Posts

Showing posts from 2011

ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ ြမန်မာဓ​ေလ့​

Image
အား​လံုး​ပဲ မဂင်္လာပါ.....
ဧရာြမန်မာယူနီကုတ်အဖွဲ့​အ​ေနနဲ့​ ကျွန်​ေတာ်တို့​ စုစည်း​တင်ဆက်ထား​တဲ့​ တင်ဆက်​ေနဆဲ စု​ေဆာင်း​ေနဆဲ ြဖစ်တဲ့​ Blog တစ်ခုနဲ့​ သင့်​ကို မိတ်ဆက်​ေပး​ပါရ​ေစ...။ Blog ရဲ့​ အမည်ကြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ ြမန်မာဓ​ေလ့​ လို့​ ​ေပး​ထား​တာ ြဖစ်ြပီး​ သူ့​ဆီမှာ ြမန်မာစာနဲ့​ပတ်သက်သာ​ေတွ သမိုင်း​ဆိုင်ရာ​ေတွ ဗဟုသုတရစရာ​ေတွကို စံုလင်စွာ ​ေတွ့​ြမင် ဖတ်ရှု​ေလ့​လာလို့​ရပါတယ်။

Blog မှာ ဘာ​ေတွရှိလည်း​ ဘာ​ေတွရနိုင်လည်း​ ဘယ်လို​ေတွ လုပ်ထား​လည်း​ဆိုတာကို အ​ေရး​အသား​ထက် ​ေြပာထား​တာ​ေလး​ကို နား​ဆင်ြကည့်​ပါ .....ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ ြမန်မာဓ​ေလ့​www.myanmarsar.org
{ကျွန်​ေတာ်နဲ့​ VOA အင်တာဗျူး​ထား​တာ​ေလး​ပါ}


Blog ထဲမှာ အား​လံုး​က​ေတာ့​ တန်ဖိုး​ြကီး​ေတွပါပဲ။ သို့​ေသာ် သမိုင်း​ဆိုင်ရာနဲ့​ ပတ်သက်လို့​ေတာ့​ တခုရှိပါ​ေသး​တယ်။ အဲ့​ဒါက​ေတာ့​ ​ေရှ့​ေဟာင်း​ဂျာနယ်​ေတွပါပဲ။ ကျွန်​ေတာ်တို့​ မသိလိုက် မြမင်လိုက်တဲ့​ အ​ေြကာင်း​အရာ​ေတွ ပံုရိပ်​ေတွကို မျက်ဝါး​ထင်ထင်ြမင်​ေနရသလို ခံစား​ရမဲ့​ Blog တခုပါ အဲ့​ဒါက​ေတာ့​...
​ေခတ်​ေဟာင်း​ဂျာနယ်များ​http://journal.myanmarsar.org/

{ကျွန်​ေတာ်နဲ့​ VOA အင်တာဗျူး​ထား​တာ​ေလး​ပါ}တကယ…

မိုး​စက်များ​ရဲ့​အလွန်.........

Image
အခန်း​ (၁)
မိုး​ေရစက်​ေတွ တစ်​ေပါက်ြပီး​တစ်​ေပါက် မျက်နှာ​ေပါ် ကျလာတဲ့​အခါမှာ​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်နိုး​ခဲ့​ရပါြပီ။

ကျွန်​ေတာ်တစ်​ေယာက်တည်း​မဟုတ်ပါဘူး​။ အ​ေဖရယ် အ​ေမရယ် အစ်မြကီး​ရယ် ညီ​ေလး​၊​ ညီမ​ေလး​ေတွ​ေရာ​ေပါ့​။ ​ေဈး​သက်သက်သာသာနဲ့​ ရှာဌား​ထား​ရတဲ့​ ​ေခါင်မိုး​မလံုတဲ့​ အိမ်​ေလး​ဆို​ေတာ့​ မိုး​ရွာြပီဆိုရင် ဒုက္ခ​ေရာက်ြကရတာက​ေတာ့​ အြမဲလိုလိုပါပဲ။ မိုး​ရွာြပီဆိုရင်​ေတာ့​ အိပ်​ေနရာမှ အား​လံုး​ထြကြပီး​ ​ေထာင့်​ေလး​တစ်​ေနရာမှာ ဝိုင်း​စုထိုင်​ေနြကရတဲ့​ ြမင်ကွင်း​ေလး​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ မျက်ဝန်း​ထဲ တရိပ်ရိပ်ြမင်​ေနမိပါတယ်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦


