်စင်း​နဲ့​
​ေြမြပင်​ေပါ်က အပ်တစ်စင်း​
စံုတယ်ဆိုတာ ရှိလို့​လား​ေလ..

​ေသာက​ေတွနဲ့​ မနုဿ​ေတွ
ရင်ထဲမိုး​ေတွသာ ရွာ​ေနြကတာ

လက်​ေတွ့​မှာ
​ေချွး​လံုး​လံုး​ကျလို့​ရယ်

ဪ....
ဘဝဆိုတာ စာဖွဲ့​လို့​ရတဲ့​
ကဗျာမှ မဟုတ်ပဲ​ေလ....
{​ေဇာင်း​}

အိမ်​ေဝး​ တိမ်တိုက်

ကံြကမ္မာကို ဘယ်လိုစာဖွဲ့​ရမလဲ​ေလ
ြမှား​တစ်စင်း​ကို ​ေလး​ကိုင်း​က
​ေြဖာင့်​ချက်​ေပး​ရတာ​ေလာက်
ရင်နာစရာမရှိခဲ့​...

အ​ေဝး​ေရာက်တဲ့​ သား​တစ်​ေယာက်
သို့​မဟုတ်
အ​ေဝး​ေရာက်​ေန သမီး​တစ်​ေယာက်
ဘယ်​ေလာက်​ေတာင် ပူ​ေလာင် လွမ်း​ေဆွး​ေနရမလဲ
မိသား​စုအတွက်....

ငါမရှိရင် သူတို့​ေတွ ဘယ်လို​ေန​ေလမလဲ
စိတ်အ​ေတွး​များ​စွာနဲ့​ စိုး​ရိမ်မှုကို
မသိမသာ ဖိနှိပ်ထား​မိချိန်
ရင်တစ်ခုလံုး​ ပူ​ေလာင်လှချီရဲ့​...

တစ်ကယ်ဆိုရင် ​ေကာင်း​ကင်ငိုတာကို
မြမင်ရက်​ေလဘူး​

ြကယ်​ေတွ ငိုတာကိုလည်း​
မြကည့်​ရက်​ေလဘူး​

ဝမ်း​ြပည့်​ရွှင်​ေပျာ် ပံုရိပ်​ေတွသာ ြမင်ချင်ခဲ့​လို့​
ဘဝတစ်ခုရဲ့​ ခဏသာခွဲခွာြခင်း​နဲ့​
ဟိုအ​ေဝး​မှာ မျက်နှာမူရင်း​
ထွက်ခွာခဲ့​တယ်...

တစ်ကျပ်ရရင် ​ေကာင်း​ကင်အတွက်
နှစ်ကျပ်ရရင် ြကယ်​ေတွအတွက်

​ေလာဘရမ္မက်​ေတွနဲ့​
​ေချွး​လံုး​လံုး​ကျခဲ့​ရတယ်..

အြပန်လမ်း​မှာ သူတို့​ေတွ
ဝမ်း​သာ ရွှင်ြပံုး​ မျက်နှာကိုယ်စီနဲ့​
ြကိုဆို​ေနမဲ့​ ပံုရိပ်​ေလး​ေတွ​ေြကာင့်​
ပင်ပန်း​မှု​ေတွရယ် အ​ေမာ​ေြပ​ေစခဲ့​တယ်...
{​ေဇာင်း​}


မှတ်ချက်
=-----------=
​ေကာင်း​ကင် = မိဘ
ြကယ် = ​ေမာင်နှမ

ကဗျာ​ေအး​ေအး​ ​ေလချို​ေတွး​

ြကယ်​ေရာင်​ေတွ ြပိုး​ပျက်လို့​
လ​ေရာင်နဲ့​ ​ေရာယှက်ခဲ့​တယ်

​ေလ​ေြပ​ေတွလာတဲ့​အခိုက်မှာ
ရင်ဝကို စံုကန်လို့​ ထွက်ခွါသွား​တဲ့​
အပူဒဏ် ​ေကျး​ဇူး​ပါ​ေလ...

တစ်ကယ်ဆို ငါနှစ်သက်သာ
တစ်ပတ်မနွမ်း​တဲ့​ နတ်ဒိုး​လို
ြကည်ြဖူစွာ လက်ခံတတ်တဲ့​ ​ေအး​ြမြခင်း​ေတွ​ေပါ့​

လ​ေရာင်​ေအာက်က ​ေလ​ေြပ​ေလး​ေတွ
ညတစ်ခုရဲ့​ တိတ်ဆိတ်​ေသာ ​ေအး​ြမြခင်း​ေတွကို
နှစ်သက်စွာ​ေပါ့​

တစ်ကယ်ဆို ဒီကဗျာ​ေလး​က
​ေနွကို ဆန့်​ကျင်လျက်
{​ေဇာင်း​}

အြပံုး​ရိပ်​ေလး​နဲ့​ အနိုင်ယူတတ်​ေစ​ေတာ့​....

​ေမှာင်မဲနက်ြပာ ဝကင်္ပါထဲ
မျက်လံုး​တစ်စံု ြပူး​ြပဲြကည့်​ေန​ေပမဲ့​
အလင်း​ကလူ ဘယ်ြမင်နိုင်မလည်း​ေလ

ဘဝဆိုတာ
ခါး​မှာထိုး​လို့​ရတဲ့​ ဓါး​ေြမှာင်မှမဟုတ်ပဲ

အမှန်တရား​ဆိုတာလည်း​
ြကက်ဟင်း​ခါး​သီး​လို​ေပါ့​
စစား​ချင်း​ေတာ့​ ခါး​ေနတတ်တယ်

သို့​ေပမဲ့​လည်း​
အသွင်မတူရင် ရန်သူမမှတ်ပါနဲ့​လား​

တို့​တစ်​ေတွဟာ
လူထဲက လူ​ေတွပဲမို့​
အမှား​ဆိုတာ မကင်း​ဘူး​ရယ်

အရှံုး​မရှိတဲ့​ေန့​ရက်​ေတွကို
ပိုင်ဆိုင်​ေစဖို့​ ြဖူစင်​ေသာအြပံုး​ရိပ်​ေလး​နဲ့​
အနိုင်ယူတတ်​ေစ​ေတာ့​....
{​ေဇာင်း​}

အို..... တ​ေစ္ဆ

ထယ်ဝါမှု​ေတွ နတ္တိနဲ့​
ဆီမီး​ခွက်​ေတွ ကိုယ်စီ
ထွန်း​ညှိလို့​ရယ်

မီး​စာမကုန်ခင်
အလင်း​ေရာင်ကို ပိတ်လို့​
​ေစာ​ေစာအိပ်ကာ
မိုး​လင်း​ဖို့​ကို ​ေစာင့်​ြကရင်း​နဲ့​

ဝမ်း​တစ်ထွာဆိုမှ
တစ်ကယ့်​ကို တစ်ထွာ​ေလး​ပါ
ဒါ​ေပမဲ့​ အနံ​ေသး​ကွင်း​ကျယ်

နဖူး​က​ေချွး​
​ေြခမကျရင်း​ေပါ့​

တစ်ချို့​တစ်ချို့​ေတွ
လူ​ေပါ်လူ​ေဇာ် လုပ်တတ်ြကတယ်

ထမင်း​တစ်လုတ်ကို လုယက်စား​သလို
ခက်ထန်မှု​ေတွနဲ့​ မျက်နှာြကီး​ရာ ဟင်း​ဖတ်ပါြကတယ်

မတူရင် မတုရဘူး​လား​
အား​လံုး​ဟာ လူထဲက လူပါပဲ

သူများ​ထက်ထူး​လို့​
နဖူး​မှာ ဂျိုမ​ေပါက်ြက
အား​လံုး​ဟာ ပခံုး​ြကား​က ​ေခါင်း​တစ်လံုး​နဲ့​...

တစ်ချို့​ေတွက ရိုင်း​စိုင်း​ြကတယ်
တစ်ချို့​ေတွက ြကီး​နိုင်ငယ်ညှင်း​
တစ်ချို့​ေတွက မျက်နှာလွဲခဲပစ်
တစ်ချို့​ေတွက အတ္တချင်း​ြပိုင်တတ်ြကတယ်
တစ်ချို့​ေတွက ပကာသနကို မက်​ေမာတတ်ြကတယ်
တစ်ချို့​ေတွက ဂုဏ်ရည်မတူရင် မတူမတန်နဲ့​ရယ်

လူဆိုတာ အတ္တနဲ့​
​ေရာင့်​ရဲတင်း​တိမ်မှု ကင်း​မဲ့​ြကတယ်

ဒါဆို
ရ​ေလ ယူ​ေလ
ရ​ေလ လို​ေလ
အို..... တ​ေစ္ဆ
{​ေဇာင်း​}

လွမ်း​သူ့​တမ်း​တ

အလွမ်း​ေတွကို အရည်​ေဖျာ်
သတိရြခင်း​ေတွကို ​ေသာက်သံုး​မိတဲ့​ေနာက်

အချစ်ဖ​ေယာင်း​တိုင်ကို ထွန်း​ညှိခဲ့​တယ်
ပူြပင်း​စွာ​ေပါ့​

ငါ့​ဟာ ပိုး​ဖလံမျိုး​
မီး​ကိုတိုး​ေစခဲ့​တယ်...

လွမ်း​ရတာလည်း​ ရင်ထုမနာ
တမ်း​တရတာလည်း​ ရာနှုန်း​ြပည့်​

လွမ်း​ ​ေဆွး​ တမ်း​တ
​ေမာရတာနဲ့​အဖတ်တင်

လွမ်း​လွန်း​လို့​ရယ်
ဆံုနိုင်ခွင့်​တို့​ ​ေမျှာ်​ေနရင်း​ေလ....
{​ေဇာင်း​}

အသံုး​ချခံ နှလံုသား​

အ​ေပျာ်​ေတွရယူဖို့​အတွက်
ခဏသာ အသံုး​ချခံ နှလံုသား​တဲ့​လား​

ဪ..
အမည်နာမရယ် လှရက်​ေပမဲ့​
ရင်ဝယ်ခံစား​ရသာ မသက်သာလှတယ်

ငါ့​ရဲ့​အချစ်က အဲ့​ေလာက်​ေတာင်
တန်ဖိုး​မဲ့​ခဲ့​ေလသလား​

လမ်း​ြကံုလို့​ ​ေရဝင်​ေသာက်သလိုဆိုရင်
အချိန်တန်ရင် အြပန်လမ်း​မှာ
လွမ်း​ဒဏ်ရာ​ေတွနဲ့​ ငါတစ်​ေယာက်တည်း​သာ

ခပ်​ေဆွး​ေဆွး​ နှလံုး​သား​တစ်စံုနဲ့​ လူတစ်​ေယာက်
အထီး​ကျန်လမ်း​ေပါ် ယိုင်တိုင်တိုင်နဲ့​
​ေဆွး​လျှက်... ​ေတွလျှက်... ​ေဝး​လျှက်...

