​ေဈး​သည်မ​ေလး​ အြကည်

နိဒါန်း​

“အ​ေမ​ေရ သမီး​ ထမင်း​၊​ ဟင်း​ချက်ြပီး​ခဲ့​ြပီ ​ေဈး​ေရာင်း​ထွက်လိုက်အံုး​မယ်​ေနာ်”
အိပ်ယာထဲက အ​ေမ့​ရဲ့​ သတိ​ေပး​ြပန်​ေြပာသံ​ေလး​ပါ။
“​ေအး​..​ေအး​.. သမီး​ ​ေဈး​ေရာင်း​မထွက်ခင် ဘုရား​ရှိခိုး​သွား​အံုး​ေနာ်... အဟွတ်..ဟွတ်..”
“ဟုတ်ကဲ့​အ​ေမ”

အ​ေမက အသက် ၅ဝ​ေကျာ်​ေနြပီ အ​ေနအထိုင် ချို့​တက်လွန်း​ေတာ့​ အ​ေနဆင်း​ရဲ အစား​ဆင်း​ရတာ​ေြကာင့်​ အ​ေမ့​မှာ နာတာရှည်​ေရာဂါြဖစ်တဲ့​ ပန်း​နာရင်ြကပ်က ​ေဆး​ေကာင်း​ေကာင်း​မကုနိုင်​ေတာ့​ အြမစ်တွယ်​ေနခဲ့​ပါတယ်၊​

ကျွန်မရဲ့​ ဘဝက အ​ေမတစ်ခု သမီး​တစ်ခု အြဖစ်မျိုး​နဲ့​ ​ေနလာခဲ့​တာြကာလာခဲ့​ပါြပီရှင်၊​ ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်း​က​ေတာ့​ အ​ေမက ရပ်ကွက်ထဲမှာ အဝတ်​ေလျှာ်၊​ ရာသီ​ေပါ် ဟင်း​သီး​ဟင်း​ရွက်​ေလး​ေတွကို ​ေခါင်း​ေပါ်ရွက်ြပီး​ ​ေဈး​ေရာင်း​ေကျွး​ခဲ့​ပါတယ်၊​ အခု​ေတာ့​ အ​ေမလည်း​ ပင်း​ပန်​ေနြပီ​ေလ၊​ ကျွန်မက အရွယ်လည်း​ေရာက်လာြပီဆို​ေတာ့​ မိခင်ကို လုပ်​ေကျွး​ရ​ေတာ့​မှာ​ေပါ့​၊​ ြပီး​ေတာ့​ အ​ေမ့​ေရာဂါကို ကုဖို့​လည်း​ ​ေငွရှာရအံုး​မယ်၊​ မြပည့်​မစံုတဲ့​ ဘဝမို့​ သူများ​ေတွလို ​ေကျာ့​ေကျာ့​ေမာ့​ေမာ့​ေလး​နဲ့​ လခစား​အလုပ်ကိုလည်း​ ဝင်လုပ်ဖို့​ ကျွန်မမှာ ပညာအရည်အချင်း​က ၅-တန်း​နဲ့​ဆို​ေတာ့​ မမှန်း​ရဲခဲ့​ပါဘူး​၊​ မ​ေြပလည်တဲ့​ မိသား​စုမှာ စား​ဝတ်​ေနရင်း​ နဲ့​ ပညာ​ေရး​ဆိုရင် စား​ဝတ်​ေန​ေရး​က ပိုလို့​ အဓိက ြက​ေနတာ​ေြကာင့်​ ကျွန်မနဲ့​ တန်ရာြဖစ်တဲ့​ ဟင်း​သီး​ဟင်း​ရွက်​ေလး​ေတွ ရာသီ​ေပါ် အသီး​အနှံ​ေလး​ေတွကို ​ေရာင်း​ြပီး​ သား​အမိနှစ်​ေယာက် ြဖစ်သလို​ေနြကဖို့​ပဲ ရှိပါ​ေတာ့​တယ်၊​

အခန်း​(၁)