အခန်း​ (၂)
သူ့​ရဲ့​ နာမည်အတို​ေကာက်က ဖိုး​လံုး​။ ပုပုလံုး​လံုး​မို့​ ဖိုး​လံုး​လို့​ ​ေခါ်ြကတာ​ေပါ့​။ အဲ့​ဒီ​ေကာင်​ေလး​ေတွရဲ့​ မိသား​စုဟာ အ​ေဖက ပန်း​ရံသမား​၊​ အ​ေမက အဝတ်​ေလျှာ်တဲ့​အလုပ်လုပ်တယ်။ သူ့​အစ်မက အိမ်ပတ်ဝန်း​ကျင်း​မှာ ​ေတာက်တိုမယ်ရ​ေလး​ေတွ လိုက်လုပ်​ေပး​တယ်။ သူက​ေတာ့​ ညီ​ေလး​ ညီမ​ေလး​ေတွကို ထိန်း​ေပး​ရတယ်​ေပါ့​။ သူတို့​ရဲ့​ ဘဝကို ြခံုြကည့်​လိုက်ရင် တစ်​ေန့​လုပ်တစ်​ေန့​စား​ဆိုတာ ဒါမျိုး​ကို ​ေခါ်တာြဖစ်မယ်။ တစ်​ေန့​အလုပ်မရရင် အိမ်က က​ေလး​ေတွ ဆာ​ေန​ေရာ့​မ…

ရုတ်တရက်ဝမ်း​သာ ြဗာကယာဝမ်း​နည်း​

Image
အနာဂတ်ကို ဦး​တည်၍ မသွား​ေသာ မနက်ြဖန် နှင့်​ ကျွန်ုပ်သည် သက်ဆိုင်မှုရှိ မရှိကို အ​ေဝး​က သစ်ပုတ်ပင်ြကီး​သာ သိလိမ့်​မည်ဟု မှတ်ယူရပါလိမ့်​မည်။ ြကယ်​ေတွ​ေြကွတိုင်း​ စို့​နစ်​ေနခဲ့​ေသာ ကဗျာတစ်ပုဒ်နှင့်​ ပန်း​တစ်ဆုပ်ဟာ ကျွန်ုပ်အတွက် အ​ေဖာ်မွန်အြဖစ် အသိအမှတ်ြပုဖို့​ မနက်ြဖန်နှင့်​ အတိတ်ြပန်ဇာတ်လမ်း​ေတွကို​ေတာ့​ ​ေမ့​ထား​မှ ြဖစ်ပါလိမ့်​မည်။

မလိုတာ​ေတွရြပီး​ လိုတာ​ေတွမရတဲ့​အခါ ကိုယ့်​ကိုကိုယ် အမည်နာမများ​စွာြဖင့်​ ​ေဆး​ေြကာသုတ်သင်ဖို့​ ငှက်က​ေလး​ေတွ ​ေတး​သီ၍ ​ေဖာ်ြကူး​ခဲ့​ြကသည့်​ ပံုရိပ်များ​သည် တိမ်ပန်း​ချီပမာ ခပ်ရွရွ​ေလး​ ြမူး​ြကွ​ေနလျက်၊​ ​ေတွ​ေဝ၊​ ​ေဆွး​ေငး​ဖို့​ကို အချိန်​ေတွအ​ေဝး​သို့​ ထွက်​ေြပး​သွား​ခဲ့​ေလသည်။ အ​ေနာက်သို့​ လံုး​ဝ(လံုး​ဝ) လှည့်​မြကည့်​တတ်​ေသာ ရထား​တစ်စင်း​နှင့်​ အြပတ်ြပတ်သစ္စာတို့​သည် လံုး​ဝ အနား​သတ်၍ မရသည်ကို ဓါး​သွား​ေပါ်က ပျား​ရည်စက်က ဆံုး​ြဖတ်သွား​လိမ့်​မည်ဟု မှတ်ယူရင်း​ ကျွန်ုပ်သည် ဓါး​သွား​ေပါ်က ပျား​ရည်စက်ကို သမင်လည်ြပန်အြကည့်​မျိုး​ြဖင့်​ ြကည့်​၍သာ တ​ေရွ့​ေရွ့​လှမ်း​ေနဆဲ ​ေြခလှမ်း​များ​မှာ ပျား​ရည်စက်နှင့်​ ​ေဝး​ကွာခဲ့​ေလသည်။
“မနက်ြဖန်ဆိုတာ မ​ေသချာြခင်း​ရဲ့​မျိုး​နွ…

လူရွှင်​ေတာ်...

