သင်း​ကွဲငှက်

​ေြပာင်း​လဲြခင်း​ေတွရဲ့​ နာမဝိ​ေသသန​ေအာက်မှာ
နင်အသား​ြကခဲ့​ေလသလား​ စဉ်း​စား​မရ​ေအာင်ပဲ...

ခရီး​အဆံုး​ရဲ့​ မှတ်တိုင်ကို မ​ေရာက်ခင်
တို့​နှစ်​ေယာက်ရဲ့​ အိမ်ငယ်​ေလး​လည်း​
အရည်​ေပျာ်ခဲ့​ပါြပီ....

အခုဆိုရင် ငါဟာ
​ေလထဲက ဖ​ေယာင်း​တိုင်လို
ခံနိုင်ရည်လည်း​ နတ္တိ

မင်း​ထား​ခဲ့​ချင်တယ်ဆိုရင် ထား​ခဲ့​လိုက်​ေပါ့​
ငါဟာ သင်း​ကွဲ​ေနတဲ့​ ငှက်တစ်​ေကာင်
{​ေဇာင်း​}

Comments

  1. သင်း​မကွဲဘူး​ ကျွန်​ေတာ်အ​ေဖာ်ရှိပါတယ်ဗျ.. ဘာ​ေတွများ​ ြဖစ်​ေနပါ့​...

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်