ရက်​ေပါင်း​ နှစ်ရာ့​နှစ်ဆယ့်​ေြခာက်

{ကိုး​ဆယ့်​ေြခာက်ရက်}
သူမနှင့်​ ကျွန်​ေတာ် ချစ်သူသက်တမ်း​ ကိုး​ဆယ့်​ေြခာက်ရက်အထဲ ​ေတာင်တန်း​ေတွကာရံထား​တဲ့​ စမ်း​ေချာင်း​ေလး​ရဲ့​ တစ်ဖက်ကမ်း​မှာ တဲတစ်လံုး​ကို​ေဆာက်လုပ်ြပီး​၊​ ​ေသာက်သံုး​ေရအတွက် ​ေရတွင်း​တစ်လံုး​ကို တူး​ခဲ့​ြကသည်။ တဲ​ေလး​ရဲ့​ ​ေဘး​ပတ်လည်မှာ သူမနှစ်သက်​ေသာ ဇွန်ပန်း​​ေလး​ေတွကို စီစီညီညီစိုက်ပျိုး​ထား​ြပီး​ အိမ်​ေနာက်​ေဖး​ေဈး​ဆိုင်တည် ဆိုသလို သူမြကိုက်နှစ်သက်​ေသာ မှံုညင်း​ပင်များ​ကို အကန့်​လိုက်စိုက်ပျိုး​ထား​သည်။

အိမ်​ေမွး​တိရစ္ဆာန်များ​ြဖစ်​ေသာ ြကက်၊​ ဘဲ၊​ နှင့်​ ​ေခွး​ေပါက်စ​ေလး​ တစ်​ေကာင်ကိုပါ ​ေမွး​ထား​သည်။ ​ေခွး​ေပါက်စ​ေလး​မှာ ချစ်စရာ​ေကာင်း​ေန​ေပသည်။ သူမလည်း​ ထို​ေခွး​ေပါက်​ေလး​အား​ ချစ်​ေပသည်။ သူမသည် အိမ်တွင် ြကက်၊​ ဘဲများ​ကို ​ေန့​စဉ်အစာ​ေကျွး​ြပီး​ ကျွန်​ေတာ်က​ေတာ့​ ဥယျာဉ်မှူး​လုပ်​ေနပါ၏။ အိမ်​ေရှ့​က စမ်း​ေချာင်း​ေလး​ေပါ်တွင် သူမအတွက် ကုန်း​ေကျာ်ဝါး​တံတား​ေလး​ ထိုး​ေပး​ထား​ေသာ​ေြကာင့်​ သူမ၏ ချစ်စရာ့​အြပုအမှုများ​ြဖင့်​ လှပစွာ ​ေြခလှမ်း​များ​က တံတား​ေပါ်​ေလျှာက်လှမ်း​လိုက် ပန်း​ပင်​ေလး​များ​ကို ြကည့်​လိုက်နှင့်​ ြကည်နှူး​စရာ​ေကာင်း​ေန​ေပသည်။ သူမ၏ သင်း​ရနံ့​နှင့်​ ဇွန်ပန်း​တို့​၏ သင်း​ရနံ့​တို့​သည် ကျွန်​ေတာ့်​အတွက် စွဲမက်စရာ​ေကာင်း​ေန​ေပသည်။

တစ်ခါတစ်ရံ ထို ကုန်း​ေကျာ်တံတား​ေပါ်တွင် သူမနှင့်​ ကျွန်​ေတာ် အတူထိုင်​ေနစဉ် ​ေတာင်တန်း​များ​ြကား​မှ ​ေလး​နု​ေအး​ေလး​ေတွဟာ ကျွန်​ေတာ်နှင့်​ သူမအြကား​တိုက်ခိုက်လာချိန် ​ေလး​နု​ေလး​ေတွထဲ ဇွန်ပန်း​ရနံ့​များ​ေရာ၍ ပါလာသည်မှာ အင်မတန် ရင်ခုန်လှိုက်​ေမာဖွယ် ​ေကာင်း​ေနပါသည်။ ဒီလိုနှင့်​ အတူ​ေနလာခဲ့​သည်မှာ ရက်​ေပါင်း​ကိုး​ဆယ့်​ေြခာက်ရက်ြပည့်​ခဲ့​ေလသည်။

