နှစ်ကိုယ်ြကား​ပုဒ်စာ

အချစ်ဆူး​စူး​လို့​ ရူး​တယ်​ေြပာမယ်ဆိုရင် ကျွန်​ေတာ့်​ကို အြပစ်မတင်လိုက်ပါနဲ့​ ကမ္ဘာဦး​အစက အာဒံနှင့်​ဧဝ ကိုသာ အြပစ်ဖို့​ပါ​ေတာ့​လို့​ မျက်နှာလွဲခဲပစ် ​ေြပာလိုက်ပါရ​ေစလား​..။ ကျွန်​ေတာ့်​အတွက်​ေတာ့​ ​ေြဖရခက်တဲ့​ ပုဒ်စာတစ်ပုဒ်ဟာ ချစ်ြခင်း​၊​ မုန်း​ြခင်း​ ဆိုတဲ့​ ပုဒ်စာတစ်ပုဒ်ပါပဲ....
--------------x-------------------x-----------------------------x--------------------

​ေဆာင်း​ေလ​ေအး​တိ​ေအး​စက်တို့​သည် သူမနှင့်​ ကျွန်ုပ်အြကား​ တိုး​လို့​ေဝှ့​ရင်း​နှင့်​ အမည်မသိ​ေသာ ချစ်ြခင်း​သ​ေကင်္တများ​ကို ​ေပါက်ဖွား​ေစရန် လမ်း​စပျိုး​ဖို့​အတွက် ဖိအား​ေပး​လို့​ေနရင်း​နှင့်​ အမှတ်မထင် စကား​လံုး​များ​ ​ေြကွကျလာ​ေတာ့​သည်...

​ေကာင်​ေလး​။             ။ကျွန်​ေတာ်စိတ်ဝင်စား​တဲ့​ လူတစ်​ေယာက် ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ​ေဘး​နား​က ​ေန ခွာသွား​မှာကို စိုး​ရိမ်မိတယ် အိမ်ြပန်ချိန်ဆိုတာကို မရှိချင်ခဲ့​ဘူး​ တဒဂင်္​ေလး​အတွင်း​မှာ စိတ်ရဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်မှုရခဲ့​ေပမဲ့​ တဒဂင်္​ေလး​အတွင်း​မှာ ​ေပျာ်ရွှင်မှု​ေတွကို ရရှိခဲ့​တဲ့​ ကျွန်​ေတာ် ဝမ်း​နည်း​မှုကို ယူလိုက်ရတယ်

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။အဲဒီလို စိုး​ရိမ်မိတဲ့​အခါ ကိုယ့်​စိတ်ကို ကိုယ်ြပန်သံုး​သပ်ြကည့်​ပါ ခဏတာ သာယာမှုလား​ တစ်ဘဝလံုး​အတွက်လား​ ၊​ ကိုယ်စိတ်ဝင်စား​တယ်ဆိုတဲ့​လူက ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ခွင့်​လွှတ်နိုင်မလား​.. အဲဒီလူကို ခဏတာ သာယာမှုအတွက် မဟုတ်ပဲ တစ်ဘဝလံုး​အတွက် တာဝန်ယူနိုင်လား​ ဒါ​ေတွကို ​ေလး​ေလး​နက်​ေလး​ သံုး​သပ်ြကည့်​ဖူး​လား​ စဉ်း​စား​ြကည့်​ဖူး​ရဲ့​လား​?