တစ်ခဏတာ ရဲ့​ လမ်း​မှတ်တိုင်မှာ
တစ်ချက်​ေလာက်​ေတာ့​ ငဲ့​ြကည့်​လိုက်​ေပါ့​
အလွမ်း​ဒဏ်ရာ​ေတွ နဲ့​ ြပည့်​နှက်​ေနတဲ့​
လူတစ်​ေယာက် မင်း​ေတွ့​ရလိမ့်​မယ်....
{​ေဇာင်း​}

အချစ်နဲ့​ရှင်သန်ြခင်း​

“အချစ်နဲ့​ရှင်သန်ြခင်း​”

တိမ်တိုက်​ေရလှိုင်း​ေပါ်က လက်ခုပ်သံ​ေတွကို
ငါနား​စွင့်​ရင်း​ သာယာမိခဲ့​တဲ့​ေနာက်

တစ်စစီ​ေြကမွသွား​တဲ့​ ​ေလထု​ေလာက်
အြဖစ်ဆိုး​မယ်မထင်ခဲ့​...........

နီဝါ​ေရာင် မီး​ပံုထဲကို ခုန်း​ဆင်း​လိုက်ပါဆိုရင်
မင်း​ကိုချစ်တဲ့​ ငါ့​ရဲ့​အချစ်​ေြကာင့်​

ဘယ်​ေတာ့​မှ ခုန်ဆင်း​မှာမဟုတ်
အချစ်အတွက်နဲ့​ အသက်ပင်​ေသ​ေသတဲ့​
"ကျန်စစ်မင်း​"လို ငါဘယ်​ေတာ့​မှမ​ေြပာ

အချစ်သည် ထာဝရ ရှင်သန်​ေနသကဲ့​သို့​
ငါလည်း​ငါ့​ရဲ့​ အသက်ရှင်သန်​ေနမှ
မင်း​ကို ဆက်၍ချစ်နိုင်မယ်.....
http://www.zaung.net/2008/03/blog-post.html


=----------------------------------------------------------------------------------------------=
ရက်က​ေတာ့​ ​ေတာ်​ေတာ်လွန်သွား​ခဲ့​သည်။ ၁၃.၃.၂၀၀၈ က စြပီး​ ဘ​ေလာ့​ေလး​ကို ​ေဆာက်လုပ်ခဲ့​တယ်။ နှစ်နှစ်ြပည့်​​ေလး​ကို စာတစ်ခုခု​ေရး​မယ်လို့​ စဉ်း​စား​ခဲ့​ကာမှ၊​ အခုမှ သတိရမိတယ်၊​ နှစ်နှစ်ြပည့်​ေလး​က ​ေတာ်​ေတာ်လွန်ခဲ့​၏ :)။ ပထမဆံုး​ ဘ​ေလာ့​စစလုပ်တုန်း​က ​ေရး​ခဲ့​တင်ခဲ့​တဲ့​ ကဗျာ​ေလး​ကို ပဲ ြပန်တင်လိုက်ပါ၏၊​ အမှတ်တရအြဖစ်​ေလး​ပါ....။ ကျွန်​ေတာ်​ေရး​ေသာ စိတ်ထွက်များ​ ကဗျာများ​ကို ​ေကာင်း​သည်ြဖစ်​ေစ မ​ေကာင…

အရူး​ေန့​ မဟုတ်​ေတာ့​ ရင်ခုန်​ေန့​

ညြကီး​က လမင်း​ြကီး​ေအာက် ြပား​ြပား​ဝပ်​ေန၏။ ဟိုဖက်ရပ်ကွက်တွင် ​ေခွး​ေဟာင်သံများ​ြကား​ရသည်။ အချိန်မ​ေတာ် ြကက်တွန်သံများ​သည်လည်း​ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ြကား​ရြမဲြဖစ်သည်။ ​ေလ​ေအး​နုများ​သည်လည်း​ ရင်ဝယ်သို့​ လာ​ေရာက်တိုက်ခတ်သွား​သည်။ ရင်ခုန်သံသည်လည်း​ ထိန်း​မရြဖစ်​ေနခဲ့​သည်။ ဟုတ်သည်။ သူမ ကို ချစ်တယ်ဆို​ေသာ စကား​ကို ​ေြပာဖို့​ ရင်ခုန်​ေနသည်မှာ ြငင်း​လို့​မရ​ေပ။ ​ေမ့​လို့​ရနိုင်ပါ့​မလား​ ဒီလို ဧပရယ် ၁ရက်​ေန့​ သူများ​ေတွက​ေတာ့​ ဧပရယ်ဖူး​ အရူး​ေန့​လို့​ သတ်မှတ်ြကတယ်။ ကျွန်ုပ်မှာ​ေတာ့​ ရူး​ေနသည်။ ဟုတ်သည် သူမကိုချစ်၍ ရူး​ေနသည်။

တစ်ခါမှ နှုတ်က မစွံ့​ခဲ့​ဖူး​ဘူး​ရယ်...။ သူမကို ချစ်တယ်​ေြပာဖို့​ စကား​လံုး​ေတွက အအထစ်ထစ် နဲ့​ ရင်ခုန်သံ​ေတွ​ေြကာင့်​ ဖိစီး​မှုက များ​လွန်း​တာ​ေြကာင့်​... မြဖစ်မ​ေန​ေြပာရ​ေတာ့​မည်။
“..... ကို အရမ်း​... ချစ်တယ်”
အိုး​.... ငါမှား​သွား​လား​ ဒီလိုချစ်တယ်​ေြပာလိုက်တာ။ မမှား​ပါဘူး​ေလ ရင်ထဲက ချစ်ြမတ်နိုး​မိလွန်း​လို့​ ချစ်တယ်​ေြပာမိတာ အြပစ်မှာမဟုတ်​ေပပဲ...၊​ တစ်​ေယာက်တည်း​ေြပာ တစ်​ေယာက်တည်း​ အ​ေြဖ​ေတွထုတ်နှစ်သိမ့်​ေနမိလိုက်သည်။

ကျွန်ုပ်​ေြပာလိုက်​ေသာ ချစ်တယ် ဆို​ေသာ စကား​ေြကာင့်​ သူမမှာ ရ…

ရင်ခွင်ြပို​ေသာ စံပယ်ြဖူ

ြဖူစင်စိတ်ထား​ေလး​နဲ့​
ရနံ့​ေလး​ရယ် သင်း​ပျံ့​စွာ​ေပါ့​
ဆူး​မဲ့​ေသာပန်း​ မာနမရှိ​ေသာပန်း​

သင့်​ကိုပဲ ဘွဲ့​ထူး​ေတွအထပ်ထပ်
ချီး​မွမ်း​ကာ ​ေပး​ချင်ပါရဲ့​
အို... စံပယ်ြဖူ....

ြဖူစင်လွန်း​လို့​ နှစ်သက်မှု​ေတွ
အထပ်ထပ်ကာ ပိုခဲ့​ေပမဲ့​
ဆူး​ရှိသလိုပဲ

မင်း​ရဲ့​ရင်ခွင်ရယ်
ငါ့​အတွက် ဥပါဒ်ြဖစ်​ေစခဲ့​တယ်

အ​ေမှာင်မှာ ြဖူစင်​ေသာရင်ခွင်
အ​ေရာင်​ေတွ​ေမှး​မိန်ကာ
ပံုရိပ်​ေတွ​ေြပာင်း​လဲခဲ့​ရင်း​ေပါ့​........

ရင်ခွင်​ေတွ အထပ်ထပ်ြပိုခဲ့​ေသာ
စံပယ်ြဖူ...

ဝမ်း​နည်း​စွာ​ေပါ့​
မင်း​အတွက် ငါ့​ရဲ့​ရင်ခွင်ရယ်
အသံုး​မတည့်​ေတာ့​တယ်......
{​ေဇာင်း​}

မိုး​ေရ​ေတွထဲ

ရာသီမဟုတ်​ေပမဲ့​
အချိန်လွန်ကာရွာ​ေလသလား​

ပူ​ေလာင်ရင်ကို ​ေအး​ြမ​ေအာင် ရွာ​ေလသလား​
​ေတွး​မရ​ေပမဲ့​

မိုး​ေရစက်​ေတွ ငါ့​ရဲ့​ရင်ထဲ
ရွာချခဲ့​တာ ​ေကျနပ်မိတယ်

အတူမ​ေလျှာက်ခဲ့​ဖူး​တဲ့​
မိုး​ေရ​ေတွထဲ
စိတ်က အလိုလို မင်း​ကို​ေတာင်း​တမိတယ်

မိုး​ေရ​ေတွကို
မင်း​ေြကာက်​ေနလား​

အနား​နား​တိုး​ခဲ့​ေပါ့​
ခပ်ပါး​ပါး​ေလး​ရယ်
အ​ေြကာက်​ေြပ အချမ်း​ေပျာက်ဖို့​
အသာအရာ ​ေပွ့​ဖက်ကာ
မင်း​ရဲ့​ရင်ကို ​ေနွး​ေထွး​ေစဖို့​ရယ်

မိုး​ေရ​ေတွထဲ
ဒို့​အတူ​ေလျှာက်ြကမယ်
{​ေဇာင်း​}

နမ်း​ထိုက်

ပန်း​ပျိုး​လက်တို့​
စံု​ေန​ေသာ်လည်း​
နမ်း​ထိုက်သူမှ
နမ်း​ထိုက်ရသည်

အသွင်မတူလို့​
ရန်သူမှတ်မည်လား​

ပန်း​ဆိုတာ
နှူး​ညံ့​ြခင်း​ရဲ့​ သ​ေကင်္တပါ

ဖူး​ပွင့်​စမို့​
ပျား​တကာတို့​
ရစ်ဖွဲ့​ကာဝိုင်း​အံု့​

​ေရာ်ဝါရွက်​ေြကွ
ချိန်တန်​ေလ​ေတာ့​
စွန့်​ပစ်ကာသွား​ြက

ဆိုရိုး​ပမာ
ရှိခဲ့​သည်မို့​
လွမ်း​ရိပ်မသန်း​
​ေပျာ်ရွှင်ကာ​ေပါ့​
လမ်း​ခွဲရင်း​ြဖင့်​............
{​ေဇာင်း​}

အချစ်ခရီး​သည်

အို....
အချစ်ခရီး​သည်

လမ်း​ြကံုရင် ဝင်​ေရာက်နား​ခိုလိုက်ပါ
ရင်ခွင်တံခါး​ ဖွင့်​ထား​လျှက်​ေပါ့​

ြငီး​ေငွ့​သွား​လို့​
ြပန်ထွက်သွား​မယ်ဆိုရင်
ရင်ခွင်တံခါး​ကို အနာတရမြဖစ်​ေစပဲ
အသာအရာပိတ်လို့​ရယ်

ခပ်ခွာခွာ​ေလး​
ထွက်သွား​နိုင်တယ်

တစ်ခု​ေလာက်​ေတာ့​ သိ​ေစချင်ရဲ့​
ထား​ခဲ့​သူ့​ ရင်ခွင်မှာ ဒဏ်ရာ​ေတွကျန်ခဲ့​မယ်ဆိုတာ.....
{​ေဇာင်း​}

​ေပျာ်​ေန​ေလာက်တယ်

လိမ်ညာြခင်း​နဲ့​ အြပစ်​ေတွကို
အသာအရာဖံုး​ဖိလို့​ရယ်

ဒီအချိန်ဆို
ရင်ခွင်သစ်မှာ
သူ ​ေပျာ်​ေန​ေလာက်တယ်

ြပံုး​ရယ် သာယာသံ​ေတွက တစ်ဖက်မှာ
ငို​ေြကွး​ြခင်း​က ဒီဖက်မှာ

ခိုင်ြမဲပါတယ်ဆိုတဲ့​
သစ္စာတရား​ေတွ အြပတ်ြပတ်နဲ့​
​ေဆွး​ေြမ့​ခဲ့​တယ်..