ရပ်ကွက်ထဲ ​ေဈး​ဗန်း​ကို ​ေခါင်း​ေပါ်ရွက်ြပီး​ အြကည် မှာ သမုဒ္ဒရာဝမ်း​တစ်ထွာ အတွက် မရှက်မ​ေြကာက် ​ေအာ်ဟစ်ကာ လမ်း​ြကိုလမ်း​ြကား​ေတွကိုဝင်ရင်း​ လှည့်​လည်၍ ​ေဈး​ေရာင်း​ေနသည်။

“ဟင်း​သီး​ဟင်း​ရွက်​ေလး​များ​ ဝယ်ြကအံုး​မလား​ရှင်”

“​ေဟာ့​ဒီမှာ အသီး​အရွက်​ေလး​ေတွ လတ်တယ်​ေနာ်”

“ခုန​ေလး​ကမှ ခူး​လာတဲ့​ အသီး​အရွက်​ေလး​ေတွပါ ယူြကအံုး​မလား​”

ထိုစဉ်.......

“​ေဟ့​..​ေကာင်မ​ေလး​ ညည်း​မှာ ဘာအသီး​အရွက်​ေတွ ပါလဲ ဒီမှာလာပါအံုး​”

​ေဈး​ဝယ်သူက လှမ်း​ေခါ်​ေသာ​ေြကာင့်​ အြကည် မှာ အား​ရဝမ်း​သာစွာ ​ေြခလှမ်း​ခပ်ြမန်ြမန်​ေလး​ြဖင့်​ ​ေဈး​ဝယ်သူ၏ အိမ်ြခံထဲဝင်​ေရာက်ကာ မိမိ၌ ပါလာ​ေသာ အသီး​အရွက်များ​ကို ြပ​ေလသည်။

“ဟဲ.. ညည်း​ရဲ့​ မုန်ညင်း​က လတ်ရဲ့​လား​ေအ့​၊​ နည်း​နည်း​ ညှိုး​ေနသလိုပဲ​ေနာ်”

“မညှိုး​ပါဘူး​ အစ်မရယ်၊​ ​ေခါင်း​ေပါ်ရွက်လာတာဆို​ေတာ့​ေလ ​ေနပူဒဏ်​ေြကာင့်​မို့​ပါ အစ်မရဲ့​၊​ ဒီမနက်ကမှ ခူး​လာတာပါ”

“အင်း​ပါ.. ဒါဆိုလည်း​ မုန်ညင်း​ တစ်စီး​ နဲ့​ ငရုတ်သီး​စိမ်း​ ၃၀-ဖိုး​ေပး​”

“ဟုတ်ကဲ့​ အစ်မ”

အြကည် မှာ ပညာတာမတတ်​ေပမဲ့​ ​ေဈး​ေရာင်း​ေဈး​ဝယ် ပညာက​ေတာ့​ ပါး​နပ်သည်၊​ ​ေဈး​ဝယ်သူကို နည်း​အမျိုး​မျိုး​ြဖင့်​ ​ေရာင်း​တတ်တယ်၊​ သို့​ေပမဲ့​ နည်း​နည်း​အမျိုး​မျိုး​သံုး​ြပီး​ ​ေဈး​ေရာင်း​ရာမှာ သူတစ်ပါး​အား​ နစ်နာ​ေအာင် မြပုလုပ်ခဲ့​ဖူး​ေချ။

ဤသို့​ြဖင့်​ ကုန်စိမ်း​များ​ကို ​ေအာ်ကာ​ေရာင်း​ရင်း​ ဝယ်သူရှိက အ​ေြပး​အလွှား​ေရာင်း​၏၊​ ဝယ်သူမရှိက လမ်း​ြကိုလမ်း​ြကား​သို့​ ဝင်​ေရာက်ကာ ​ေဈး​ေရာင်း​ေနရသည်မှာ ည​ေနသို့​ ​ေရာက်၍ အိမ်အြပန်လမ်း​တွင် သူမ၏ အ​ေမအတွက် လမ်း​ေဘး​ေဆး​ဆိုင်မှာ အဆုတ်ပံု ​ေဆး​ထုပ်ကို ဝင်ဝယ်ြပီး​ အြပန် လမ်း​ြကား​တစ်​ေနရာတွင် ရပ်ကွက်ထဲ၌ အချိန်ြပည့်​မူး​ရစ်ရမ်း​ကား​ေန​ေသာ ငနက် နဲ့​ငတိုး​ တို့​နှစ်​ေယာက်မှာ အြကည်ကို ​ေတွ့​လိုက်​ေသာအခါ-

