ကျွန်​ေတာ် လူြကမ်း​သရုပ်​ေဆာင်

မနက်မိုး​လင်း​တာနဲ့​ လုပ်စရာရှိတာလုပ်အြပီး​ (၈)နာရီလည်း​ ထိုး​ြပီ အလုပ်က​ေလး​များ​ရမလား​လို့​ ​ေကျာက်တံတား​ဘက်ကို ​ေြခဆန့်​ရ​ေပဦး​မယ်။ ၃၅လမ်း​-၃၆လမ်း​မှာက ကျွန်​ေတာ်တို့​လို လူြကမ်း​ေတွအများ​စု အသွား​အလာအများ​ဆံုး​ေလ၊​ အသွား​အလာများ​ဆို ဇာတ်ကား​တစ်ကား​မှာ လုခန်း​ ရိုက်ခန်း​ တစ်ခန်း​ေလာက်ပါလည်း​ မိသား​စု တစ်​ေန့​တာ စား​ဝတ်​ေန​ေရး​အတွက် ရတာ​ေပါ့​ဗျာ။ အလုပ်မရတဲ့​ ​ေန့​ေတွဆို ကျွန်​ေတာ့်​မိန်း​မရဲ့​ ​ေဈး​ဖိုး​ထဲက လမ်း​စရိတ်အြဖစ် နုတ်ထား​ရတာလည်း​ ရှိခဲ့​ဖူး​တယ်။ ကျွန်​ေတာ်ဟာ နာမည်ြကီး​ေနတဲ့​ လူြကမ်း​မင်း​သား​ ကိုကိုဦး​လည်း​ မဟုတ် ​ေအာင်ခိုင်လည်း​ မဟုတ် ကျား​ြကီး​လည်း​မဟုတ် မျက်ြပူး​လည်း​မဟုတ် ဦး​ြမ​ေမာင်လည်း​မဟုတ်​ေတာ့​ တစ်ခါတစ်ခါ ရိုက်ကွင်း​ထဲ ပါသွား​ရင် ပိုက်ဆံက နည်း​နည်း​ေလး​ပဲ ရတယ်ဗျာ၊​ ရတဲ့​နည်း​နည်း​ေလး​ကလည်း​ တစ်ကယ့်​ကို မိသား​စုအတွက် တစ်​ေန့​တာ​ေလး​ေပါ့​.....။

သရုပ်​ေဆာင်​ေြကး​နည်း​နည်း​ေလး​ရတဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​လို လူြကမ်း​ေတွကိုဗျာ လမ်း​သွား​လမ်း​လာက အစ​ေပါ့​၊​ ြမင်တာနဲ့​ မ​ေကျနပ်တဲ့​အြကည့်​ေတွ အလိုမကျတဲ့​ အြကည့်​ေတွနဲ့​ ြကည့်​လိုြကည့်​နဲ့​ ​ေဟာ့​... မင်း​သား​မင်း​သမီး​ေတွကိုများ​ ြပံုး​လို့​ရယ်လို့​၊​ လက်မှတ်ထိုး​ခိုင်း​ရတာနဲ့​ ဓါတ်ပံုအတူတွဲရိုက်တာနဲ့​ လူြကမ်း​ေတွနဲ့​ ဓါတ်ပံုရိုက်မလား​လို့​ေမး​ေတာ့​ ဓါတ်ပံုဖိုး​ကုန်တယ်တဲ့​ဗျာ.......၊​ တစ်ကယ်​ေတာ့​ သရုပ်​ေဆာင် အား​လံုး​ဟာ ရိုက်ကွင်း​ေပါ်က အခိုင်း​အ​ေစ​ေတွပဲ မဟုတ်လား​။ ဒါရိုက်တာက ဒီလိုလုပ်ဆို လုပ်ရမယ်​ေလ၊​ ဟိုလိုလုပ်ဆို ဟိုလိုပဲလုပ်ရတယ်၊​

ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ပါ လူြကမ်း​ဆိုတာက မင်း​သား​ မင်း​သမီး​ေတွကို အ​ေထာက်အပံ့​ြဖစ်​ေစတဲ့​ ​ေညာင်ကိုင်း​အ​ေထာက်လိုပါ၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ ကျွန်​ေတာ် ဝမ်း​မနည်း​ပါဘူး​၊​ ကျွန်​ေတာ့်​အဖို့​က ဒီ​ေလာက်ပဲ ပါတာကိုး​ဗျ၊​ တစ်ကယ်​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်က မင်း​သား​ြဖစ်ချင်တာဗျ ဟား​ဟား​၊​ မင်း​သား​မြဖစ်ပဲ လဒ ြဖစ်တယ်လို့​ ​ေြပာရမလား​ေတာ့​မသိဘူး​၊​ ရိုက်ကွင်း​ေပါ် အဆူအ​ေငါက်ခံရတာက ခဏခဏ၊​ မင်း​သား​နဲ့​ ဖိုက်တင်ပ​ေလး​ရင် တစ်ကယ်နာတာခဏခဏ၊​ တစ်ခါတစ်ခါ​ေတွး​ြကည့်​ရင် လူြကမ်း​ြဖစ်တဲ့​ ကျွန်​ေတာ်က သရုပ်​ေဆာင်ရင်း​တစ်ကယ်နာတဲ့​ “ဂျက်ကီချန်း​”လိုြဖစ်​ေနပါ​ေရာ့​လား​၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ ကျွန်​ေတာ်က သူ့​လိုမဟုတ်ြပန်ဘူး​ဗျ၊​ ဘယ်​ေလာက်နာနာ မန်း​ဏီး​တစ်ြဖစ်လဲအသြပာက ဒီ​ေလာက်ကဒီ​ေလာက်ပဲ ရတာမဟုတ်လား​။

တစ်​ေန့​သား​မှာဗျာ ရိုက်ကွင်း​တစ်ခုမှာ​ေပါ့​ မင်း​သား​နဲ့​ ကျွန်​ေတာ်နဲ့​ ဖိုက်တင်ပ​ေလး​ရမဲ့​ ဇာတ်ဝင်ခန်း​ရိုက်ရမယ်၊​ မင်း​သား​ကလည်း​ နာမည်ရ​ေနတဲ့​မင်း​သား​ပါ။ ကင်မရာ​ေတွ ချိန်ထား​ြပီး​ “ကဲ့​... ရိုက်မယ် ဝမ်း​ တူး​ သရီး​ အက်ရှင်” လို့​ ရိုက်ကွင်း​ဘုရင်က လှမ်း​ေအာ်လိုက်တာနဲ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ​ေြခလှမ်း​က မင်း​သမီး​ရဲ့​ အ​ေရှ့​ကို ​ေရာက်သွား​ပါတယ်၊​ ​ေြပာရရင်​ေတာ့​ဗျာ မင်း​သမီး​ကို ရစ်ရမယ်၊​ ြပီး​ေတာ့​ ဆွဲရမ်း​ လား​ရမ်း​လုပ်ရမယ် အဲ့​ဓီအချိန်မှာ မင်း​သား​က ကယ်တင်ရှင်အ​ေနနဲ့​ ​ေရာက်လာမယ်၊​ ​ေရာက်လာရင် မင်း​ဘာြဖစ်တယ်ညာြဖစ်တယ်​ေြပာြပီး​ ချ ရ​ေတာ့​မယ်၊​ အဲ့​ဒီအခါမှာ မင်း​သာက ကျွန်​ေတာ့်​ကို စထိုး​တယ်၊​ ကျွန်​ေတာ်က ​ေရှာင်လိုက်တယ်၊​ ြပီး​ေတာ့​ ထိုး​တယ်။ မင်း​သား​က​ေရှာင်တယ်၊​ မင်း​သား​အလှည့်​မှာ ကျွန်​ေတာ်ခံလိုက်ရတယ်၊​ ခံလိုက်ရတာမှ သွား​ေတာင် “နဲ”သွား​တယ်၊​ ​ေသွး​နည်း​နည်း​ထွက်လာတယ်၊​ ကျွန်​ေတာ်လည်း​ နာသွား​ေတာ့​ ြပန်ြပီး​ေတာ့​ ထိုး​လိုက်တယ်၊​ ထိုး​တာက ​ေြဖး​ေြဖး​ထိုး​တာပါ ဒါ​ေပမဲ့​ မင်း​သား​ကို တစ်ကယ်ထိုး​မိသလိုြဖစ်သွား​ေတာ့​ ြပဿနာြဖစ်သွား​တယ်။