{ရက်​ေပါင်း​ တစ်ရာ့​သံုး​ဆယ်}
တစ်​ေန့​ေသာအခါ ​ေတာင်​ေပါ်က ဘုရား​တစ်ဆူတွင် သူမနှင့်​ကျွန်​ေတာ် ခိုင်ြမဲစွာအချစ်သစ္စာကို ဆိုခဲ့​ြကြပီး​ အိမ်အြပန် ညစာကို မျက်နှာချင်း​ဆိုင် စား​ေနြကချိန် ရင်ထဲ ပီတိများ​နှင့်​ ​ေရာ​ေထွး​ကာ ရင်ခုန်သံကထိန်း​မရြဖစ်​ေနခဲ့​သည်။ အ​ေြကာင်း​မှာ သူမနှင့်​ကျွန်​ေတာ် ဖူး​စာက ငှက်ပစ်မလွဲဆိုသလို ရှိ​ေန​ေပ​ေသာ​ေြကာင့်​ြဖစ်သည်။

သူမနှင့်​ ကျွန်​ေတာ်ြမို့​ေပါ်တတ်ြပီး​ လိုင်း​ကား​စီး​ခဲ့​ချိန်တုန်း​က ကား​ေမာင်း​သမား​၏ ​ေစတနာပါပါ ​ေမာင်း​နှင်မှု​ေြကာင့်​ ကား​ေပါ်မှ မြပုတ်ကျ​ေအာင် ကိုင်ထား​ေသာ သူမမှာ ချစ်စရာ​ေကာင်း​ေန​ေပသည်။ ကား​ေပါ်မှ ဆင်း​ချိန်လည်း​ သူမရဲ့​ ​ေြကာက်တတ်​ေသာ မျက်နှာ​ေလး​မှာ သနား​စရာ​ေကာင်း​ေနြပန်သည်။ ​ေအး​ချမ်း​တည်ြငိမ်​ေသာ ​ေတာတန်း​ေလး​မှ တဆင့်​ သူမနှင့်​ကျွန်​ေတာ် ြမို့​ြကီး​ြပြကီး​ကို အလည်​ေရာက်ခိုက် ​ေတာရွာ၌ မရနိုင်​ေသာ YKKO​ေြကး​အိုး​ ကိုလည်း​ စား​ခဲ့​မိြပန်၏။

ြမို့​ြကီး​ြပြကီး​မှာ အသား​မကျ​ေသာ သူမသည် ​ေရွှပုစွန်ကိတ်မုန့်​ဆိုင်​ေရှ့​နား​ ​ေယာင်လည်လည်နှင့်​ ကျွန်​ေတာ့်​အား​ ​ေစာင့်​ေနသည်မှာ ငိုချင်စိတ်​ေပါက်​ေန​ေသာ သူမ၏ မျက်နှာအား​ ​ေတွ့​ရသည်မှာ စိတ်မ​ေကာင်း​လည်း​ြဖစ်ခဲ့​ရသည်။ သူမသည်လည်း​ ကျွန်​ေတာ့်​အား​ နား​လည်​ေပး​ခဲ့​သလို၊​ ကျွန်​ေတာ်လည်း​ သူမကို နား​လည်း​ေပး​ခဲ့​ပါသည်။

တစ်​ေန့​ ဘာရယ်​ေြကာင့်​မသိ သူမနှင့်​ကျွန်​ေတာ် ခွဲရဖို့​ြကံုလာ​ေလသည်။ မနက်ြဖန်ဆိုရင် သူမနှင့်​ကျွန်​ေတာ် ခွဲရ​ေတာ့​မည် ဒီ​ေန့​လို ညမျိုး​တွင် သူမ၏ညိုး​ငယ်​ေန​ေသာ မျက်ဝန်း​ေလး​ကို ြကည့်​ရင်း​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ မျက်ဝန်း​သည်လည်း​ မျက်ရည်များ​ ဝဲ၍လာ​ေတာ့​သည်။ သူမ၏ မျက်နှာ မျက်ဝန်း​ တို့​သည် ညိုး​ငယ်​ေနသည်မှာ က​ေလး​တစ်​ေယာက်လို ြဖစ်​ေန​ေလ​ေတာ့​သည်။ ပို၍ ရင်ထဲမှာ အမှတ်တရြဖစ်​ေနရသည်မှာ ထိုည​ေလး​ထဲ Vနိုထွန်း​ရဲ့​ ြပန်မဆံုြဖစ်ြကရင် သီချင်း​ေလး​က ရင်ကိုရိုက်ခတ်​ေစ​ေတာ့​သည်။