ရင်ခွင်သစ်ကို မက်​ေမာလို့​
စွန့်​ပစ်ကာသွား​တဲ့​သူ

​ေနာင်တရမိပါရဲ့​
စ​ေတး​ခံလိုက်ရတဲ့​ နှလံုး​သား​တစ်စံုရယ်....

{​ေဇာင်း​}

မုဆိုး​တစ်ပိုင်း​ မိန်း​မရိုင်း​လို

မယံုနိုင်ပါဘူး​
မင်း​ထား​ခဲ့​တဲ့​ေန့​ေတွကို
မ​ေသချာမ​ေရရာ​ေသာ ​ေန့​ရက်မျိုး​ေတွထက်
အခု​ေတာ့​ အဲ့​ဒီ​ေန့​ရက်​ေတွဟာ
ဖရိုဖရဲနဲ့​ ​ေဗျာင်း​ဆန်​ေန​ေလြပီ

ဟိုအရင်တစ်ချိန်
နှူး​ညံ့​သိမ်​ေမွ့​ေသာ မင်း​ရဲ့​ရင်ထဲက
နှင်ဆီး​ပန်း​တစ်ပွင့်​ဟာ
အခု​ေတာ့​ ဆူး​များ​စွာနဲ့​
ငါ့​ရင်ကို ခက်ထန်စွာ စူး​ေန​ေလြပီ

တစ်ချိန်က နှူး​ညံ့​သ​ေယာင်နဲ့​
အခု​ေတာ့​ ခက်ထန်လွန်း​လှသူ
မုဆိုး​တစ်ပိုင်း​ မိန်း​မရိုင်း​လို့​
နှိုင်း​ယှဉ်ရမှာ မရွံ့​သာ.....

ခပ်ခွာခွာနဲ့​ အရှံုး​ေပး​လိုက်ရင်း​ေပါ့​
တစ်ကယ်​ေတာ့​ ငါဟာ ​ေအာင်နိုင်ခဲ့​ေသာသူ....

{​ေဇာင်း​}

ကိုဏီလင်း​ညို ​ေမး​တယ် ဘာ​ေတွြကိုက်လဲတဲ့​ ( Tag )

Image
စိတ်ကို အစွဲြပုြပီး​ အြကိုက်ဆံုး​ေတွကို ကိုလင်း​ညိုြကီး​က ​ေမး​ြမန်း​သဖွယ် တဂ်ထား​တာ​ေြကာင့်​၊​ ​ေခါင်း​ကုတ်အ​ေတွး​ဝင် ကိုယ်ကိုတိုင်က ဘာ​ေတွြကိုက်လဲဆိုတဲ့​ အမည်တပ်မှတ်ထား​တဲ့​ ပစ္စည်း​ေတွကို စဉ်း​စား​လိုက်​ေတာ့​။ အ​ေတွး​ေတွထဲမှာ ​ေပါ်လာတာ အများ​ြကီး​ပါပဲ....၊​


{Full Size}

ကွန်ပျူတာ
ကွန်ပျူတာ ကိုြကိုက်တယ်၊​ ကွန်ပျူတာသမား​ြဖစ်ြပီး​ ကွန်ပျူတာကို မြကိုက်ရင် ​ေလာင်​ေြပာင်ဖွယ်ြဖစ်​ေနလိမ့်​မယ်၊​ တစ်ကယ်​ေြပာရရင်လည်း​ ကွန်ပျူတာကို ြကိုက်တယ်၊​ ကွန်ပျူတာက ကျွန်​ေတာ့​ရဲ့​ အနွံအနာကိုခံနိုင်တယ်​ေလ၊​ ပိုြကိုက်တာက သူ့​ကို ​ေတာ်​ေတာ်ခိုင်း​လို့​ရလို့​...

ပိုက်ဆံ
ပိုက်ဆံကို မလိုအပ်​ေသာ ဟိုး​လွန်ခဲ့​ေသာ နှစ်များ​စွာက ​ေကျာက်​ေခတ်လူသား​ေတွဆိုရင် ပိုက်ဆံကို မလိုြကဘူး​၊​ ​ေနာက်ြပီး​ ​ေရှး​မလွန်မ​ေနှာင်ခင် ​ေခတ်​ေတွစီကလည်း​ ပိုက်ဆံကို မသံုး​ြကဘူး​၊​ အဲ့​ဒီတုန်း​က ပိုက်ဆံဆိုတာ မ​ေပါ်​ေသး​ မထုတ်လုပ်​ေသး​ေတာ့​၊​ ပစ္စည်း​အလှဲအလှယ် နဲ့​ပဲ လုပ်ြကတယ်၊​ ဆီ​ေပး​ ဆား​ရ။ အသား​ေပး​ ဆန်ရ ဆိုသလို​ေပါ့​...။ အရင်​ေခတ်နဲ့​ မတူတဲ့​ အခု​ေခတ်​ေတာ့​ ပိုက်ဆံဆိုတာြကီး​ရှိ​ေနမှ ြဖစ်မယ်လို့​ြမင်ပါတယ်၊​ ပိုက်ဆံက ဒုတိယဘုရား​သခင်တဲ့​ ဒါ​ေ…

အသံုး​ေတာ်ခံ

ခဏတြဖုတ် စိတ်ကူး​ယဉ်မှု​ေတွ
အထ​ေြမာက်ဖို့​ရယ်...

ငါ့​ရဲ့​နှလံုး​သား​တစ်စံုကို
အသံုး​ေတာ်ခံလိုက်ရတယ်...

နှစ်​ေယာက်ြကား​မှာ အစကတည်း​က
အက်​ေြကာင်း​ေတွနဲ့​ပါလို့​

စကား​လှလှ ​ေတး​သွား​ချိုချို
မုသား​ေတွနဲ့​ ြကိုး​ရှည်ရှည်​ေမျှာထား​တတ်သူ

အက်​ေြကာင်း​ေတွမှန်း​သိ​ေနလျက်နဲ့​
အခွင့်​အ​ေရး​ေတွကို ​ေပး​လို့​ရယ်

သခင်မအပါး​ ခစား​လျက်​ေပါ့​
အသံုး​ေတာ်ခံ အြဖစ်မျိုး​နဲ့​...

မလိုအပ်ရင် စွန့်​ပယ်လိုက်​ေပါ့​
ငါဟာ မင်း​ရဲ့​ အချစ်ကျွန်

စကား​တစ်လံုး​ြမား​တစ်စင်း​ပမာ
ထား​ရာ​ေန ​ေစရာသွား​
​ေကျာက်ြဖစ်ရုပ်ြကွင်း​သာ ြဖစ်လိုက်ချင်တယ်

ခက်ထန်​ေသာ ဆက်ဆံ​ေရး​ေတွက
ရင်ခွင်​ေနာက်တစ်ခု အမှီြပုစရာ
​ေပါ်လာ​ေတာ့​လည်း​ မင်း​ရဲ့​ပမာ
“သူခိုး​ဓါး​ရိုး​ကမ်း​တဲ့​ မိန်း​မလို​ေပါ့​”
ခပ်ဆင်ဆင်ရယ်...

​ေတာင်စွယ်​ေနကွယ်ချိန်မှာ
​ေရွှဓါး​ဆွဲလို့​ သတ်ချင်သတ်​ေစ​ေတာ့​..
သခင်မလို စိတ်ထား​ အကျွန့်​စိတ်ထဲ
ရွံရှာမုန်း​တီး​မိ​ေလတယ်

လျှာနှစ်ခွလို အမျိုး​အစား​လို့​လည်း​
မသမုတ်ဝံ့​ပါဘူး​ အမျက်​ေတာ်ရယ်
စူး​ရှမှာဆိုး​.....

စိတ်ထဲဝယ် ​ေတး​မှတ်
နာြကင်စရာရယ် များ​လွန်လာ​ေတာ့​
ကိုယ်ကိုကိုယ်​ေတာင် မုန်း​တီး​လာတယ်....

ဝဋ်​ေတာ်ရယ်
ကုန်ပါ​ေစ​ေတာ့​ အသံုး​ေတာ်ခံ
အချစ်ကျွန် ဘဝဆက်တိုင်း​
ဤသို့​…

စိတ်နယ်လွန်

အိပ်​ေရး​ေတွငတ်ြပတ်တဲ့​ည
ဘယ်သူလာကာ ကူနိုင်ပါ့​မလဲ
အ​ေတွး​နယ်ချဲ့​ စိတ်နယ်လွန်ထဲ
မနက်ြဖန်ကို ြမန်ြမန်​ေရာက်ချင်မိတယ်

ငါဆိုတဲ့​ အတ္တဝတ်စံု​ေတွကို
တစ်ထည်ြပီး​တစ်ထည် ချုပ်လုပ်​ေနမိရင်း​
အတိတ်​ေတွက အမှတ်တရြဖစ်​ေစခဲ့​တယ်...

ဒါဆို
မနက်ြဖန်ဆိုတာ ​ေမျှာ်လင့်​ချက်တစ်ခုလား​
သို့​မဟုတ်
စိတ်ကူး​ေတွကို မဟား​တရား​ယဉ်ဖို့​
အခွင့်​အ​ေရး​တစ်ခုလား​

​ေကွကွင်း​ေရှာင်ဖယ်ပါရ​ေစ​ေတာ့​
​ေလထဲက စိတ်ကူး​ေတွကိုလည်း​ ရွံရှာမိ​ေနြပီ
အ​ေတွး​သက်သက် အသံုး​ေတာ်ခံအြဖစ်မျိုး​ရယ်...

