​ေနွလယ်တစ်ခုရဲ့​ ရင်ကွဲနာ

လက်ပံ ပိ​ေတာက်
အ​ေစာဦး​စွာ မည်သူပွင့်​လည်း​
​ေတွး​မရ သစ္စာအလှမှာ
စကား​ချပ်က ပမာဆိုတယ်

​ေနွဦး​ ဥဩ
လွမ်း​ရင့်​ကျူး​လို့​
ပုဇဉ်း​ရင်ကွဲ
နာကျင်မှုကို
​ေအာ်ဟစ်လို့​ရယ်
အသက်​ေပျာက်ကာ
ဝဇီချုပ်တယ်

အလွမ်း​ရင့်​ရင့်​
​ေနွလယ်ဦး​ရယ်
ကုန်လွန်​ေစ​ေတာ့​....
{​ေဇာင်း​}

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်