​ေရး​မိ​ေရး​ရာ ၂၆/၂

လူတစ်ဦး​ တစ်​ေယာက်မှာ ​ေပျာ်သည်ြဖစ်​ေစ၊​ ဝမ်း​နည်း​သည်ြဖစ်​ေစ အဓိက ဦး​ေဆာင်ညွှန်ြကား​ေနသူဟာ စိတ်ြဖစ်ပါတယ်...။


ဟုတ်ပါတယ်.. စိတ်​ေပျာ်ဖို့​ လူ​ေတွ အလုပ်လုပ်ြကတယ်၊​ ဂုဏ်တတ်​ေစဖို့​ လူ​ေတွ အလုပ်လုပ်ြကတယ်၊​ ဝမ်း​ဝဖို့​ လူ​ေတွ အလုပ်လုပ်​ေနြကတယ်၊​ သူတစ်ပါး​ကို ကူညီချင်လို့​ ပရဟိတအလုပ်​ေတွ လုပ်ကိုင်​ေနြကတယ်...။ ဒါဟာ စိတ်ရဲ့​ညှိ့​ယူဖမ်း​စား​မှု တစ်ခုက​ေန ဆင်း​တက်လာတဲ့​ ​ေရွှမှုန်ချယ်ထား​တဲ့​ ပန်း​ချီကား​တစ်ချပ်​ေပါ့​...။

အဲ့​လိုပဲ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ဝါသနာကိုလည်း​ စိတ်က ဆွဲ​ေခါ်သွား​ပါတယ်၊​ ဝါသနာက​ေတာ့​ Blog ​ေရး​တာ စိတ်​ေပါ့​ပါး​ေအာင် စာ​ေရး​တာ​ေတွ​ေပါ့​..။ Blogger က​ေန ဓါတ်ပံုသမား​ ြဖစ်သွား​တဲ့​ Blogger နဲ့​ Blogger က​ေန သတင်း​ေထာက် ြဖစ်သွား​တဲ့​ Blogger ဆိုတာ ၂၀၀၆ခုနှစ်က​ေန ၂၀၁၂ခုနှစ် ကာလထိ ​ေရး​သား​ခဲ့​ဖူး​တဲ့​ Blogger ​ေတွ​ေပါ့​...။

လိုရင်း​ပဲ စိတ်​ေပါ့​ေအာင် ဆိုြကပါစို့​ဗျာ..။ Blog ​ေရး​ရင်း​က​ေန ကိုယ့်​ြမို့​၊​ ကိုယ့်​ေဒသအတွက် မှတ်တမ်း​တင်နိ်ုင်မဲ့​ ကမ္ဘာက စိတ်ဝင်စား​တဲ့​ ြမို့​ေလး​တစ်ြမို့​ေလး​လည်း​ြဖစ်​ေအာင်ရယ် တာချီလိတ် အ​ေြကာင်း​ သိချင်ရင် Google မှာ တာချီလိတ် သို့​မဟုတ် တာချီလိတ်အွန်လိုင်း​ လို့​ ရိုက်လိုက်တာနဲ့​ တာချီလိတ်နဲ့​ ပတ်သက်သာ​ေတွကို သိရှိနိုင်​ေအာင်လို့​ ကျွန်​ေတာ် စိတ်ကူး​ြပီး​ webpage တခုလုပ်ခဲ့​ပါတယ်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်က စတာ​ေပါ့​....