​ေကာင်​ေလး​။             ။ သံုး​သပ်ြကည့်​ဖူး​ပါတယ် ခဏတာ အတွက် ဘယ်​ေတာ့​မှ မစဉ်း​စား​ခဲ့​ဖူး​ပါဘူး​ တစ်ဘဝလံုး​အတွက် စဉ်း​စား​ခဲ့​ပါတယ် ဒါဟာ ​ေလး​နက်မှုတစ်ခုပါ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ တချို့​အရာ​ေတွက ကိုယ်ြမင်နိုင်တာ​ေလာက် မရိုး​ရှင်း​ဘူး​ကွယ်

​ေကာင်​ေလး​။             ။အရာရာတိုင်း​ဟာ တူညီမှုမှ မရှိြကတာ ဘာပကာသန မှ မလိုအပ်ပဲ ရိုး​စင်း​တဲ့​ တူညီမှုတာ ရှိမယ်ဆိုရင် တစ်ဘဝလံုး​သာ မကပါဘူး​

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။မတူညီမှု​ေပါင်း​များ​စွာကို နား​လည်စွာနဲ့​ ညှိဖို့​ စိတ်ရှည်သည်း​ခံမှု အရမ်း​လိုတယ် ြမင့်​ြမတ်တာမဟုတ်​ေပမယ့်​ စိတ်သ​ေဘာထား​ြကီး​ရမယ်

​ေကာင်​ေလး​။             ။အဓိက က​ေတာ့​ နား​လည်ခွင့်​လွတ်​ေပး​နိုင်ြခင်း​ပါ ​ေအး​တိ​ေအး​စက် ​ေနြပီး​ နား​လည်ခွင့်​လွတ်​ေပး​တာနဲ့​ေတာ့​ မတူညီပါဘူး​

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။တခါတရံ မျက်ကန်း​တစ်​ေယာက်လို အရူး​တစ်​ေယာက်လို အ “အ”တစ်​ေယာက်လို နား​ကန်း​တစ်​ေယာက်လို အရူး​ကွက်နင်း​နိုင်ရတယ်

​ေကာင်​ေလး​။             ။နား​လည်ခွင့်​လွတ်​ေပး​နိုင်ြခင်း​မှာ ​ေနွး​ေထွး​မှုဆို ရှိမှ ြဖစ်မှာပါ လှည့်​စား​မှုမပါရင်​ေတာ့​ အရူး​ကွက်ဆိုတာ မရှိပါဘူး​

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ကံတရား​ဆိုတာြကီး​က ပတ်ဝန်း​ကျင်က များ​ေသာအား​ြဖင့်​ လှည့်​စား​မှု​ေတွနဲ့​ ြပည့်​ေနတာပါကွယ်

​ေကာင်​ေလး​။             ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ပံု​ေသနည်း​နဲ့​ တွက်ချက်​ေနရင် ကိုယ်တိုင်က မသိသာ​ေပမဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ေနသူအဖို့​ေတာ့​ ​ေဆွး​တ​ေြမ့​ေြမ့​ပါ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ပံု​ေသနည်း​နဲ့​တွက်တာမဟုတ်ပါဘူး​ အ​ေြပာင်း​အလဲ​ေတွသိပ်များ​တဲ့​လူ​ေတွအြကား​ ၊​ ကျူး​ေကျာ်ဝင်​ေရာက်ြပီး​ အနိုင်ပိုင်း​မယ့်​  လူ​ေတွအတွက် အခိုင်မာဆံုး​ တံတိုင်း​တစ်ခုနဲ့​ ကိုယ့်​နယ်​ေြမကိုယ် အဲဒီ့​ရန်​ေတွက​ေန ကာထား​တာ​ေလာက်ပါပဲ ကာကွယ်ထား​တာ​ေလာက်ပါပဲ​ေလ

​ေကာင်​ေလး​။             ။ကျွန်​ေတာ်က တစ်စံုတစ်​ေယာက်အတွက် ကျူး​ေကျာ်သူ မဟုတ်ရပါဘူး​ အနိုင်နဲ့​ ပိုင်း​ရ​ေအာင် ချစ်ြခင်း​မုန်း​ြခင်း​က အ​ေလာင်း​ကစား​မှ မဟုတ်တာ ​ေမတ္တာ​ေပး​ရင် ​ေမတ္တာ ရတယ်၊​ အချစ်​ေပး​ရင် အချစ်ရတဲ့​ ​ေတာင်း​ဆိုမှုတစ်ခုပါ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။အ​ေလာင်း​အစား​မဟုတ်​ေပမယ့်​ ​ေအာင်နိုင်သူနဲ့​ ကျရှံုး​ေတွလည်း​ ရှိခဲ့​ြကပါတယ်.. သူများ​က​ေပး​လို့​ရလာမယ့်​ နာကျင်မှု​ေတွကို ​ေြကာက်ပါတယ်​ေလ.. အဲဒီနာကျင်မှုက ဘာနဲ့​မှ အစား​ထိုး​ ကုစား​လို့​မရဘူး​..

