​ေလထဲက အိမ် ယိမ်း​ယိုင်ြပိုပျက်

အစဉ်အြမဲ တိုက်ခတ်အ​ေဖာ်ြပု​ေန​ေသာ ​ေလနု​ေအး​ေလး​များ​သည် အခုများ​ေတာ့​ ​ေလပူြဖစ်သွား​သလို၊​ ကျွန်​ေတာ်တည်​ေဆာက်ခဲ့​မိ​ေသာ တည်​ေဆာက်ခဲ့​ေသာ ​ေလထဲက ​ေပျာ်စရာစိတ်ကူး​အိမ်​ေလး​လည်း​ ယိမ်း​ယိုင်ြပိုပျက်လာခဲ့​ေလသည်။

တစ်​ေယာက်ကို တစ်​ေယာက် ​ေမျှာ်လင့်​ချက်​ေတွ အြပန်အလှန်​ေပး​ခဲ့​ြကြပီး​ကာမှ ​ေမျှာ်လင့်​ထား​သလို ြဖစ်မလာခဲ့​တဲ့​ အခိုက် ကျွန်​ေတာ်ကိုယ်တိုင် ​ေဆာက်တည်ရာမဲ့​ေသာ ဘဝကို ခဏချင်း​ေရာက်ရှိသွား​ခဲ့​ချိန်၌ သိန်း​ငါး​ရာထီ​ေပါက်သလိုလည်း​ မ​ေပျာ်နိုင်ပါ၊​

အ​ေြကာင်း​မှာ ချစ်မူ​ေရး​ရာ၌ ကလိမ်​ေစ့​ြငမ်း​ဆင်သလို ြဖစ်သွား​ခဲ့​ြခင်း​ေြကာင့်​ြဖစ်​ေပသည်။ တစ်နည်း​ဆိုရ​ေသာ် အ​ေြခရယ်မတူ ချစ်ခွင့်​မရှိလို့​ သတ်မှတ်ထား​လို့​လား​...

ြကိုး​ရှည်ရှည်နဲ့​ လွတ်ထား​သည့်​အလား​ ​ေမျှာ်လင့်​ချက်​ေရာင်နီမှာလည်း​ တစ်ခါတစ်ရံ၌ ြပိုး​ြပိုး​ပျက်ပျက်နှင့်​ တစ်ခါတစ်ရံ၌ ​ေမျှာ်လင့်​ချက်​ေရာင်နီမှာ လံုး​ဝ​ေပျာက်ကွယ်သွား​ေလ​ေတာ့​သည်။ ချစ်တတ်သူတို့​ နှလံုး​သား​မှာ ကလိမ်​ေစ့​ြငမ်း​ဆင်မူမျိုး​ မရှိခဲ့​။ စိ်တ်ကို​ေြပာင်း​လဲ​ေစ​ေသာ မူး​ယစ်​ေဆး​ကို မသံုး​ပဲ ြကာလာတာနှင့်​အမျှ ရိုး​အိသွား​ကာ စိတ်ကုန်စိတ်ပျက် ​ေြပာင်း​လဲသွား​ေစခဲ့​ေသာ သူမ။

စိတ်တိုရင် စိတ်ညစ်ရင် လူ​ေတွကို မုန်း​တီး​သွား​တတ်​ေစတဲ့​လား​၊​ အစွန့်​ပစ်ခံ ကျွန်​ေတာ်မျိုး​ တစ်ချိန်တစ်ခါက တစ်ချို့​တစ်​ေလ​ေသာ အရာကို အနိုင်ယူခဲ့​မိခဲ့​လို့​လား​ ​ေတွး​မရ၊​ အခုများ​ေတာ့​ ဆယ်ဆဆယ်လီ ြပန်ခံရသည်။ ကိုယ်ချင်း​စာ​ေအာင် ဆံုး​မ​ေလသလား​။

