မုန့်​သည်မသား​ မုန့်​နား​စား​

​ေတာင်​ေလ ​ေြမာက်​ေလ တိုက်ခတ်သည်က ​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ်နဲ့​လံုး​ဝမသက်ဆိုင်သည်မှာ ​ေြပာစရာအထူး​မလိုခဲ့​ေပ။ သက်ဆိုင်သည်က ဝမ်း​တွင်း​က ဆာ​ေလာင်​ေသာ ဆာ​ေလာင်​ေလြပင်း​သာြဖစ်သည်။ ဟုတ်​ေပသည်။ ​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ်မှာ သား​တစ်​ေယာက် သမီး​တစ်​ေယာက်နှင့်​ ဆို​ေတာ့​ ဝမ်း​ေရး​အတွက် လံုး​ပမ်း​ေနရသည်မှာ ကျွန်ုပ်လည်း​ အြမင်ြဖစ်​ေပသည်။

​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ်မှာ ရံုး​ဝန်ထမ်း​အြဖစ် လူပျိုကတည်း​က လုပ်လာသည်မှာ အခုဆိုရင် က​ေလး​ကနှစ်​ေယာက်ရ​ေနြပီ။ ဘာမှတိုး​တက်လာြခင်း​မရှိ​ေသး​။ ရာထူး​ေတွတာ အလီလီတိုး​ခဲ့​သည် ​ေနာက်ဆံုး​ ​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ်မှာ ​ေဘာစီ၏ ကိုယ်ရံ​ေတာ်ြဖစ်လာခဲ့​သည်။ ​ေခတ်ကာလစကား​လို ​ေြပာရရင်ြဖင့်​ စကထရီ ဆိုလား​ပဲ။ တစ်​ေန့​သား​ ကျွန်ုပ်၏ အိမ်သို့​ စိတ်​ေြပလက်​ေပျာက်ဆိုြပီး​ ​ေပါက်၍လာ​ေတာ့​သည်။

​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ် ။ ။ အဘ ​ေန​ေကာင်း​လား​ဗျ

ကျွန်ုပ် ။ ။ ​ေကာင်း​ပါ့​ဗျာ ​ေကာင်း​ပါ့​၊​ ဒါနဲ့​ ဘယ်လိုအ​ေြကာင်း​ေြကာင့်​ ဒီဘက်လှည့်​လာတာလည်း​ ​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ်ရဲ့​...

​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ် ။ ။ စိတ်ညစ်လို့​ပါ အဘရယ်၊​

ကျွန်ုပ် ။ ။ ဘာ​ေတွညစ်စရာရှိလို့​လည်း​ ​ေမာင်မင်း​ရဲ့​၊​ ​ေမာင်မင်း​က အလုပ်မှာလည်း​ လူြကီး​ေဘး​မှာ ​ေနရာတဲ့​လူ၊​ အဆင်​ေြပ​ေနတဲ့​ဟာကို စိတ်ညစ်စရာရှိ​ေသး​ရဲ့​လား​ကွ၊​

​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ် ။ ။ ဟင်း​....... အဘ​ေရ လူြကီး​ေဘး​မှာ ​ေနရတယ်ဆိုြပီး​ေတာ့​ အထင်မြကီး​နဲ့​ဗျ၊​ ရတာက နည်း​နည်း​ လုပ်ရတာက များ​များ​ြဖစ်​ေနတယ်ဗျာ

ကျွန်ုပ် ။ ။ အင်း​... ​ေမာင်မင်း​က​ေတာ့​ ဟိုစကား​လိုြဖစ်​ေနြပီကွ

​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ် ။ ။ ဘယ်လိုစကား​လည်း​အဘရဲ့​ ​ေြပာြပပါအံုး​၊​

ကျွန်ုပ် ။ ။ ဘယ်စကား​လည်း​ဆို​ေတာ့​ကွာ... ​ေမာင်မင်း​က “မုန့်​သည်မသား​ မုန့်​နား​စား​” ဆိုသလိုြဖစ်​ေနြပီ

​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ် ။ ။ ဟင် စကား​က အဆန်း​ပါလား​အဘရ၊​ ကျွန်​ေတာ်နား​မလည်​ေတာ့​ဘူး​ တစ်ချက်​ေလာက်ရှင်း​ြပပါအံုး​...

