Posts

Showing posts from September, 2011

မိုး​စက်များ​ရဲ့​အလွန်.........

Image
အခန်း​ (၁)
မိုး​ေရစက်​ေတွ တစ်​ေပါက်ြပီး​တစ်​ေပါက် မျက်နှာ​ေပါ် ကျလာတဲ့​အခါမှာ​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်နိုး​ခဲ့​ရပါြပီ။

ကျွန်​ေတာ်တစ်​ေယာက်တည်း​မဟုတ်ပါဘူး​။ အ​ေဖရယ် အ​ေမရယ် အစ်မြကီး​ရယ် ညီ​ေလး​၊​ ညီမ​ေလး​ေတွ​ေရာ​ေပါ့​။ ​ေဈး​သက်သက်သာသာနဲ့​ ရှာဌား​ထား​ရတဲ့​ ​ေခါင်မိုး​မလံုတဲ့​ အိမ်​ေလး​ဆို​ေတာ့​ မိုး​ရွာြပီဆိုရင် ဒုက္ခ​ေရာက်ြကရတာက​ေတာ့​ အြမဲလိုလိုပါပဲ။ မိုး​ရွာြပီဆိုရင်​ေတာ့​ အိပ်​ေနရာမှ အား​လံုး​ထြကြပီး​ ​ေထာင့်​ေလး​တစ်​ေနရာမှာ ဝိုင်း​စုထိုင်​ေနြကရတဲ့​ ြမင်ကွင်း​ေလး​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ မျက်ဝန်း​ထဲ တရိပ်ရိပ်ြမင်​ေနမိပါတယ်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦


အခန်း​ (၂)
သူ့​ရဲ့​ နာမည်အတို​ေကာက်က ဖိုး​လံုး​။ ပုပုလံုး​လံုး​မို့​ ဖိုး​လံုး​လို့​ ​ေခါ်ြကတာ​ေပါ့​။ အဲ့​ဒီ​ေကာင်​ေလး​ေတွရဲ့​ မိသား​စုဟာ အ​ေဖက ပန်း​ရံသမား​၊​ အ​ေမက အဝတ်​ေလျှာ်တဲ့​အလုပ်လုပ်တယ်။ သူ့​အစ်မက အိမ်ပတ်ဝန်း​ကျင်း​မှာ ​ေတာက်တိုမယ်ရ​ေလး​ေတွ လိုက်လုပ်​ေပး​တယ်။ သူက​ေတာ့​ ညီ​ေလး​ ညီမ​ေလး​ေတွကို ထိန်း​ေပး​ရတယ်​ေပါ့​။ သူတို့​ရဲ့​ ဘဝကို ြခံုြကည့်​လိုက်ရင် တစ်​ေန့​လုပ်တစ်​ေန့​စား​ဆိုတာ ဒါမျိုး​ကို ​ေခါ်တာြဖစ်မယ်။ တစ်​ေန့​အလုပ်မရရင် အိမ်က က​ေလး​ေတွ ဆာ​ေန​ေရာ့​မ…

ရုတ်တရက်ဝမ်း​သာ ြဗာကယာဝမ်း​နည်း​

Image
အနာဂတ်ကို ဦး​တည်၍ မသွား​ေသာ မနက်ြဖန် နှင့်​ ကျွန်ုပ်သည် သက်ဆိုင်မှုရှိ မရှိကို အ​ေဝး​က သစ်ပုတ်ပင်ြကီး​သာ သိလိမ့်​မည်ဟု မှတ်ယူရပါလိမ့်​မည်။ ြကယ်​ေတွ​ေြကွတိုင်း​ စို့​နစ်​ေနခဲ့​ေသာ ကဗျာတစ်ပုဒ်နှင့်​ ပန်း​တစ်ဆုပ်ဟာ ကျွန်ုပ်အတွက် အ​ေဖာ်မွန်အြဖစ် အသိအမှတ်ြပုဖို့​ မနက်ြဖန်နှင့်​ အတိတ်ြပန်ဇာတ်လမ်း​ေတွကို​ေတာ့​ ​ေမ့​ထား​မှ ြဖစ်ပါလိမ့်​မည်။

