​ေနာက်ဆံုး​ဖွဲ့​သီ လွမ်း​ရိပ်အမှီ

မ​ေန့​က ြဖစ်ပျက်ြခင်း​က ငါ့​အတွက် အရည်​ေပျာ်အိမ်မက်​ေတွသာြဖစ်ခဲ့​သည်။ ​ေကာင်း​ကင်သည် ြကာရှည်စွာ မ​ေတာက်ပနိုင်။ ​ေနမင်း​သည်လည်း​ ြကာရှည်စွာ အပူဒဏ်မ​ေပး​နိုင်။ နီး​စပ်ြခင်း​သည်လည်း​ ​ေဝး​ကွာြခင်း​ရဲ့​ အ​ေဖာ်မွန်သာ။ မင်း​မရှိရင် မြဖစ်တဲ့​ ငါ့​ရဲ့​ ကမ္ဘာလည်း​ တစ်စစီြပိုပျက်လို့​ ​ေလထဲကအိမ်။
တမ်း​တရမ္မက်​ေတွ
အ​ေဝ​ေဝ အြဖာြဖာနဲ့​
လမိုက်ညမှာ ငါ့​ရဲ့​ နှလံုး​သား​တစ်စံု
ကျ​ေပျာက်ခဲ့​ဖူး​ရဲ့​....

ချစ်သူြဖစ်လို့​ မုန်း​သူြဖစ်ခဲ့​ရတယ် လက်ြပ နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာ ဝတ္ထုဇာတ်လမ်း​ေတွမှာသာ ရှိခဲ့​ေပမဲ့​ တစ်ကယ်တမ်း​ေတာ့​ စိတ်ထဲ မဝံ့​မရဲ​ေြကာင့်​သာ နှုတ်မဆက်လိုတယ်၊​ ​ေကာင်း​ကင်က ခပ်မိန့်​မိန့်​ပါပဲ၊​ ​ေရြပင်က တိတ်ဆိတ်စွာမို့​ ငါ့​ရဲ့​ အိမ်မက်​ေတွထဲ ​ေကျး​ဇူး​ြပု၍ ခဏ​ေလာက်​ေတာ့​ ​ေတွ့​ခွင့်​ေပး​ပါ...
ခဏ​ေလာက်​ေတာ့​ ​ေတွ့​ခွင့်​ေပး​ပါ
​ေလညာရပ်က ြကင်ရာနှမ
အလကင်္ာမလှ​ေတာင်
ဇာမဏီငှက်ငယ်
​ေတာင်စံုလှ​ေလာက်ပါရဲ့​..

​ေမျှာ်လင့်​ချက်​ေတွ ​ေရလို မီး​လို တစ်စိမ့်​စိမ့်​နဲ့​ ပဲ့​လို့​ေြကွ၊​ ငါ့​ရဲ့​ ​ေြမ​ေလး​ထဲ သဲတစ်လံုး​ထိုး​လို့​ ​ေနှာင်း​အတိတ်က ဇာတ်​ေြကာင်း​ကို ​ေြပာင်း​ကာ ဖွဲ့​ဆိုရင်း​ ​ေစာင့်​ေမျှာ်ခဲ့​ဖူး​၏။
အခု​ေတာ့​
အ​ေန​ေဝး​လို့​ေန၏

ခွဲြခား​မှုရဲ့​ တစ်ဖက်ကမ်း​က လက်ယပ်​ေခါ်လို့​ အ​ေြပး​အလွှား​ ငါသွား​ခဲ့​ဖူး​ချိန်က ​ေြကာက်စရာ​ေကာင်း​တဲ့​ မင်း​ရဲ့​ အြပံုး​တစ်စံုကို ​ေတွ့​ရှိခဲ့​တဲ့​ေနာက် ရ​ေဝ ရ​ေနှာင်း​ ​ေသာင်​ေြပာင်း​ေထွလာ​ေတွကို ဟိုဟိုဒီဒီ မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ်လုပ်ခဲ့​ဖူး​တယ်၊​ တစ်ကယ်​ေတာ့​ နာကျင်ြခင်း​ဆိုတာ ြကင်နာြခင်း​မှ မဟုတ်ပဲ....
ငါ့​ရဲ့​ဘဝ
ငါ့​ရဲ့​ခဏ
ငါ့​ရဲ့​ အလကင်္ာ​ေတွြကား​မှာ
ခွဲြခား​မှုဆိုတာ နတ္တိ
{​ေဇာင်း​}

Comments

 1. ​ေနာက်ဆံုး​ဖွဲ့​သီတဲ့​ လွမ်း​ရိပ်​ေလး​ကို အမှီ လာ​ေရာက်ခံစား​သွား​ပါတယ်..​ေဇာင်း​ေရ...