ကျွန်ုပ် ။ ။ အင်း​... တို့​ြမန်မာ​ေတွက စကား​ေြပာရင် ဒဲ့​မ​ေြပာတတ်ြကဘူး​၊​ လူတစ်​ေယာက်ကို စဉ်း​စား​စရာ​ေလး​ြဖစ်​ေအာင်ကို လုပ်ြပီး​ေြပာတတ်ြကတယ်ကွ၊​ ​ေမာင်မင်း​ရှင်း​ေအာင် ​ေြပာရရင်၊​ ဒီလို “မုန့်​သည်မသား​ မုန့်​နား​စား​”ဆိုတာက မုန့်​ေရာင်း​တဲ့​ မိန်း​မြကီး​တစ်​ေယာက်က မုန့်​လုပ်​ေရာင်း​ေနတယ်၊​ ဘယ်လိုမုန့်​မျိုး​လည်း​ဆို​ေတာ့​ မုန့်​ြပား​သလက်တို့​၊​ အ​ေြကာ်စံုတို့​၊​ ဘိမ်း​မုန့်​တို့​ လို​ေပါ့​၊​ အဲ့​လို မုန့်​ေတွကို ​ေရာင်း​တယ်၊​ န​ေဘး​က သား​ြဖစ်သူက က​ေလး​တို့​သဘာဝအရ မုန့်​ကို တစ်ခုလံုး​ယူမစား​ပဲ၊​ မုန့်​ရဲ့​အဖျား​ပိုင်း​ ြကွပ်​ေနတဲ့​ေနရာ​ေလး​ေတွက အ​ေြကွအပဲ့​ကို ဖဲ့​ဖဲ့​ြပီး​စား​တယ်၊​ အဲ့​လိုစား​တာကိုလည်း​ အ​ေမက ဘာမှမ​ေြပာဘူး​၊​ ဘာ​ေြကာင့်​လည်း​ဆို​ေတာ့​ အဲ့​ဒီအ​ေြကွအပဲ့​ေလး​ေတွကို ြပန်​ေရာင်း​လို့​မှမရပဲ​ေလ။ အဲ့​လိုပဲ ​ေမာင်မင်း​တို့​ ဝန်ထမ်း​ေတွက လူြကီး​နား​ဘယ်လိုပဲ​ေနရ​ေနရ ဘယ်​ေလာက်ပဲ လုပ်ရလုပ်ရ ရလာတဲ့​ ရလဒ်က နည်း​နည်း​ေလး​ပဲ ရတယ်၊​ ဒါ​ေြကာင့်​ ​ေမာင်မင်း​ကို “မုန့်​သည်မသား​ မုန့်​နား​စား​” လို့​ ​ေြပာတာကွဲ့​....

​ေမာင်ြမင့်​ေဇာ် ။ ။ဪ.. ဒီလိုလား​၊​ သ​ေဘာ​ေပါက်ပါြပီအဘရယ်.....
{​ေဇာင်း​}

Comments

  1. ဒီလို​ေလး​ ဥပမာ..ဥပ​ေမယျ​ေတွနဲ့​ ​ေရး​ြပ​ေတာ့​ ပိုြပီး​မှတ်မိလွယ်တာ​ေပါ့​ဗျာ။ အား​ေပး​ေနပါတယ်ဗျာ။ ဆက်​ေရး​ပါဦး​။ အသိပညာ​ေတွ ဒီထက်ပိုြပီး​ ြဖန့်​ေဝ​ေပး​နိုင်ပါ​ေစ။

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်