​ေကာင်​ေလး​။             ။နာကျင်မှုဆိုတာ တစ်ကယ်​ေတာ့​ ကိုယ့်​ကိုကိုယ် ဒဏ်ခတ်တဲ့​ ​ေဝါဟာရတစ်ခုပါ တူညီမှုတာ ရှိ​ေနြကမယ်ဆိုရင် တဲစုတ်ထဲမှာ ​ေနရလည်း​ နန်း​ေတာ်တစ်ခုလိုပါပဲ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ကိုယ်ပိုင်တဲ့​လက်​ေချာင်း​ေတွ​ေတာင် အတိုအရှည်တူရဲ့​လား​.. ကိုယ်မဟုတ်တဲ့​ သူစိမ်း​တစ်​ေယာက်နဲ့​ တူညီဖို့​ဆိုတာ မြဖစ်နိုင်ဘူး​ေလ..

​ေကာင်​ေလး​။             ။ခံစား​ချက်မတူလို့​ အဲ့​လို ဆိုလိုတာ ြဖစ်ပါလိမ့်​မယ်၊​ ကျွန်​ေတာ်က​ေတာ့​ မျှတစွာ ​ေတွး​ပါတယ် ကိုယ်စိတ်ဝင်စား​တဲ့​ လူတစ်​ေယာက်ကို ကိုယ့်​စိတ်နဲ့​ နှိုင်း​ပါတယ်

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ဒီလိုသာဆို အသဲကွဲတဲ့​သီချင်း​ေတွ ​ေပါ်လာမှာမဟုတ်သလို အမုန်း​ဆိုတာကို လူ​ေတွသိ​ေတာင် သိမှာမဟုတ်ပါဘူး​

​ေကာင်​ေလး​။             ။ကိုယ်ခံစား​ရရင် ခံစား​ရပါ​ေစ ဆိုတဲ့​ အ​ေတွး​နဲ့​လည်း​ေပါ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​နဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်မှုနဲ့​ အဲ့​ဒါ​ေတွ ကို ရဖို့​အတွက် ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ခံစား​မှုကို စ​ေတး​ြပီး​သား​လို့​ သတ်မှတ်ထား​ပါတယ် ကျွန်​ေတာ့်​အတွက်​ေတာ့​ အဲ့​ဒီလို သတ်မှတ်ထား​ြခင်း​အတွက် အြမဲလိုလို အရှံုး​ကို ရရှိခဲ့​ပါတယ် အသဲကွဲတယ်ဆိုတာ တူညီမှုမရှိတဲ့​အတွက်​ေြကာင့်​ ရရှိလာတဲ့​ ရလဒ်တစ်ခုပါ ကျွန်​ေတာ်အတွက်​ေတာ့​ အသည်း​ကွဲြခင်း​ဆိုတာ ကျွန်​ေတာ်စိတ်ဝင်စား​တဲ့​ လူတစ်​ေယာက်ကို စစရည်ရွယ်ြပီဆိုကတည်း​က ၅၅% ​ေလာက် ရရှိထား​ပါတယ်