Image
​ေရာင်စံုကာလာကာ​ေရှ့​မှာ ​ေရာက်ရှိလာ​ေသာ ဧည့်​ပရိတ်သတ်များ​ကို ကျွန်​ေတာ့​ရဲ့​ မျက်နှာကို အစွန်း​ကုန်အထိ စပ်ြဖီး​ြဖီး​လုပ်ထား​ကာ ြမင်သူတိုင်း​ ရယ်​ေမာနိုင်​ေအာင်ဖန်း​တီး​ထား​ရပါတယ်။ ဘာ​ေြကာင့်​ ဒီလိုလုပ်ရတာလည်း​ဆို​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်ဟာ လူရွှင်​ေတာ် တစ်​ေယာက်မို့​ပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ လူရွှင်​ေတာ်ဆိုတာ ကိုယ်ြပက်လိုက်တဲ့​ ြပက်လံုး​တိုင်း​လိုလိုမှာ ရယ်စရာ ​ေမာစရာ အူရွှင်စရာ​ေတွ ပါ​ေနတာ​ေြကာင့်​ လူရွှင်​ေတာ်လို့​ သတ်မှတ်ခဲ့​ြကသည်လား​ မသိ။ ​ေသချာတာက​ေတာ့​ လူရွှင််​ေတာ်ဆိုတာ အသံုး​ေတာ်ခံ ​ေဝါဟာရ များ​ထဲမှာ တစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။

ပရိတ်သတ်များ​က လူရွှင်​ေတာ်တစ်​ေယာက် ရဲ့​ ြပက်လံုး​ေတွမှာ လွှင့်​ေမျှာ​ေနြကအြပီး​မှာ သူတို့​ရဲ့​ ​ေကာက်ချက်က​ေတာ့​ င​ေပါ င​ေြကာင် ဟာသ​ေကာင်.....

​ေရာင်စံုကာလာကာ​ေရှ့​မှာ လူ​ေတွကို ကျွန်​ေတာ် ရယ်​ေမာ​ေအာင် အမျိုး​မျိုး​လုပ်ြပရတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ြပက်လံုး​ေတွ​ေြကာင့်​ လူရို​ေသတန်တဲ့​ အြဖစ်မျိုး​ေတွကိုလည်း​ လုပ်ခဲ့​ရတယ်။ ​ေရာင်စံုကာလကာရဲ့​ အ​ေရှ့​ကို​ေရာက်တာနဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ြပက်လံုး​ေတွ​ေြကာင့်​ ရယ်​ေမာ​ေနတယ်ဆိုရင်ပဲ ​ေကျနပ်မိတယ်၊​ ကျွန်​ေတာ် မ​ေပျာ်​ေပမဲ့​လည်း​ ပရိသတ်​ေတွ ​ေပျာ်​ေန…

ကျွန်​ေတာ် လူြကမ်း​သရုပ်​ေဆာင်

Image
မနက်မိုး​လင်း​တာနဲ့​ လုပ်စရာရှိတာလုပ်အြပီး​ (၈)နာရီလည်း​ ထိုး​ြပီ အလုပ်က​ေလး​များ​ရမလား​လို့​ ​ေကျာက်တံတား​ဘက်ကို ​ေြခဆန့်​ရ​ေပဦး​မယ်။ ၃၅လမ်း​-၃၆လမ်း​မှာက ကျွန်​ေတာ်တို့​လို လူြကမ်း​ေတွအများ​စု အသွား​အလာအများ​ဆံုး​ေလ၊​ အသွား​အလာများ​ဆို ဇာတ်ကား​တစ်ကား​မှာ လုခန်း​ ရိုက်ခန်း​ တစ်ခန်း​ေလာက်ပါလည်း​ မိသား​စု တစ်​ေန့​တာ စား​ဝတ်​ေန​ေရး​အတွက် ရတာ​ေပါ့​ဗျာ။ အလုပ်မရတဲ့​ ​ေန့​ေတွဆို ကျွန်​ေတာ့်​မိန်း​မရဲ့​ ​ေဈး​ဖိုး​ထဲက လမ်း​စရိတ်အြဖစ် နုတ်ထား​ရတာလည်း​ ရှိခဲ့​ဖူး​တယ်။ ကျွန်​ေတာ်ဟာ နာမည်ြကီး​ေနတဲ့​ လူြကမ်း​မင်း​သား​ ကိုကိုဦး​လည်း​ မဟုတ် ​ေအာင်ခိုင်လည်း​ မဟုတ် ကျား​ြကီး​လည်း​မဟုတ် မျက်ြပူး​လည်း​မဟုတ် ဦး​ြမ​ေမာင်လည်း​မဟုတ်​ေတာ့​ တစ်ခါတစ်ခါ ရိုက်ကွင်း​ထဲ ပါသွား​ရင် ပိုက်ဆံက နည်း​နည်း​ေလး​ပဲ ရတယ်ဗျာ၊​ ရတဲ့​နည်း​နည်း​ေလး​ကလည်း​ တစ်ကယ့်​ကို မိသား​စုအတွက် တစ်​ေန့​တာ​ေလး​ေပါ့​.....။