မလိုတာ​ေတွရြပီး​ လိုတာ​ေတွမရတဲ့​အခါ ကိုယ့်​ကိုကိုယ် အမည်နာမများ​စွာြဖင့်​ ​ေဆး​ေြကာသုတ်သင်ဖို့​ ငှက်က​ေလး​ေတွ ​ေတး​သီ၍ ​ေဖာ်ြကူး​ခဲ့​ြကသည့်​ ပံုရိပ်များ​သည် တိမ်ပန်း​ချီပမာ ခပ်ရွရွ​ေလး​ ြမူး​ြကွ​ေနလျက်၊​ ​ေတွ​ေဝ၊​ ​ေဆွး​ေငး​ဖို့​ကို အချိန်​ေတွအ​ေဝး​သို့​ ထွက်​ေြပး​သွား​ခဲ့​ေလသည်။ အ​ေနာက်သို့​ လံုး​ဝ(လံုး​ဝ) လှည့်​မြကည့်​တတ်​ေသာ ရထား​တစ်စင်း​နှင့်​ အြပတ်ြပတ်သစ္စာတို့​သည် လံုး​ဝ အနား​သတ်၍ မရသည်ကို ဓါး​သွား​ေပါ်က ပျား​ရည်စက်က ဆံုး​ြဖတ်သွား​လိမ့်​မည်ဟု မှတ်ယူရင်း​ ကျွန်ုပ်သည် ဓါး​သွား​ေပါ်က ပျား​ရည်စက်ကို သမင်လည်ြပန်အြကည့်​မျိုး​ြဖင့်​ ြကည့်​၍သာ တ​ေရွ့​ေရွ့​လှမ်း​ေနဆဲ ​ေြခလှမ်း​များ​မှာ ပျား​ရည်စက်နှင့်​ ​ေဝး​ကွာခဲ့​ေလသည်။
“မနက်ြဖန်ဆိုတာ မ​ေသချာြခင်း​ရဲ့​မျိုး​နွ…

လူရွှင်​ေတာ်...

Image
​ေရာင်စံုကာလာကာ​ေရှ့​မှာ ​ေရာက်ရှိလာ​ေသာ ဧည့်​ပရိတ်သတ်များ​ကို ကျွန်​ေတာ့​ရဲ့​ မျက်နှာကို အစွန်း​ကုန်အထိ စပ်ြဖီး​ြဖီး​လုပ်ထား​ကာ ြမင်သူတိုင်း​ ရယ်​ေမာနိုင်​ေအာင်ဖန်း​တီး​ထား​ရပါတယ်။ ဘာ​ေြကာင့်​ ဒီလိုလုပ်ရတာလည်း​ဆို​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်ဟာ လူရွှင်​ေတာ် တစ်​ေယာက်မို့​ပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ လူရွှင်​ေတာ်ဆိုတာ ကိုယ်ြပက်လိုက်တဲ့​ ြပက်လံုး​တိုင်း​လိုလိုမှာ ရယ်စရာ ​ေမာစရာ အူရွှင်စရာ​ေတွ ပါ​ေနတာ​ေြကာင့်​ လူရွှင်​ေတာ်လို့​ သတ်မှတ်ခဲ့​ြကသည်လား​ မသိ။ ​ေသချာတာက​ေတာ့​ လူရွှင််​ေတာ်ဆိုတာ အသံုး​ေတာ်ခံ ​ေဝါဟာရ များ​ထဲမှာ တစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။

ပရိတ်သတ်များ​က လူရွှင်​ေတာ်တစ်​ေယာက် ရဲ့​ ြပက်လံုး​ေတွမှာ လွှင့်​ေမျှာ​ေနြကအြပီး​မှာ သူတို့​ရဲ့​ ​ေကာက်ချက်က​ေတာ့​ င​ေပါ င​ေြကာင် ဟာသ​ေကာင်.....

