ကို​ေဇာ် ​ေြပာခိုင်း​ေသာ အ​ေတွး​စများ​ ( Tag )

အ​ေတွး​ဆိုတာ စိတ်ကူး​တစ်ချို့​လား​၊​ ြဖစ်နိုင်မြဖစ်နိုင်ကို စဉ်း​စား​ရင်း​ကို အ​ေတွး​လို့​ေခါ်တာလား​ ဘယ်လိုအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်​ဆိုရမှန်း​ခက်​ေနရင်း​ အ​ေတွး​များ​ကို ပိုလို့​ပိုလာခဲ့​သည်။ အ​ေတွး​နှင့်​စိတ်ကူး​ ကို ဘယ်လို ခွဲထုတ်ြကည့်​မလည်း​ ​ေတွး​ေနရင်း​နှင့်​ စိတ်ထဲ၌ ​ေရရွတ်​ေနမိတယ်၊​ အ​ေတွး​..... စိတ်ကူး​.....

အ​ေတွး​သည် နက်နဲ​ေသာ မဟူရာ​ေချာက်ြကီး​ပမာနှင့်​ တူ​ေနြပီး​ ထိုအ​ေတွး​သည် အဖိုး​တန်​ေလသည်။ စိတ်ကူး​သည် အ​ေပျာ့​စား​ြဖစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်​ေတွး​ေတာမိတယ်၊​ စိတ်ကူး​သည် မြဖစ်တာကို ြဖစ်​ေအာင် လုပ်ယူ​ေမျှာ်​ေငး​ေသာ အရာြဖစ်သည်။ စိတ်ကူး​နှင့်​အ​ေတွး​သည် ထို​ေနရာ၌ လံုး​ဝြခား​နား​သည်ဟု မှတ်ယူမိသည်။ စိတ်ကူး​ယဉ်​ေသာ အရာသည် ​ေပျာ့​ေြပာင်း​၍ စိတ်ကို​ေြဖသာ​ေစသည်။ အ​ေတွး​သည် မာထန်​ေန​ေပ​ေသာ်လည်း​ စိတ်ကို လံုး​ဝ ထွက်​ေပါက်​ေပး​သည်ဟု ထင်မှတ်သည်။
=------------------------------------------------------------------------=

အ​ေတွး​၊​ စိတ်ကူး​၊​ စဉ်း​စား​ ထိုရာများ​သည် စိတ်ကို အလုပ်​ေပး​ေသာ အရာများ​ြဖစ်သည်။ ထိုသို့​အလုပ်​ေပး​မှာလည်း​ စိတ်သည် စိတ်နှင့်​တူမည်ဟု မှတ်ယူမိသည်။ စိတ်ကို ပမာနှိုင်း​ရ​ေသာ် သပွတ်အူနှင့်​တူသည်။ သို့​ေသာ် အ​ေတွး​ကို​ေတာ့​ သပွတ်အူမြဖစ်​ေစရန် ထိန်း​မှ​ေရ​ေပမည်။

ကို​ေဇာ် ​ေြပာသလို လူတိုင်း​၌ အ​ေတွး​ကိုယ်စီရှိြကသည်မှာမှန်၏။ အရူး​ေတာင်မှ အ​ေတွး​ရှိ​ေနလျှင် သာမာန်လူများ​သည်လည်း​ ပိုလို့​ေတာင် အ​ေတွး​များ​ရှိ​ေနသင့်​ေပသည်။

အ​ေတွး​စများ​ကို ​ေတွး​ရင်း​ရင်း​ြဖင့်​ စိ်တ်ကူး​ယဉ်မိ​ေသာ စိတ်များ​သည် တစ်ကယ်တမ်း​ေတာ့​ စိတ်ရဲ့​ခဏသာ ထွက်​ေပါက်ဟု ထင်မှတ်မိ​ေလ​ေတာ့​သည်။
=------------------------------------------------------------------------=

ကို​ေဇာ် တက်ဂ် ထား​တဲ့​ အ​ေတွး​စများ​ပိုစ့်​ကို အ​ေတွး​ရသလို ​ေရး​ထား​ပါ၏ :)
​ေပျာ်ရွှင်ပါ​ေစကို​ေဇာ်
{​ေဇာင်း​}

Comments

 1. ​ေကာင်း​တယ်ဗျာ။ အများ​နဲ့​မတူတဲ့​ ဒီလို အိုင်ဒီယာ​ေလး​ေတွကို ခိုက်​ေနတာ။ ကျွန်​ေတာ့်​မှာလည်း​ ဒီဟာတစ်ခု​ေရး​ရဦး​မယ်ဗျ။

  သတင်း​>(symbian v3 ကို လကုန်ခါနီး​ေလာက်ရမယ်ဗျ။ Opera ြမန်မာကီး​ဘုတ်ပါမယ်။ )

  ReplyDelete
 2. ​ေကာင်း​တယ်ဗျာ။ အများ​နဲ့​မတူတဲ့​ ဒီလို အိုင်ဒီယာ​ေလး​ေတွကို ခိုက်​ေနတာ။ ကျွန်​ေတာ့်​မှာလည်း​ ဒီဟာတစ်ခု​ေရး​ရဦး​မယ်ဗျ။

  သတင်း​>(symbian v3 ကို လကုန်ခါနီး​ေလာက်ရမယ်ဗျ။ Opera ြမန်မာကီး​ဘုတ်ပါမယ်။ )

  ReplyDelete
 3. တဂ်ပို့​စ်​ေလး​လာဖတ်သွား​တယ်ဗျ
  အသဲကွဲသူရဲ့​ အ​ေတွး​စ​ေလး​ေတွ​ေပါး​့​)

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်