မိုး​စက်များ​ရဲ့​အလွန်.........

အခန်း​ (၁)
မိုး​ေရစက်​ေတွ တစ်​ေပါက်ြပီး​တစ်​ေပါက် မျက်နှာ​ေပါ် ကျလာတဲ့​အခါမှာ​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်နိုး​ခဲ့​ရပါြပီ။

ကျွန်​ေတာ်တစ်​ေယာက်တည်း​မဟုတ်ပါဘူး​။ အ​ေဖရယ် အ​ေမရယ် အစ်မြကီး​ရယ် ညီ​ေလး​၊​ ညီမ​ေလး​ေတွ​ေရာ​ေပါ့​။ ​ေဈး​သက်သက်သာသာနဲ့​ ရှာဌား​ထား​ရတဲ့​ ​ေခါင်မိုး​မလံုတဲ့​ အိမ်​ေလး​ဆို​ေတာ့​ မိုး​ရွာြပီဆိုရင် ဒုက္ခ​ေရာက်ြကရတာက​ေတာ့​ အြမဲလိုလိုပါပဲ။ မိုး​ရွာြပီဆိုရင်​ေတာ့​ အိပ်​ေနရာမှ အား​လံုး​ထြကြပီး​ ​ေထာင့်​ေလး​တစ်​ေနရာမှာ ဝိုင်း​စုထိုင်​ေနြကရတဲ့​ ြမင်ကွင်း​ေလး​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ မျက်ဝန်း​ထဲ တရိပ်ရိပ်ြမင်​ေနမိပါတယ်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦


အခန်း​ (၂)
သူ့​ရဲ့​ နာမည်အတို​ေကာက်က ဖိုး​လံုး​။ ပုပုလံုး​လံုး​မို့​ ဖိုး​လံုး​လို့​ ​ေခါ်ြကတာ​ေပါ့​။ အဲ့​ဒီ​ေကာင်​ေလး​ေတွရဲ့​ မိသား​စုဟာ အ​ေဖက ပန်း​ရံသမား​၊​ အ​ေမက အဝတ်​ေလျှာ်တဲ့​အလုပ်လုပ်တယ်။ သူ့​အစ်မက အိမ်ပတ်ဝန်း​ကျင်း​မှာ ​ေတာက်တိုမယ်ရ​ေလး​ေတွ လိုက်လုပ်​ေပး​တယ်။ သူက​ေတာ့​ ညီ​ေလး​ ညီမ​ေလး​ေတွကို ထိန်း​ေပး​ရတယ်​ေပါ့​။ သူတို့​ရဲ့​ ဘဝကို ြခံုြကည့်​လိုက်ရင် တစ်​ေန့​လုပ်တစ်​ေန့​စား​ဆိုတာ ဒါမျိုး​ကို ​ေခါ်တာြဖစ်မယ်။ တစ်​ေန့​အလုပ်မရရင် အိမ်က က​ေလး​ေတွ ဆာ​ေန​ေရာ့​မယ် ငို​ေန​ေရာ့​မယ်ဆိုတဲ့​အ​ေတွး​ေတွ မိဘ​ေတွရဲ့​ေခါင်း​ထဲမှာ ြပည့်​နှက်​ေနမယ်ဆိုတာ စာ​ေရး​သူ ကျွန်ုပ်အ​ေနြဖင့်​ အိမ်​ေထာင်မကျ​ေသး​ေသာ်လည်း​ ကိုယ်ချင်း​စာမိတာအမှန်ပါ။