  ReplyDelete
 2. ကဗျာကို ခံစား​သွား​ပါတယ်၊​

  ReplyDelete
 3. ကဗျာ​ေလး​ လာဖတ်သွား​ပါတယ်ရှင်း​
  အလွမ်း​ကဗျာ​ေတွမှ ​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​ခံစား​ချက်​ေတွဆံုနိုင်ပါ​ေစရန်​ေတာင်း​ဆုြပုပါတယ်​ေနာ်
  သာယာချမ်း​ေြမ့​ပါ်စ​ေနာ်
  မိုး​

  ReplyDelete
 4. `တမ်း​တရမ္မက်​ေတွ
  အ​ေဝ​ေဝ အြဖာြဖာနဲ့​
  လမိုက်ညမှာ ငါ့​ရဲ့​ နှလံုး​သား​တစ်စံု
  ကျ​ေပျာက်ခဲ့​ဖူး​ရဲ့​....´
  အဲဒီစာသား​ေလး​ကိုြကိုက်လို့​ပါ​ေနာ်...။ခံစား​ချက်ကဗျာ
  ​ေတွကိုအြမဲ​ေမျှာ်လင့်​ေနပါတယ်။
  ကျန်း​မာရွှင်လန်း​ပါ​ေစ..။
  ခင်တဲ့​
  သဒ္ဓါ

  ReplyDelete
 5. ​ေနအပူနဲ့​ေတာင် လွမ်း​နိင်ရက်တယ်.

  ReplyDelete
 6. ကဗျာ​ေလး​ကို ​ေနွပူပူမှာ ဖတ်ရင်း​ နွမ်း​လျသွား​တယ်း​)

  ReplyDelete
 7. အလွမ်း​ကဗျာ​ေတွချည်း​ ဖတ်​ေနရတယ်။
  အလွမ်း​ေတွမှ လွတ်​ေြမာက်ပါ​ေစ။

  ReplyDelete
 8. ကဗျာလာဖတ်တာ ကို​ေဇာင်း​ေရ ... စီ​ေဘာက်မထည့်​ေပး​
  ထား​လို့​မ​ေအာ်ြဖစ်တာ .. ​ေန​ေကာင်း​တယ်​ေနာ် ..

  ReplyDelete
 9. ကို​ေဇာင်း​ေရ ... ​ေန​ေကာင်း​တယ်​ေနာ် ..

  ReplyDelete
 10. ​ေပျာက်​ေနတယ်ဗျ​ေနာ်... ဘယ်ကို​ေရာက်​ေနတာလဲ။ ​ေနာက်ဆံုး​ဖွဲ့​သီဆိုြပီး​ ​ေကျာခိုင်း​သွား​ေတာ့​မလို့​လား​။ စီ​ေဘာက်လည်း​ သံုး​မရ​ေတာ့​ ဒီမှာပဲ သတင်း​ေမး​ခဲ့​ပါတယ်။

  ReplyDelete
 11. ြငိမ်း​စိုး​ဦး​
  လွမ်း​ရိပ်​ေလး​ေတွ ​ေြပပါ​ေစလို့​ အ​ေရာက်လာခဲ့​တယ် ...

  ReplyDelete
 12. အ​ေရာက်လာပါတယ် ...
  ြငိမ်း​စိုး​ဦး​

  ReplyDelete
 13. ချစ်သူြဖစ်ခဲ့​ဖူး​လို့​ မုန်း​သူ​ေတာ့​မြဖစ်ချင်ပါ။ လက်ြပနှုတ်ဆက်ဖို့​ဆိုတာလည်း​ အ​ေဝး​မှာ .....

  ReplyDelete
 14. တိုင်း​ရင်း​သား​အချို့​ စကား​ေြပာတဲ့​အခါမှာ သ နဲ့​ တ နဲ့​ သိပ်မကွဲတာ​ေတွရှိပါတယ်။ ဆရာ​ေဇာင်း​ရဲ့​စာအချို့​မှာ သ နဲ့​ တ လွဲ​ေနတာ​ေလး​ေတွ​ေတွ့​ရပါတယ်။
  သတိထား​၍​ေရး​ေစချင်ပါ၏ ..

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်