အဲ့​လို စိတ်ကူး​ပံု​ေဖာ်ရင်း​ ၂၀၁၁ ကုန်ခါနီး​က​ေန ကျွန်​ေတာ်ဟာ တာချီလိတ်ြမို့​ရဲ့​ သီး​သန့်​ သတင်း​ေတွကို ကိုယ်တိုင်ယူ ကိုယ်တိုင်​ေရး​လာရင်း​နဲ့​ တစ်ကိုယ်​ေတာ် သတင်း​ေထာက်အြဖစ် ရပ်တည်ြပီး​ သတင်း​ေတွကို မိမိတည်​ေထာင်ထား​တဲ့​ webpage မှာပဲ ​ေရး​သား​ ​ေဖာ်ြပြဖစ်ခဲ့​ပါ​ေတာ့​တယ်...။

နယ်စပ်​ေဒသတခုြဖစ်တဲ့​ တာချီလိတ်ြမို့​ဟာ သတင်း​နဲ့​ပတ်သက်လို့​ အရဲစွန့်​ရင် မတန်တဲ့​ ကိစ္စပါ၊​ ဒါက​ေတာ့​ ပွင့်​ပွင့်​လင်း​လင်း​ေြပာတာပါ။ ဌာနဆိုင်ရာနဲ့​ ညှိရင် ရှင်း​လို့​ရနိုင်​ေပမဲ့​၊​ မူး​ယစ်​ေဆး​ဝါး​နဲ့​ ဆက်နွယ်တာမျိုး​ အ​ေလာင်း​ကစား​ဒိုင်​ေတွ၊​ ဂိမ်း​ခံု​ေတွနဲ့​ ဆက်နွယ်တာမျိုး​ဆိုရင်​ေတာ့​ မိမိတင်လိုက်တဲ့​ သတင်း​တစ်ပုဒ်အတွက်နဲ့​ သက်ရှိမှ သက်မဲ့​ဘဝအြဖစ် အချိန်မ​ေရွး​ေြပာင်း​သွား​နိုင်တာ​ေပါ့​...။

ကျွန်​ေတာ်က​ေတာ့​ သူများ​ေတွ ဘယ်လိုပဲ ​ေြပာ​ေြပာ ကိုယ့်​ရဲ့​လုပ်ရပ် ကိုယ့်​ရဲ့​သတင်း​ဌာနဟာ သူတစ်ပါး​အ​ေပါ်လည်း​ အကျိုး​မယုတ်သွား​ဘူး​၊​ မထိခိုက်ဘူး​ ဆိုရင် ​ေကျနပ်တယ်၊​ ​ေနာက်တခုက တာချီလိတ်ြမို့​ရဲ့​ အ​ေရး​ေပါ် ​ေြကြငာချက်​ေတွ၊​ အသိ​ေပး​စရာ​ေတွကို တာချီလိတ်​ေဒသခံ ​ေတွကို ချြပရလို့​လည်း​ ​ေကျနပ်တယ်....။


တာချီလိတ်ြမို့​မှာ အရှုပ်ထုတ်ဆိုလို့​ ​ေြမအရှုပ်ထုတ်နဲ့​ မူး​ယစ်​ေဆး​ဝါး​၊​ အ​ေလာင်း​ကစား​ အဲ့​ဒါ​ေတွပဲ ရှိပါတယ်... အဲ့​လို ​ေြမအရှုပ်ထုတ်ကိစ္စနဲ့​ ပတ်သက်ြပီး​ ကျွန်​ေတာ် မ​ေရး​ြဖစ်ခဲ့​တဲ့​သတင်း​တစ်ပုဒ်ဆိုြပီး​လည်း​ ​ေရး​ြဖစ်ခဲ့​ပါတယ်။ အဲ့​ဒီ Post ​ေလး​ကို ဖတ်ြကည့်​ပါ၊​ သတင်း​မှာ မ​ေဖာ်ြပြဖစ်လိုက်တာ ကျွန်​ေတာ့်​အတွက် ကံ​ေကာင်း​မှု တခု​ေပါ့​... ဘာလို့​လည်း​ဆို​ေတာ့​ ​ေြမပိုင်ရှင်တစ်ဦး​ ​ေသနတ်နဲ့​ ပစ်သတ်ခံလိုက်ရလို့​ပါပဲ...။

ကို​ေဇာင်း​
26/2/2014

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်