က​ေလး​ပံုြပင်

ငယ်ငယ်တုန်း​က သူငယ်ချင်း​ေတွနဲ့​ တစ်​ေယာက်တစ်လှည့်​ ​ေြပာြဖစ်ြကတဲ့​ ပံုြပင်​ေလး​တစ်ပုဒ်ပါ၊​ ပံုြပင်ဆို​ေတာ့​လည်း​ တစ်ကယ့်​ကို ပံုြပင်​ေလး​ပါ။ ပံုကိုြပင်လို့​ ပံုြပင်လို့​ ဆိုလိုထား​သလား​ေတာ့​သိဘူး​။ ပံုြပင်​ေလး​က က​ေလး​လည်း​ဆန်တယ် နည်း​နည်း​ေလး​လည်း​ ဟာသြဖစ်ပါတယ်။ ဟာသဆိုမှ နည်း​နည်း​ေလး​ပါ :D

ဟိုး​.. ​ေရှး​ေရှး​တုန်း​က ​ေတာ​ေလး​တစ်​ေတာထဲမှာ အဖိုး​ြကီး​နဲ့​အဖွား​ြကီး​တို့​ လင်မယား​နှစ်​ေယာက်ရှိြကတယ်၊​ အဖွား​ြကီး​က “အဖိုး​ြကီး​ေရ ကျုပ်​ေလ ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​ မစား​ရတာြကာြပီ​ေတာ့​၊​ စား​ချင်လိုက်တာ” အဖိုး​ြကီး​က “​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​စား​တာက ခက်ပါဘူး​ အဖွား​ြကီး​ရယ် ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​ဖို့​ အိုး​မှ မရှိတာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” “​ေတာလယ်က ကျား​ြကီး​စီမှာ အိုး​ရှိတယ်လို့​ ြကား​တယ်အဖိုး​ြကီး​ရဲ့​ သွား​ငှား​ြကည့်​ပါလား​” “အင်.. အဖွား​ြကီး​ကလည်း​ အဲ့​ေလာက်ြဖစ်​ေနရင် ငါသွား​ငှား​ေပး​မယ်ဟာ” ဆိုြပီး​ ​ေတာထဲက ကျား​ြကီး​ဆီကိုသွား​ြပီး​ “ ကိုကျား​ြကီး​ေရ ကျုပ်မိန်း​မက ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​ချင်လို့​တဲ့​ အဲ့​ ဒါ​ေလ အဲ့​ဒါ​ေလ အိုး​လို​ေနလို့​ ခဏငှား​ပါလား​ဟင်”အဖိုး​ြကီး​မှာ ​ေြပာသာ​ေြပာရတယ် ကျား​ြကီး​ကို ​ေြကာက်​ေနတယ်​ေလ၊​ ကျား​ြကီး​က အသား​စား​တိရစ္ဆာန်ဆို​ေတာ့​ ဒါ​ေပမဲ့​လည်း​ အိုး​လို​ေနတာ​ေြကာင့်​ ရ​ေအာင်​ေြပာြပီး​ ငှား​တယ်၊​ ကျား​ြကီး​က ဒါဆိုရင် ကျုပ်အိုး​ေပး​ငှား​မယ် ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​ေပါင်း​ြပီး​ရင်​ေတာ့​ တစ်ဝက်​ေပး​ရမယ်၊​ မ​ေပး​ဘူး​ဆိုရင် ခင်ဗျား​တို့​ကို ကိုက်စား​လိုက်မယ်၊​”လို့​ ​ေြပာြပီး​ အိုး​ေပး​ငှား​လိုက်ပါတယ်...၊​

ဒီလိုနဲ့​ အဖိုး​ြကီး​နဲ့​ အဖွား​ြကီး​လည်း​ ဝမ်း​သာအား​ရနဲ့​ ​ေကာင်ညှင်း​ေပါင်း​လိုက်တာ ကျက်လည်း​ကျက်လာ​ေရာ မစား​ရတာက ြကာ​ေနြပီမဟုတ်လား​ အဲ့​ဒါ​ေြကာင့်​ စား​ေကာင်း​ေကာင်း​နဲ့​စား​လိုက်တာ ​ေကာက်ညှင်း​တစ်အိုး​လံုး​ ြပုတ်သွား​တာပဲ၊​ စား​လို့​ြပီး​လည်း​ြပီး​ ကုန်လည်း​ကုန်​ေရာ၊​ သူတို့​နှစ်​ေယာက် ကျား​ြကီး​ကို သတိရလိုက်တယ်၊​ အိုး​ထဲကို ြကည့်​လိုက်​ေတာ့​လည်း​ ​ေကာက်ညှင်း​က ကုန်​ေနြပီ၊​ အဖိုး​ြကီး​က “အဖွား​ြကီး​ေရ ငါတို့​ေတာ့​ ဒုက္ခ​ေရာက်ပါြပီ ကျား​ြကီး​အတွက် ​ေကာက်ညှင်း​မကျန်ရင် ငါတို့​ကို ကိုက်စား​မယ်လို့​ ​ေြပာတယ်ဟ ဘယ်လိုလုပ်ြကမလဲ” ဆိုြပီး​ အ​ေြပာ၊​ ကျား​ြကီး​က အ​ေရှ့​က​ေနြပီး​ “​ေဟ့​.. အဖိုြကီး​ အဖိုး​ြကီး​”ဆိုြပီး​ ​ေအာ်သံလည်း​ြကား​ေရာ “အဖွား​ြကီး​ေရ ငါတို့​ေတာ့​ အ​ေသခံရ​ေတာ့​မယ်” အဖွား​ြကီး​က “အ​ေသ​ေတာ့​ခံချင်ဘူး​ ကျုပ်တို့​ ဟိုနား​က စဉ့်​အိုး​ြကီး​ထဲ ဝင်ပုန်း​ေနရင် ​ေကာင်း​မလား​ ကျား​ြကီး​လည်း​ေတွ့​မှာမဟုတ်ဘူး​” ဆိုြပီး​ နှစ်​ေယာက်သား​ စဉ့်​အိုး​ြကီး​ထဲ ဝင်ပုန်း​ေနလိုက်တယ်၊​

