မ​ေရး​ြဖစ်လိုက်တဲ့​ သတင်း​တပုဒ်

စာ​ေတွမ​ေရး​ြဖစ်တာအ​ေတာ်ြကာသွား​ခဲ့​ပါြပီ။ လူမှု​ေရး​အလုပ်​ေတွနဲ့​ ဗျာများ​ေနတာ​ေြကာင့်​ မ​ေရး​ြဖစ်တာဆိုရင် မှန်ပါလိမ့်​မယ်။ အခုတဖန်ြပန်လည်ြပီး​ Blog ​ေလး​ကို လှုပ်နိုး​ပါရ​ေစ။ ခု​ေနာက်ပိုင်း​ ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေနနဲ့​ ြကံု​ေတွ့​ရတဲ့​ လူမှု​ေရး​နယ်ပယ်ထဲက အ​ေတွ့​အြကံု​ေတွ၊​ လူ့​သ​ေဘာလူ့​မ​ေနာအ​ေြကာင်း​အရာ​ေလး​ေတွနဲ့​ စိတ်ထဲရှိရာ​ေလး​ေတွအြပင်၊​ အြပင်မှာ ​ေြပာမထွက်တာ​ေလး​ေတွကို စိတ်ထွက်​ေပါက်အြဖစ် ြပန်လည်လို့​ စာ​ေလး​ေတွအြဖစ် ​ေရး​ချင်မိပါတယ်။
=--------------=


ဇွန်လ(၁၅)ရက်၊​ 3:45PM ဝန်း​ကျင်၊​ စက်မှုဇံုအနီး​ 
ဒီ​ေန့​ ဇွန်လ(၁၆)ရက်​ေန့​ ရန်ကုန်က နံနက်(၁၀)နာရီဝန်း​ကျင်မှာ တာချီလိတ်ကို ​ေရာက်ပါတယ်။ ြပန်​ေရာက်ြပီး​ ဟိုဟိုဒီဒီလုပ်​ေနချိန် ည​ေန (၃း​၄၅)နာရီအချိန်​ေလာက်မှာ မိတ်​ေဆွတစ်​ေယာက်က ဖုန်း​ဆက်လာပါ​ေတာ့​တယ်။ "သတင်း​တစ်ခု​ေပး​ချင်တယ်၊​ ​ေဟာင်လိတ် စက်မှုဇံုနား​က သဲထုတ်လုပ်တဲ့​ေနရာမှာ အလုပ်သမား​ေတွ​ေနတဲ့​ အိမ်ကို ​ေြမသယ်ကား​နဲ့​ဝင်ဖျက်သွား​တယ်။ ြမန်ြမန်သွား​ သတင်း​ေကာင်း​ပဲ" ဆိုြပီး​ ဖုန်း​ချသွား​တယ်။ သတင်း​ေပး​တဲ့​လူကို ​ေကျး​ဇူး​တင်တဲ့​အြပင် အသိအမှတ်ြပုတဲ့​အ​ေနနဲ့​ သတင်း​ြဖစ်ရာ ​ေနရာကို ချက်ချင်း​သွား​ေရာက်နိုင်ြခင်း​ဟာ သတင်း​သမား​တစ်ဦး​ရဲ့​ တာဝန်တခုမဟုတ်ပါလား​....။