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ကိုယ့်​ဘက်က ဘဝတစ်ခုလံုး​ ရည်ရွယ်ြပီး​ ကိုယ်​ေရာစိတ်ပါ အရာရာ ြမှုပ်နှံခဲ့​ြပီး​မှ လွဲ​ေချာ်မှုနဲ့​ ြကံုရရင် အဲဒီဆံုး​ရှံုး​မှုက စီး​ပွား​ရှံုး​တာထက် ပိုနစ်နာပါတယ်.. ဆယ်​ေကျာ်သက်တစ်​ေယာက်အတွက် ရည်း​စား​နဲ့​လမ်း​ခွဲတာ ြပဿနာမဟုတ်​ေပမယ့်​ အချိန်အ​ေတာ်ြကာ ြဖတ်သန်း​ခဲ့​ြပီး​သား​ အရွယ်မှာ​ေတာ့​ လူ​ေြပာစရာပါ​ေလ..

​ေကာင်​ေလး​။             ။လူ​ေြပာစရာ ြဖစ်တယ်မြဖစ်ဘူး​ဆိုတာက ကိုယ့်​ရဲ့​ ခံယူချက်​ေပါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်
​ေကာင်မ​ေလး​ ​ေြပာသလို​ေပါ့​ အချစ်ဆိုတာ ဆံုး​ရှံုး​ြခင်း​မှာ အား​များ​ပါတယ်

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ထပ်ြပီး​ ခွဲြခမ်း​စိတ်ြဖာရရင် မိန်း​က​ေလး​တစ်​ေယာက်အတွက် ပို​ေတာင်ဆိုး​ေသး​ ​ေယာကင်္ျား​ေလး​အတွက်က​ေတာ့​ ဘယ်အရွယ်ပဲြဖစ်ြဖစ် သိပ်ြပဿနာမဟုတ်ဘူး​

​ေကာင်​ေလး​။             ။အချစ်မှာ သတ္တိရှိမှုလည်း​လိုသလို စွန့်​စား​နိုင်မှုလည်း​ လိုပါ​ေသး​တယ်

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။အင်း​ေပါ့​ေလ လူတစ်ကိုယ် ခံယူချက်တစ်မျိုး​ေပါ့​... တူညီ​ေအာင်​ေတာ့​ ဘယ်​ေတာ့​မှ ညှိမရပါဘူး​

​ေကာင်​ေလး​။             ။ဟုတ်ပါတယ် ဘယ်လို ​ေြပာရ​ေလမလည်း​........... တစ်စံုတစ်​ေယာက်ရဲ့​ တုန့်​ြပန်မှုကို ရယူချင်ခဲ့​တယ်

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ဒါ​ေပါ့​ေလ.. တုန့်​ြပန်မှုမရှိနိုင်တဲ့​ေပး​ဆပ်မှုဆိုတာ ရင်း​နိုင်မယ့်​လူဆိုတာ ​ေလာကမှာ မရှိဘူး​ပဲ တုန့်​ြပန်မှုမရှိနိုင်တဲ့​ေပး​ဆပ်မှုဆိုတာကို ရင်း​နိုင်မယ့်​လူ ​ေလာကမှာ မရှိဘူး​ပဲ

​ေကာင်​ေလး​။             ။ရင်း​ ရင်း​နဲ့​ အသည်း​ကွဲ ခဲ့​တဲ့​ လူ​ေတွကို ဘယ်လို​ေြပာရမလဲ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။မ​ေသချာမှုကို အရင်း​အနှီး​ြပုဖို့​ လူ​ေတွက သိပ်​ေြကာက်ြကပါတယ်