ကျား​ြကီး​ကလည်း​ ​ေအာ်​ေခါ်လို့​မရတာနဲ့​ အိမ်ထဲကို ဝင်လာြပီး​ အဖိုး​ြကီး​အဖွား​ြကီး​ နှစ်​ေယာက်ကို လိုက်ရှာတယ် မ​ေတွ့​၊​ ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​အိုး​ထဲ သွား​ြကည့်​ေတာ့​လည်း​ ​ေကာက်ညှင်း​က ကုန်​ေနတာ​ေြကာင့်​၊​ ကျား​ြကီး​က ပိုစိတ်တို​ေန​ေရာပဲ၊​ ကျား​ြကီး​က စိတ်တိုတိုနဲ့​ လိုက်ရှာတာ စဉ့်​အိုး​နား​ေရာက်​ေတာ့​ အဖိုး​ြကီး​က “အဖွား​ြကီး​ေရ ငါ​ေလ ​ေလလည်ချင်တယ်” “ဟာ အဖိုး​ြကီး​ကလည်း​ ​ေတာ်ရူး​ေနလား​ေတာ့​ ​ေတာ့်​အီး​ေပါက်သံကို ကျား​ြကီး​ြကား​လို့​ ကျူပ်တို့​ေသ​ေနပါအံုး​မယ်”

“နည်း​နည်း​ေလး​ပါ”
“​ေနပါအံုး​အဖိုး​ြကီး​ရယ်”
“ကျုပ်မ​ေအာင့်​နိုင်​ေတာ့​လို့​ပါ”
“ကျုပ်တို့​ ​ေသ​ေတာ့​မှာပဲ အဖိုး​ြကီး​ရယ်”
“အသံပိစိ​ေညှာင့်​ေတာက်​ေလာက်​ေလး​ပဲ ​ေပါက်မှာပါ အီး​မ​ေပါက်ရတာ ြကာ​ေတာ့​ ​ေနရခက်​ေနလို့​ပါ”
စဉ့်​အိုး​ြကီး​က အြကီး​ြကီး​ပါ နှစ်​ေယာက်သား​ ဝင်ပုန်း​ေနတာနဲ့​ြပည့်​ေနြပီ၊​ အီး​ေငွ့​ပါ ထွက်လာမယ််ဆိုရင်​ေတာ့​ ပိုလို့​ခက်​ေနမှာ မ​ေတွ့​ဝံ့​ပါ :P
“ကဲ့​... ဒါဆိုလည်း​ အဖိုး​ြကီး​ေရ အီး​ေပါက်မယ်ဆိုရင်​ေပါက် အသံသိပ်မကျယ်​ေစနဲ့​ေနာ်” ဆိုြပီး​ခွင့်​ြပုလိုက်တာနဲ့​ အဖိုး​ြကီး​မှာ လွှတ်ထဲလိုက်တာ
“ဘူ............”
“ဂွမ်း​..........”

“ဘူ.........” ဆိုတာက​ေတာ့​ အီး​ြကီး​ြကီး​ေပါက်သံ :P “ဂွမ်း​.........”ဆိုတာက​ေတာ့​ စဉ့်​အိုး​ ကွဲသံပါပဲ

ပံုြပင်​ေလး​က​ေတာ့​ ဒီ​ေလာက်ပါပဲ ဒန်ဒန့်​ဒန်

ပံုြပင်ကို ဆံုး​ေတာ့​ သူငယ်ချင်း​က ​ေမး​ပါတယ် မင်း​ရဲ့​ ကျား​ြကီး​ကလည်း​ တိရစ္ဆာန်တာြဖစ်တယ် ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​အိုး​ကို ဘယ်ကရတာလည်း​ဆို​ေတာ့​ ပံုြပင်​ေလ ပံုြပင်ဆိုတာ တစ်ကယ်မှ မဟုတ်တာ:P


{ZaunG}

Comments

 1. အင်း​ အဘွား​ ​ေြပာ​ေြပာ​ေနတဲ့​ ပံုြပင်​ေလး​ေပါ့​။ အခုမှ အမှတ်ရလာတယ်။

  ReplyDelete
 2. ဟီး​... ဂွမ်း​..
  ဒန်တန်တန်.......

  ReplyDelete
 3. ငယ်ငယ်က တား​ေထာင်​ေနကျ ပံုြပင်တပုဒ်ပါ။ ​ေမ့​ေနတာ​ေတာင် ြကာြပီ...

  ReplyDelete
 4. ငယ်ငယ်တုန်း​က ခဏခဏြကား​ေနရတဲ့​ပံုြပင်​ေလး​ :)

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်