Posts

Showing posts from 2013

​ေြခရာ​ေပျာက်တဲ့​ ​ေနွပါ​ေမ....

Image
ကမ္ဘာ​ေပါ်မှာ လူ​ေတွ ငို​ေနြကတယ်
အိပ်ယာထဲက ပုကျိတစ်​ေကာင်
ြကံုး​ဝါး​လို့​ ​ေအာ်​ေနတယ်
​ေြမြပင်ဟာ ကွဲအက်လို့​
လှိုင်း​တံပိုး​ေတွ ဝုန်း​ဒိုင်း​ြကဲကုန်တဲ့​ေနာက်
ကျန်ခဲ့​တဲ့​ ပံုရိပ်​ေတွဟာ
​ေြခရာ​ေပျာက်တဲ့​ ​ေနွပါ​ေမ....

{ကို​ေဇာင်း​}
13.12.2013 12:47AM

ႈImage: google

အ​ေမ့​အတွက် ​ေမွး​ေန့​လက်​ေဆာင်

Image
ကျွန်​ေတာ့်​ အ​ေမ​ေမွး​ေန့​အြဖစ် ၂၀၁၃ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်​ေန့​က ကျ​ေရာက်ခဲ့​ပါတယ်။ ြပီး​ခဲ့​ေသာ နှစ်များ​က ​ေမွး​ေန့​ေတွကို ထူး​ထူး​ြခား​ြခား​ရယ်လို့​ အမှန်ဝန်ခံရရင် ဘာမှ မလုပ်​ေပး​ြဖစ်ခဲ့​သလို ကျွန်​ေတာ်လည်း​ ကျွန်​ေတာ့်​ေမွး​ေန့​ကို ထူး​ထူး​ြခား​ြခား​ မလုပ်ြဖစ်ခဲ့​ပါ။ ညီ၊​ ညီမ၊​ တူ၊​ တူမ​ေလး​ေတွရဲ့​ ​ေမွး​ေန့​ကို​ေတာ့​ လုပ်​ေပး​ခဲ့​ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီနှစ် ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေမရဲ့​ ​ေမွး​ေန့​မှာ ထူး​ထူး​ြခား​ြခား​ေလး​လည်း​ြဖစ်​ေအာင်လို့​ တစ်ခုခု​ေပး​ချင်ခဲ့​ေပမဲ့​ ကိတ်မုန့်​ပဲ ခွဲ​ေပး​ြဖစ်ခဲ့​ပါတယ်။ ​ေနာက်ြပီး​ လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့​ ​ေငွမ​ေလာက်မှာ စိုး​ရိမ်လို့​ ခဏ​ေစာင့်​ြပီး​ ဒီ​ေန့​ ဒီဇင်ဘာလ (၃)ရက်​ေန့​မှာ အ​ေမ့​အတွက် ပန်စရာ ​ေရွှနား​ကပ်တစ်ရံ လက်​ေဆာင်အြဖစ် ဝယ်ြပီး​ ကန်​ေတာ့​ ြဖစ်ပါတယ်။
ကန်​ေတာ့​ြပီး​မှ သိလိုက်ရတာက​ေတာ့​ အ​ေမက နား​ကပ်လိုချင်​ေနတာ ြကာ​ေနြပီ၊​ ခုမှပဲ လိုအပ်ဆန္ဒြပည့်​ေတာ့​တယ်လို့​ အစ်မ​ေြပာြပမှပဲ သိရပါတယ်။ တကယ်ကို ဝမ်း​သာပီတိြဖစ်မိတယ်။ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ မြဖစ်စ​ေလာက် အတိအကျမရှိ ဝင်​ေငွ​ေလး​နဲ့​ အ​ေမ့​ကို လက်​ေဆာင်​ေပး​နိုင်ခဲ့​လို့​ ရင်ထဲ ဝမ်း​ေြမာက်မိတယ်။
အ​ေမဟာ ဓနုတိုင်း​ရင်း​သူ…

ေဆးဖက်၀င်တဲ့လ တန်ေဆာင်မုန်းည

Image
၂၀၁၃ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်​ေန့​ဟာ တန်​ေဆာင်မုန်း​လြပည့်​ေန့​ ြဖစ်သလို၊​ ြမန်မာ့​ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုရဲ့​ သူခိုး​ြကီး​ ငတက်ြပား​ရဲ့​ ​ေန့​လည်း​ ြဖစ်သတဲ့​။ တစ်ခု က​ေတာ့​ ​ေဆး​ဖက်ဝင်တဲ့​လ တန်​ေဆာင်မုန်း​ညလို့​လည်း​ သတ်မှတ်​ေလရဲ့​...။
ထိုနည်း​၎င်းပဲ ထိုင်း​နိုင်ငံ ထိုင်း​လူမျိုး​တို့​ရဲ့​ ရိုး​ရာထံုး​စံတစ်ခုြဖစ်တဲ့​ ြကာပန်း​မီး​ေမျှာ ဆု​ေတာင်း​ပွဲ​ေတာ်လို့​ ​ေခါ်ဆိုရတဲ့​ လွိုင်ကထံုး​ ပွဲ​ေတာ်လည်း​ ြဖစ်​ေနသတဲ့​...။