“​ေဟ့​ေကာင် ငနက် ဟို​ေရှ့​မှာ ြကည့်​လိုက်စမ်း​ ဘူ​ေလး​လည်း​လို့​”

ငတိုး​မှာ အရက်မူး​လွန်း​ေန​ေသာ​ေြကာင့်​ စကား​လံုး​ေတွ​ေတာင် မှား​လို့​ေန၏

“အဲ့​ဒါ ​ေဈး​သည်မ​ေလး​ အြကည်မလား​ ငတိုး​ရ”

“​ေအး​ဟုတ်တယ်ဟ ​ေကာင်မ​ေလး​ကိုြကည့်​လိုက်ပါအံုး​ လံုး​ြကီး​ေပါက်လှ​ေလး​ ငါတို့​ ဖန်ြကည့်​ရ​ေအာင်ကွာ”

“ဟာ... ငတိုး​ကလည်း​ လုပ်ကွာ ြကာသလား​လို့​”

အမူး​သမား​နှစ်​ေယာက်မှာ အြကံလည်း​တူ ဉာဏ်လည်း​တူညီြက၏၊​ သူ​ေတာ်ချင်း​သတင်း​ေလွ့​ေလွ့​ဆိုသလို မသူ​ေတာ်ချင်း​လည်း​ အလွန်​ေပါင်း​ဖက်ြက​ေလသည်။ ငတိုး​မှာ အရင်ဆံုး​ အြကည်အား​ စကား​စလိုက်​ေလသည်။

“အြကည် ဘယ်က ြပန်လာတာလည်း​”

“ကျွန်မ ဘာသာဘယ်က ြပန်လာြပန်လာ ရှင်တို့​နဲ့​မဆိုင်ဘူး​ လာမ​ေနှာက်ယှက်ပါနဲ့​ လမ်း​ဖယ်ပါ”

ငနက်မှာ “အြကည်ကလည်း​ကွာ အစ်ကိုတို့​က ချစ်လို့​ပါ”

“ဘာ.. ဘာ​ေြပာတယ် အမူး​သမား​ေတွက ရာရာစစ ရှင်တို့​ကိုယ်လမ်း​ကိုယ် ြပန်ြကရင်​ေကာင်း​မယ် မြပန်ရင် ဒီမှာြကည့်​ အ​ေသထိုး​သတ်လိုက်မယ် အြကည်တဲ့​ ဘာမှတ်​ေနလဲ”

​ေဈး​ဗန်း​ထဲမှ မိမိအတွက် ကျ​ေရာက်လာမည် အန္တရာယ်အား​ ကာကွယ်ရန်အတွက် သက်​ေစာင့်​ဓား​ေြမှာင်အား​ထုတ်၍ ြခိမ်း​ေြခာက်လိုက်​ေလသည်။ ထိုစဉ် “ဇ”မရှိပဲ “ဇိ”လုပ်ချင်​ေသာ အမူး​သမား​ နှစ်​ေယာက်မှာ ဖ​ေနာင့်​နဲ့​တင်ပါး​တစ်သား​တည်း​ကျ​ေအာင် ​ေြပး​ေလ​ေတာ့​သည်။

“ဪ... ငါ့​မှာလည်း​ အ​ေမတစ်ခု သမီး​တစ်ခုမို့​ အား​ကိုး​ဖို့​ ​ေဆွမရှိမျိုး​မရှိဆို​ေတာ့​ လူ​ေတွရဲ့​ အနိုင်ကျင့်​မူကလည်း​ မ​ေသး​ပါလား​ေနာ်...”