စိတ်နယ်လွန် အ​ေတွး​နယ်ချဲ့​မှုတစ်ခုအတွက်
စ​ေတး​ခံလိုက်ရ​ေသာ နှလံုး​သား​တစ်စံု
​ေကျာက်ြဖစ်ရုပ်ြကွင်း​တာ ြဖစ်မယ်ဆိုရင်
ဘယ်​ေလာက်​ေတာင် ​ေဗျာင်း​ဆန်​ေလ​ေနမလည်း​....
{​ေဇာင်း​}

ဒဏ်ရာ

ဘယ်လမ်း​ကိုမှ မင်း​နဲ့​အတူမ​ေလျှာက်ချင်ခဲ့​ဘူး​
ရင်နာစရာ​ေတွ ဗလပွနဲ့​
ဒဏ်ရာ​ေတွသာ အဖတ်တင်ခဲ့​လို့​

​ေဝဒနာအပူမီး​ေတွက မီး​ခိုး​ြကွက်​ေလျှာက်
ရင်ကိုလာဟပ်​ေစတယ်၊​

​ေကာင်း​ကင်က နတ်ဘုရား​
သီတာ​ေရြကည်တစ်​ေပါက်နဲ့​
​ေသာကကို “ဥံုဖွ”ဆိုြပီး​ မန်း​မှုတ်ရင်လည်း​
​ေပျာက်ပါ့​မလား​ ​ေတွး​မရ

နတ္တိဆို​ေသာ ​ေဝါဟာရရဲ့​ ​ေနာက်ဆက်တွဲမှာ
အထီး​ကျန်ပံုရိပ်က ထပ်မြကပ်မကွာ​ေပါ့​

ဒဏ်ရာဆိုတာ
ကိုယ်ကိုကိုယ်တိုင်က အစြပုခဲ့​တာ​ေြကာင့်​
အြပစ်မတင်ရက်​ေတာ့​ပါဘူး​.......

တစ်ကယ်ဆို
ြကယ်​ေတွ​ေြကွ​ေတာင်
ငါ မလွမ်း​တတ်ခဲ့​သူ.....

{​ေဇာင်း​}

အ​ေြဖရှာ​ေသာည

​ေရလိုက် ငါး​လိုက် အလား​
​ေရကလိုက်တာလား​
ငါး​ကလိုက်တာလား​
​ေရနဲ့​ ငါး​က ဘာကိုလိုက်တာလဲ

အ​ေတွး​ေတွပလံုစီလို့​
ငါ့​ရဲ့​ညမှာ သတ်ပံုလည်း​မမှား​ချင်ဘူး​
အမဲလိုက်ရင်း​ သား​ေကာင်ြဖစ်သွား​တဲ့​
မုဆိုး​လို ​ေတာ​ေမှာက်တာကိုလည်း​
ြကံုခဲ့​ဖူး​ရဲ့​....

​ေရလိုက်ငါး​လိုက်ရင်း​ ​ေရစုန်​ေမျှာသွား​တဲ့​
ငါ့​ဘဝ...........
{zAi}

နှူး​ညံ့​ြခင်း​ေတွနဲ့​သာ

ပန်း​ပျိုး​လက်တို့​
စံု​ေန​ေသာ်လည်း​
နမ်း​ထိုက်သူမှ
နမ်း​ထိုက်ရသည်

အသွင်မတူလို့​
ရန်သူမှတ်မည်လား​

ပန်း​ဆိုတာ
နှူး​ညံ့​ြခင်း​ရဲ့​ သ​ေကင်္တ တစ်ခုမို့​

ပန်း​ေပး​လို့​
အလှမ်း​ေဝး​ြကမယ်ဆိုရင်

နှူး​ညံ့​ြခင်း​ေတွနဲ့​သာ
​ေဝး​ပါရ​ေစ​ေတာ့​.....
{​ေဇာင်း​}

မုန့်​သည်မသား​ မုန့်​နား​စား​

​ေတာင်​ေလ ​ေြမာက်​ေလ တိုက်ခတ်သည်က ​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ်နဲ့​လံုး​ဝမသက်ဆိုင်သည်မှာ ​ေြပာစရာအထူး​မလိုခဲ့​ေပ။ သက်ဆိုင်သည်က ဝမ်း​တွင်း​က ဆာ​ေလာင်​ေသာ ဆာ​ေလာင်​ေလြပင်း​သာြဖစ်သည်။ ဟုတ်​ေပသည်။ ​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ်မှာ သား​တစ်​ေယာက် သမီး​တစ်​ေယာက်နှင့်​ ဆို​ေတာ့​ ဝမ်း​ေရး​အတွက် လံုး​ပမ်း​ေနရသည်မှာ ကျွန်ုပ်လည်း​ အြမင်ြဖစ်​ေပသည်။

​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ်မှာ ရံုး​ဝန်ထမ်း​အြဖစ် လူပျိုကတည်း​က လုပ်လာသည်မှာ အခုဆိုရင် က​ေလး​ကနှစ်​ေယာက်ရ​ေနြပီ။ ဘာမှတိုး​တက်လာြခင်း​မရှိ​ေသး​။ ရာထူး​ေတွတာ အလီလီတိုး​ခဲ့​သည် ​ေနာက်ဆံုး​ ​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ်မှာ ​ေဘာစီ၏ ကိုယ်ရံ​ေတာ်ြဖစ်လာခဲ့​သည်။ ​ေခတ်ကာလစကား​လို ​ေြပာရရင်ြဖင့်​ စကထရီ ဆိုလား​ပဲ။ တစ်​ေန့​သား​ ကျွန်ုပ်၏ အိမ်သို့​ စိတ်​ေြပလက်​ေပျာက်ဆိုြပီး​ ​ေပါက်၍လာ​ေတာ့​သည်။

​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ် ။ ။ အဘ ​ေန​ေကာင်း​လား​ဗျ

ကျွန်ုပ် ။ ။ ​ေကာင်း​ပါ့​ဗျာ ​ေကာင်း​ပါ့​၊​ ဒါနဲ့​ ဘယ်လိုအ​ေြကာင်း​ေြကာင့်​ ဒီဘက်လှည့်​လာတာလည်း​ ​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ်ရဲ့​...

​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ် ။ ။ စိတ်ညစ်လို့​ပါ အဘရယ်၊​

ကျွန်ုပ် ။ ။ ဘာ​ေတွညစ်စရာရှိလို့​လည်း​ ​ေမာင်မင်း​ရဲ့​၊​ ​ေမာင်မင်း​က အလုပ်မှာလည်း​ လူြကီး​ေဘး​မှာ ​ေနရာတဲ့​လူ၊​ အဆင်​ေြပ​ေနတဲ…

ဘန်း​စကား​ အနက်အဓိပ္ပာယ် ( pdf )

Image
ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ကို လာ​ေရာက်ဖတ်ရှု့​သူများ​ကို အထူး​ေကျး​ဇူး​တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊​ တင်ြပီး​သမျှ ပိုစ့်​ေတွကို အမှတ်တရအြဖစ် အ​ေနနဲ့​ သိမ်း​ထား​လို့​ရ​ေအာင် ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ မှ ဒုတိယ​ေြမာက် အီး​ဘွတ်အြဖစ် ြပုလုပ်၍ မျှ​ေဝ​ေပး​လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ...

ဒုတိယ​ေြမာက် အီး​ဘွတ်တွင် ဘန်း​စကား​ ကဏ္ဍမှ စာစုများ​ကို ြပုလုပ်ထား​ြခင်း​ြဖစ်သည်။ ထို ဘန်း​စကား​၏ မူရင်း​ကျမ်း​ြပုစုသူမှာ ြမန်မာစာ ကျမ်း​ြပုဆရာြကီး​ လှသမိန် ၏ ြမန်မာ ဘန်း​စကား​ အဓိပ္ပာယ်နှင့်​သံုး​နည်း​ မှ ြပန်လည်၍ ​ေကာက်နုတ်​ေဖာ်ြပထား​ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။

​ေအာက်တွင် ​ေဒါင်း​လုတ် လုပ်ယူနိုင်ပါသည်။


{ပံုကိုနိပ်၍ Download ပါ}

Download ယူ၍ မရပါက ​ေကာ်မန့်​ေပး​၍ မှာြကား​နိုင်ြပီး​ zaung@zaung.net ကို ​ေမး​လ်ပို့​၍လည်း​ ​ေတာင်း​ခံနိုင်ပါသည်။ ​ေအာက်မှာရှိ​ေသာ Attachment ဆိုတာကိုနိပ်၍လည်း​ ရယူနိုင်သည်

Attachment ဘန်း​စကား​.pdf
{​ေဇာင်း​}

​ေနွလယ်တစ်ခုရဲ့​ ရင်ကွဲနာ

လက်ပံ ပိ​ေတာက်
အ​ေစာဦး​စွာ မည်သူပွင့်​လည်း​
​ေတွး​မရ သစ္စာအလှမှာ
စကား​ချပ်က ပမာဆိုတယ်

​ေနွဦး​ ဥဩ
လွမ်း​ရင့်​ကျူး​လို့​
ပုဇဉ်း​ရင်ကွဲ
နာကျင်မှုကို
​ေအာ်ဟစ်လို့​ရယ်
အသက်​ေပျာက်ကာ
ဝဇီချုပ်တယ်

အလွမ်း​ရင့်​ရင့်​
​ေနွလယ်ဦး​ရယ်
ကုန်လွန်​ေစ​ေတာ့​....
{​ေဇာင်း​}

​ေနွလယ်တစ်ခုရဲ့​ အလွမ်း​ရင့်​.....

အချိန်ကား​ ​ေနွဦး​ ဥဩငှက်တို့​ လွမ်း​စကို ြငီး​ြငူသီြကူး​ေသာ အချိန်ြဖစ်သည်။ ​ေနွလယ်​ေခါင်ခါင်ရဲ့​ လက်ပံပွင့်​များ​သည်လည်း​ ရဲရဲနီလျက် ပင်ယံထက်တွင်​ေဝ၍ ​ေြမြပင်များ​ေပါ်တွင် ​ေြကွ၍ကျ​ေန​ေတာ့​သည်။ ထိုအချိန် ပိ​ေတာက်ပန်း​များ​ရဲ့​ ရနံ့​ကို မရလိုက်ပါ၊​ အ​ေြကာင်း​မှာ ပိ​ေတာက်တို့​သည် ဟိုယခင်အချိန်က အ​ေစာဦး​စွာပွင့်​ေစခဲ့​သည် ယခုမှာ ပိ​ေတာက်သည် ​ေနာက်ကျမှ ပွင့်​ခဲ့​ေသာ​ေြကာင့်​ ထို့​ရနံ့​သည် ကျွန်ုပ်နှင့်​ မသက်ဆိုင်သလိုြဖစ်ခဲ့​သည်။

​ေနွလယ်​ေခါင်ရဲ့​ ​ေကျနပ်မှုကို ​ေပး​နိုင်​ေသာ မိုး​ကို ​ေနွလယ်မိုး​ကျ သြကင်္န်အလှလို့​ ​ေခါ်​ေဝါ်သမုတ်ကျဖူး​ရဲ့​။ ​ေကာင်း​ကင်က ​ေနမင်း​ရဲ့​ မိန့်​ဆိုချက်နှင့်​ ​ေြမြပင်က ဒဏ်ြပန်မှု​ေတွ​ေြကာင့်​ ရင်ခွင်တစ်ကာမှာ မြမင်နိုင်​ေသာ အပူမီး​ကို ပိုင်ဆိုင်ထား​ြကချိန် အလိုအပ်ဆံုး​က စာနာ နား​လည်မှုဆိုရင် မိုး​နတ်မင်း​က ​ေပး​နိုင်ပါ့​မလား​။

​ေနွလယ်အလွမ်း​ဆိုသည်မှာ ပူ​ေလာင်မှုြကား​က တမ်း​တရသည် မဟုတ်ပါလား​၊​ ဥဩငှက်တို့​ ရင်ကွဲနာ အသံနှင့်​ ပုစဉ်း​ရင်ကွဲတို့​၏ အသည်း​ကွဲ ​ေအာ်သံကို စာနာနား​လည်နိုင်ပါ့​မလား​ေတွး​ရင်း​ြဖင့်​.....
{​ေဇာင်း​}

ကို​ေဇာ် ​ေြပာခိုင်း​ေသာ အ​ေတွး​စများ​ ( Tag )

အ​ေတွး​ဆိုတာ စိတ်ကူး​တစ်ချို့​လား​၊​ ြဖစ်နိုင်မြဖစ်နိုင်ကို စဉ်း​စား​ရင်း​ကို အ​ေတွး​လို့​ေခါ်တာလား​ ဘယ်လိုအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်​ဆိုရမှန်း​ခက်​ေနရင်း​ အ​ေတွး​များ​ကို ပိုလို့​ပိုလာခဲ့​သည်။ အ​ေတွး​နှင့်​စိတ်ကူး​ ကို ဘယ်လို ခွဲထုတ်ြကည့်​မလည်း​ ​ေတွး​ေနရင်း​နှင့်​ စိတ်ထဲ၌ ​ေရရွတ်​ေနမိတယ်၊​ အ​ေတွး​..... စိတ်ကူး​.....