​ေရာင်စံုကာလာကာ​ေရှ့​မှာ လူ​ေတွကို ကျွန်​ေတာ် ရယ်​ေမာ​ေအာင် အမျိုး​မျိုး​လုပ်ြပရတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ြပက်လံုး​ေတွ​ေြကာင့်​ လူရို​ေသတန်တဲ့​ အြဖစ်မျိုး​ေတွကိုလည်း​ လုပ်ခဲ့​ရတယ်။ ​ေရာင်စံုကာလကာရဲ့​ အ​ေရှ့​ကို​ေရာက်တာနဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ြပက်လံုး​ေတွ​ေြကာင့်​ ရယ်​ေမာ​ေနတယ်ဆိုရင်ပဲ ​ေကျနပ်မိတယ်၊​ ကျွန်​ေတာ် မ​ေပျာ်​ေပမဲ့​လည်း​ ပရိသတ်​ေတွ ​ေပျာ်​ေန…

ကျွန်​ေတာ် လူြကမ်း​သရုပ်​ေဆာင်

Image
မနက်မိုး​လင်း​တာနဲ့​ လုပ်စရာရှိတာလုပ်အြပီး​ (၈)နာရီလည်း​ ထိုး​ြပီ အလုပ်က​ေလး​များ​ရမလား​လို့​ ​ေကျာက်တံတား​ဘက်ကို ​ေြခဆန့်​ရ​ေပဦး​မယ်။ ၃၅လမ်း​-၃၆လမ်း​မှာက ကျွန်​ေတာ်တို့​လို လူြကမ်း​ေတွအများ​စု အသွား​အလာအများ​ဆံုး​ေလ၊​ အသွား​အလာများ​ဆို ဇာတ်ကား​တစ်ကား​မှာ လုခန်း​ ရိုက်ခန်း​ တစ်ခန်း​ေလာက်ပါလည်း​ မိသား​စု တစ်​ေန့​တာ စား​ဝတ်​ေန​ေရး​အတွက် ရတာ​ေပါ့​ဗျာ။ အလုပ်မရတဲ့​ ​ေန့​ေတွဆို ကျွန်​ေတာ့်​မိန်း​မရဲ့​ ​ေဈး​ဖိုး​ထဲက လမ်း​စရိတ်အြဖစ် နုတ်ထား​ရတာလည်း​ ရှိခဲ့​ဖူး​တယ်။ ကျွန်​ေတာ်ဟာ နာမည်ြကီး​ေနတဲ့​ လူြကမ်း​မင်း​သား​ ကိုကိုဦး​လည်း​ မဟုတ် ​ေအာင်ခိုင်လည်း​ မဟုတ် ကျား​ြကီး​လည်း​မဟုတ် မျက်ြပူး​လည်း​မဟုတ် ဦး​ြမ​ေမာင်လည်း​မဟုတ်​ေတာ့​ တစ်ခါတစ်ခါ ရိုက်ကွင်း​ထဲ ပါသွား​ရင် ပိုက်ဆံက နည်း​နည်း​ေလး​ပဲ ရတယ်ဗျာ၊​ ရတဲ့​နည်း​နည်း​ေလး​ကလည်း​ တစ်ကယ့်​ကို မိသား​စုအတွက် တစ်​ေန့​တာ​ေလး​ေပါ့​.....။

သရုပ်​ေဆာင်​ေြကး​နည်း​နည်း​ေလး​ရတဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​လို လူြကမ်း​ေတွကိုဗျာ လမ်း​သွား​လမ်း​လာက အစ​ေပါ့​၊​ ြမင်တာနဲ့​ မ​ေကျနပ်တဲ့​အြကည့်​ေတွ အလိုမကျတဲ့​ အြကည့်​ေတွနဲ့​ ြကည့်​လိုြကည့်​နဲ့​ ​ေဟာ့​... မင်း​သား​မင်း​သမီး​ေတွကိုများ​ ြပ…