​ေကာင်​ေလး​။             ။ ဘယ်လို ​ေြပာရမလဲ အချစ်မှာ ဆံုး​ရှံုး​မှု နဲ့​ ပိုင်ဆိုင်မှု နှစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်
​ေကာင်မ​ေလး​။          ။စကား​ြကီး​စကား​ကျယ်နဲ့​ ​ေြပာရမယ် ဆိုရင် ချစ်ရသူဆီက ြကင်နာမှုတဒဂင်္​ေလး​ရဖို့​ ချစ်ရသူရဲ့​ အနမ်း​တစ်ပွင့်​ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်​ရဖို့​ ချစ်ရသူရဲ့​ ရင်ခွင်ထဲမှာ ခဏတာ​ေမှး​စက်ခွင့်​ရဖို့​ ချစ်ရသူနဲ့​တဒဂင်္​ေလး​မျှ အတူရှိခွင့်​ရဖို့​ နှလံုး​သား​တစ်ခု ဘဝတစ်ခု ရင်း​ြပီး​ေပး​ဆပ်ဝံ့​ပါတယ် ဆိုတာကလည်း​ ကဗျာ​ေတွ စာ​ေတွထဲမှာပဲ ရှိသကိုး​..

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ ခဏသာ ဆိုတာ အနည်း​အငယ်​ေလး​အတွင်း​ကို ​ေြပာတာ မဟုတ်ပါဘူး​ အတူရှိ​ေနချိန် ခဏသာ​ေလး​ကို ဆိုလိုရင်း​ပါ ​ေပး​ဆပ်နိုင်သူ​ေတွ က​ေတာ့​ ​ေပး​ဆပ်ြကပါတယ် အချစ်ဆိုတဲ့​ စိတ်ကူး​ကလည်း​ ကဗျာ ဆန်တဲ့​ ကာရံတစ်ခုပါ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ဒီလိုလူ​ေတွ မြမင်ဖူး​ေပါင်၊​ အဲ့​ေတာ့​ မယံုပါ

​ေကာင်​ေလး​။            ။မြမင်ဖူး​ဘူး​ဆိုတာ မြကံုဖူး​တာကို ​ေြပာတာြဖစ်မယ် မြကံုဖူး​တဲ့​ လူတစ်​ေယာက်က လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ ငို​ေြကွး​ြခင်း​ကို ​ေလာင်​ေြပာင်တတ်ြကတယ် ငရုတ်သီး​ဆိုတာ စား​ဖူး​မှ စပ်တယ်ဆိုတာကို သိတာပါ စပ်​ေနသူက စပ်တယ်​ေြပာ​ေန​ေပမဲ့​လည်း​ မစား​ဖူး​သူက​ေတာ့​ စပ်တဲ့​ အရသာကို ဘယ်သိနိုင်ပါ့​မလည်း​ အဲ့​ဒီလိုပါပဲ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ ငို​ေြကွး​ြခင်း​ရဲ့​ အ​ေြကာင်း​အရင်း​ကို မသိလို့​ေနမှာပါ

​ေကာင်​ေလး​။             ။​ေကျး​ဇူး​ြပု၍ ​ေပး​ဆပ်မှုတစ်ခုကို ဟား​မတိုက်​ေစချင်ဘူး​ ငို​ေြကွး​ြခင်း​ရဲ့​ အ​ေြကာင်း​အရင်း​ကို သိဖို မသိဖို့​ဆိုတာထက် ခံစား​တတ်သူအဖို့​ေတာ့​ အ​ေြကာင်း​အရင်း​မသိ​ေသး​လည်း​  မျက်ရည်ကျ​ေနသူကို ြမင်ရင် စိတ်မ​ေကာင်း​ြဖစ်တတ်ြကတာပဲ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။လူ​ေတွ​ေတာ်​ေတာ်များ​များ​က​ေတာ့​ အြပင်ပန်း​ကိုြကည့်​ြပီး​ ဆံုး​ြဖတ်တတ်ြကပါတယ်​ေလ

​ေကာင်​ေလး​။             ။ အြပင်ပန်း​ကိုအရင်ြကည့်​ြပီး​မှာသာ အတွင်း​စိတ်ကို ြမင်နိုင်သာပါ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။အရာရာကို တံတိုင်း​ခတ်ြပီး​ ကာရံထား​သူဟာ ခံစား​ချက်ကင်း​မဲ့​ြပီး​ ​ေအး​စက်​ေနတာမဟုတ်ပါဘူး​.. တကယ်​ေတာ့​ တြခား​သူ​ေတွအား​လံုး​ထက်ပိုြပီး​ ​ေြကာက်​ေနလို့​ပါ​ေလ..