စိမ်ထဲ၌ ​ေရရွတ်ရင်း​ အိမ်သို့​ြပန်လာခဲ့​ေလသည်။

အခန်း​(၂)

“အ​ေမ​ေရ သမီး​ြပန်လာြပီ”ဟု ​ေအာ်​ေြပာ၍ အိမ်ြခံထဲသို့​ ဝင်လာ​ေလသည်
မိခင်မှာ သမီး​ြဖစ်သူ အြကည် ြပန်အလာကို အိမ်​ေရှ့​ ကွပ်ပျစ်တွင် ​ေစာင့်​ေမျှာ်​ေနရင်း​

“သမီး​ေလး​ ဒီ​ေန့​ေဈး​ေရာင်း​ေကာင်း​ရဲ့​လား​”

“​ေကာင်း​ပါတယ် အ​ေမရယ်”

“ဒါ​ေပမဲ့​...”

“ဒါ​ေပမဲ့​ ဘာြဖစ်တုန်း​ သမီး​ရယ် မထိတ်တာ မလန့်​တာ ​ေြပာပါအံုး​ သမီး​ရဲ့​”

”အ​ေမ့​အတွက် ​ေဆး​ဝယ်ြပီး​ အြပန် လမ်း​ြကား​မှာအ​ေမရယ် အမူး​သမား​ နှစ်​ေယာက် ငနက်နဲ့​ငတိုး​ေပါ့​ ရစ်သီသီလာလုပ်လို့​ ဓား​ထုတ်ြပီး​ ြခိမ်း​ေြခာက်လိုက်ရ​ေသး​တယ်”

“ဟယ်... ဟုတ်လား​ သမီး​ေရာ ဘာြဖစ်သွား​ေသး​လည်း​”

“ဘာမှမြဖစ်ပါဘူး​ အ​ေမ”

“သူတို့​ကို ဓါး​ထုတ်ြပီး​ ြခိမ်း​ေချာက်ရံု​ေလး​ ြခိမ်း​ေြခာက်လိုက်တာ နဲ့​ ထွက်​ေြပး​သွား​တယ် အ​ေမရ”

“ဟင်း​.... ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ် အ​ေမ့​သမီး​ကို စိတ်မချဘူး​”

“ဒါ​ေပမဲ့​.. သမီး​ရယ် အ​ေမတစ်ခု သမီး​တစ်ခု ဘဝမျိုး​မှာ အရာရာကို ရင်ဆိုင်ဖို့​ ​ေလာကြကီး​ထဲ​ေရာက်လာခဲ့​ြကတယ်မလား​”

“ဒါ​ေြကာင့်​ သမီး​ေလး​ အား​မငယ်နဲ့​ေနာ် အ​ေမတစ်​ေယာက်လံုး​ရှိ​ေသး​တယ်၊​ အ​ေမ​ေန​ေကာင်း​ရင် သမီး​ကို ​ေဈး​မ​ေရာင်း​ခိုင်း​ေတာ့​ဘူး​ အ​ေမပဲလုပ်​ေကျွး​ေတာ့​မယ်”

“အို.. မဟုတ်တာအ​ေမရယ်၊​ အ​ေမ့​အရွယ်က နား​နား​ေန​ေန ​ေနရမဲ့​အရွယ်ပါ၊​သမီး​ပဲလုပ်​ေကျွး​ပါ့​မယ်၊​”

“သမီး​ဘာမှမြဖစ်​ေစရဘူး​၊​ စိတ်ချပါအ​ေမရယ်၊​ သမီး​ကိုယ့်​ကိုကိုယ် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်”

“သမီး​ကိုယံုြကည်ပါတယ် သမီး​ရယ်၊​ အ​ေမမယံုြကည်တာက ကံတရား​ကိုပါ”

