အချစ်ရှံုး​သမား​ြကီး​ ဒဿဂီရိ“ဒီမယ် သီတာ ြကင်နာယုယြခင်း​မရှိလို့​ ကျုပ်ရဲ့​ အချစ်​ေတွကခက်ထန်​ေနတယ်လို့​ ထင်​ေနသတဲ့​လား​.၊​ ြကင်နာယုယြပမှ နှူး​ညံ့​သိမ်​ေမွ့​တယ်ဆိုရင် ကျုပ်ဒီ ​ေလး​ြမှား​ပစ်ပွဲကို ဝင်မှာမဟုတ်ဘူး​.....
{​ေဇာင်း​}


စာ​ေရး​ဆရာြကီး​ ချစ်ဦး​ညိုရဲ့​ အလကင်္ာဒီပချစ်ထဲက သူရဲ​ေကာင်း​ြကီး​ ရဝဏ မျိုး​ရိုး​အတွက် မျိုး​နွယ်အတွက် ​ေရှ့​တန်း​က ရဲရဲဝံ့​ဝံ့​ ဓါး​လှံ​ေလး​ြမှား​လက်နက်တို့​ကို ကိုင်ြပီး​တိုက်ခဲ့​သူ အြမဲတမ်း​အနိုင်ရခဲ့​ေပမဲ့​ ဘာ​ေြကာင့်​များ​ နှလံုး​သား​စစ်ပွဲမှာ လူြကမ်း​ြကီး​ြဖစ်ရ​ေလသလည်း​ အမည်နာမ​ေတာင် တွင်ခဲ့​ေလတယ်၊​
အို... အချစ်ရှံုး​သမား​ြကီး​ ဒဿဂီရိ.......

သက္ကရာဇ်​ေတွသာ အလီလီ​ေြပာင်း​လည်း​ခဲ့​တယ်၊​ အချစ်ရှံုး​သူ ဒဿဂီရိက​ေတာ့​ လူြကမ်း​ဘဝက မကျွတ်ရ​ေသး​။ လူြကမ်း​ေတွမှာ​ေရာ ချစ်တတ်တဲ့​ စိတ်မရှိရ​ေတာ့​ဘူး​တဲ့​လား​၊​ နှလံုး​သား​ကို ဖက်နုနုနဲ့​ထုပ်ဖို့​ ြကင်နာြခင်း​ ယုယြခင်း​ကို မသိမနား​လည်ခဲ့​တာ အခု​ေတာ့​ ဒဏ္ဍာရီထဲ ရာဇဝင်တွင်ခဲ့​ေလတယ်။ ​ေတာင်ဆယ်လံုး​ထက်က ရန်သူ​ေတာ်​ေတွရဲ့​ နှလံုး​သား​ကို တစ်​ေန့​တည်း​ထိုး​ေဖာက်နိုင်ခဲ့​ေပမဲ့​ မယ်သီတာရဲ့​ နှလံုး​သား​ကို မထိုး​ေဖာက်နိုင်ခဲ့​တာ ခက်ထန်ြကမ်း​တမ်း​ြခင်း​ေြကာင့်​လား​၊​ အြပစ်တင်ရယ် မ​ေစာလိုက်ပါနဲ့​၊​ သမုဒယြကား​က ချစ်ြခင်း​ေမတ္တာဆိုတာ မည်မျှပင် ခက်ထန်ြကမ်း​တမ်း​ေနပါ​ေစ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဝါဂွမ်း​နုလို ​ေပျာ့​ေြပာင်း​ေစခဲ့​တယ်။

စမ်း​ေချာင်း​ေရရဲ့​ စီး​ေမျှာမှု​ေပါ်မှ မယ်သီတာရဲ့​ ရုပ်ပံုလွှာကို ြမင်လိုက်ချိန် အလကင်္ာ​ေတွ မပိုရ​ေလာက်​ေအာင် ရင်ခုန်သံ​ေတွနဲ့​အတူ ​ေဆာက်တည်မရြဖစ်ခဲ့​တယ်ဆိုတာ လက်ထဲက ပုတီး​လွတ်ကျတဲ့​ ပံုရိပ်က ခိုင်မာခဲ့​ေပ​ေပါ့​။ ချစ်ြခင်း​မှာ မိုင်​ေပါင်း​ကု​ေဋများ​စွာ​ေဝး​ေန​ေပမဲ့​လည်း​ စိတ်ကို​ေြပာင်း​လဲ​ေစတဲ့​ ချစ်ြခင်း​အ​ေြကာင်း​တရား​ေတွက အံ့​ဩဖွယ်​ေတာင် ​ေကာင်း​ေနချိန်​ေပါ့​။ မျိုး​ရိုး​ရယ်မတူ ​ေရ​ေြမရယ်ြခား​ေန​ေပမဲ့​လည်း​ ချစ်ြခင်း​စိတ်​ေတွ​ေြကာင့်​ မယ်သီတာရှိရာ အရပ်စီ ြမင်း​ကိုဒုန်း​စိုင်း​လို့​ အ​ေြပး​လှမ်း​ခဲ့​တာ စာဖတ်သူ မသိ​ေပမဲ့​ သမိုင်း​က သိ​ေနခဲ့​ပါတယ်။

သနား​ညှာတာ ​ေထာက်ထား​မှုရယ် မရှိခဲ့​ေလ​ေတာ့​ ပျား​တစ်စက်​ေြကာင့်​ ြပည်ပျက်တယ် ဆိုရ​ေလမလား​၊​ ချစ်​ေသာမယ်သီတာ​ေြကာင့်​ ထီး​နန်း​လည်း​ေပျာက် ​ေရြကည်လည်း​ေနာက်ခဲ့​ရတယ်၊​ ဒါကို​ေတာင် အား​မရ​ေသး​ေတာ့​ သမိုင်း​အဆက်ဆက်မှာ အချစ်ြကီး​သူ လူြကမ်း​ြကီး​ အချစ်ရှံုး​သမား​ဒဿဂီရိ ြဖစ်ခဲ့​ရ​ေလတယ်.....။
{​ေဇာင်း​}

Comments

  1. မယ်သီတာက ဒဿကို ရုပ်ဆိုး​ြပီး​ မြကင်နာတတ်လို့​ မုန်း​မာန်ဖွဲ့​တယ်ထင်ပါတယ် :)

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်