​ေလထဲထုက နံရံမှာ ​ေဆး​ေရာင်ချယ်စုတ်တံ​ေတွကို အတူကိုင်လို့​ စိ်တ်ကူး​အိမ်က​ေလး​ကို ​ေဆး​ချယ်ခဲ့​ချိန်က ​ေပျာ်ရွှင်စရာ​ေတွ၊​ ြကည်နှူး​စရာ​ေတွ အခု​ေတာ့​ သဲထဲ​ေရသွန်ခဲ့​ေလသလား​ ​ေတွး​မရ​ေလ​ေအာင်။ စိတ်​ေသာက ​ေဝလို့​။ ချစ်ြခင်း​တရား​မှာ မိနှင့်​ဖ က ဆံုး​မသဖွယ် ရှိအပ်​ေပမဲ့​။ တစ်ကယ်တမ်း​ေပါင်း​စပ်ရမှာ သင်နှင့်​ကျွနိုပ်သာ....

အ​ေရာင်​ေတွမတူ အနာဂတ်​ေတွမတူ​ေသာ အိမ်တစ်လံုး​ကို တည်​ေဆာက်ခဲ့​ြပီး​ကာမှ ချစ်သူတို့​ သ​ေဘာဝအရ မိဘ​ေမာင်ဘွား​ အ​ေပါင်း​အသင်း​မိတ်​ေဆွများ​ ဝင်​ေနှာက်ယှက်လို့​ရယ်။ ကိုယ့်​ဘဝကိုယ် မ​ေရး​။ ဘယ်သူ​ေတွ ဝင်​ေရး​ေနသလဲ နဖူး​ေပါ်လက်တင် စဉ်း​စား​မိ​ေနခဲ့​ေပါ့​။

“ခဏတာပါပဲ ​ေခါက်ရိုး​မကျိုး​တဲ့​ ဘဝတစ်ခုမှာ အရာရာတိုင်း​ဟာ နတ္တိ​ေပါ့​...
{​ေဇာင်း​}

Comments

 1. အချစ်​ေရး​ အဆင်​ေြပပံုမရဘူး​
  တခုအြကံ​ေပး​မယ် လယ်ကွင်း​ တခု ဒါမှမဟုတ်
  ကွင်း​ြပင်တခုမှာ တအား​ေအာ်ဟစ်လိုက်ပါ
  သက်သာသွား​လိမ့်​မယ်။

  ReplyDelete
 2. “ဟင်း​.....” လို့​ေတာင် မ​ေအာ်နိုင်တဲ့​ဘဝမို့​
  ခံရ​ေပအံုး​မ​ေပါ့​.... :(

  ReplyDelete
 3. စာ​ေတွလာဖတ်သွား​ပါတယ်
  "​ေလထဲက အိမ် ယိမ်း​ယိုင်ြပိုပျက်"
  ဖတ်ြပီး​စိတ်မ​ေကာင်း​ပါ

  ReplyDelete
 4. ပညာ​ေရး​အကယ်ဒမီအတွက်
  ဂုဏ်ယူပါတယ်
  အား​ေပး​ေနပါတယ်

  ReplyDelete
 5. ကို​ေဇာင်း​က ဟင်း​ လို့​ေတာင်မ​ေအာ်နိုင်​ေပမဲ့​...ကျွန်​ေတာ်က ဟင်း​လို့​သက်ြပင်း​ချမိတယ်။ ဒီလိုအြဖစ်မျိုး​ ​ေတာ်​ေတာ်များ​များ​ ြကံုဖူး​တယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း​ ြကံုဖူး​တယ်။

  ဟင်း​!

  ReplyDelete
 6. “ဟင်း​...” အချစ်​ေရး​ အဆင်မ​ေြပတဲ့​သူ​ေတွကလည်း​ ၁ဝဝမှာ ၉၉.၉ ​ေယာက် ြဖစ်​ေနသလိုပါပဲလား​ေနာ်

  ReplyDelete
 7. မာယာြဖူOctober 22, 2011 at 12:15 PM

  အစွန့်​ပစ်ခံ ကျွန်​ေတာ်မျိုး​ြကီး​ ကို​ေဇာင်း​
  အသဲ​ေတွခဏခဏကွဲခဲ့​ဖူး​တာပဲ

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်