ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ အတွက် ​ေကျး​ဇူး​တင်လွှာ
ပထမဦး​ဆံုး​ ​ေြပာချင်တာက အခုလို ဘ​ေလာဂ့်​အကယ်ဒမီဆုရြခင်း​က ကျွန်​ေတာ်တတ်လို့​ ​ေတာ်လို့​ရြခင်း​မဟုတ်ပဲ၊​ ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ သို့​ အလည်လာ ဖတ်ရှုြကသူများ​၏ အား​ေပး​ြခင်း​ေြကာင့်​ ဆုရတယ်လို့​ ​ေြပာချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊​ ဤြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​တွင် ပါရှိ​ေသာ စာများ​သည် ြမန်မာစာကိုြပုစုြက​ေသာ ကျမ်း​ြပုဆရာြကီး​များ​ (စာ​ေရး​ဆရာြကီး​များ​)၏ စာများ​၊​ ြမန်မာစာအဖွဲ့​မှ စာများ​ြဖစ်​ေသာ​ေြကာင့်​ ဆရာ့​ ဆရာြကီး​များ​ အား​လံုး​ကို ​ေကျး​ဇူး​တင် ဂါရဝြပုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ အတွက် ရရှိ​ေသာ ဆု(Domain & Hosting)အား​ကျွန်​ေတာ့်​ကိုယ်​ေရး​ကိုယ်တာအြဖစ်အသံုး​မြပုပဲ၊​ အများ​အကျိုး​အတွက် သင့်​ေလျှာ်မည့်​ အသင်း​အဖွဲ့​ (အင်တာနက်တွင် အုပ်စုလိုက် Website လုပ်​ေနသူများ​ကို ဆိုလိုပါသည်) တစ်ခုခု အား​ ​ေပး​အပ်လှူဒါန်း​ဖို့​ ရည်ရွယ်ထား​ပါသည်။

ြမန်မာစာြမန်မာစကား​ကို လူသိများ​၍ စာများ​လာ​ေရာက် ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် လိုက်၍ ​ေြကြငာ၊​ သွား​ေရာက် လည်ပတ်​ေပး​ေသာ မြမတ်မွန် ကိုလည်း​ ​ေကျး​ဇူး​အထူး​တင်ပါ၏၊​ ကျွန်​ေတာ့်​ကို အြမဲအား​ေပး​တဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ကိုရီး​{ကိုြကီး​}ကိုလည်း​ ​ေကျး​ဇူး​တင်ပါသည်။

ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ သို့​ အလည်လာ ဖတ်ရှုြက​ေသာ Blogger ညီအစ်ကို​ေမာင်နှမများ​နှင့်​ Bloggerဘက်မှမဟုတ်​ေသာ စာဖတ်သူများ​နှင့်​ ​ေန့​စဉ်အဆက်မြပတ်လာ​ေရာက် ဖတ်ရှုအား​ေပး​ေသာ စာဖတ်မိတ်​ေဆွြကီး​များ​အား​လံုး​ကို ​ေကျး​ဇူး​အထူး​တင်ရှိပါ​ေြကာင်း​။
{​ေဇာင်း​}
ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​
http://myanmarsar.zaung.netမှတ်ချက်______
ဆုရတဲ့​ သတင်း​က ြကား​တာြကာ​ေန​ေပမဲ့​လည်း​ ဂုဏ်ြပုလွှာက အခုမှ(၄.၂.၂၀၁၀)​ေရာက်လာတာ​ေြကာင့်​ ​ေကျး​ဇူး​တင်လွှာကို အခုမှ​ေရး​ြဖစ်တာပါ၊​ Cbox မှာ လာ​ေရာက် ဂုဏ်ြပုသွား​ေသာ ညီအစ်ကို​ေမာင်နှမများ​ကို ​ေကျး​ဇူး​အထူး​တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...

Comments

 1. ဝမ်း​သာ ဂုဏ်ယူ ပါတယ် ​ေဇာင်း​ ​ေရ...း​)

  ReplyDelete
 2. ဝမ်း​ေြမာက်ပါ၏

  ReplyDelete
 3. ဝမ်း​သာပါတယ်ဗျာ
  ​ေနာက်လဲ ရပါ​ေစဗျာ
  စိတ်​ေပျာ်ရွှင်မူ့​အ​ေပါင်း​နဲ့​ြပည့်​စံုပါ​ေစဗျာ

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်