သရုပ်​ေဆာင်​ေြကး​နည်း​နည်း​ေလး​ရတဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​လို လူြကမ်း​ေတွကိုဗျာ လမ်း​သွား​လမ်း​လာက အစ​ေပါ့​၊​ ြမင်တာနဲ့​ မ​ေကျနပ်တဲ့​အြကည့်​ေတွ အလိုမကျတဲ့​ အြကည့်​ေတွနဲ့​ ြကည့်​လိုြကည့်​နဲ့​ ​ေဟာ့​... မင်း​သား​မင်း​သမီး​ေတွကိုများ​ ြပ…

ကျကွဲသွား​တဲ့​ အိမ်မက်

အချစ်ဆို​ေသာ အရာသည် ြဖူသလား​ မည်း​(မဲ)သလား​ ကျွန်မ မသိခဲ့​၊​ သိဖို့​လည်း​ အခွင့်​အ​ေရး​သည် မရှိခဲ့​၊​ ငယ်စဉ်ကတည်း​က ကျွန်မအတွက် အချစ်သည် အ​ေဖာ်မြဖစ်လာခဲ့​၊​ ထို့​အတွက်​ေြကာင့်​ ကျွန်မသည် အချစ်ငတ်သူ တစ်​ေယာက်အြဖစ် ကိုယ့်​ကိုကိုယ် သတ်မှတ်ရမည်ဆိုပါက ရှက်ြပံုး​ြပံုး​ေတာ့​ နည်း​နည်း​ေလး​ြပံုး​မိသည်။
-------------------------x x-------------------------
ငယ်စဉ်ကတည်း​က အိမ်နီး​ချင်း​လည်း​ြဖစ် ရွယ်တူလည်း​ြဖစ် ​ေကျာင်း​ေနဖက်လည်း​ြဖစ် မိသား​စုအချင်း​ချင်း​ကလည်း​ ပတ်သက်မှု​ေတွ ရှိ​ေနြကသည့်​အတွက် သူ နှင့်​ ကျွန်မ ငယ်​ေပါင်း​ြကီး​ေဖာ်အြဖစ် ရင်း​နှီး​ေနခဲ့​သည်မှာ ယ​ေန့​ထက်ပင်။ သူ သည် ကျွန်မကို ချစ်​ေနသည်မှာ သိ​ေနသည်၊​ ဒါ​ေပမဲ့​လည်း​ သူ့​ရဲ့​အချစ်ကို ကျွန်မစိတ်မဝင်စား​ပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်း​ ရင်း​နှီး​ေနတာလည်း​ြဖစ် အိမ်နီး​ချင်း​လည်း​ြဖစ် သူ့​အ​ေြကာင်း​ကိုယ့်​အ​ေြကာင်း​လည်း​ ​ေကာင်း​ေကာင်း​သိ​ေနြကသည်။ နှစ်ဖက်မိဘများ​က ကျွန်မ နဲ့​ သူ့​ကို သ​ေဘာတူ​ေနြကသည်ကို ကျွန်မ မသိခဲ့​၊​ နှစ်ဖက်မိဘများ​က စကား​အြပန်အလှန်ကျွံ​ေနြပီး​ြဖစ်သည်။ ကျွန်မရဲ့​မိဘ ​ေတွက အိမ်​ေထာင်ြပုဖို့​ ​ေြပာလာြကတဲ့​အခါ ကျွန်မအတွက် စိတ်​ေချာက်ချား​ေ…

