ဓူဝံြကယ်ရဲ့​ နှစ်ပတ်လည်

မ​ေမှး​မမှိန် ြကယ်ဓူဝံလို
မ​ေြကာင့်​မကျ လမ်း​မမှား​ရ​ေအာင်
လမ်း​ြပလို့​ အိမ်ဖန်​ေစာင့်​
​ေမွး​ဖခင်လို ြကင်နာတတ်သည်ပ
လွမ်း​ေမာရ​ေအာင် သူြပုခဲ့​တယ်

အ​ေဖမရှိတဲ့​ သား​လို
ခလုတ်ထိလို့​ အဖ “တ”(“သ”) ရသလိုမက
ညိုး​မျက်ရည်ကျခဲ့​ရတယ်

မ​ေမ့​ခဲ့​ပါဘူး​
လမ်း​ြပြကယ်ဓူဝံကို
​ေဖ​ေဖာ်ဝါရီ ၁၃မယ် ​ေမွး​ဖွား​လို့​
​ေအာင်ဆု ​ေအာင်တံခွန်ကို
ဆွတ်ခူး​ခဲ့​တယ် “ဗိုလ်​ေအာင်ဆန်း​”ရယ်...
တမ်း​တကာ လွမ်း​မိ​ေပါ့​ေလး​....


၁၂-၂-၂၀၁၀ ​ေသာြကာ။ ၉၅-နှစ်​ေြမာက် ဗိုလ်ချုပ်​ေအာင်ဆန်း​ေမွး​ေန့​ အား​ ကဗျာတစ်ပုဒ်ြဖင့်​ ဂုဏ်ြပုလိုက်ပါ၏။


ŃŽãửʼnĢ

Comments

  1. အတူတူ ဂုဏ်ြပူခဲ့​ြကမယ်ဗျာ

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်