အချစ်စာစု

  • လူတစ်​ေယာက်ကို တား​ဆီး​လို့​မရတဲ့​အချိန်ဟာ အချစ်ကို ​ေတွ့​ရှိချိန်၊​
  • ချစ်တိုင်း​မညား​တတ်​ေပမဲ့​ မချစ်ပဲညား​သွား​တဲ့​အခါ ချစ်သွား​ြက​ေစတယ်၊​
  • နှစ်ဦး​သား​ရဲ့​ အဓွန့်​ရှည်ချစ်ြခင်း​ကို ြကင်နာ နား​လည်ြခင်း​ေတွက ​ေဖာ်​ေဆာင်​ေပး​ေစတယ်၊​
  • အချစ်မှာ မျက်စိမပါဘူး​ဆိုတာ လှလို့​ချစ်တာမဟုတ်ပဲ ချစ်လို့​လှတာကို ဆိုလို​ေစတယ်၊​
  • အချစ်​ေြကာင့်​ ချစ်တဲ့​သူကို ပမာပံုနှိုင်း​တဲ့​အခါ တစ်ခါတစ်​ေလမှာ ကိုယ့်​ချစ်သူဟာ တိရစ္ဆာန်အလား​ ြဖစ်သွား​တတ်တယ်၊​
  • ​ေယာက်ျား​အချင်း​ချင်း​ မိန်း​မအချင်း​ချင်း​ ထိ​ေတွ့​တဲ့​အခါ ဘာမှမြဖစ်​ေပမဲ့​ ​ေယာက်ျား​နဲ့​မိန်း​မ ထိ​ေတွ့​တဲ့​အခါ ရင်ခုန်​ေစတယ်၊​
  • လူတစ်​ေယာက်ကို အရူး​အမူး​ ချစ်မိသွား​တဲ့​အခါ သို့​မဟုတ် အချစ်ကိုစား​သံုး​မိတဲ့​အခါ အချစ်ရဲ့​ေကျး​ကျွန်ြဖစ်သွား​ေစတယ်၊​
ကိုယ့်​ချစ်သူဟာ တိရစ္ဆာန်အလား​ ြဖစ်သွား​တတ်တယ် ဆိုသည်မှာ ချစ်သူရဲ့​ မျက်ခံုး​ေလး​သည် ဇင်​ေယာ်​ေတာင်ပံ​ေလး​နဲ့​တူတယ်၊​ အြကည့်​ေလး​ေတွက သမင်လည်ြပန်အြကည့်​ေလး​ေတွ စသည်ြဖင့်​ ပမာနှိုင်း​တဲ့​အခါ ကိုယ့်​ချစ်သူမှာ မသိမသာ တိရစ္ဆာန်အလား​ ြဖစ်သွား​သည်။ ချစ်သူကို ချစ်လွန်း​တဲ့​အခါ အမျိုး​မျိုး​တင်စား​ရာမှာ အ​ေကာင်ပ​ေလာင်များ​နှင့်​ တင်စား​တဲ့​အခါ တစ်ဖက်မှာ နား​မလည်ပဲ အ​ေကာင်း​ထင်​ေနမိ​ေပသည်။ ထို့​ေြကာင့်​ အချစ်မှာ အြကား​အာရံု၊​ အြမင်အာရံု မပါရှိသည်ဆိုသည်မှာ မှန်ပါ၏။

အချစ်ဆိုသည်မှာ ကဗျာအလကင်္ာဖွဲ့​လို့​ မကုန်ဆံုး​နိုင်​ေသာ သပွတ်အူလို နာမ်စား​တစ်ခုပါ၊​ အထက်ပါ စာစုများ​သည် အချစ်များ​စွာထဲမှ ြမူမှုန်တစ်မှုန်ပမာခန့်​သာရှိပါသည်။

{ZaUnG}

Comments

  1. အချစ်ဆိုတာ ချစ်တဲ့​ လူ​ေပါ်မှာမူတည်ြပီး​ အမျိုး​မျိုး​ ​ေြပာင်း​လဲသွား​ တက်ပါတယ်ဗျာ.....

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်