ကျကွဲသွား​တဲ့​ အိမ်မက်

အချစ်ဆို​ေသာ အရာသည် ြဖူသလား​ မည်း​(မဲ)သလား​ ကျွန်မ မသိခဲ့​၊​ သိဖို့​လည်း​ အခွင့်​အ​ေရး​သည် မရှိခဲ့​၊​ ငယ်စဉ်ကတည်း​က ကျွန်မအတွက် အချစ်သည် အ​ေဖာ်မြဖစ်လာခဲ့​၊​ ထို့​အတွက်​ေြကာင့်​ ကျွန်မသည် အချစ်ငတ်သူ တစ်​ေယာက်အြဖစ် ကိုယ့်​ကိုကိုယ် သတ်မှတ်ရမည်ဆိုပါက ရှက်ြပံုး​ြပံုး​ေတာ့​ နည်း​နည်း​ေလး​ြပံုး​မိသည်။
-------------------------x x-------------------------
ငယ်စဉ်ကတည်း​က အိမ်နီး​ချင်း​လည်း​ြဖစ် ရွယ်တူလည်း​ြဖစ် ​ေကျာင်း​ေနဖက်လည်း​ြဖစ် မိသား​စုအချင်း​ချင်း​ကလည်း​ ပတ်သက်မှု​ေတွ ရှိ​ေနြကသည့်​အတွက် သူ နှင့်​ ကျွန်မ ငယ်​ေပါင်း​ြကီး​ေဖာ်အြဖစ် ရင်း​နှီး​ေနခဲ့​သည်မှာ ယ​ေန့​ထက်ပင်။ သူ သည် ကျွန်မကို ချစ်​ေနသည်မှာ သိ​ေနသည်၊​ ဒါ​ေပမဲ့​လည်း​ သူ့​ရဲ့​အချစ်ကို ကျွန်မစိတ်မဝင်စား​ပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်း​ ရင်း​နှီး​ေနတာလည်း​ြဖစ် အိမ်နီး​ချင်း​လည်း​ြဖစ် သူ့​အ​ေြကာင်း​ကိုယ့်​အ​ေြကာင်း​လည်း​ ​ေကာင်း​ေကာင်း​သိ​ေနြကသည်။ နှစ်ဖက်မိဘများ​က ကျွန်မ နဲ့​ သူ့​ကို သ​ေဘာတူ​ေနြကသည်ကို ကျွန်မ မသိခဲ့​၊​ နှစ်ဖက်မိဘများ​က စကား​အြပန်အလှန်ကျွံ​ေနြပီး​ြဖစ်သည်။ ကျွန်မရဲ့​မိဘ ​ေတွက အိမ်​ေထာင်ြပုဖို့​ ​ေြပာလာြကတဲ့​အခါ ကျွန်မအတွက် စိတ်​ေချာက်ချား​ေ…

သစ်ရွက်​ေြခာက်ရဲ့​ ဈာပန

Image
​ေလဟုန်မှာ ​ေဝ့​ဝဲ​ေနအလား​ သစ်ရွက်​ေြခာက်ရဲ့​ ဈာပနအခမ်း​အနား​မှာ ငိုသူမရှိ မျက်ရည်ကျမည့်​သူမရှိ ပဲ ရယ်သံ​ေတွက ​ေတး​သွား​ေတွအလား​ သီဆို​ေနြကအခိုက်မှာ ဝမ်း​နည်း​စရာ​ေကာင်း​တဲ့​ သစ်ရွက်​ေြခာက်ရဲ့​ ဈာပနအခမ်း​အနား​ဟာ တစ်ခဏအတွင်း​မှာ အသွင်​ေြပာင်း​သွား​ခဲ့​တယ်၊​

​ေြကွသူက ​ေြကွသွား​ခဲ့​ေပမဲ့​ စွန့်​ပစ်သူက စွန့်​ပစ်သွား​ခဲ့​တယ်၊​ ထိုစဉ်အခိုက်​ေလး​မှာ တန်ဖိုး​ကို ထား​တတ်သူတစ်​ေယာက်အတွက်​ေတာ့​ ထိုဈာပန အခမ်း​အနား​ဟာ အထီး​ကျန်မဲ့​စွာ သူမတစ်​ေယာက်တည်း​ ငို​ေြကွး​ေနခဲ့​တယ်၊​

ပင်ယံထက်မှာ ရှိ​ေနချိန်​ေတာ့​ သစ်ပင်တစ်ပင်ဟာ သစ်ရွက်စိမ်း​ေလး​ေတွနဲ့​ လှပ​ေန​ေပမဲ့​လည်း​ ​ေြကွကာကျသွား​ချိန်​ေတာ့​ သဘာဝရဲ့​အလှတရား​ဟာ ပျိုပျက်လို့​ယိမ်း​ယိုင်ခဲ့​ေလတယ်.....။

​ေြကွပါ​ေစ​ေလ
​ေလရူး​သုန်သုန်
လွှင့်​ေမျှာကမ္ဘာြခား​
အထီး​ကျန်စွာနဲ့​
ကမ္ဘာြခား​ခဲ့​တာ
ဘဝနှစ်ခုြကား​..
{ကို​ေဇာင်း​}
11/24/09|9:42 PM