​ေဂါ်မစွံ

ငယ်ကမချစ် ြကီး​မှချစ်​ေတာ့​
အချစ်ပျက်မှာ စိုး​ရိမ်ရသမို့​

​ေဆး​ေပး​မှီး​ယူ ​ေထာက်ထား​ရံုပ
ညှာတာကာ ဖူး​စာဖက်​ေရွး​ချယ်ြကတယ်

အချစ်မပါ ဂုဏ်ရှိန်​ေတွ​ေြကာင့်​
​ေဂါ်မစွံ (အပျိုြကီး​ လူပျိုြကီး​)​ေတွရယ်
ဒီနှစ်မယူ မစွံဒီတစ်သက်ကယ်မို့​

ဗူး​သီး​တုတ်တုတ်ဟန်မလုပ်နိုင်တယ်
​ေဝလာ​ေဟ​ေမာင်ယို့​ ​ေြမှာင့်​ပင့်​လို့​ပျိုး​....
{ZaunG}

Comments

 1. တိန်...
  ဟုတ်ပဗျာ.......

  ReplyDelete
 2. ဟိဟိ ဘူ.ကို​ေြပာတာလဲဗျ ဒိနှစ်မှ မယူရင်က :P

  ReplyDelete
 3. @Anonymous
  လူပျိုြကီး​ေတွ အပျိုြကီး​ေတွ့​ ကို ​ေြပာပါ၏ :P

  ReplyDelete
 4. @ကိုရီး​
  ဟီး​ဟီး​ ဘာရယ်ဟုတ်ပါဘူး​ ကိုရီး​က စွံတယ်ဆိုလို့​ ကဗျာနဲ့​ အြကိုဂုဏ်ြပုတာ :P

  ReplyDelete
 5. မှန်​ေတာ့​ နာသွား​ြပီ
  ပံု
  အပျိုြကီး​တစ်ဦး​

  ReplyDelete
 6. @Anonymous

  အဲဒီ အပျိုြကီး​ကို သိ၏။

  ReplyDelete
 7. ဟိဟိ ပံု​ေြပာင်း​မယ်တဲ. ကို​ေဇာင်း​ ​ေြပာသာ​ေြပာ :P

  ReplyDelete
 8. ဦး​ဦး​လူပျိုသိုး​ ​ေဒါ်​ေဒါ်အပျိုြကီး​ တို့​ အြမန်ဆံုး​နည်း​နဲ့​ ပုလံုး​စီး​ပီး​.. စွံြကပါ​ေစဗျာ... :P

  ReplyDelete
 9. မာယာြဖူOctober 22, 2011 at 12:50 PM

  ကို​ေဇာင်း​က အငံုး​ေလး​ ရထား​ဖူး​တယ် ဆိုပဲ .. :P အခု​ေတာ့​ အဲဒီအငံုး​ေလး​ဘယ်​ေရာက် ????

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်