အ​ေတွး​သည် နက်နဲ​ေသာ မဟူရာ​ေချာက်ြကီး​ပမာနှင့်​ တူ​ေနြပီး​ ထိုအ​ေတွး​သည် အဖိုး​တန်​ေလသည်။ စိတ်ကူး​သည် အ​ေပျာ့​စား​ြဖစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်​ေတွး​ေတာမိတယ်၊​ စိတ်ကူး​သည် မြဖစ်တာကို ြဖစ်​ေအာင် လုပ်ယူ​ေမျှာ်​ေငး​ေသာ အရာြဖစ်သည်။ စိတ်ကူး​နှင့်​အ​ေတွး​သည် ထို​ေနရာ၌ လံုး​ဝြခား​နား​သည်ဟု မှတ်ယူမိသည်။ စိတ်ကူး​ယဉ်​ေသာ အရာသည် ​ေပျာ့​ေြပာင်း​၍ စိတ်ကို​ေြဖသာ​ေစသည်။ အ​ေတွး​သည် မာထန်​ေန​ေပ​ေသာ်လည်း​ စိတ်ကို လံုး​ဝ ထွက်​ေပါက်​ေပး​သည်ဟု ထင်မှတ်သည်။
=------------------------------------------------------------------------=

အ​ေတွး​၊​ စိတ်ကူး​၊​ စဉ်း​စား​ ထိုရာများ​သည် စိတ်ကို အလုပ်​ေပး​ေသာ အရာများ​ြဖစ်သည်။ ထိုသို့​အလုပ်​ေပး​မှာလည်း​ စိတ်သည် စိတ်နှင့်​တူမည်ဟု မှတ်ယူမိသည်။ စိတ်ကို ပမာနှိုင်း​ရ​ေသာ် သပွတ်အူနှင်…

ဘ​ေလာ့​ဂါကိုမိုး​ ဖွင့်​လှစ်​ေသာ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ အသိတရား​ (Tag)

တစ်ခါတစ်​ေလ စိတ်တစ်ခုကို ဘယ်လိုဖွင့်​လှစ်ရမလဲ ဖွင့်​ြပီး​ေတာ့​ေရာ ဘယ်လိုြပန်ပိတ်ရမလဲလို့​ ြငီး​ြငူမိသလိုမျိုး​ စိတ်သပွတ်အူြဖစ်ရတယ်၊​ ဒီလိုနဲ့​ တစ်​ေန့​လမ်း​ထွက်​ေလျှာက်တုန်း​ လဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ
တစ်​ေယာက်တည်း​ ထိုင်​ေနတဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ မိတ်​ေဆွြကီး​ ဘီ​ေလာ့​ကာဦး​မိုး​ကို ​ေတွ့​ခိုက်.....

မိုး​။ ။ ​ေဝ့​.. ကို​ေဇာင်း​ ခင်ဗျား​ တစ်​ေယာက်တည်း​လား​ လာဗျာ ကျူပ်လည်း​ တစ်​ေယာက်တည်း​ပျင်း​ေနတာဗျ

​ေဇာင်း​။ ။ ဟုတ် ကိုမိုး​ ကျွန်​ေတာ်တစ်​ေယာက်တည်း​ပါပဲဗျာ၊​ စိတ်​ေတွ​ေလ​ေနလို့​ အြပင်ထွက်လာတာ

မိုး​။ ။ ဒီမယ်ကိုယ့်​လူ စိတ်​ေတွ​ေလတာကို ရပ်လိုက် ​ေလာ​ေလာဆယ် ဘာ​ေသာက်မလဲ မှာလိုက်ဗျာ ကျူပ်တိုက်မယ်၊​

​ေဇာင်း​။ ။ ဟင်... ကိုမိုး​က ဘာတိုက်မှာလည်း​

မိုး​။ ။ ​ေရာ်ခက်ပီ ခင်ဗျား​ကလည်း​ အ​ေအး​ြဖစ်ြဖစ် လဖက်ရည်ြဖစ်ြဖစ် ​ေြပာတာပါ၊​ ဟဲဟဲ တစ်ြခား​ေတာ့​ ​ေလျှာက်မ​ေတွး​နဲ့​ဗျ

​ေဇာင်း​။ ။ သိဘူး​ေရာ် ကိုမိုး​ကလည်း​။ ကိုမိုး​က ဟိုတစ်​ေလာ ကမှ တ​ေစ္ဆမ​ေလး​နဲ့​ ဘာညာဘာညာဆို​ေတာ့​ ဟီး​ဟီး​ နည်း​နည်း​ေတာ့​ အ​ေတွး​လွဲသွား​တာ​ေပါ့​ဗျ


ဒီလိုနဲ့​ ကျွန်​ေတာ်တို့​ နှစ်​ေယာက်သား​ ​ေတာင်စဉ်​ေရမကျ စကား​များ​ကို ပွတ်​ေလာရိုက်ရင်း​ ကျွန်​ေတာ…

ထွက်သက်

ဖ​ေယာင်း​တိုင်တစ်တိုင်၏ မီး​စသည် ​ေတာက်​ေလာင်​ေစ၍ တ​ေြဖး​ေြဖး​နှင့်​ ကုန်ဆံုး​သွား​ေစ​ေတာ့​သည်။ ဖ​ေယာင်း​တိုင်တစ်တိုင်လံုး​ကို လံုး​ပါး​ပါး​ကာ ကုန်လွယ်​ေစြခင်း​ရဲ့​ အ​ေြကာင်း​အရင်း​မှာ မီး​ေတာက်၏ ဝါး​မျိုြခင်း​ေြကာင့်​သာ။
=-------------------------------------------------------------------------=

အချိန်ကား​ ​ေနလံုး​ြကီး​ကွယ်​ေပျာက်လု သို့​မဟုတ် မီး​စကုန်ချိန်ပင်ြဖစ်သည်။ ဘဝတစ်​ေလျှာက်လံုး​ ဝင်သက်ထွက်သက်​ေတွထဲ၌ ​ေနာက်ဆံုး​ ထွက်သက်ကို ရင်ဆိုင်​ေနရသူ။ နား​ထဲ၌ ဝိုး​တဝါး​သာြကား​ေနရြပီး​ နှုတ်မှ​ေြပာချင်​ေသာ စကား​တို့​ ​ေြပာမထွက်​ေတာ့​ေပ၊​ အ​ေြကာင်း​မှာ လျှာသည် တစ်​ေြဖး​ေြဖး​တိုဝင်သွား​ေသာ​ေြကာင့်​ြဖစ်သည်။ ဝင်​ေလထွက်​ေလများ​သည် နဂိုပကတိလို နှာ​ေခါင်း​နှင့်​ ရှုထုတ်မလုပ်နိုင်​ေတာ့​ပဲ ပါး​စပ်နှင့်​သာ ​ေလကိုရှုထုတ်​ေလ​ေန​ေလသည်။

ဇနီး​မယား​ လင်​ေယာကျာ်း​ သား​သမီး​များ​က ​ေနာက်ဆံမတင်း​ပါနဲ့​ ​ေကာင်း​မှုြပုခဲ့​တာ​ေတွကို စိတ်ထဲမှတ်ြပီး​ အခုဖွင့်​ထား​တဲ့​ ြကာနီကန်ဆရာ​ေတာ်ရဲ့​ ပဌာန်း​တရား​ေတာ်ကို နား​ယူပါလို့​ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့​ ​ေြပာြက ဆိုြက ငို​ေြကွး​ြကနဲ့​ လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ ​ေနာက်ဆံုး​ဘဝကို လှပ​ေအာင် ကူ…

ြကယ်ငိုသံ

ညဉ့်​နက်သန်း​ေခါင်
ြကယ်​ေတွငိုသံ
ငါ့​ရဲ့​နား​ထဲ ြကား​ေယာင်​ေနမိတယ်

လမင်း​က​ေတာ့​
ခပ်မိန့်​မိန့်​နဲ့​ ကိုယ်ချင်း​စာနိုင်ပါ့​မလား​
ြကယ်​ေတွငိုတာ သူ အား​ရ​ေန​ေလာက်တယ်

တိတ်ဆိတ်ြခင်း​ အ​ေမှာင်ထုြကား​ထဲမှာ
အပ်​ေပျာက်တာကိုရှာလွယ်နိုင်​ေပမဲ့​

ြဖူစင်​ေသာ နှလံုး​သား​တစ်စံုကို
ရှာ​ေဖွဖို့​ ခက်ခဲ ခဲ့​တယ်

ြကယ်​ေတွရဲ့​ မျက်ရည်​ေတွက
အလင်း​တန်း​ေတွသာြဖစ်ခဲ့​တယ်

ဒါဆိုရင် ြကယ်​ေတွြကွယ်တိုင်း​
လူ​ေတွဆု​ေတာင်း​ြကတာ ဘာ​ေြကာင့်​လည်း​....
{​ေဇာင်း​}

ြမန်မာ - အဂင်္လိပ် စကား​ပံု ( pdf )

Image
ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ကို လာ​ေရာက်ဖတ်ရှု့​သူများ​ကို အထူး​ေကျး​ဇူး​တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊​ တင်ြပီး​သမျှ ပိုစ့်​ေတွကို Ebook အ​ေနနဲ့​ သိမ်း​ထား​ချင်တယ်လို့​ စာဖတ်သူများ​က ဆိုလာ​ေသာ​ေြကာင့်​ ကျွန်​ေတာ် အချိန်ရရင်ရသလို Ebook အြဖစ် လုပ်​ေပး​သွား​ပါ့​မယ်၊​ ​ေလာ​ေလာဆယ် တင်ခဲ့​ြပီး​သမျှထဲက ြမန််မာ နှစ်ဘာသာ စကား​ပံုများ​ ကဏ္ဍမှ စာများ​ကို Ebook အြဖစ် ြပုလုပ်​ေပး​ထား​ပါတယ်၊​ ​ေအာက်မှာ Download ယူ၍ သိမ်း​ထား​နိုင်ပါသည်။

{ပံုကို နိပ်၍ Download ယူပါ}

Download ယူ၍ မရပါက
​ေကာ်မန့်​ေပး​၍ မှာြကား​နိုင်ြပီး​ zaung@zaung.net ကို ​ေမး​လ်ပို့​၍ ​ေတာင်း​ခံနိုင်ပါသည်။ ​ေအာက်မှာရှိ​ေသာ Attachment ဆိုတာကိုနိပ်၍လည်း​ ရယူနိုင်သည်
{​ေဇာင်း​}
Attachment: Myanmar - English Proverbs.pdf

ည​ေနခင်း​ ရဲ့​ အိမ်ဖန်​ေစာင့်​

​ေလ​ေတွြပိုတဲ့​ ည​ေနခင်း​
တိမ်​ေတာင်နီ​ေတွနဲ့​ ြဖန့်​ကျက်ထား​တဲ့​
ည​ေနခင်း​

ည​ေနဆည်း​ဆာ​ေတွနဲ့​
​ေနမင်း​ကို ကျူတီရုတ်သိမ်း​ဖို့​
အချက်ြပ​ေနသလား​

ဒါဆိုရင်
ငါ့​ရဲ့​လမင်​ေလး​
ထွက်လာ​ေတာ့​ေလမလား​

​ေမျှာ်​ေတာ်​ေယာင်ရဲ့​ လည်တိုင်ရှည်
ငှက်နား​ေလာက်တယ်.....