သစ်ရွက်​ေြခာက်ရဲ့​ ဈာပန

Image
​ေလဟုန်မှာ ​ေဝ့​ဝဲ​ေနအလား​ သစ်ရွက်​ေြခာက်ရဲ့​ ဈာပနအခမ်း​အနား​မှာ ငိုသူမရှိ မျက်ရည်ကျမည့်​သူမရှိ ပဲ ရယ်သံ​ေတွက ​ေတး​သွား​ေတွအလား​ သီဆို​ေနြကအခိုက်မှာ ဝမ်း​နည်း​စရာ​ေကာင်း​တဲ့​ သစ်ရွက်​ေြခာက်ရဲ့​ ဈာပနအခမ်း​အနား​ဟာ တစ်ခဏအတွင်း​မှာ အသွင်​ေြပာင်း​သွား​ခဲ့​တယ်၊​

​ေြကွသူက ​ေြကွသွား​ခဲ့​ေပမဲ့​ စွန့်​ပစ်သူက စွန့်​ပစ်သွား​ခဲ့​တယ်၊​ ထိုစဉ်အခိုက်​ေလး​မှာ တန်ဖိုး​ကို ထား​တတ်သူတစ်​ေယာက်အတွက်​ေတာ့​ ထိုဈာပန အခမ်း​အနား​ဟာ အထီး​ကျန်မဲ့​စွာ သူမတစ်​ေယာက်တည်း​ ငို​ေြကွး​ေနခဲ့​တယ်၊​

ပင်ယံထက်မှာ ရှိ​ေနချိန်​ေတာ့​ သစ်ပင်တစ်ပင်ဟာ သစ်ရွက်စိမ်း​ေလး​ေတွနဲ့​ လှပ​ေန​ေပမဲ့​လည်း​ ​ေြကွကာကျသွား​ချိန်​ေတာ့​ သဘာဝရဲ့​အလှတရား​ဟာ ပျိုပျက်လို့​ယိမ်း​ယိုင်ခဲ့​ေလတယ်.....။

​ေြကွပါ​ေစ​ေလ
​ေလရူး​သုန်သုန်
လွှင့်​ေမျှာကမ္ဘာြခား​
အထီး​ကျန်စွာနဲ့​
ကမ္ဘာြခား​ခဲ့​တာ
ဘဝနှစ်ခုြကား​..
{ကို​ေဇာင်း​}
11/24/09|9:42 PM

တာ​ေလငလျင်

Image
‘‘အြငိုး​ြကီး​တဲ့​ေြမငလျင်’’
ထို ​ေန့​၏ သက္ကရာဇ်သည် ၂၄.၃.၂၀၁၁ ြဖစ်သည်။ ည ဂနာရီ မိနစ်၂၅/၃ဝတွင် ြပင်း​အား​ ၇.ဝခန့်​ရှိ​ေသာ ​ေြမထု​ေြမလွှာ အံုြကွမှုတို့​သည် ဘယ်အြငိုး​ရယ်​ေြကာင့်​မသိ ထမင်း​အတူစား​ေနြက​ေသာ မိသား​စုများ​စွာ၊​ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း​များ​ကို ြကည့်​ရှု​ေနြက​ေသာ မိသား​စုများ​စွာ၊​ အြပစ်မဲ့​ က​ေလး​သူငယ်များ​၊​ သက်ြကီး​ရွယ်အိုများ​ ​ေတာင်သူလယ်သမား​များ​ စသည်တို့​၏ အသက်​ေပါင်း​များ​စွာကို မိနစ်ပိုင်း​အတွင်း​၌မှာပင် နှုတ်ယူကာ တစ်မျိုး​ အနာတရြဖစ်​ေစရန် တစ်ဖံု ြပုသွား​ခဲ့​သည်။