​ေကာင်​ေလး​။             ။ချစ်ြခင်း​ရဲ့​လမ်း​စမှာ ​ေြကာက်လန့်​ေနြခင်း​က ချစ်ြခင်း​လမ်း​စ ​ေပျာက်​ေနသူတစ်​ေယာက်လိုပါပဲ ​ေြကာက်လန့်​ြခင်း​ေတွသာ မရှိရင် အချစ်ရဲ့​သ​ေဘာတရား​ကို သူ သိသွား​မှာပါ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ လွတ်ကျရံုနဲ့​ ​ေြကမွသွား​မယ့်​ ဖန်လံုး​တစ်လံုး​မို့​ တစစီ ြဖစ်မသွား​ေအာင် ​ေဖာ့​ဘူး​ထဲက မထွက်ရဲတာပါ...

​ေကာင်​ေလး​။             ။ လက်တွဲ​ေခါ်မဲ့​သူရှိ​ေနတဲ့​အခါ မ​ေြကာက်ဖို့​ေတာ့​ လိုတာ​ေပါ့​

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။တံတိုင်း​ခတ်ထား​တဲ့​ အဝန်း​အဝိုင်း​ထဲမှာ ​ေနသား​ကျ​ေနြပီမို့​ အြပင်ထွက်ဖို့​ စိတ်ကူး​မယဉ်ရဲရှာပါဘူး​ေလ..ပို​ေနြမဲ ကျား​ေနြမဲ တဲ့​ စကား​ပံု​ေတာင် ရှိ​ေသး​တယ်​ေလ

​ေကာင်မ​ေလး​။          ။ ချစ်ြခင်း​မှာ အဲ့​ဒီ စကား​ပံုက အရာမဝင်ပါဘူး​ အရာဝင်သာဆိုလို့​ အချစ်မှာ မျက်စိ မရှိဘူး​ဆိုတာပါပဲ လမ်း​မ​ေလျှာက်တတ်​ေသး​တဲ့​ က​ေလး​တစ်​ေယာက်ကို တစ်​ေယာက်​ေယာက်က လက်တွဲကူမ​ေပး​မှ ​ေလျှာက်တတ်သလို​ေပါ့​....

အမှတ်တရရှိခဲ့​သည်ြဖစ်​ေစ မရှိခဲ့​သည်ြဖစ်​ေစ သူမသည် ကျွန်ုပ်၏ ရင်ခွင်ထဲသို့​ ​ေရာက်မလာ​ေသး​ပါ။ ​ေမှာင်စပျိုး​၍ မာြကူရီမီး​တိုင်များ​ေအာက်မှာ အတူ​ေလျှာက်ခဲ့​ေပမဲ့​လည်း​ အထီး​ကျန် ရင်ခုန်သူ ကျွန်ုပ်အား​ စိတ်ကစား​သည်ဟု သူမ သတ်မှတ်​ေလမလား​ ​ေတွး​ရင်း​ြဖင့်​....

{​ေဇာင်း​}
၃၁-၁-၂၀၁၁၊​ ၁၅း​၂၂၊​

Comments

 1. ကို​ေဇာင်း​...
  မဂင်္လာပါ.။ ဖတ်သွား​ပါတယ်.။
  ခင်မင်စွာ
  သဒ္ဓါ

  ReplyDelete
 2. ​ေဇာင်း​ေရ
  အမှတ်တရဆိုတာ မ​ေမ့​နိုင်သူအတွက်​ေတာ့​ ​ေမပဖို့​ခက်တဲ့​ မှတ်တိုင်​ေတွတဲ့​.....
  ဒီလိုနဲ့​ ရင်ဘတ်မှာ ဒဏ်ရာခပ်နက်နက်​ေတွ ကျန်ရစ်ခဲ့​ေလရဲ့​...

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်