သား​အမိနှစ်​ေယာက်လံုး​ မျက်လံုး​မှ မျက်ရည်ဝဲလည်​ေန​ေလသည်။ ထိုမျက်ရည်များ​က ကံြကမ္မာရယ် အလှည့်​အ​ေြပာင်း​ကို မတရား​ခံခဲ့​ရ​ေသာ​ေြကာင့်​ ြဖစ်သည်။ စင်စစ်မှာ အြကည် ရဲ့​ အ​ေမသည် ချမ်း​သာြကွယ်ဝ​ေသာ အသိုင်း​အဝိုင်း​မှ ဆင်း​သက်လာသူြဖစ်သည်။ သူမရဲ့​ အ​ေမမှာ မိဘများ​က သ​ေဘာမတူ​ေသာ ​ေယာက်ျား​ကို ယူ​ေသာ​ေြကာင့်​ အိမ်မှ နှင်ချလိုက်ြခင်း​ေြကာင့်​ အ​ေနဆင်း​ရဲခဲ့​ေလသည်၊​ ပို၍ကံဆိုး​သည်မှာ အြကည်အခါလည်သား​ အရွယ်မှာပင် အြကည်ရဲ့​ ဖခင်မှာ ကွယ်လွန်သွား​ြခင်း​ေြကာင့်​ ဆင်း​ရဲတွင်း​နက်ခဲ့​ေလသည်။

စကား​များ​ကို ​ေြပာရင် အတိတ်ရဲ့​ြဖစ်ရပ်များ​ကို ြမင်​ေယာင်ကာ မျက်ရည်များ​ ကျ​ေနသည့်​ မိခင်အား​ အြကည်မှာ နှစ်သိမ့်​ေပး​ေန​ေလ​ေတာ့​သည်။

“အ​ေမ စား​ချင်တာ ဘာလိုချင်လည်း​ ​ေြပာ​ေနာ် သမီး​ဝယ်လာ​ေပး​မယ်”

“အ​ေမ​ေန​ေကာင်း​မှာ ြဖစ်မှာ​ေနာ် သိလား​”

“လိမ္မာလိုက်တာ သမီး​ရယ်၊​ အ​ေမဘာမှမလိုသလို ဘာမှလည်း​ မစား​ချင်ပါဘူး​”

“အ​ေမ့​က သမီး​ကို သနား​လို့​ပါ”

“အ​ေမရယ်....”

----- --- - -- - - -------

“အ​ေမ သမီး​ေလ တစ်ခါတစ်​ေလ ဘဝြကီး​ကို ​ေတွး​မိတိုင်း​ ​ေလာကြကီး​က မတရား​ဘူး​လို့​ ြမင်မိတယ်”

“သမီး​ရဲ့​ အ​ေတွး​က မှား​ေနတယ်၊​ ​ေလာကြကီး​က မတရား​တာမဟုတ်ပါဘူး​၊​ အမှန်က လူ​ေတွက မတရား​တာပါ”

“နိမ့်​ကျသူက လူ​ေတွမတရား​တာကို ထုတ်​ေဖာ်မ​ေြပာရဲ​ေတာ့​၊​ အြငိမ်​ေနတဲ့​ ​ေလာကြကီး​ကိုပဲ စွတ်စွဲလိုက်ြကတာ​ေပါ့​သမီး​ရယ်”

“တကယ်​ေတာ့​ ​ေလာကြကီး​နဲ့​မဆိုင်ပါဘူး​သမီး​ လူအချင်း​ချင်း​ လူ​ေပါ်လူ​ေဇာ် လုပ်​ေနြက​ေတာ့​ လူ​ေတွက မတရား​တာ​ေတွပါ သမီး​ေလး​ရဲ့​ ဘဝက ​ေရှ့​စက်ဖို့​အများ​ြကီး​ရှိ​ေသး​တယ်၊​”

“လူ​ေတွကို သတိထား​ြပီး​ ရိုး​သား​ြခင်း​နဲ့​ အနိုင်ယူပါသမီး​၊​ ရိုး​သား​ြခင်း​က မီး​ေတာက်လို တဟုန်း​ထိုး​မတက်လာဘူး​၊​ လိပ်လို ​ေြဖး​ေြဖး​ေလး​ပဲ အကျိုး​ေပး​လိမ့်​မယ်၊​ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ​ေလာဘမြကီး​ရဘူး​ ရိုး​သား​ြခင်း​နဲ့​ အသက်ရှင်​ေနာ်သမီး​”