ထို့ ​သို့​ြဖင့်​ အား​မရ​ေသး​ပဲ ထို​ေန့​တစ်ညလံုး​၌ အြပင်း​တစ်မျိုး​ မသိမသာ တစ်မျိုး​နှင့်​ ​ေြမတို့​မှာ တုန်ခါ​ေန​ေလသည်။ ငလျင်ဒဏ်ကို ခံလိုက်ရ​ေသာ ​ေဒသများ​မှ ြပည်သူလူထုတို့​သည် ထိုသို့​ငလျင်မျိုး​ ဘယ်အချိန်ထလှုပ်ခတ်​ေလမလည်း​ဟု ​ေတွး​တထိတ်ထိတ်ြဖစ်၍ ​ေနရသည်။ ကျွန်​ေတာ်အပါအဝင် ငလျင်အဖျား​ခတ်​ေဒသ (တာချီလိတ်ြမို့​ အြပင်း​အထန်မဟုတ်​ေသာ်လည်း​ ြပင်း​ထန်မည်ကို ​ေြကာက်​ေနရ​ေသာ​ေဒသ)မှ လူထုတို့​သည်လည်း​ ကျီး​လန့်​စာစား​ေနရသကဲ့​ ရှိ​ေနြကသည်။ ငလျင်လှုပ်မည်ကို ​ေြကာက်လန့်​၍ အြပင်သို့​ထွက်ခိုက် မိုး​တို့​သည် တဖွဲဖွဲကျလာြပန်သည်။ “ကံဆ…

ကဗျာတစ်ပုဒ် ပန်း​တစ်ပွင့်​

ဖူး​သည့်​ပန်း​တို့​ပွင့်​ခဲ့​ြပီ
စွဲလန်း​သည့်​စိတ်တို့​ အချစ်ြဖစ်ခဲ့​သည်

ကမ္ဘာဦး​အစက အချစ်ကို ဘယ်သူဖန်ဆင်း​ပါသလဲ
​ေမး​ခွန်​ေတွအြပည့်​နဲ့​ မချစ်တတ်သူ​ေတွ ​ေမး​ခဲ့​ြကသည်

မချစ်ဖူး​တဲ့​ အချစ်ဦး​တစ်​ေယာက်လို
​ေတွး​ေတာ နှိုင်း​ဆကာမှ
အချစ်ကို မိမိကိုယ်သာ ဖန်း​ဆင်း​ခဲ့​သည်

သက်ဆိုင်သူအနား​ ခဏ​ေလး​ြဖစ်ြဖစ်
အချစ်ပန်း​တို့​ ပွင့်​ချင်တိုင်း​ပွင့်​ေနပါ​ေစ

စိတ်မှာရည်စူး​ လက်တို့​ မစူး​ရ​ေလ​ေအာင်
ဆူး​တို့​ဖယ်ရှား​  နှင်း​ဆီနီနီ ​ေပး​ချင်မိလျက်

အ​ေဝး​တစ်​ေနရာဆီက
လွမ်း​ရတဲ့​လူ

အမှတ်တရဆိုတာ လူကလုပ်​ေပမဲ့​လည်း​
စိတ်ချင်း​ဆက်လို့​ စကား​တစ်ခွန်း​ေတာ့​
ပန်း​ရနံ့​ေတွြကား​ ပါး​လိုက်ချင်ရဲ့​

ဒီကဗျာ​ေလး​က ချစ်သူများ​ေန့​အတွက်
ပန်း​တစ်ပွင့်​သဖွယ်အမှတ်တရြဖစ်​ေစ​ေတာ့​....

{​ေဇာင်း​}
12:38 AM 2/13/2010

ရက်​ေပါင်း​ကိုး​ေထာင့်​ေလး​ရာကိုး​ဆယ်

Image
​ေဆာင်း​ေလ​ေြပ​ေလနု​ေတွအြကား​ ​ေတာင်ြကီး​ြမို့​ရဲ့​ အ​ေအး​ဒဏ်က အထက်ြပည်​ေအာက်ြပည်အဖို့​ေတာ့​ ချမ်း​ခိုက်ခိုက်တုန်ဖွယ် ြဖစ်​ေစပါ​ေတာ့​သည်။ ထိုကာလ ​ေဖ​ေဖာ်ဝါရီလအတွင်း​ အညတရ ရပ်ကွက်​ေလး​တစ်ခုတွင် ​ေမွး​ဖွား​ခဲ့​ေသာ ​ေကာင်​ေလး​တစ်​ေယာက် သိပ်ထူး​ြခား​မှုမရှိ​ေသာ အရာများ​ြဖင့်​ သူများ​နည်း​တူ​ေမွး​ဖွား​ခဲ့​သည်။ ထူး​ြခား​သည်ဆိုလို့​ ဝါး​ရံု​ေတာထဲတွင် ​ေမွး​ဖွား​ခဲ့​ြခင်း​ြဖစ်သည်။ ထိုသူသည် ကျွန်​ေတာ်သာြဖစ်သည်။
-----------------------ထ-----------------------------ထ---------------------ထ-----------------------