သူမအိပ်​ေနချိန် သူမ၏ မျက်နှာ​ေလး​ကို ထိုင်၍ြကည့်​ရင်း​ ခွဲခွာရမှာ​ေြကာက်​ေသာ​ေြကာင့်​ မနက်ြဖန်ကို​ေရာက်မှာ စိတ်က မလိုလား​ပဲ အလိုလို​ေနရင်း​ မနက်ြဖန်ကို​ေရာက်ခဲ့​ေလတယ်။

ဒီ​ေန့​ဆိုရင် သူမနှင့်​ ကျွန်​ေတာ် ​ေတာတန်း​ေလး​ထဲက ကိုး​ဆယ့်​ေြခာက်ရက် နှင့်​ ဘုရား​ေပါ်မှာ ဆု​ေတာင်း​ခဲ့​ေသာ ရက်​ေပါင်း​တစ်ရာ့​သံုး​ဆယ်ကို​ေပါင်း​လိုက်ရင် ရက်​ေပါင်း​ နှစ်ရာ့​နှစ်ဆယ့်​ေြခာက်ရက်ကို ​ေရာက်ခဲ့​ေလြပီ။ ထို့​ေပမဲ့​လည်း​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ရင်ခွင်ထဲ သူမမှာ ရှိမ​ေန​ေတာ့​ပဲ သူမသည် ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​များ​စွာကို ရိုက်ချိုး​ခဲ့​ေလ​ေတာ့​သည်။

{​ေနာင်တရဲ့​ အသိ}
ဟိုအရင်တစ်ချိန်က မှား​ခဲ့​သမျှရယ် အ​ေကာင်း​တိုင်း​ြဖစ်​ေစဖို့​ တစ်က ြပန်စရင် အချိန်​ေတွရယ် မှီပါ​ေသး​တယ်၊​ အချိန်​ေတွရယ် ​ေပး​ရင်း​၊​ နား​လည်မှုနဲ့​ စာနာမှု​ေတွတာရှိမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာြပိုမယ်ဆို​ေတာင် မငိုတတ်ခဲ့​သူပါ။ ရင်ခွင်အစား​လည်း​ မထိုး​ရက်ပါဘူး​ ရက်​ေပါင်း​နှစ်ရာ့​နှစ်ဆယ့်​ေြခာက်ရက်သာ ြပည့်​ခဲ့​ြပီ ဒီရင်ခွင်က​ေတာ့​ အရင်တိုင်း​ ​ေမျှာ်​ေနဆဲ​ေပါ့​..၊​ ဒီပိုစ့်​ေလး​က ​ေြကကွဲြခင်း​ရဲ့​ ​ေနာက်ဆံုး​ ပိုစ့်​အြဖစ်သာ တည်ရှိပါ​ေစ​ေတာ့​.....
{​ေဇာင်း​}

Comments

 1. ကို​ေဇာင်း​ေရ စိတ်ဆန္ဒ​ေတွတထပ်တည်း​ကျပါ​ေစဗျာ
  ကျွန်​ေတာ်ဆု​ေတာင်း​ေပး​ပါတယ်ဗျာ

  ReplyDelete
 2. This post has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. စိတ်ချမ်း​သာ ပါ​ေစ...

  ReplyDelete
 4. ကို​ေဇာင်း​ေရ..
  ဖတ်ြပီး​ စိတ်မ​ေကာင်း​ြဖစ်ရပါတယ်။ အရာအား​လံုး​ ပံုမှန်လည်ပတ်နိုင်ပါ​ေစလို့​ပဲ ဆု​ေတာင်း​ေပး​ခဲ့​ပါတယ်။

  ReplyDelete
 5. မာယာြဖူOctober 13, 2011 at 3:56 PM

  အ​ေလး​ထား​မှု ခံစား​မှု​ေတွနဲ့​ြပည့်​ေနတဲ့​စာကို ​ေလး​ေလး​နက်နက်နဲ့​ဖတ်သွား​ပါတယ်.. ရက်စွဲ​ေတွနဲ့​အမှတ်တရ​ေတွကို တိတိကျကျမှတ်နိုင်တယ်​ေနာ်.. ဦး​ေနှာက်​ေကာင်း​လိုက်တာ.. ဒါ​ေြကာင့်​မို့​ စာ​ေရး​တာလည်း​ ​ေတာ်တာ​ေနမှာ..

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်