ကျန်စစ်သား​ရဲ့​ေဝဒနာ

အ​ေနချင်း​နီး​လို့​
ြကိုး​ချင်း​ြငိသည်ထင်

ထား​ရင်လည်း​ေန
သတ်ရင်လည်း​ေသရမဲ့​
မင်း​အပါး​ခစား​ ကမ်း​နား​သစ်ပင်လို
ဘဝင်ရယ် မခိုက်ဝံ့​ပါ

ဒီ ကျန်စစ်သား​ဟာ...
စစ်တိုက်ြကမ်း​တမ်း​ေပမဲ့​
အသည်း​နုနုထက်က
နှလံုး​သား​တစ်ခုကို
ပိုင်ဆိုင်သူ​ေတွမှာပါတဲ့​
မနုဿ တစ်​ေယာက်ပါ..

ဘုရင့်​ဘဏ္ဍာသဖွယ်
အို... မဏိစန္ဒာရယ်
ရင်တွင်း​က လှိုက်ဖိုကာ
ချစ်မိ​ေလအလား​
ခွဲြခား​မရသည်မို့​
တိတ်တခိုး​နဲ့​ချစ်ပါရ​ေစ....

ချစ်ခွင့်​ရှိလို့​ ချစ်ခဲ့​ရတယ်
မရဲတရဲနဲ့​သာ ရင်တွင်း​ထဲမှာ..

မင်း​အပါး​ခစား​ ကမ်း​နား​သစ်ပင်မို့​
အမျက်​ေတာ် စူး​ရှာလို့​
လှံအသင့်​ေတာ့​ မခံနိုင်ပ
အို...မဏိစန္ဒာ
ထား​ခဲ့​မယ် ​ေနရစ်​ေလ​ေတာ့​.....
{ZaUnG}

Comments

  1. ​ေအာ... ဟုတ်သား​ပဲဗျာ ကိုလကင်္ာ​ေြပာမှပဲ ပိုစံုသွား​တယ်

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်