စစ်တပ်ထဲမှာရှိ​ေနတဲ့​ ဖခင်က ဘာရယ်​ေြကာင့်​မသိ စိတ်တိုြပီး​ ဗိုလ်ြကီး​တစ်​ေယာက်ရဲ့​ ဝက်ကို ​ေသနတ်နဲ့​ပစ်မိလို့​ ကွာတား​ကျခံရတဲ့​အခါ ​ေနာက်များ​ စိတ်တိုတိုနဲ့​ကျွန်​ေတာ့်​ကို “​ေဟ့​ေကာင် မင်း​က တနဂင်္​ေနွသား​မို့​ ငါ့​ေန့​နံနဲ့​မကိုက်ဘူး​ ခိုက်တယ်” လို့​ ​ေြပာခဲ့​ဖူး​သည်။ ဖခင်ရယ်လို့​ မဟုတ်ပါဘူး​၊​ ​ေန့​နံမတည့်​တာကို အဖွား​လည်း​ေြပာဖူး​သည်။ အစ်မြကီး​ကလည်း​ တနဂင်္​ေနွ၊​ ကျွန်​ေတာ်ကလည်း​ တနဂင်္​ေနွ၊​ တနဂင်္​ေနွနဲ့​ဗုဒ္ဓဟူး​ ​ေန့​နံမကိုက်ဘူး​တဲ့​၊​ ဆင်း​ရဲရင်ဆင်း​ရဲ မဆင်း​ရဲရင်ချမ်း​သာ၊​ အဲ့​လို…

နှစ်ကိုယ်ြကား​ပုဒ်စာ

အချစ်ဆူး​စူး​လို့​ ရူး​တယ်​ေြပာမယ်ဆိုရင် ကျွန်​ေတာ့်​ကို အြပစ်မတင်လိုက်ပါနဲ့​ ကမ္ဘာဦး​အစက အာဒံနှင့်​ဧဝ ကိုသာ အြပစ်ဖို့​ပါ​ေတာ့​လို့​ မျက်နှာလွဲခဲပစ် ​ေြပာလိုက်ပါရ​ေစလား​..။ ကျွန်​ေတာ့်​အတွက်​ေတာ့​ ​ေြဖရခက်တဲ့​ ပုဒ်စာတစ်ပုဒ်ဟာ ချစ်ြခင်း​၊​ မုန်း​ြခင်း​ ဆိုတဲ့​ ပုဒ်စာတစ်ပုဒ်ပါပဲ....
--------------x-------------------x-----------------------------x--------------------
​ေဆာင်း​ေလ​ေအး​တိ​ေအး​စက်တို့​သည် သူမနှင့်​ ကျွန်ုပ်အြကား​ တိုး​လို့​ေဝှ့​ရင်း​နှင့်​ အမည်မသိ​ေသာ ချစ်ြခင်း​သ​ေကင်္တများ​ကို ​ေပါက်ဖွား​ေစရန် လမ်း​စပျိုး​ဖို့​အတွက် ဖိအား​ေပး​လို့​ေနရင်း​နှင့်​ အမှတ်မထင် စကား​လံုး​များ​ ​ေြကွကျလာ​ေတာ့​သည်...
​ေကာင်​ေလး​။             ။ကျွန်​ေတာ်စိတ်ဝင်စား​တဲ့​ လူတစ်​ေယာက် ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ​ေဘး​နား​က ​ေန ခွာသွား​မှာကို စိုး​ရိမ်မိတယ် အိမ်ြပန်ချိန်ဆိုတာကို မရှိချင်ခဲ့​ဘူး​ တဒဂင်္​ေလး​အတွင်း​မှာ စိတ်ရဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်မှုရခဲ့​ေပမဲ့​ တဒဂင်္​ေလး​အတွင်း​မှာ ​ေပျာ်ရွှင်မှု​ေတွကို ရရှိခဲ့​တဲ့​ ကျွန်​ေတာ် ဝမ်း​နည်း​မှုကို ယူလိုက်ရတယ်
​ေကာင်မ​ေလး​။          ။အဲဒီလို စိုး​ရိမ်မိတဲ့​အခါ ကိုယ့်​စိတ်ကို ကိုယ်ြပန…