ကျန်စစ်မင်း​ရဲ့​ ဦး​ေဆာက်ပန်း​

အို...
မထီး​တူမ သမ္ဘူလ
​ေတာသူ​ေပမဲ့​ စိတ်ထား​ြဖူစင်
ကယ်တင်ြခင်း​ေတွနဲ့​ ​ေမတ္တာ​ေတွကို ​ေပး​ခဲ့​သူ

အနှိုင်း​မဲ့​စွာ​ေပါ့​
ပျို​ေမနှမ ယဉ်ယဉ်​ေလး​နဲ့​လှလို့​
​ေမာင်ြကီး​ကျန်စစ်ရင်ထဲ ချစ်မိသွား​သမို့​
“.... ... .. .... .. ....”

အခွင့်​အခါသင့်​သမို့​ ြပည်​ေတာ်ြပန်ရ​ေပဦး​မယ်
မထား​ခဲ့​ချင်​ေပမဲ့​ ​ေနရစ်ဦး​ေလာ့​
သမ္ဘူလရယ်...

သမီး​ေလး​ေမွး​ရင် အိမ်မှာထား​လို့​
သား​ေလး​ေမွး​ရင် ကိုယ့်​နာမည်မ​ေပး​ပဲ
လက်စွပ်ယူလို့​ နန်း​ေတာ်ရှိရာ လိုက်ခဲ့​ပါ​ေလ
...

မှတ်ချက်.... ​ေခါင်း​စဉ်ထဲက ဦး​ေဆာက်ပန်း​ ဆိုသည်မှာ ကျန်စစ်မင်း​က သမ္ဘူလအား​ မိဖုရား​ေြမှာက်ချိန်မှာ ​ေပး​ေသာအမည်ြဖစ်သည်၊​

{ZaUnG}

Comments

 1. ​ေဆာက်ဦး​ပန်း​ မဟုတ်ပါဘူး​
  ဦး​ေဆာက်ပန်း​ လို့​ဖတ်ဖူး​ပါတယ်
  (ဂျာနယ်​ေကျာ်မမ​ေလး​ ရဲ့​ ​ေသွး​ စာအုပ်မှာ အဲဒီအ​ေြကာင်း​ အနည်း​ငယ် ပါပါတယ် )

  ​ေစတနာြဖင့်​
  ...

  ReplyDelete
 2. စာ​ေရး​တာ ​ေလာလည်း​ေလာသွား​တယ် ပီး​ေတာ့​ အထား​လည်း​မှား​သွား​တယ် :D
  ​ေြပာြပလို့​ ​ေကျး​ဇူး​အထူး​တင်ပါ၏
  ​ေနာက်တစ်ခါလည်း​ ဒီလို ဟာကွက်မျိုး​ေတွကို ​ေထာက်ြပဖို့​ ​ေတာင်း​ဆိုပါ၏ :)

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်