ြကင်နာယုယလို့​
ြကယ်​ေတွ​ေြကွတာ အတူြကည့်​ဖို့​ရယ်
ထွက်လာပါ​ေတာ့​ လမင်း​ငယ်....
{​ေဇာင်း​}

ကဗျာတစ်ပုဒ် ပုလဲတစ်လံုး​

ကမာ​ေကာင်​ေလး​ေတွ ငိုတဲ့​အခါ
ပုလဲြဖစ်သွား​သတဲ့​...

အဲ့​ဒီ ပုလဲကို သီကံုး​လို့​
ြကင်သူ လည်တိုင်ထက်ဝယ်
ဆွဲ​ေပး​ဖို့​ စိတ်ကူး​ေတွရှိခဲ့​ဖူး​တယ်...

လွမ်း​လို့​ တမ်း​တ ငိုခဲ့​ရတဲ့​ေန့​ေတွမှာ
ငါဟာ ကမာ​ေကာင်​ေလး​ေတွရဲ့​ ဆန့်​ကျင်ဘက်​ေပါ့​

ပုလဲမထွက်လာပဲ
ကဗျာ​ေတွသာ ထွက်လာခဲ့​တယ်..

အို.... အြကင်သူ
ပုလဲဆိုတာ ကမာ​ေကာင်​ေလး​ေတွရဲ့​ မျက်ရည်မို့​
သူတစ်ပါး​မျက်ရည်ကို အလှမဆင်ရက်ပါဘူး​

ငါ့​ရဲ့​ရင်တွင်း​ထုတ်လုပ်
ခံစား​မှုကဗျာ​ေတွအတွက် ခံစား​မှုတိုက်ဆိုင်​ေနမယ်ဆိုရင် ...

ပုလဲတစ်လံုး​ ရွှဲတစ်လံုး​ နဲ့​ ကဗျာတစ်ပုဒ်
ဝိုင်တစ်ခွက်နဲ့​ အနား​ကမင်း​ နတ်ြပည်ြဖစ် ချက်ြခင်း​....
{​ေဇာင်း​}

သင်း​ကွဲငှက်

​ေြပာင်း​လဲြခင်း​ေတွရဲ့​ နာမဝိ​ေသသန​ေအာက်မှာ
နင်အသား​ြကခဲ့​ေလသလား​ စဉ်း​စား​မရ​ေအာင်ပဲ...

ခရီး​အဆံုး​ရဲ့​ မှတ်တိုင်ကို မ​ေရာက်ခင်
တို့​နှစ်​ေယာက်ရဲ့​ အိမ်ငယ်​ေလး​လည်း​
အရည်​ေပျာ်ခဲ့​ပါြပီ....

အခုဆိုရင် ငါဟာ
​ေလထဲက ဖ​ေယာင်း​တိုင်လို
ခံနိုင်ရည်လည်း​ နတ္တိ

မင်း​ထား​ခဲ့​ချင်တယ်ဆိုရင် ထား​ခဲ့​လိုက်​ေပါ့​
ငါဟာ သင်း​ကွဲ​ေနတဲ့​ ငှက်တစ်​ေကာင်
{​ေဇာင်း​}

စိတ်ကူး​ယဉ်မှုြပဿနာ

တစ်ရက်နဲ့​ တစ်ည​ေန
ရက်လ နဲ့​ အသခင်္ျ

​ေထွ​ေထွ ​ေပွ​ေပွ မစဉ်း​စား​ခဲ့​ေပမဲ့​
စိတ်ကူး​ယဉ်ဆန်လွန်း​ေသာ စိတ်တစ်ခု​ေြကာင့်​
အရှံုး​များ​စွာကို ရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်

​ေနာင်တ ဆိုတာ ​ေနာက်မှရလို့​
​ေနာင်တ လို့​ေခါ်တာလား​

စိတ်ကူး​ယဉ်မှု​ေတွ ​ေအာင်ြမင်ဖို့​ဆိုရင်
ငါ့​ရဲ့​ သိက္ခာ ခဝါချဝံ့​တယ်
ငါ့​ရဲ့​ မာန ​ေြမသို့​ နိမ့်​ခဲ့​တယ်

ြဖစ်ရမယ်ဆိုတဲ့​ အတ္တကို မက်​ေမာစွာ​ေပါ့​
ငါနှစ်သက်ခဲ့​တယ်

စိတ်ကူး​ယဉ်မှု​ေတွ အထ​ေြမာက်ဖို့​
ငါ့​ရဲ့​ အတ္တ ြမား​အစင်း​ေပါင်း​များ​စွာရယ်
ချစ်​ေသာသူနဲ့​ ​ေကွကွင်း​ရတယ်....

မနက်ြဖန်ဆိုတာ
စိတ်ကူး​ယဉ်မှုအသစ်​ေတွလား​.....
{​ေဇာင်း​}

နတ္တိရဲ့​ အြခား​တစ်ဖက်

သစ်ရွက်​ေပါ်ကနှင်း​စက်က​ေလး​ေတွ
​ေနွဦး​က ​ေလရူး​တို့​ေြကာင့်​အပူမိကာ
အရည်​ေတွ​ေပျာ်ပျက်စီး​ေမျာခဲ့​ရတယ်

​ေလ​ေြပလာလို့​ သစ်ရွက်​ေလး​ေတွ
​ေြကွခဲ့​ရရင်အကိုင်း​အဖျား​က ငှက်က​ေလး​ေတွဘံု​ေပျာက်​ေလာက်တယ်

ြကင်နာမှုကအြခား​တစ်ဖက်မှာရင်ခုန်သံက စည်း​ချက်မညီပါ

မီး​မလာတဲ့​ ညမှာ သတ်ပံုမှား​ခဲ့​တယ်
ငါ့​ရဲ့​ ကဗျာ ဘယ်သူဖတ်မလဲ

​ေခါင်း​ေပါ်ရွက်​ေရာင်း​တဲ့​ ကုန်စိမ်း​သည်လို
ငါ့​ရဲ့​ ခံစား​ချက်ကို အ​ေလး​ခိုး​စရာ မလိုခဲ့​ဘူး​

သန်း​ေခါင်ယံကလမင်း​ကို​ေတာ့​အခုထက်ထိ ငါတမ်း​တဆဲ ြကယ်စင်​ေတွကို မက်​ေမာတဲ့​စိတ် အခု​ေတာ့​ နတ္တိ မင်း​မှမင်း​ပဲ......
{​ေဇာင်း​}

​ေဆွး​ေန​ေလာက်ြပီ

မှတ်တမ်း​မရှိ​ေသာ ဒဏ်ရာရနှလံုး​သား​
အြပတ်ြပတ်နဲ့​ ယိုစိမ့်​ခဲ့​ေသာ သစ္စာ
​ေမှာင်မဲကာ ရွာခဲ့​ေသာ မိုး​ေရစက်များ​ထဲ

အသည်း​ကွဲကဗျာကို ရွတ်ဆိုရင်း​နဲ့​
​ေလှာင်​ေြပာင်သံ​ေတွက
နား​ထဲ မီး​ပူထိုး​ေနြကတယ်

အသည်း​အသန် ခဲမှန်သလို ချစ်​ေနခဲ့​ေတာ့​ ​ေကျနပ်ပါတယ် ခံစား​ရသမျှရယ်

လက်ပိုက်ြကည့်​လို့​ ခါး​ကို​ေထာက်ရင်း​
ဘယ်နှယ့်​လဲ နည်း​ေတာင်နည်း​ေသး​တယ်တဲ့​

ဘယ်ဘဝက အြငိုး​ေတွလည်း​
အထည်​ေဟာင်း​ေတာင် ​ေဆွး​ေန​ေလာက်ြပီ

ရင်ခွင်​ေဟာင်း​ေတာင် က​ေလး​ေတွတြပံုြကီး​နဲ့​
ပူတာအိုထဲ သံလမ်း​ေတွ​ေပါ် သံ​ေချး​ေတာင် တတ်​ေလာက်ြပီ

အမျက်​ေတာ်ရယ် ​ေြပပါ​ေစ​ေတာ့​
ခံစား​ေနရ ဒီရင်ရယ် ​ေမာလှြပီ....
{​ေဇာင်း​}


​ေငွ​ေရာင်လမင်း​...

​ေကာင်း​ကင်ထက်က ငါ့​ရဲ့​လမင်း​
ြကယ်စင်​ေတွကို ငါမက်​ေမာခဲ့​ချိန်က
ြကင်နာစွာ နား​လည်​ေပး​ခဲ့​သူ...

