အရူး​ေန့​ မဟုတ်​ေတာ့​ ရင်ခုန်​ေန့​

ညြကီး​က လမင်း​ြကီး​ေအာက် ြပား​ြပား​ဝပ်​ေန၏။ ဟိုဖက်ရပ်ကွက်တွင် ​ေခွး​ေဟာင်သံများ​ြကား​ရသည်။ အချိန်မ​ေတာ် ြကက်တွန်သံများ​သည်လည်း​ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ြကား​ရြမဲြဖစ်သည်။ ​ေလ​ေအး​နုများ​သည်လည်း​ ရင်ဝယ်သို့​ လာ​ေရာက်တိုက်ခတ်သွား​သည်။ ရင်ခုန်သံသည်လည်း​ ထိန်း​မရြဖစ်​ေနခဲ့​သည်။ ဟုတ်သည်။ သူမ ကို ချစ်တယ်ဆို​ေသာ စကား​ကို ​ေြပာဖို့​ ရင်ခုန်​ေနသည်မှာ ြငင်း​လို့​မရ​ေပ။ ​ေမ့​လို့​ရနိုင်ပါ့​မလား​ ဒီလို ဧပရယ် ၁ရက်​ေန့​ သူများ​ေတွက​ေတာ့​ ဧပရယ်ဖူး​ အရူး​ေန့​လို့​ သတ်မှတ်ြကတယ်။ ကျွန်ုပ်မှာ​ေတာ့​ ရူး​ေနသည်။ ဟုတ်သည် သူမကိုချစ်၍ ရူး​ေနသည်။

တစ်ခါမှ နှုတ်က မစွံ့​ခဲ့​ဖူး​ဘူး​ရယ်...။ သူမကို ချစ်တယ်​ေြပာဖို့​ စကား​လံုး​ေတွက အအထစ်ထစ် နဲ့​ ရင်ခုန်သံ​ေတွ​ေြကာင့်​ ဖိစီး​မှုက များ​လွန်း​တာ​ေြကာင့်​... မြဖစ်မ​ေန​ေြပာရ​ေတာ့​မည်။
“..... ကို အရမ်း​... ချစ်တယ်”
အိုး​.... ငါမှား​သွား​လား​ ဒီလိုချစ်တယ်​ေြပာလိုက်တာ။ မမှား​ပါဘူး​ေလ ရင်ထဲက ချစ်ြမတ်နိုး​မိလွန်း​လို့​ ချစ်တယ်​ေြပာမိတာ အြပစ်မှာမဟုတ်​ေပပဲ...၊​ တစ်​ေယာက်တည်း​ေြပာ တစ်​ေယာက်တည်း​ အ​ေြဖ​ေတွထုတ်နှစ်သိမ့်​ေနမိလိုက်သည်။

ကျွန်ုပ်​ေြပာလိုက်​ေသာ ချစ်တယ် ဆို​ေသာ စကား​ေြကာင့်​ သူမမှာ ရင်ခုန်​ေနရင်း​ အား​ရ​ေကျနပ် ပီတီြဖစ်သံကို ြကား​လိုက်ရသည်။ သူမရဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်သံသည် ကျွန်ုပ်အတွက် ပို၍ ပီတီြဖစ်မိ​ေန​ေတာ့​သည်။ ဟုတ်ပါသည် သူမ​ေပျာ်ဖို့​ သူမ စိတ်ချမ်း​သာဖို့​ ​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​ အရသာ​ေတွကို​ေပး​ဖို့​ ကျွန်ုပ်ရဲ့​ ချစ်တတ်​ေသာ နှလံုး​သား​ တစ်စံုရဲ့​ေစခိုင်း​ချက်မဟုတ်ပါလား​....။

ကျွန်ုပ်ဘက်ကလည်း​ ချစ်တယ် ဆို​ေသာ စကား​ကို အား​ရပါး​ရ ရင်ခုန်စွာ​ေြပာခဲ့​ြပီး​တဲ့​ေနာက် သူမ ဘက်က ြပန်​ေြပာမဲ့​ စကား​ကို ြကား​ချင်မိသည်။ အခု ဘူး​ပင်စိုက် အခုဘူး​ညွှန့်​ခူး​ချင်တာ​ေတာ့​ မဟုတ်ဘူး​ရယ်...။ တစ်ကယ်​ေတာ့​ ကျွန်ုပ်နှင့်​ သူမသည် စိတ်ထဲ၌ မြမင်ကွယ်ရာမှာ ချစ်​ေနြကြခင်း​ေြကာင့်​ြဖစ်သည်။

သူမသည် ကျွန်ုပ် ြကား​ချင်​ေသာ စကား​ကို ​ေြပာဖို့​ အ​ေတာ်ပင် သူမ၏ ရင်ခုန်သံကို ထိန်း​ဟန်တူ​ေနရသည်။ 3:00AM က​ေန ​ေြပာဖို့​ြပင်​ေန​ေသာ သူမမှာ ​ေြပာနိုး​ေြပာနိုး​နှင့်​ 3:10AM မှာ “ချစ်တယ်” ဆို​ေသာ စကား​ကို ြကား​လိုက်ရတဲ့​ေနာက်...
တိတ်ဆိတ်သွား​ခဲ့​သည်။ တိတ်ဆိတ်ြခင်း​ရဲ့​ အ​ေြကာင်း​မှာ ဝမ်း​သာပီတီ နှင့်​ သူမ၏ ရှက်တတ်​ေသာ အမှုအရာ​ေြကာင့်​သာြဖစ်သည်။

သူများ​ေတွ အရူး​လုပ်ြက​ေသာ ဧပရယ်ဖူး​မှာ ကျွန်ုပ်အတွက် တန်ဖိုး​ရှိ​ေသာ ချစ်ြခင်း​တစ်စံုတစ်ရာကို မှတ်မှတ်ရရ ရှိခဲ့​သည်။ ဟုတ်သည် ဒီ​ေန့​ဟာ April 1​ေန့​.... အရူး​ေန့​ မဟုတ်ဘူး​ ရင်ခုန်တဲ့​ေန့​.....

ဧပရယ်ဖူး​ အမှတ်တရ
{​ေဇာင်း​}

Comments

 1. အမှတ်တရ..​ေန့​ေပါ့​..ဟုတ်လား​

  ReplyDelete
 2. ​ေကာင်း​ေလှာင့်​ေတး​...​ေကာင်း​ေလှာင့်​ေတး​။ ဒါမျိုး​ေလး​ေတွ ြပန်နူး​ချင်တာ. မိန်း​မတီး​မှာစိုး​လို့​ ရင်ထဲမှာပဲ မျိုသိပ်လိုက်ရ​ေတာ့​တယ်။

  ReplyDelete
 3. ြကည့်​လဲလုပ်ဦး​ေနာ် ကို​ေဇာင်း​ ...
  အရူး​လုပ်ခံ​ေနရအုန်း​မယ် .. အဟီး​ ..

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်