“ဟုတ်ကဲ့​ပါ အ​ေမ၊​ သမီး​ အ​ေမ့​ရဲ့​ စကား​ေတွကို နှလံုး​အိမ်ထဲအထိ မှတ်သား​ထား​ပါ့​မယ်”

“အ​ေမ ​ေမာ​ေနမယ် စကား​သိပ်မ​ေြပာနဲ့​ေနာ်၊​ သမီး​ေရချိုး​လိုက်အံုး​မယ်၊​ အ​ေမနား​ေနလိုက်​ေနာ်”

“​ေအး​ပါ သမီး​ရယ်၊​ ​ေရချိုး​ရင် အြကာြကီး​မချိုး​နဲ့​ေနာ် ​ေတာ်ြကာဖျား​လို့​ ခက်​ေနလိမ့်​မယ်”

“ဟုတ်”

“အာဘွား​”

“သမီး​က​ေတာ့​ေလ...”

သူမ၏ အ​ေမအား​ တစ်ချက် နမ်း​ြပီး​ ​ေရချိုး​ဖို့​ ြပင်​ေနပါ​ေတာ့​သည်။


အခန်း​(၃)

“အ​ေမ ဗိုက်ဆာ​ေနြပီလား​ ထမင်း​စား​ရ​ေအာင်​ေနာ်၊​ အ​ေမြကိုက်တတ်တဲ့​ ဟင်း​သမီး​ဝယ်လာတယ်”

“အင်း​.. စား​ြကမယ်​ေလ သမီး​၊​ အ​ေမလာခဲ့​မယ်”

“ဟင်.. ဟင်း​ေတွက စံုလိုပါလား​ သမီး​ရဲ့​၊​ ပိုက်ဆံကုန်ပါတယ် သမီး​ရယ် ​ေနာက်ဆိုမဝယ်လာ​ေတာ့​နဲ့​ေနာ် ြဖစ်သလိုစား​လည်း​ရပါတယ်”

“အ​ေမကလည်း​ သမီး​က အ​ေမ့​ကို စား​ေစချင်လို့​ပါ၊​”

“အင်း​ပါသမီး​ရယ်”

ဆိုင်မှဝယ်လာ​ေသာ ဟင်း​နှစ်မျိုး​နဲ့​ အိမ်တွင်ချက်ထား​ေသာ ငါး​ပိရည်ကျို၊​ အတိုအြမုပ်၊​ ငါး​ေြခာက်ဖုတ်၊​ နဲ့​ ဆိုင်ကဝယ်လာ​ေသာ ြကက်ြမစ်ြကက်သည်း​ နှင့်​ ပုစွန်ဟင်း​သာြဖစ်သည်။ သား​အမိနှစ်​ေယာက်သား​ စား​ေနြကပံုများ​ ​ေပျာ်စရာ​ေကာင်း​ေပသည်။

“အ​ေမ ​ေဟာ့​ဒါက အ​ေမအရမ်း​ြကိုက်တဲ့​ ပုစ္စန်ချက်၊​ ဒါက ြကက်သည်း​၊​ ြကက်ြမစ်​ေတာ့​ မစား​နဲ့​ေနာ် အ​ေမ့​ “သွား​” နား​မှာဆိုး​လို့​”

“​ေအး​ပါသမီး​ရယ် သမီး​လည်း​ ထည့်​စား​ေလ အ​ေမ့​ကို က​ေလး​ြက​ေနတာပဲ ပန်း​ကန်ထဲမှာလည်း​ ဟင်း​ေတွနဲ့​တင်ြပည့်​ေနြပီ”

“ဟီး​ ဟီး​ ​ေမ​ေမက​ေလး​ က​ေလး​ေမ​ေမ”

“ဟွန့်​ သမီး​က​ေတာ့​ ​ေနာက်တယ်”