တစ်​ေန့​လုပ်မှတစ်​ေန့​စား​ရတဲ့​ ဘဝမျိုး​ေတွ ​ေလာကြကီး​မှာ များ​ြပား​ေနပါလျက်နဲ့​ သူတို့​ အ​ေြကာင်း​ေလး​ေတွပဲ ​ေရွး​ေြပာမိတယ်။ အ​ေြကာင်း​က ဒီလိုပါ။ ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​ရဲ့​ အ​ေဖဟာ ပန်း​ရံဆရာြဖစ်​ေလ​ေတာ့​ သူ့​ရဲ့​သား​လည်း​ အရွယ်​ေရာက်လာြပီြဖစ်တာ​ေြကာင့်​ ပန်း​ရံထဲ ဆွဲ​ေခါ်ြပီး​ အလုပ်လုပ်ခိုင်း​တယ်​ေပါ့​။ ဒါကလည်း​ ဆင်ရဲနွမ်း​ပါး​မှု​ေြကာင့်​သာ ဆွဲ​ေခါ်ရတာြဖစ်ပါလိမ့်​မယ်။ ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​လည်း​ မိသား​စုကို အ​ေထာက်အပံ့​ြဖစ်​ေစဖို့​ရယ်။ မိသား​စုအ​ေပါ် သိတတတ်တဲ့​ စိတ်တို့​ရယ်​ေြကာင့်​ အရွယ်ပင်ငယ်​ေသာ်ြငား​လည်း​ ပင်ပန်း​တဲ့​အလုပ်​ေတွ လိုက်လုပ်ခဲ့​ပါတယ်.။ အလုပ်လိုက်လုပ်​ေပမဲ့​ ညည ြပန်​ေရာက်ြပီဆိုရင် ဘိလပ်​ေြမဒယ်အိုး​ရဲ့​ အ​ေလး​ချိန်နဲ့​ သူ့​ရဲ့​ အရွယ်မမျှမှု​ေတွ​ေြကာင့်​ ပခံုး​နာတာ​ေတွ ပင်ပန်း​တာ​ေတွ​ေြကာင့်​ ညီး​ညူသံက ကျွန်ုပ်အိမ်ဖက်ထိ ြကား​ေနမိတဲ့​အခါ ကျွန်ုပ်အ​ေနနှင့်​ စိတ်မ​ေကာင်း​ရံုမှတပါး​ ကူညီဖို့​ကလည်း​ မတတ်နိုင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း​ စာမူ​ေလး​ တစ်ပုဒ်ပို့​ရမှ ဆန်ဖိုး​ဆီဖိုး​ေလး​ ရတာဆို​ေတာ့​ဗျာ။ ဟင်း​......................!
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦


အခန်း​ (၃)
ကျွန်​ေတာ့်​မျက်စိ​ေရှ့​မှာတင် ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​ေလး​ဟာ အရွယ်​ေတာ်​ေတာ်​ေရာက်ခဲ့​လာပါြပီ။ အခုဆိုရင် အသက်က ၁၃နှစ်အရွယ်​ေပါ့​။ သနား​စရာ​ေကာင်း​တာက​ေတာ့​ သူများ​က​ေလး​ေတွလို ပါး​ြပင်မှာ သနပ်ခါး​ ပါး​ကွက်ြကား​ ဘယ်ညာလူး​ြပီး​ ​ေကျာင်း​လွယ်အိတ်​ေလး​လွယ်လို့​ ​ေကျာင်း​လည်း​မသွား​နိုင်ရှာ။ တြခား​က​ေလး​ေတွ ​ေကျာင်း​သွား​ ​ေကျာင်း​ြပန်လုပ်​ေနချိန်မှာ ဖိုး​လံုး​ေလး​ဟာ ​ေရခဲ​ေချာင်း​/​ေရခဲထုတ် ​ေသတ္တာ​ေလး​ကို လွယ်လို့​ ​ေခါင်း​ေလာင်း​ေလး​ကို “က​ေလာင် က​ေလာင် က​ေလာင်” ြမည်​ေအာင် လှုပ်ရမ်း​ြပီး​ ​ေရခဲထုတ်လိုက်​ေရာင်း​ေနရတယ်။ တစ်ခါတစ်​ေလ သူ့​အ​ေဖ ြမက်ရိတ်​ေခါ်ရာ​ေနာက်လည်း​ လိုက်ရ။ သူ့​အ​ေမ အဝတ်​ေလျှာ်ရာ​ေနာက်လည်း​ လိုက်ရနဲ့​ အရွယ်နဲ့​မမျှ​ေအာင်ပါပဲ။ ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​ေလး​ဟာ သူ​ေဈး​ေရာင်း​လို့​ ရတာ​ေလး​ေတွ ချစ်သူခင်သူ​ေတွက မုန့်​ဖိုး​ေပး​တာ​ေလး​ေတွထဲက အ​ေမကိုလည်း​ ​ေပး​တယ်။ တစ်ချို့​တစ်ဝက်ကို သူ့​ရဲ့​ ဝါး​ကျည်​ေတာက်စုဗူး​ေလး​ထဲမှာ စုထား​ေလရဲ့​....။ သူဟာ က​ေလး​ဆို​ေပမဲ့​ အသိဉာဏ်ြကွယ်ဝတဲ့​ က​ေလး​တစ်​ေယာက်ပါ။ သူ့​ရဲ့​ ​ေြပာစကား​ေလး​ကို ြကား​မိ​ေတာ့​ စိတ်ထဲ စို့​တက်လာမိတယ်ဗျာ။ “ဦး​ သား​ေလ ခု ပိုက်ဆံ​ေတွစုထား​တယ်သိလား​!...။ သား​က ​ေကျာင်း​အရမ်း​ေနချင်တာဗျ၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ဗျာ....သား​ေအာက်မှာလည်း​ သား​ရဲ့​ ညီ​ေလး​ ညီမ​ေလး​ေတွ ရှိတယ်ဆို​ေတာ့​ေလ ​ေဖြကီး​ေမြကီး​တို့​ကလည်း​ အလုပ်သိပ်အဆင်မ​ေြပ​ေတာ့​ အငယ်​ေတွ အရွယ်​ေရာက်လာရင် ​ေကျာင်း​ထား​ေပး​လို့​ရ​ေအာင် သား​ေလမုန့်​မဝယ်စား​ပဲ ​ေဖြကီး​တို့​ ​ေမြကီး​တို့​ မသိ​ေအာင် ညီ​ေလး​ညီမ​ေလး​ေတွအတွက် ပိုက်ဆံစုထား​တယ်...”တဲ့​...... ြကည့်​စမ်း​ပါအံုး​ဗျာ ကျွန်​ေတာ့်​ရင်ထဲ မ​ေကာင်း​လိုက်တာ......

❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦


အခန်း​ (၄)
မိဘ​ေတွဟာ မနက် ၆နာရီထိုး​တာနဲ့​ က​ေလး​ေတွကို အိမ်မှာ ထား​ခဲ့​ြပီး​ အလုပ်ကိုယ်စီ သွား​ြကရပါတယ်။ အိမ်မှာ အစ်မြကီး​နဲ့​ေမာင်ဖိုး​လံုး​နဲ့​ က​ေလး​ေတွနဲ့​ သာကျန်ရစ်ခဲ့​တယ်။ အစ်မြကီး​က​ေတာ့​ ထံုး​စံအတိုင်း​ ရပ်ကွက်ထဲကအိမ်​ေတွမှာ အိမ်တွင်း​သန့်​ရှင်း​ေရး​လုပ်​ေပး​ ရလာတဲ့​ မုန့်​ေတွ စား​စရာ​ေတွကို အိမ်က အငယ်​ေတွအတွက် ယူလာ​ေပး​နဲ့​ သူတို့​ နှစ်​ေယာက်ဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့​ ​ေရှ့​တန်း​က တာဝန်​ေကျပွန်တဲ့​ စစ်သည်​ေတာ်​ေတွလိုပဲ မိသား​စု ရဲ့​ သိတတ်စိတ်​ေလး​ေတွက ချစ်စရာ​ေလး​ေတွနဲ့​ သနား​စရာ​ေလး​လည်း​ ​ေကာင်း​လိုက်တာ။ တစ်​ေန့​မှာ​ေတာ့​ ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​ေလး​ဟာ သူ့​ရဲ့​ ညီ​ေလး​နဲ့​ညီမ​ေလး​ နှစ်​ေယာက်လံုး​ ဝက်သက်​ေတွ​ေပါက်ြပီး​ အြပင်း​ဖျား​ေနလို့​ သူ့​ရဲ့​ အ​ေမအလုပ်သွား​လုပ်ရာ ြမို့​ထဲကိုသွား​ေခါ်ဖို့​ရာ လိုင်း​ကား​နဲ့​သွား​ြပီး​ မှတ်တိုင်​ေရာက်ခါနီး​မှာ သူ့​အ​ေမကို ​ေတွ့​လို့​ ကား​ေပါ်က ​ေြပး​အဆင်း​ ကား​ရဲ့​အရှိန်က တအား​မြပင်း​ေပမဲ့​ ​ေမာင်း​ေနချိန် ​ေြပး​ဆင်း​လိုက်တာဆို​ေတာ့​ ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​ခမျာ.... ကတ္တရာလမ်း​နဲ့​ ​ေခါင်း​နဲ့​ရိုက်မိသလိုြဖစ်သွား​ြပီး​ အုတ်ဆက်ပွင့်​ကာ!...!...!....!...!....!


❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦


အခန်း​ (၅)
ကျွန်​ေတာ့်​မျက်ဝန်း​ထဲ ြမင်​ေနတဲ့​ ပံုရိပ်​ေတွက အတုမဟုတ်တဲ့​ အစစ်​ေတွပါပဲလား​....။
အ​ေဖ ဘာလုပ်​ေနလဲ!.....
အ​ေမ ဘာလုပ်​ေနလဲ!.....
အစ်မြကီး​ ဘာလုပ်​ေနလဲ!.....
ညီငယ်နဲ့​ညီမ​ေလး​ ဘာလုပ်​ေနလဲ!.....
အကုန်လံုး​ကို ကျွန်​ေတာ်​ေတွ့​ေနရတယ်။ မိုး​ရွာလို့​ မိုး​ေရစက်​ေတွကျလာတဲ့​အခါ အိပ်​ေနရင်း​က သူတို့​ေတွထ​ေြပး​ြပီး​ ​ေထာင့်​ေလး​မှာ သွား​ထိုင်​ေနြကတာ​ေတွ၊​ တစ်ခါတစ်ခါ အလုပ်အဆင်မ​ေြပလို့​ ဆန်ြပုတ် ြပုတ်​ေသာက်​ေနြကတာ​ေတွကို ​ေတွ့​ေန ြမင်​ေနရတယ်.....
ကျွန်​ေတာ်!.....
ကျွန်​ေတာ်!.....
ဘာများ​လုပ်​ေပး​နိုင်ပါ့​မလဲ!.....
ဘဝြခင်း​မတူ​ေတာ့​တဲ့​ အြဖစ်မျိုး​လား​!.....
ကျွန်​ေတာ်တကယ် ​ေသသွား​ခဲ့​ြပီလား​!.....
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

{​ေဇာင်း​}
1:26 AM 9/25/2011

Comments

 1. အမျိုး​မျိုး​ေသာဘဝ​ေတွထဲကမှ ခက်ခဲြကမ်း​တမ်း​ခဲ့​ေသာဘဝတစ်ခု

  ReplyDelete
 2. ွှအား​ေပး​သွား​တယ်ဗျာ ဦး​ေလး​ေဇာင်း​

  ခင်မင်​ေလး​စား​စွာြဖင့်​..အ​ေမာင်

  ReplyDelete
 3. ဘဝဆိုတာ မ​ေမျှာ်မှန်း​တာ​ေတွ ြကံု​ေတွ့​လာရသလို ​ေမျှာ်လင့်​ြပီး​ ြဖစ်မလာတာ​ေတွလည်း​ အများ​ြကီး​ပါကွယ်။
  စိတ်ဓာတ်အစဉ်ြကည်လင်​ေအး​ြမပါ​ေစကွယ်။

  ​ေမတ္တာြဖင့်​
  အန်တီတင့်​

  ReplyDelete
 4. အခန်း​(၃)မှာ ​ေမာင်ဖိုး​လံုး​ ​ေြပာတဲ့​စကား​ေလး​ ဖတ်ြပီး​ ငို​ေတာင် ငိုချင်သွား​တယ်... !_!
  ဒါနဲ့​ အခန်း​က (၃) ြပီး​ ဘာလို့​ (၅)တာလဲ... (၄)​ေရာ?

  ReplyDelete
 5. ​ေဆာတီး​ ချိုချဉ် နံပါတ် မှား​တပ်မိလို့​ :)

  ReplyDelete
 6. ရင်ထဲမ​ေကာင်း​လိုက်တာ။:(

  ReplyDelete
 7. လာ​ေရာက်အား​ေပး​သွား​ပါ၏
  လွင်ြပင်၏ ဘ​ေလာ့​ေလး​သို့​လဲ လာ​ေရာက် အား​ေပး​ ​ေဝဖန် သင်ြကား​ေပး​ပါအံုး​

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်