အခု
လမင်း​ေလး​လည်း​ ြကယ်စင်​ေတွကို
မက်​ေမာလာ​ေတာ့​ ခူး​ဆွတ်က ြခံတစ်ြခံထဲမှာ
သိမ်း​ေပး​ထား​ချင်ရဲ့​

​ေငွ​ေရာင်လမင်း​ေလး​ရယ်
ပင်ပန်း​ေနရင် အိပ်လိုက်​ေနာ်

​ေနလံုး​ြကီး​ထွက်​ေပါ်လုနီး​ေနြပီ
ြကယ်စင်​ေတွကို ငါ​ေမာင်း​ထုတ်လိုက်အံုး​မယ်...
{​ေဇာင်း​}

ြကိုး​တစ်​ေချာင်း​

​ေအး​ချမ်း​လှ​ေသာ ရှမ်း​ြပည်နယ်ရဲ့​ြမို့​ေလး​တစ်ြမို့​၊​ မိုး​ေရစိုစွတ်​ေန​ေသာ ​ေတာင်​ေပါ်လမ်း​ေလး​အတိုင်း​ သူမရဲ့​လက်ကိုတွဲလို့​ တစ်​ေရွ့​ေရွ့​ေလျှာက်လာခဲ့​သည်မှာ ​ေတာင်ထိပ်သို့​ေရာက်လာခဲ့​ေလသည်။ ​ေတာင်ထိပ်မှ ​ေအာက်ဘက်ဆီကို ငံု့​ြကည့်​လိုက်မယ်ဆိုရင် ထင်း​ရှူး​ပင်များ​နှင့်​ ချယ်ရီပန်း​ပင်များ​က တစ်ပင်နှစ်ပင် အစုအ​ေဝး​အလိုက် ​ေပါက်​ေရာက်​ေနပံုကို​ေတွ့​ြမင်နိုင်​ေလသည်။

ထိုစဉ် ​ေတာင်​ေပါ်​ေလနု​ေအး​တို့​က သူမ၏ နဖူး​ေပါ်ရှိ ဆံမျှင်​ေလး​များ​ကို လာ​ေရာက်ပွတ်တိုက် ​ေဆာ့​ကစား​သွား​သည်မှာ ကျွန်ုပ်အ​ေနနှင့်​ အူတိုသွား​မိ​ေလသည်။ ​ေကျး​ငှက်တို့​ရဲ့​ ​ေတး​သံ​ေလး​ေတွနဲ့​အတူ သူမရဲ့​ နှုတ်ဖျား​က ခပ်​ေအး​ေအး​သီချင်း​ေလး​တစ်ပုဒ်ကို ညည်း​ဆို​ေနပံုများ​ ​ေတာရိုင်း​ေြမ​ေတာင် နတ်ြပည်ြဖစ်​ေလာက်ရဲ့​...။

“​ေမာင်“

“​ေြပာ​ေလ အြကည်”

“ဒီလို​ေတာင်​ေပါ်က ​ေလနု​ေလး​ေတွတိုက်ခတ်ပံုနဲ့​ ငှက်က​ေလး​ေတွ သီချင်း​ဆို​ေနပံု​ေတွကို ြမင်ြပီး​ လွမ်း​စရာ​ေကာင်း​တယ်​ေနာ် ဒီချိန် ​ေမာင်တာ မရှိရင် အရမ်း​လွမ်း​ဖို့​ေကာင်း​မှာပဲ..”

“အြကည်ရယ်... ​ေမာင်လည်း​အတူတူပါပဲ အခုလိုအချိန်မျိုး​မှာ အြကည်တာ​ေဘး​နား​မှာ မရှိ​ေနရင် လွမ်း​ေဆွး​စရာြဖစ်​ေ…

​ေမျှာ်ခဲ့​ရသည် သံုး​လပိုင်း​

လွန်ခဲ့​ေသာ ရက်​ေပါင်း​ တစ်ရာ့​သံုး​ဆယ်​ေကျာ်တုန်း​က ​ေြပာခဲ့​ေသာ သူမရဲ့​စကား​ေတွ ​ေပး​ခဲ့​ေသာ​ေမျှာ်လင့်​ချက်​ေတွကို ြပသခင်း​ကျင်း​မယ်ဆို​ေသာသံုး​လပိုင်း​သို့​ေရာက်ခဲ့​ေလသည်။ ဒီလို သံုး​လပိုင်း​ကို စိတ်ကူး​များ​စွာြဖင့်​ ပံု​ေဖာ်ခဲ့​ဖူး​ပါသည်။ ​ေတွး​ြပီး​ေတာ့​လည်း​ ​ေပျာ်ခဲ့​ဖူး​သည်။ သူမ လာလျှင် အိမ်​ေလး​ထဲ ပန်း​ရနံ့​ေတွနဲ့​ ​ေမွှး​ြကိုင်​ေစဖို့​ ပန်း​ပင်များ​စွာကို စိုက်ပျိုး​ထား​ေနခဲ့​သည်။

သူမ ​ေြပာခဲ့​ေသာ ​ေမျှာ်လင့်​ေစာင့်​စား​ေစခဲ့​ေသာ သံုး​လပိုင်း​သည် အခုဆိုရင် ​ေရာက်၍လာပါ​ေတာ့​သည်။ မိဘများ​ကလည်း​ ြကိုဆိုဖို့​ ​ေစာင့်​ေနခဲ့​ေလသည်။ သို့​ေသာ်လည်း​ ​ေမျှာ်သာ​ေမျှာ်ခဲ့​ရသည် ​ေပါ်၍မလာသူမမှာ ဘယ်အြငိုး​ရယ်​ေြကာင့်​ ရက်စက်​ေလသလည်း​......
အခုဆိုရင် ​ေမျှာ်​ေတာ်​ေယာင်အြဖစ်နဲ့​ရယ်
လွမ်း​လို့​ေနတဲ့​လူ....
{​ေဇာင်း​}


အချစ်ရှံုး​သမား​ြကီး​ ဒဿဂီရိ

“ဒီမယ် သီတာ ြကင်နာယုယြခင်း​မရှိလို့​ ကျုပ်ရဲ့​ အချစ်​ေတွကခက်ထန်​ေနတယ်လို့​ ထင်​ေနသတဲ့​လား​.၊​ ြကင်နာယုယြပမှ နှူး​ညံ့​သိမ်​ေမွ့​တယ်ဆိုရင် ကျုပ်ဒီ ​ေလး​ြမှား​ပစ်ပွဲကို ဝင်မှာမဟုတ်ဘူး​.....”
{​ေဇာင်း​}


စာ​ေရး​ဆရာြကီး​ ချစ်ဦး​ညိုရဲ့​ အလကင်္ာဒီပချစ်ထဲက သူရဲ​ေကာင်း​ြကီး​ ရဝဏ မျိုး​ရိုး​အတွက် မျိုး​နွယ်အတွက် ​ေရှ့​တန်း​က ရဲရဲဝံ့​ဝံ့​ ဓါး​လှံ​ေလး​ြမှား​လက်နက်တို့​ကို ကိုင်ြပီး​တိုက်ခဲ့​သူ အြမဲတမ်း​အနိုင်ရခဲ့​ေပမဲ့​ ဘာ​ေြကာင့်​များ​ နှလံုး​သား​စစ်ပွဲမှာ လူြကမ်း​ြကီး​ြဖစ်ရ​ေလသလည်း​ အမည်နာမ​ေတာင် တွင်ခဲ့​ေလတယ်၊​
အို... အချစ်ရှံုး​သမား​ြကီး​ ဒဿဂီရိ.......

သက္ကရာဇ်​ေတွသာ အလီလီ​ေြပာင်း​လည်း​ခဲ့​တယ်၊​ အချစ်ရှံုး​သူ ဒဿဂီရိက​ေတာ့​ လူြကမ်း​ဘဝက မကျွတ်ရ​ေသး​။ လူြကမ်း​ေတွမှာ​ေရာ ချစ်တတ်တဲ့​ စိတ်မရှိရ​ေတာ့​ဘူး​တဲ့​လား​၊​ နှလံုး​သား​ကို ဖက်နုနုနဲ့​ထုပ်ဖို့​ ြကင်နာြခင်း​ ယုယြခင်း​ကို မသိမနား​လည်ခဲ့​တာ အခု​ေတာ့​ ဒဏ္ဍာရီထဲ ရာဇဝင်တွင်ခဲ့​ေလတယ်။ ​ေတာင်ဆယ်လံုး​ထက်က ရန်သူ​ေတာ်​ေတွရဲ့​ နှလံုး​သား​ကို တစ်​ေန့​တည်း​ထိုး​ေဖာက်နိုင်ခဲ့​ေပမဲ့​ မယ်သီတာရဲ့​ နှလံုး​သား​ကို မထိုး​ေဖာက်နိုင်ခဲ့​တာ ခက်ထန်ြကမ်း​တမ်း​ြခင်း​ေြကာင့်​…

ရက်​ေပါင်း​ နှစ်ရာ့​နှစ်ဆယ့်​ေြခာက်

{ကိုး​ဆယ့်​ေြခာက်ရက်}
သူမနှင့်​ ကျွန်​ေတာ် ချစ်သူသက်တမ်း​ ကိုး​ဆယ့်​ေြခာက်ရက်အထဲ ​ေတာင်တန်း​ေတွကာရံထား​တဲ့​ စမ်း​ေချာင်း​ေလး​ရဲ့​ တစ်ဖက်ကမ်း​မှာ တဲတစ်လံုး​ကို​ေဆာက်လုပ်ြပီး​၊​ ​ေသာက်သံုး​ေရအတွက် ​ေရတွင်း​တစ်လံုး​ကို တူး​ခဲ့​ြကသည်။ တဲ​ေလး​ရဲ့​ ​ေဘး​ပတ်လည်မှာ သူမနှစ်သက်​ေသာ ဇွန်ပန်း​​ေလး​ေတွကို စီစီညီညီစိုက်ပျိုး​ထား​ြပီး​ အိမ်​ေနာက်​ေဖး​ေဈး​ဆိုင်တည် ဆိုသလို သူမြကိုက်နှစ်သက်​ေသာ မှံုညင်း​ပင်များ​ကို အကန့်​လိုက်စိုက်ပျိုး​ထား​သည်။

အိမ်​ေမွး​တိရစ္ဆာန်များ​ြဖစ်​ေသာ ြကက်၊​ ဘဲ၊​ နှင့်​ ​ေခွး​ေပါက်စ​ေလး​ တစ်​ေကာင်ကိုပါ ​ေမွး​ထား​သည်။ ​ေခွး​ေပါက်စ​ေလး​မှာ ချစ်စရာ​ေကာင်း​ေန​ေပသည်။ သူမလည်း​ ထို​ေခွး​ေပါက်​ေလး​အား​ ချစ်​ေပသည်။ သူမသည် အိမ်တွင် ြကက်၊​ ဘဲများ​ကို ​ေန့​စဉ်အစာ​ေကျွး​ြပီး​ ကျွန်​ေတာ်က​ေတာ့​ ဥယျာဉ်မှူး​လုပ်​ေနပါ၏။ အိမ်​ေရှ့​က စမ်း​ေချာင်း​ေလး​ေပါ်တွင် သူမအတွက် ကုန်း​ေကျာ်ဝါး​တံတား​ေလး​ ထိုး​ေပး​ထား​ေသာ​ေြကာင့်​ သူမ၏ ချစ်စရာ့​အြပုအမှုများ​ြဖင့်​ လှပစွာ ​ေြခလှမ်း​များ​က တံတား​ေပါ်​ေလျှာက်လှမ်း​လိုက် ပန်း​ပင်​ေလး​များ​ကို ြကည့်​လိုက်နှင့်​ ြကည်နှူး​စရာ​ေကာင်း​ေန​ေပသည်။ သူမ၏ သင်း​ရနံ့​နှင့်​ …