ထမင်း​ဝိုင်း​က ပိုလို့​ ​ေပျာ်စရာ​ေကာင်း​ေနပါသည် ထို့​ေြကာင့်​ ​ေပျာ်စရာထမင်း​ဝိုင်း​လို့​ ​ေြပာရမည်မှာမလွဲပါ။

အခန်း​(၄)

“အ​ေမ ခဏ​ေန အိပ်ယာဝင်ရင် ​ေဆး​ေသာက်ဖို့​ ​ေမ့​နဲ့​ေနာ်”

“ဒီမှာ အ​ေမ့​အတွက် ​ေဆး​ထား​ခဲ့​မယ်”

“သမီး​ ဘုရား​ရှိခိုး​လိုက်အံုး​မယ်​ေနာ်အ​ေမ”

“အင်း​ အင်း​.. လိမ္မာလိုက်တဲ့​ အ​ေမ့​သမီး​ေလး​ ဘုန်း​ြကီး​လို့​ အသက်ရှည်ပါ​ေစ​ေတာ်....”

---------------------------X------------------------------

အား​ေပး​မှုအတွက် ​ေကျး​ဇူး​တင်၏
{​ေဇာင်း​}

မှတ်ချက်
။ ။ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ဇာတ်​ေကာင်မှာ အြကည် ြဖစ်သည်။ ထို့​ေြကာင့်​ အြကည်နှင့်​ဝတ္ထုတိုများ​ ကို စိတ်ကူး​ရတဲ့​အခါ ​ေရး​ပါအံုး​မည်။

Comments

 1. ​ေဇာင်း​ေရ...အြကည်တို့​ သား​အမိအ​ေြကာင်း​ဖတ်ရတာ သူတို့​တစ်ဦး​နဲ့​တစ်ဦး​ချစ်ြကပံု​ေလး​က ြကည်နူး​စရာ​ေကာင်း​သလို အ​ေမတစ်ခု သမီး​တစ်ခုဘဝနဲ့​ ရုန်း​ကန်​ေနရတဲ့​ သူတို့​ ဘဝ​ေလး​ကိုလည်း​ စိတ်မ​ေကာင်း​ဘူး​...ဒါ​ေပမယ့်​ ြကံုလာတဲ့​အန္တရာယ်အ​ေပါ် တုန်လှုပ်​ေြကာက်ရွံ့​မ​ေနပဲ ရဲရဲရင့်​ရင့်​ ရင်ဆိုင်တုန့်​ြပန်တဲ့​ အြကည့်​ရဲ့​ သတ္တိကိုသ​ေဘာကျတယ်
  အြကည်ဝတ္ထု​ေလး​ေတွဖတ်ချင်ပါ​ေသး​တယ်...​ေရး​ပါဦး​


  ​ေလး​စား​ခင်မင်စွာ

  ReplyDelete
 2. အား​ေပး​မူအတွက် ​ေကျး​ဇူး​တင်ပါ၏ မဂျင်း​၊​ ဆက်​ေရး​ပါအံုး​မယ် :)

  ReplyDelete
 3. ​ေဇာင်း​ေရ အား​ေပး​ေနတယ်..။ ရင်နင့်​စရာအြဖစ်​ေတွ​ေတာ့​ မလုပ်ပါနဲ့​ အြကည်တို့​ခမျာသနား​ပါဒယ်..။ ဒီကအသည်း​နုလို့​ပါကွယ်..။

  ReplyDelete
 4. တကယ့်​ဘဝသရုပ်​ေဖာ်ပါပဲဗျာ..။ ဒါမျိုး​ေလး​ေတွ အရမ်း​ြကိုက်တယ်။ တကယ့်​လူ​ေနမှုဘဝကို အသက်ဝင်လွန်း​လို့​။

  ReplyDelete
 5. စာလာဖတ်သွား​ပါတယ်ဗျာ

  ReplyDelete
 6. အြကည်တို့​သား​အမိအ​ေြကာင်း​ကို ဖတ်သွား​ပါတယ်

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်