ရိုက်ကွင်း​ဘုရင်ြဖစ်တဲ့​ ဒါရိုက်တာက ကျွန်​ေတာ့်​ကို ဆူပူ​ေရာပဲ၊​ မင်း​သား​နဲ့​လူြကမ်း​ မင်း​သား​နာရင် လူြကမ်း​အဖို့​အနည်း​ဆံုး​အ​ေအာ် အ​ေငါက်ခံရကိန်း​ရှိသလို၊​ မင်း​သား​ေြကာင့်​ လူြကမ်း​နာရင် [Sorry] နဲ့​တင် ြပီး​ခဲ့​ရတာလည်း​ ရှိလိုက်ပါ​ေသး​တယ်။

ဒီလိုနဲ့​ပဲ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ လူြကမ်း​အြဖစ် သရုပ်​ေဆာင်မှုဟာလည်း​ လူသာအိုသွား​ခဲ့​ပါတယ်၊​ သရုပ်​ေဆာင်​ေြကး​က​ေတာ့​ ဒံုယင်း​က ဒံုယင်း​ပါပဲ​ေလ၊​ ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ် ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ သရုပ်​ေဆာင်​ေြကး​ က အပိုအလျံမြဖစ်​ေပမဲ့​ မိသား​စုအတွက် တစ်​ေန့​တာစား​ရိတ်​ေတာ့​ ရခဲ့​ပါတယ်။

{​ေဇာင်း​}
၂ဝး​၄၃၊​ အဂင်္ါ၊​ ၁၉-၁၀-၂၀၁၀။

မှတ်ချက်
ြဖစ်တတ်တဲ့​ သ​ေဘာတရား​များ​ကို အ​ေြခခံြပီး​ေရး​လိုက်ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။ ကျွန်​ေတာ် လူြကမ်း​မဟုတ်ပါ

Comments

 1. ဖတ်ြပီး​ ခံစား​မိတယ်။
  ဟုတ်တယ် ရုပ်ရှင်​ေတွ ြကည့်​ရင် လူြကမ်း​ေတွကို သနား​မိတယ်။

  ဒီပိုစ့်​ေလး​ဂွတ်တယ်။5

  ReplyDelete
 2. သိပါဖူး​ တကယ်ပဲလား​လာဖတ်တား​)
  ငယ်ငယ်က​ေတာ့​ သရုပ်​ေဆာင်ကို အြပင်​ေတွ့​ရင် ြကမ်း​တဲ့​သူဆို ​ေြကာက်​ေနတတ်တာ အြပင်မှာလည်း​စိုး​တယ်ထင်တာ​ေလ

  လက်​ေတွ့​ဘဝ​ေတွကို​ေတာ့​.......ဟူး​

  သာယာချမ်း​ေြမ့​ပါ​ေစရှင်း​
  မိုး​

  ReplyDelete
 3. သိဖူး​ သိဝူး​ လူြကမ်း​ြကီး​လို့​မှတ်လိုက်ြပီ
  း​)
  း​)

  ​ေမာင်ဘြကိုင်

  ReplyDelete
 4. ​ေအာ်....သူက လူြကမ်း​ြကီး​ကိုး​...ဒါ​ေြကာင့်​ မ​ေချာပါဘူး​လို့​...အဟဲ။

  ReplyDelete
 5. သိတယ်​ေလ မဟုတ်မှန်း​)))

  ReplyDelete
 6. တကယ်​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်လူြကမ်း​မဟုတ်ပါ :)

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်