လမ်း​ခွဲြခင်း​ မှတ်တိုင်

အသက်ဝဝ ရှုသွင်း​ရင်း​ ဆံုး​ြဖတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ချိန်​ေတာ့​
လမ်း​ခွဲြခင်း​ မှတ်တိုင်မှာ ဆင်း​တက်ရ​ေတာ့​မှာပါပဲ

အသွင်မတူလို့​ အိမ်တူမြဖစ်ြကရတဲ့​အခါ
​ေဆွမျိုး​အသိုင်း​အဝိုင်း​ေတွရယ် ြငိုြငင်ကာ
ဝိုင်း​အြပစ်ဖို့​ြက​ေလတယ်...

“အုတ်ြကား​မှာ ြမက်​ေပါက် က​ေလက​ေချ”ရယ်လို့​
ထုတ်မ​ေြပာရံုတစ်မယ် ​ေအာင့်​သက်သက်နဲ့​
ပင်သက်ရှူရင်း​ အခန်း​တံခါး​ဝက​ေန
​ေနာက်ဆုပ်​ေြခလှမ်း​ေတွက အလိုလိုြဖစ်​ေပါ်ခဲ့​ေပါ့​..

ြပင်း​ထန်​ေသာစကား​လံုး​ရယ်​ေြကာင့်​
နထင်​ေသွး​တက် စိတ်မာန်မဲရင်း​
လူသား​အား​လံုး​ကို မုန်း​စိတ်ထား​ေတာ့​
ချစ်သူနှစ်ဦး​ ကံြကမ္မာရယ်
စက္ကန့်​အတွင်း​ေြပာင်း​လဲခဲ့​ေလတယ်....

​ေနာက်ဆံုး​....
အသက်ဝဝ ရှုသွင်း​ရင်း​ ဆံုး​ြဖတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ချိန်​ေတာ့​
လမ်း​ခွဲြခင်း​ မှတ်တိုင်မှာ ဆင်း​တက်ရ​ေတာ့​မှာပါပဲ။

PS. ဘာရယ်​ေတာ့​ဟုတ်ဘူး​၊​ ြဖစ်တတ်တဲ့​ ြဖစ်ရိုး​ြဖစ်စဉ်တစ်ခုမို့​ ​ေရး​ဖွဲ့​လိုက်ချင်း​ပါ၊​

ŃŽãửʼnĢ

Comments

 1. လမ်း​ခွဲြခင်း​ မှတ်တိုင်​ေတွကို မြကံု​ေစချင်ပါဘူး​ဗျာ...

  ReplyDelete
 2. ပင်သက်ရှူရင်း​ အခန်း​တံခါး​ဝက​ေန
  ​ေနာက်ဆုတ်​ေြခလှမ်း​ေတွက အလိုလိုြဖစ်​ေပါ်ခဲ့​ေပါ့​..

  ReplyDelete
 3. မာယာြဖူOctober 22, 2011 at 12:17 PM

  ဘယ်ခရီး​ကိုပဲသွား​သွား​ ကိုယ်လက်မှတ်ြဖတ်ထား​တဲ့​ေနရာ​ေရာက်မှ ဆင်း​မယ်ဗျို့​..

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်