{ ဇွန်(၁၆) မှာ ဖျက်စီး​ခံလိုက်ရတဲ့​ အလုပ်သမား​ေနအိမ် }

ဒီလိုနဲ့​ ကျွန်​ေတာ်​ေနတဲ့​ အိမ်က​ေန တာချီလိတ်ြမို့​ြပင် ​ေဟာင်လိတ်၊​ စက်မှုဇံုထိကို ဆိုင်ကယ်နဲ့​ (၁၅)မိနစ်အတွင်း​ အြမန်​ေမာင်း​ြပီး​သွား​ခဲ့​ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ မိုး​ရွာ​ေန​ေပမဲ့​ တာချီလိတ်မှာ​ေတာ့​ ေလနီ​ေလနွမ်း​ေတွနဲ့​ ပူ​ေလာင်လှပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့​ သတင်း​ြဖစ်​ေပါ်ရာ ​ေနရာကို အ​ေရာက်သွား​ခဲ့​ြပီး​ ဟို​ေရာက်​ေတာ့​ ြမင်ကွင်း​က မလှ​ေတာ့​ပါဘူး​။ အလုပ်သမား​ေတွ ​ေနတဲ့​ ​ေလး​ခန်း​တွဲပါတဲ့ အုပ်စီတဲတစ်လံုး​မှာ သွပ်ြပား​ေတွဟာ ရစရာမရှိ​ေအာင်ြဖစ်​ေနြပီး​ အမိုး​ဒိုင်း​ြဖစ်တဲ့​ သစ်​ေတွဟာလည်း​ကျိုး​ပဲ့​ေနတဲ့​အြပင် အုတ်နံရံ​ေတွဟာ အချပ်လိုက်​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​၊​ ​ေြကမွ​ေန​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​ြဖစ်​ေပါ်​ေနတဲ့​အြမင်ကွင်း​က ​ေတာက်! ​ေခါက်ချင်​ေလာက်​ေအာင် ဆိုး​ရွား​ေစခဲ့​တဲ့​အြပင် ကျွန်​ေတာ် အဲ့​ဒီ​ေနရာမှာ ရှိ​ေနတဲ့​အချိန်ထိ ရှာလို့​ မ​ေတွ့​ေသး​တဲ့​ ချစ်စရာ လသား​အရွယ် ​ေခွး​ေပါက်​ေလး​လည်း​ အုတ်နံရံပိြပီး​ ​ေသသွား​ခဲ့​ပါတယ်။

ြဖစ်စဉ်က​ေတာ့​ တစ်ချိန်တုန်း​က ဟုန်း​ပန်း​ ကုမ္ပဏီ အ​ေနနဲ့​ ပလပ်စတစ်လုပ်ဖို့​ ​ေြမဧက(၁၀၀) ရရှိထား​ြပီး​ အခု ဖျက်စီး​ခံရတဲ့​ သဲလုပ်ကွက် အလုပ်သမား​တန်း​လျား​ေလး​ဟာ သူတို့​ရဲ့​ ဧက(၁၀၀)ထဲမှာ ပါ​ေနလို့​ အခုလို ကား​နဲ့​လာတိုက်ဖျက်တာလို့​ သိရပါတယ်။ အခုလိုပဲ ၂၀၁၃ခုနှစ် မတ်လ (၂၅)ရက်​ေန့​ကလည်း​ ဖျက်စီး​ခံရဖူး​တယ်လို့​ သိရပါတယ်။
ဒီလိုြဖစ်စဉ်ဟာ သတင်း​သမား​အ​ေနနဲ့​ တွက်ြကည့်​ရင် ကိုယ့်​သတင်း​ဌာနမှာ ​ေဖာ်ြပသင့်​တဲ့​ သတင်း​တစ်ပုဒ်ပါ။ ဘာ​ေြကာင့်​လည်း​ဆိုရင် ဥပ​ေဒကို မထိမဲ့​ြမင်လုပ်သလို ​ေငွရှိတိုင်း​ြဖစ်တယ်ဆိုတဲ့​ သေဘာအြပင် လုပ်ချင်တိုင်း​လုပ်လို့​ရတယ်၊​ ငါတို့​ဟာ အဖွဲ့​အစည်း​အြကီး​ြကီး​ပဲ ဆိုြပီး​ေတာ့​ေပါ့​။

သို့​ေသာ်လည်း​....................

ကျွန်​ေတာ်​ေနသည်က နယ်စပ်ြမို့​တစ်ြမို့​ြဖစ်ြပီး​ ပုန်း​လျှိုး​ကွယ်လျှိုး​လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့​အစည်း​ြကီး​ေတွနဲ့​ စိတ်ရှိတိုင်း​ လူသတ်လို့​ရ​ေနတဲ့​ ​ေနရာတစ်ခုြဖစ်တာ​ေြကာင့်​ သတင်း​တပုဒ်အတွက်နဲ့​ ကိုယ့်​မိသား​စု ဝမ်း​ေရး​ကို မျက်ကွယ်မြပုချင်ပါဘူး​။ ဒါ​ေြကာင့်​ ဒီ​ေန့​ြဖစ်စဉ်ရဲ့​ သတင်း​ကို ကျွန်​ေတာ့်​တို့​ရဲ့​ တာချီလိတ်ြမို့​ရဲ့​ သတင်း​ဌာနမှာ ( www.tachileik.net ) မှာ မ​ေဖာ်ြပ​ေတာ့​ဘူး​လို့​ ဆံုး​ြဖတ်လိုက်ပါတယ်။