ရင်ထဲက ပန်း​က​ေလး​

သံ​ေယာဇဉ်ြကား​က ြမစ်တစ်စင်း​ကို ြဖတ်​ေတာက်လို့​ လွယ်ပါ့​မလား​၊​ အ​ေနချင်း​နီး​နီး​ေဝး​ ​ေဝး​ တစ်ကယ်ဆိုရင် ချစ်ြခင်း​နဲ့​နား​လည်မှုက အဓိကပါ၊​ နီး​စပ်ရာ ဖျား​ေယာင်း​ ​ေသွး​ေဆာင်မှု​ေတွြကား​မှာ လိမ္မာပါး​နပ်စွာ ရုန်း​ထွက်နိုင် ​ေစ​ေတာ့​ကွယ်၊​

ပန်း​ဆိုတာ ဖူး​ပွင့်​တုန်း​ခဏမှာသာ သင်း​ရနံ့​ေတွ ြကိုင်လှိုင်​ေန​ေပမဲ့​ ပင်စည်​ေတွ ရင့်​ထွား​လို့​ ပန်း​ပွင့်​ေလး​လည်း​ ရင့်​ေရာ်ယမ်း​လာတဲ့​အခါ ဘယ်သူ​ေတွက အနီး​နား​မှာ ရှိ​ေနပါ​ေတာ့​မလဲ၊​ တစ်ကယ်​ေတာ့​ ပန်း​ဆိုတာ ဖူး​ပွင့်​ချိန်အခိုက်မှာသာ သင်း​ရနံ့​ေတွြကိုင်လှိုင်​ေနတာပါ၊​ ခဏတစ်ြဖုတ်သာ နုပျိုရှင်သန်ြခင်း​နဲ့​ ပျား​တကာတို့​ခဏသာ ရစ်ဝဲမူး​ယစ်​ေနြက​ေပမဲ့​ အချိန်​ေတွြကာ​ေညာင်း​လာတဲ့​အခါ ဘယ်သူက ြကာရှည်ဂရုစိုက် ြကင်နာြကမလဲ​ေလ၊​ ပန်း​ေလး​အနား​ ပျား​ေတွရစ်ဝဲ​ေနတာ ချစ်ခင်ြကင်နာလို့​ မဟုတ်ဘူး​ရယ် တစ်ခုတည်း​ေသာ ပန်း​တို့​ဝတ်ရည်ကို စုပ်ယူ​ေသာက်သံုး​ဖို့​ရယ်ပါ...။

​ေချာင်း​ကိုပစ်၍ ြမစ်ကို ရှာသလား​ ​ေရသာများ​၍ ငါး​မ​ေတွ့​နိုင်ပါဘူး​၊​ မြမင်ဖူး​၍ မူး​ကိုြမစ်မထင်​ေစချင်ဘူး​၊​ စိတ်​ေတွ ​ေလလွှင့်​ေနချိန် ဘယ်သူ​ေတွ ချဉ်း​ကပ်​ေနပါ​ေစ၊​ ​ေလယူရာမယိမ်း​လိုက်ပါနဲ့​ အား​နွဲ့​ေ…

ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ အတွက် ​ေကျး​ဇူး​တင်လွှာ

Image
ပထမဦး​ဆံုး​ ​ေြပာချင်တာက အခုလို ဘ​ေလာဂ့်​အကယ်ဒမီဆုရြခင်း​က ကျွန်​ေတာ်တတ်လို့​ ​ေတာ်လို့​ရြခင်း​မဟုတ်ပဲ၊​ ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ သို့​ အလည်လာ ဖတ်ရှုြကသူများ​၏ အား​ေပး​ြခင်း​ေြကာင့်​ ဆုရတယ်လို့​ ​ေြပာချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊​ ဤြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​တွင် ပါရှိ​ေသာ စာများ​သည် ြမန်မာစာကိုြပုစုြက​ေသာ ကျမ်း​ြပုဆရာြကီး​များ​ (စာ​ေရး​ဆရာြကီး​များ​)၏ စာများ​၊​ ြမန်မာစာအဖွဲ့​မှ စာများ​ြဖစ်​ေသာ​ေြကာင့်​ ဆရာ့​ ဆရာြကီး​များ​ အား​လံုး​ကို ​ေကျး​ဇူး​တင် ဂါရဝြပုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ အတွက် ရရှိ​ေသာ ဆု(Domain & Hosting)အား​ကျွန်​ေတာ့်​ကိုယ်​ေရး​ကိုယ်တာအြဖစ်အသံုး​မြပုပဲ၊​ အများ​အကျိုး​အတွက် သင့်​ေလျှာ်မည့်​ အသင်း​အဖွဲ့​ (အင်တာနက်တွင် အုပ်စုလိုက် Website လုပ်​ေနသူများ​ကို ဆိုလိုပါသည်) တစ်ခုခု အား​ ​ေပး​အပ်လှူဒါန်း​ဖို့​ ရည်ရွယ်ထား​ပါသည်။

ြမန်မာစာြမန်မာစကား​ကို လူသိများ​၍ စာများ​လာ​ေရာက် ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် လိုက်၍ ​ေြကြငာ၊​ သွား​ေရာက် လည်ပတ်​ေပး​ေသာ မြမတ်မွန် ကိုလည်း​ ​ေကျး​ဇူး​အထူး​တင်ပါ၏၊​ ကျွန်​ေတာ့်​ကို အြမဲအား​ေပး​တဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ကိုရီး​{ကိုြကီး​}ကိုလည်း​ ​ေကျး​ဇူး​တင်ပါသည်။

ြမန်မာစာ ြမန်မာစ…

လိမ္မာ​ေစ​ေတာ့​ က​ေလး​ရယ်....

တစ်ချိန်တစ်ခါက မြကင်နာယုယလို့​ နှလံုး​သား​အြပစ်ဒဏ် သင့်​ခဲ့​ရတယ်။ ​ေနွဦး​ရ​ေဝ ဥဩငယ်လို လွမ်း​နာလည်း​ကျ ​ေဆွး​ေြမ့​စွာနဲ့​ ချစ်သူရည်း​စား​ သူတစ်ပါး​လက်ထဲ ကျ​ေရာက်သွား​မှာ မလိုလား​အပ်လို့​ ခနိခဏ လူြကမ်း​ လုပ်ရတယ်။

ချစ်ြခင်း​ရယ်​ေြကာင့်​ ဗီလိန်ြဖစ်​ေန လူြကမ်း​ေတွ​ေတာင် ကိုး​ကွယ်​ေလာက်ရဲ့​ ြကမ်း​တမ်း​စကား​ မဆိုရက်ပါဘူး​ မည်သို့​ဆို​ေစ ြပစ်ခွာသွား​မှာ စိုး​ေနရသမို့​ သနား​ညှာသာ ဒီ​ေမာင့်​ ရင်ကို အြကင်နာြမှား​ဦး​ ပစ်လွှတ်လှည့်​ေပါ့​ နာြကင်ြခင်း​က ြကင်နာြခင်း​ြဖစ်​ေအာင် စိတ်ချင်း​ေဆာင်။

​ေမျှာ်သာ​ေမျှာ် ​ေပါ်မလာသူမယ် ​ေပျာ်လို့​ေနသလား​ ရင်ခွင်သစ်က အ​ေဟာင်း​ထက် နား​လည်နိုင်ပါ့​မလား​ စာနာြခင်း​နဲ့​ြကင်နာြခင်း​ေတွရယ်၊​ေရ​ေြမ​ေချာင်း​ြခား​ေဝး​ရပ်​ေြမမှာ
ဝမ်း​ေရး​အတွက် ရုန်း​ကန်​ေနရသူြခင်း​ အချိန်တန် အိတ်​ေဖာင်း​လို့​ စိတ်​ေြပာင်း​ကာ ​ေမွး​ရပ်ကို ြပန်လာရမယ်။ ခဏသာခိုး​နား​ရာ ရင်ခွင်ရယ် မြဖစ်​ေစလိုတယ်။

လူအပါး​ဝတာရယ်များ​လှ ​ေလာကြကီး​ထဲ မနုဿဋီကာ ကျမ်း​တတ်သူများ​ြကား​ ​ေရှာင်ရှား​ေစလိုတယ် တစ်ခါတစ်ရံ ချစ်ြခင်း​ရယ်​ေြကာင့်​ ​ေဒါသြဖစ်ရတယ်။ အ​ေမှာင်က လူကိုဘယ်ြမင်နိုင်မလဲ၊​ ​ေတွ​ေဝတိမ်း​ေရှာင် မနုဿြကား​ ပဝါပါး…

HaPpY B'dAy Ko YeE

ဒီ​ေန့​က ​ေဆး​လိပ်​ေတွ​ေလျာ့​၊​ ဘီယာ​ေတွ​ေလျာ့​ ဖို့​ အြမဲတား​ေနရတဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ အစ်ကိုအြကီး​ဆံုး​ ​ေမွး​ေန့​ပါ။ သူ့​ကို​ေမွး​လာတဲ့​ သက္ကရာဇ်​ေတွမှာ ဒီနှစ်က​ေတာ့​ ထူး​ြခား​ေသာ သက္ကရာဇ်တစ်ခုပါ။ လူတစ်​ေယာက်မှာ ထူး​ြခား​တဲ့​ ​ေမွး​နှစ်ဆိုတာ တစ်သက်မှာ တစ်ခါ​ေတာင် ြကံုခဲပါတယ်။ ထူး​ြခား​တယ်ဆိုတာ ၂၀၁၀ ​ေရာက်လို့​လား​၊​ အဲ့​လိုလည်း​မဟုတ်​ေသး​ပါဘူး​။ ကျွန်​ေတာ့်​ အကိုြကီး​ရဲ့​ အသက်က ၃၃ နှစ်ြပည့်​ြပီ ဘယ်​ေန့​မှာြပည့်​တာလည်း​ဆို​ေတာ့​ ၃.၃.၂၀၁၀ ​ေပါ့​.......
အသက် = ၃၃ နှစ်
​ေန့​ရက် = ၃ ရက် လ = ၃ လခုနှစ် = ၂၀+၁၀=၃၀+၂+၁= ၃၃နှစ်
ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ြကံြကံဖန်ဖန်တွက်ချက်နည်း​အရ ဂဏန်း​ေတွက​ေတာ့​ “၃” ​ေတွပဲြမင်​ေနရပါတယ်။ ၂၀၁၀ ကို ဘယ်လို​ေပါင်း​ေပါင်း​ ၃၀ နဲ့​ ၃၃ ရတယ်။ အဲ့​ဒီလိုတွက်ချက်လိုက်​ေတာ့​ ကံ​ေကာင်း​မယ့်​ နှစ်လို့​ ြမင်မိပါတယ်။ ကံလည်း​ ​ေကာင်း​ပါ​ေစ။ ဘုန်း​လည်း​ြကီး​ပါ​ေစ။ ကျန်း​မာ​ေရး​လည်း​ ​ေကာင်း​ပါ​ေစဗျာ။ အပူအပင်​ေတွ ကင်း​ေဝး​လို့​ မိသား​စုအကျိုး​ လူသား​အကျိုး​ကို သယ်ပိုး​ရင်း​ ြငိမ်း​ချမ်း​ေအး​ြမ​ေသာ ​ေတာင်ကျ​ေရပမာ ယခုဘဝနှင့်​ ​ေနာက်ဘဝအဆက်ဆက်မှာ ​ေအး​ချမ်း​ပါ​ေစလို့​ ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲ…