ရှင်​ေမွး​လွန်း​ နဲ့​ မင်း​နန္ဒာ


ြကမ္မာ​ေစရာ ြမစ်တစ်ဖက်ြခား​သမို့​
ခိုလှံုရာရင်ခွင်ရယ် မ​ေနွး​ေထွး​နိုင်ြပီ

နှမ​ေတာ်ရှိရာ တစ်ဖက်ကမ်း​ကို
စီး​ေတာ်ယာဉ် နတ်မိ​ေကျာင်း​ရယ်နဲ့​
​ေမာင်​ေတာ်အ​ေရာက်လှမ်း​ခဲ့​ပါ့​

ဘယ်အတိတ်ရယ်က ရန်​ေြကွး​ေတွလဲ
ငမိုး​ရိပ်နဲ့​ မလက်တို မိ​ေကျာင်း​တို့​
အချင်း​ချင်း​ရယ် ရန်လိုတိုက်ခိုက်တာ​ေြကာင့်​
အခက်​ေတွ့​လှြပီ....

မိ​ေကျာင်း​တို့​ ရန်ပွဲထဲ အခိုက်မသင့်​ရံုပ
​ေမ့​ေလျာ့​ကာ ငမိုး​ရိပ် အာခံတွင်း​ထဲ
အသက်ကို စွန့်​ကာ အနိစ္စ​ေရာက်ခဲ့​ရတယ်

​ေသကွဲသတင်း​ရယ် နား​မခံနိုင်​ေအာင်
ြကား​ရခိုက် ရှင်​ေမွး​လွန်း​ ရင်ထဲ
ကမ္ဘာပျက်သည်အလား​ ခံစား​ေနရ
ရင်ကွဲနာကျ၍ ​ေသပွဲဝင်ခဲ့​

ချစ်ြခင်း​ရယ်ထူး​ဆန်း​သည်အလား​
ြမစ်တစ်ဖက်ကမ်း​ တစ်ဖက်စီက
ခန္ဓာကိုယ်မီး​သြဂိုလ်ချိန်
သက်ရှိဘဝထဲ အ​ေပါင်း​ဖက်ရက
မီး​ခိုး​ေငွ့​ေတွနဲ့​ ​ေပါင်း​ဖက်ဆု​ေတာင်း​ ြပည့်​ခဲ့​ေလတယ်.....


Ps. ရှင်​ေမွး​လွန်း​ နဲ့​ မင်း​နန္ဒာ တို့​ရဲ့​ ချစ်း​ြခင်း​ေမတ္တာအား​ ကဗျာအြဖစ် အသက်သွင်း​ထား​ပါသည်......

Comments

 1. ရှင်​ေမွး​လွန်း​ မဟုတ်ဘူး​လား​ :-)

  ReplyDelete
 2. ြပင်လိုက်ပါ၏ ကိုလကင်္ာ ​ေကျး​ဇူး​တင်၏ :)

  ReplyDelete
 3. လူ့​ဘဝမှာ မ​ေပါင်း​လိုက်ရ​ေပမဲ့​ မီး​ခိုး​တန်း​အြဖစ် ​ေပါင်း​စည်း​သွား​တဲ့​ ရှင်​ေမွး​လွန်း​နဲ့​ မင်း​နန္ဒာ ကို ခံစား​ေပး​ထား​တာ​ေလး​ ​ေကာင်း​တယ်။

  ReplyDelete
 4. လူြခင်း​ပဲ ​ေပါင်း​ပါရ​ေစဗျာ
  မီး​ခိုး​ချင်း​က ဘာမှလုပ်မရဘူး​ဗျ.. အဟီး​

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်