ဘာ​ေြကာင့်​လည်း​ မင်း​က​ေြကာက်​ေနတာလား​ လို့​ ​ေမး​ေကာင်း​ေမး​နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ​ေြကာက်တယ်ပဲ ဆိုပါ​ေစ၊​ ကျွန်​ေတာ်​ေြပာသလိုပဲ သတင်း​တပုဒ်အတွက်နဲ့​ ကိုယ့်​အသက်ကို မ​ေပး​ချင်ပါဘူး​။

ြဖစ်စဉ်​ေတွက အများ​ြကီး​ရှိခဲ့​ေပမဲ့​ အနီး​စပ်ဆံုး​ ကာလ​ေလး​ေတွကို ဥပမာ ​ေြပာရမယ်ဆိုရင် ၂၀၁၃ခုနှစ်ထဲမှာ အမည်မသိလူသတ်သမား​တစ်ဦး​က ​ေသနတ်ကိုင်ြပီး​ ဆံပင်ညပ်သမား​ကို ဝင်ပစ်သတ်ခဲ့​တယ်၊​ ဒုတိယတခုက "၀"အဖွဲ့​အစည်း​ကလို့​ ြကား​သိရထား​တဲ့​အဖွဲ့​က အမျိုး​သမီး​တစ်ဦး​ကို ညတွင်း​ချင်း​ မိုင်း​ဆတ်ဖက်ကို ကား​နဲ့​ အတင်း​ေခါ်​ေဆာင်သွား​တယ်ဆိုတာပါပဲ။ အဲ့​ဒီြဖစ်စဉ်​ေတွနဲ့​ ပတ်သက်ြပီး​ ခုထိ တရား​ခံ​ေတွကို ဖမ်း​မိတာ​ေတွ မရှိ​ေသး​ပါဘူး​။ အဖွဲ့​ြကီး​ေတွအ​ေနနဲ့​ သူတို့​မှာ ​ေငွရှိတယ်။ သို့​ေပမဲ့​ နား​တစ်ဖက်​ေပါက်​ေတွပဲဆို​ေတာ့​ သူတို့​အကျိုး​စီး​ပွား​ကို နည်း​နည်း​ေလး​မထိလိုက်နဲ့​ ထိလိုက်တာနဲ့​ အ​ေသကို ရန်ရှာခံရတတ်​ေတာ့​တာပဲ။

ခု​ေလာက်ဆို စာဖတ်သူ သ​ေဘာ​ေပါက်မယ်ထင်ပါရဲ့​။ တာချီလိတ်မှာက သတင်း​နဲ့​ပတ်သက်လို့​ မူး​ယစ်​ေဆး​ဝါး​နဲ့​ပတ်သက်လာရင် အ​ေသး​အမွှား​ေတွနဲ့​ ရိုး​ရိုး​သတင်း​ေတွကိုပဲ ​ေရး​လို့​ရပါတယ်။  ေဆး​အချီြကီး​မိတဲ့​ သတင်း​ေတွ၊​ ခုလို သတင်မျိုး​ေတွအြပင် လူသတ်မှုအြကီး​စား​သတင်း​ေတွဆိုရင် သတင်း​ေရး​သူအတွက် အန္တရာယ်ရှိ​ေစပါတယ်။ နယ်စပ်မှာက သတင်း​သမား​တစ်​ေယာက်အတွက် ပုလင်း​ြပား​ေလာက်​ေတာင် အကာအကွယ်မရှိလှပါဘူး​။။။။။။။။။။။။။

{ ကို​ေဇာင်း​ }
www.zaung.net
16/6/2013 | 5:00PM

Comments

  1. ဒီျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕မွာပဲ ၀ အဖြဲ႕ကလို႕ ယူဆရတဲ့ လူတစ္စုက သဲလုပ္ငန္းပို္င္ရွင္ကို ေသနတ္နဲ႕ စားေသာက္ဆိုင္နေဘးမွာ ၀င္ပစ္သတ္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတယ္လို႕ ေျပာတာပါ

    ReplyDelete
  2. ဒီြဖစ်စဉ်ြဖစ်ပွား​ြပီး​ ​ေနာက်တစ်​ေန့​မှာပဲ ၀ အဖွဲ့​ကလို့​ ယူဆရတဲ့​ လူတစ်စုက သဲလုပ်ငန်း​ပိ်ုင်ရှင်ကို ​ေသနတ်နဲ့​ စား​ေသာက်ဆိုင်န​ေဘး​မှာ ဝင်ပစ်သတ်သွား​ပါတယ်။ ဒါ​ေြကာင့်​လည်း​ ​ေြကာက်စရာ ​ေကာင်း​တယ်လို့​ ​ေြပာတာပါ

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်