ခု ကျွန်​ေတာ်ရိုက်ထား​တဲ့​ ပံုထဲက ြမင်ကွင်း​က​ေတာ့​ ြမန်မာ - ထိုင်း​ - ​ေလာ သံုး​နိုင်ငံ ထိစပ်​ေနတဲ့​ ြတိဂံ​ေဒသပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့​ဒီ ​ေဒသ​ေလး​မှာ လွိုင်ကထံုး​ပွဲ​ေတာ် ြပုလုပ်တိုင်း​ လူစည်ကား​ြပီး​ ြမစ်လယ်ထဲက သ​ေဘင်္ာအ​ေသး​စား​ေလး​ေပါ်မှာ အ​ေပျာ် စား​ေသာက်ြက၊​ မီး​ေမျှာြက၊​ မီး​ပံုး​လွှတ်ြကနဲ့​ အဲ့​ဒီ
အချိန်​ေလး​ဟာ စိတ်ထဲ ​ေပျာ်စရာတစ်ခုအြဖစ် ကိန်း​ေအာင်း​ေနခဲ့​ပါတယ်။
ကို​ေဇာင်း​ 18Nov2013

အတ္တဆန်တဲ့​ မာန

Image
လူ​ေတွမှာ အ​ေြကာင်း​အရာ ကိစ္စရပ်​ေတာ်​ေတာ်များ​များ​အ​ေပါ်မှာ အတ္တ သို့​မဟုတ် မာန​ေတွ လွန်ကဲတတ်တာကို ​ေတွ့​ရတတ်ပါတယ်။ ကျွန်​ေတာ်ကိုယ်တိုင်လည်း​ အတ္တလား​ မာနလား​ မသိတဲ့​ အရာတခုခု​ေတာ့​ ရှိ​ေနတယ်လို့​ သံုး​သပ်မိပါတယ်။

ငါစွဲ​ေနရင် အတ္တ၊​ မထင်မဲ့​ြမင်​ေနရင် မာန တဲ့​ ဘယ်လို အမျိုး​အစား​မှာ ကျွန်​ေတာ် ရပ်တည်​ေနလည်း​ဆိုတာ​ေတာ့​ ​ေဝခွဲမရပါ။ ​ေသချာတာက​ေတာ့​ အဲ့​ဒီအချက် နှစ်ချက်လံုး​ဟာ မ​ေကာင်း​တဲ့​ ​ေဝါဟာရ​ေတွလို့​ ကျွန်​ေတာ် ြမင်မိပါတယ်။

ရာထူး​၊​ အာဏာ၊​ ငါ့​အ​ေရး​၊​ ငါပိုင်တာစသည်ြဖင့်​ ပိုင်ဆိုင်တာ​ေတွကို အစွဲြပုြပီး​ စဉ်း​စား​ ​ေတွး​ေခါ်ြကည့်​တဲ့​အခါမှာ ထင်ထင်ရှား​ရှား​ြကီး​ ဘွား​ကနဲ ​ေပါ်လာတာက​ေတာ့​ အတ္တ ဆိုတဲ့​ အစုအ​ေဝး​ပါ၊​ အလွယ်ဆံုး​ေြပာရရင်​ေတာ့​ တစ်ကိုယ်​ေကာင်း​ ဆန်တယ်လို့​ အများ​က သံုး​သပ်ြကပါတယ်။ ​ေနာက်ြပီး​ အစွန်း​ေရာက်​ေနတာကိုလည်း​ အတ္တဆန်လွန်း​တယ်လို့​ သံုး​သပ်ြကပါတယ်။

တစ်ချို့​က မရှိမာန၊​ တစ်ချို့​ တလွဲမာန၊​ မာန​ေတွ အမျိုး​မျိုး​နဲ့​ တန်ဆာဆင်ထား​တဲ့​ေနာက်မှာ​ေတာ့​ အဲ့​ဒီ မာနဟာ အတ္တဆန်တဲ့​ မာနြဖစ်သွား​တတ်ပါတယ်။ အတ္တဆန်တဲ့​ မာနြဖစ်သွား​ရင်​ေတာ့​ ကျန်သူ​ေတွမှာ စိတ်မချမ်း​မသာြဖစ်​ေစတတ…